Nevoi de business: Ce sunt acreditivele când ai nevoie de ele?

Dacă afacerea ta intră în afaceri cu parteneri noi, pe piețe noi sau derulează operațiuni cu valori mai mari, trebuie să te asiguri că alegi un instrument bancar potrivit tranzacției efectuate. Poți apela în situații de acest tip la acreditive: un instrument de plată sigur care te protejează contra riscurilor comerciale internaționale și prin care te asiguri că partenerul comercial își respectă obligațiile.

Fie că afacerea ta intră în afaceri cu parteneri noi, pe piețe noi sau derulează operațiuni cu valori mai mari, ai nevoie să cunoști aceste instrumente de plată:

 • Acreditivul - cea mai sigura modalitate de plată, instrument de protecție contra riscurilor comerciale internaționale
 • Incasso-ul documentar - modalitatea de plată prin care documentele comerciale sau financiare aferente exportului sunt trimise pe canal bancar de exportator băncii importatorului, iar eliberate este condiționată de plată sau acceptului plății la scadență
 • Scrisorile de Garanție - reduc riscurile legate de pierderea avansului sau neîncasarea exportului

În cele ce urmează vom analiza acreditivele, instrumente de plată care conferă siguranța că partenerul comercial își respectă obligațiile.

Tipurile de acreditive

 1. Acreditivul documentar reprezintă un angajament de plată al băncii unei firme care cumpără anumite produse sau servicii, pe baza unor documente care atestă îndeplinirea obligațiilor. Aceste documente sunt transmise prin circuitul bancar: de la banca vânzătorului către instituția de credit cu care lucrează cumpărătorul. Părțile implicate în derularea unui acreditiv documentar sunt ordonatorul, banca emitentă, banca beneficiarului și beneficiarul.
 2. Acreditivul stand-by îmbină condițiile unei scrisori de garanție bancară cu cele ale unui acreditiv documentar. Astfel, banca emitentă se angajează să plătească beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate.
  Ambele produse sunt supuse standardelor internaționale de reglementare emise de Camera de Comerț Internațională Paris.

Avantajele acreditivului documentar

Acest instrument de plată este cel mai întâlnit în oferta băncilor locale și oferă mai multă siguranță, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător.

Banii cumpărătorului nu pleacă din contul bancar decât după ce vânzătorul prezintă dovezi că și-a executat obligațiile, precum facturi, certificate de inspecție, certificate de origine sau documente de transport etc.

Chiar dacă în cadrul acestui proces, banca nu verifică acțiunile vânzătorului, ci doar hârtiile care dovedesc că a făcut livrarea produselor sau serviciilor, riscurile sunt minimizate prin solicitarea acestor documente care pot fi obținute doar prin executarea obligațiilor (cum ar fi documentele de transport).

În același timp, riscurile asumate de vânzător sunt mai mici: banca este cea care va efectua plata, astfel că vânzătorul nu va depinde de fluxurile de lichidități ale cumpărătorului sau de buna credință a acestuia.

Pentru ca o firmă să poată obține un acreditiv de la bancă trebuie să prezinte garanții că banca își va putea recupera banii plătiți cumpărătorului. Aceste instrument de plată  este garantat fie de un depozit colateral, fie cu o linie de finanțare din care se poate acoperi cuantumul acreditivului.

Principalii pași în desfășurarea acreditivului documentar sunt:

 1. Încheierea contractului de comerț internațional între importator și exportator prin care se stipulează că cei doi sunt de acord ca plata să se efectueze prin acreditiv documentar.
 2. La cererea importatorului (ordonator), banca acestuia (banca emitentă) deschide acreditivul documentar, în favoarea beneficiarului, conform condițiilor contractului. Acreditivul documentar se trimite apoi băncii exportatorului.
 3. Banca corespondentă avizează deschiderea acreditivului documentar.
 4. Exportatorul transmite produsele sau serviciile tranzacționate către importator și apoi prezintă băncii documentele de livrare menționate în acreditiv.
 5. Banca corespondentă realizează controlul documentelor și trimite documentele de plată către banca emitentă.
 6. Banca emitentă verifică documentele și efectuează plata.
 7. Importatorul, pe baza documentelor primite de la bancă, realizează recepția mărfurilor.

Avantajele acreditivului stand-by

La fel ca și acreditivul documentar, acreditivul stand-by reprezintă o alternativă pentru garanțiile bancare, utilizate pentru asigurarea plăților în cazul neîndeplinirii condițiilor contractuale. Acreditivul stand-by este o garanție bancară emisă sub forma unui acreditiv, obiectivul ei fiind garantarea executării unei obligații contractuale (ex: buna executare a contractului, plata contravalorii mărfii livrate, returnarea avansului, plata ratelor scadente la un credit, participarea la licitații etc.). Banca emitentă se angajează să despăgubească bănește beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract.

Spre deosebire de acreditivul documentar, cel stand-by poate fi executat doar în situația în care ordonatorul nu și-a îndeplinit obligația asumată prin contract, iar beneficiarul dovedește acest lucru cu documentele menționate în textul acreditivului. Ca regulă generală, numărul documentelor care trebuie prezentate este relativ restrâns (cererea prin care se solicită plata, confirmarea beneficiarului, semnată de către acesta, prin care se precizează ca ordonatorul nu și-a îndeplinit obligația contractuală, copie a facturii neachitate, copie a documentului de transport etc.).

Cel mai important avantaj în utilizarea acreditivelor stand-by este acela că, utilizarea lui se face atât în cadrul plăților generate de importuri și exporturi prin compensare, cât și în cadrul altor obligații de plată ce decurg din alte tipuri de contracte privind import-exportul. Dezavantajele constau în costul ridicat al operațiunilor și în faptul că băncile manifestă rigurozitate ridicată în selectarea importatorilor.

Etape în derularea unui Acreditiv Stand-by

 1. Încheierea contractului. Partenerii convin prin contract termenii operațiunii și stabilesc acreditivul stand-by ca modalitate de garantare a obligațiilor contractuale.
 2. Completarea cererii de deschidere a acreditivului documentar stand-by. Ordonatorul cere băncii sale să deschidă un acreditiv stand-by în favoarea partenerului său contractual (beneficiarul), indicând toate condițiile necesare conform prevederilor contractului.
 3. Deschiderea acreditivului stand-by. Banca emitentă transmite textul acreditivului stand-by la banca sa corespondentă din țara beneficiarului.
 4. Avizarea deschiderii acreditivului stand-by. Banca corespondentă (notificatoare) avizează beneficiarul despre deschiderea, în favoarea sa, a acreditivului stand-by, transmițându-i un exemplar al acestuia.
 5. Utilizarea (executarea) acreditivului stand-by. În cazul în care ordonatorul nu-și îndeplinește obligațiile contractuale pentru care s-a garantat, beneficiarul prezintă băncii notificatoare (avizatoare) toate documentele prevăzute în acreditivul stand-by și solicită efectuarea plății. Documentele trebuie depuse la bancă în termenul impus și în cadrul perioadei de valabilitate a acreditivului stand-by. Banca notificatoare verifică documentele și, dacă sunt în strictă conformitate cu termenii și condițiile acreditivului stand-by, le remite băncii emitente. După verificarea conformității documentelor, banca emitentă efectuează plata și debitează contul ordonatorului.

Este important ca înainte de a intra într-o relație comercială cu o societate dintr-o altă țară să te asiguri că alegi un instrument bancar potrivit tranzacției efectuate. De aceea, o discuție cât mai detaliată cu banca ta, te poate scăpa de neplăceri ulterioare.

Costurile acreditivului

Este bine de știut că plata prin acreditiv, fie de tip documentar, fie de tip stand-by, este mai costisitoare decât cea prin OP. Totodată, procesul de plată prin acreditiv poate fi mai solicitant din punct de vedere al timpului alocat, iar procesarea acreditivelor este consumatoare de timp și pentru băncile implicate. Cu toate acestea, acreditivele oferă securitatea maximă în derularea unei tranzacții și oferă bonitate financiară și putere de negociere firmelor ordonatoare. Ceea ce justifică, până la urmă, costul mai ridicat.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail