Registrul unic de control: ce este și de ce trebuie obținut

Orice afacere constituită sub o formă de organizare juridică trebuie să respecte anumite formalități pe parcursul existenței sale. Unele se aplică doar la înregistrarea firmei, în timp ce altele trebuie îndeplinite în mod regulat.

Aceste formalități depind de structura juridică a firmei și pot include: depunerea de declarații, rapoarte și documente contabile, completarea de registre, înregistrarea de date ș.a. Printre formalitățile pe care o firmă este obligată, conform legii, să le îndeplinească pentru a funcționa legal, se numără registrul unic de control. Află în continuare mai multe despre acest document.

Ce vei afla din acest articol

 • Ce este registrul unic de control
 • Ce informații se completează în registrul unic de control
 • Când și de unde se achiziționează registrul unic de control
 • Ce să faci în cazul pierderii Registrului Unic de Control

Ce este registrul unic de control

Registrul unic de control este, de fapt, o condică pe care contribuabilii, persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, autorizate potrivit legii, au obligaţia să o dețină și să o completeze corespunzător. 

Conform Legii nr. 252 din 10 iunie 2003, registrul unic de control are ca scop evidenţierea controalelor desfăşurate la sediile sociale sau la punctele de lucru ale contribuabililor de către organele de control specializate precum:

 • organele de control financiar-fiscal;
 • sanitar, fitosanitar;
 • urbanism;
 • instituțiile de control ce urmăresc calitatea în construcţii;
 • protecţia consumatorului;
 • protecţia muncii;
 • inspecţia muncii;
 • protecţia împotriva incendiilor ș.a.  

Documentul legislativ ce reglementează scopul și formalitățile privind completarea, achiziționarea Registrului Unic de Control prevede că, în cadrul controalelor, contribuabilii au obligația de a prezenta registrul unic de control.

Extrage-ți informațiile esențiale despre aspectele juridice și despre lucrurile la care trebuie să fii atent atunci când ai o afacere, gratuit din Startarium. 

Legislația ce vizează registrul unic de control:

 • Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;
 • Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2011 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Alături de registrul unic de control, Organigrama este un document important pentru sistemul de organizare internă a unei firme, ce oferă o imagine clară asupra structurii acesteia din punct de vedere al resurselor umane. 

Ce informații se completează în registrul unic de control

Înainte de derularea controlului, organele de control sunt obligate să completeze în registrul unic de control următoarele date: 

 • numele şi prenumele persoanelor împuternicite de a efectua controlul;
 • unitatea de care aparţin;
 • numărul legitimaţiei de control;
 • numărul şi data delegaţiei/ordinului de deplasare;
 • obiectivele controlului, perioada controlului, perioada controlată;
 • temeiul legal în baza căruia se efectuează controlul;
 • numărul și data actului de control întocmit.

De asemenea, persoanele ce efectuează controlul au obligația de a consulta actele de control încheiate anterior, care au legătură cu domeniul lor de activitate, pentru a știi despre constatările făcute, măsurile stabilite şi stadiul îndeplinirii acestora, înainte de începerea acţiunii de control.

Fii pregătit și informat despre cum gestionezi o afacere de la 0 urmând metodele propuse în cursul ghidat Startup Edu, disponibil pe platforma Startarium.

Când și de unde se achiziționează registrul unic de control

Pentru a intra în posesia Registrului Unic de Control, reprezentantul legal al contribuabililor se va adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice de care aparține conform adresei sediului social. Registrul trebuie achiziționat în termen de 30 de zile de la data înregistrării la ONRC. 

Depășirea termenului, precum și neprezentarea registrului la solicitarea organelor de control constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei. 

Principalele contravenții asociate obligativității îndeplinirii formalităților legale de achiziționare și prezentare a Registrului Unic de Control se sancționează după cum urmează:

 • neachiziţionarea registrului unic de control de la direcţiile generale ale finanţelor publice din raza teritorială unde îşi are sediul social contribuabilul, în termenul legal, cu amendă  de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
 • neprezentarea registrului unic de control la solicitarea organelor de control specializate, cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Prețul Registrului unic de control

Pentru eliberarea Registrului, reprezentantul contribuabilului va prezenta o cerere de eliberare registru unic de control, certificatul de înregistrare, în cazul comercianţilor, respectiv certificatul de înregistrare fiscală, în cazul celorlalte categorii de contribuabili.

Registrul se eliberează contra cost. Prețul registrului este de aproximativ 40 de lei, sumă ce se achită la ghișeu ANAF în momentul depunerii cererii de obținere a registrului unic de control.

Model cerere registru unic de control 2023

Iată un model cerere registru unic de control 2023 pe care îl poți prezenta Direcției Finanțelor Publice pentru a obține registrul unic de control: Cerere registrul unic de control

Dacă această cerere eliberare a registrului unic de control nu este depusă de reprezentantul legal al contribuabilului, atunci acesta va trebui să completeze și o delegație registru unic de control. Multe firme împuternicesc contabilul ce se ocupă de situația financiară a firmei să se ocupe de obținerea RUC.

Dacă vrei să poți urmări mai bine evoluția afacerii tale în raport cu situația financiară a acesteia, află ce trebuie să știi pentru sanatatea financiara a proiectului tau

Pot fi introduse datele și într-un registru unic de control online?

Opțiunea de păstrare și completare într-un registru unic de control online nu este momentan disponibilă. Totuși, în prezent există un proiect de lege prin care se urmărește digitalizarea acestui registru. Astfel, contribuabilii ar putea accesa registrul unic de control prin intermediul Spațiului Privat Virtual.

În plus, odată cu integrarea acestuia în SPV, se prevede ca acest document să fie gestionat de autorități și nu de contribuabili. Proiectul a fost respins de Senat, însă Camera Deputaților este forul decizional în cazul acestui proiect de lege.

Ce documente sunt necesare pentru eliberarea Registrului Unic se Control (RUC) de către ANAF

Pentru a achiziționa registrul unic de control, contribuabilii trebuie să prezinte la ghișeul din cadrul ANAF următoarele documente: 

 • cerere anaf registru unic de control;
 • certificatul de înregistrarea  societății pentru care se solicită eliberarea registrului unic de control - copie;
 • împuternicirea persoanei care depune cererea;
 • copia actului de identitate a persoanei delegate;
 • copia Certificatului Constatator pentru punctul de lucru - după caz;
 • copia declarației privind sediile secundare, înregistrată la ANAF - după caz;
 • copia contractului de închiriere pentru spațiul în care funcționează punctul de lucru.

Registrul unic de control (RUC) este un document ce se încadrează în rândul documentelor cu regim special. Aceste registre sunt tipărite de Compania Naţională „Imprimeria Naţională” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice. 

Ce să faci în cazul pierderii Registrului Unic de Control

În cazul pierderii acestui registru, va trebui îl declari în Monitorul Oficial. De asemenea, ai posibilitatea de a declara pierderea acestuia într-o publicație de circulație națională.

Este important să achiziționezi un alt Registru Unic de Control deoarece, în cazul unui control, neprezentarea acestui document reprezintă contravenție și vei risca aplicarea unei amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei.

Schimbarea sediului social - RUC nou? 

Registrul unic de control se păstrează la sediul social al contribuabilului precum și la sediile secundare pentru care s-au eliberat avize, autorizații, acorduri de funcționare.

În cazul schimbării sediului social, legea nu prevede reglementări speciale cu privire la acest aspect. Din documentul legislativ ce reglementează registrul de control reiese doar caracterul unic al acestuia și obligativitatea achiziționării acestuia de către contribuabilii nou- înființați. 

Cu toate acestea, dacă schimbi adresa sediului social este recomandat să mergi cu registrul unic de control la sediul ANAF de pe raza teritorială unde ai mutat sediul, pentru a primi ștampila Administrației Financiare a Sectorului/Județului în care ai mutat sediul.

Așadar, registrul unic de control cuprinde o evidență a controalelor făcute la sediile contribuabililor de către organele de control specifice, în funcție de domeniul de activitate. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail