Taxe firme în 2024: ce trebuie să plătești

La finalul anului 2023 au fost adoptate noi măsuri fiscale și modificări care intră în vigoare din 2024 și care vizează atât companiile, cât și angajații. Află care dintre ele ar putea avea impact asupra activității companiei tale și notează datele importante de care să ții cont în următoarele luni.

 

Pe scurt

 • Noutăți privind TVA și diferite plafoane
 • Ce taxe pentru firme plătește un SRL
 • Termene pentru declarații și cereri
 • Alte schimbări în legislație

Noutăți privind TVA și diferite plafoane

În 2024, au apărut mai multe schimbări pentru firme (inclusiv pentru microîntreprinderi), precum și modificări privind taxele pentru PFA fără angajați și pentru PFA cu angajați. Iată câteva dintre noutățile importante referitoare la taxe, pentru firme și nu numai.

Plafon pentru perioada fiscală în scopuri de TVA

La fel ca în anul 2023, și în 2024 poți opta pentru plata trimestrială a TVA, în locul perioadei fiscale lunare, dacă ai o cifră de afaceri din operaţiuni taxabile, operațiuni scutite cu drept de deducere şi/sau neimpozabile în România, dar care dau drept de deducere sub 100.000 de euro (adică 497.460 RON*).

Plafon venituri pentru încadrarea ca microîntreprindere

În 2024, o firmă se încadrează la impozit pe venit microîntreprinderi dacă respectă o serie cumulată de condiții, printre care și un plafon al veniturilor realizate în exercițiul financiar precedent. Acest plafon trebuie să fie echivalent cu 500.000 de euro (adică 2.487.300 RON*) în anul 2024, cu mențiunea că acest plafon nu se raportează doar la veniturile societății pentru care se dorește aplicarea regimului, ci și la veniturile întreprinderilor considerate legate cu aceasta.

Plafon pentru aplicarea regimului special de scutire TVA, pentru întreprinderile mici

În 2024, plafonul pentru a trece de la statutul de neplătitor de TVA, la cel de plătitor de TVA este o cifră de afaceri (declarată sau realizată) de minimum 88.500 de euro, calculată la cursul BNR comunicat la data aderării și rotunjită la următoarea mie, respectiv 300.000 RON.

Plafon pentru a trece de la firmă plătitoare de TVA la încasare, la plătitoare de TVA normal

Potrivit legii, în 2024 trecerea de la firmă plătitoare de TVA la încasare, la firmă plătitoare de TVA în regim normal este necesară dacă cifra de afaceri în anul calendaristic precedent a depășit 4.500.000 RON.

Plafon pentru achizițiile intracomunitare de bunuri

Potrivit legislației actuale, în 2024, nu sunt considerate operațiuni impozabile în România achizițiile intracomunitare de bunuri care nu depășesc pe parcursul anului calendaristic curent (sau nu au depășit pe parcursul anului calendaristic anterior) plafonul de 10.000 de euro. Echivalentul în lei este calculat pe baza cursului valutar de schimb comunicat de Banca Națională a României la data aderării și rotunjit la cifra miilor, respectiv 34.000 RON. 

Praguri de valori intrastat

În anul 2024, pragurile de valori intrastat au rămas aceleași ca în anul anterior, astfel:

 • 1.000.000 RON pentru a expedia intracomunitar bunuri;
 • 1.000.000 RON pentru a introduce intracomunitar bunuri. 

Pragul pentru a aplica TVA cu cotă redusă pentru livrări de locuințe

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, se aplică Legea 296/2023. Astfel, cota redusă crește de la 5% la 9% și se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea de locuințe care:

 • au o suprafață utilă de cel mult 120 mp, exclusiv anexele gospodărești;
 • au o valoare care nu depășește suma de 600.000 RON (incluzând valoarea terenului pe care sunt construite și excluzând TVA-ul).

Impozitul pe venitul microîntreprinderilor și părțile sociale sau acțiunile la mai multe microîntreprinderi

În 2023, legislația permitea deținerea a maximum trei microîntreprinderi, în acest context de taxe pentru firme. Începând cu anul 2024, o persoană poate deține o singură microîntreprindere căreia să i se aplice regimul de impozitare specific microîntreprinderilor, conform dispozițiilor OUG 115/2023. 

Totodată, începând cu 1 ianuarie 2024, s-a reintrodus cota de 3%, pe lângă cea de 1%, cu anumite condiții de aplicare. 

Impozit pe profit pentru venituri din consultanță/management

La fel ca în anul 2023, dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere obține peste 20% din venituri din servicii de consultanță și/sau management, va trece la impozitul pe profit din primul trimestru în care s-a depășit limita. Excepție fac firmele care depășesc ponderea de 20%, dar realizează aceste venituri din consultanță fiscală prin codul CAEN 6920, respectiv „Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal”. 

👉 Află informații legate de taxe pentru firmele din România, strategie resurse umane și multe altele în secțiunea Business Edu, din cadrul platformei Startarium. Astfel, vei afla noțiunile de care ai nevoie, indiferent dacă ești la început de drum în lumea antreprenoriatului sau angajat într-o companie concentrată pe creștere.

Ce taxe pentru firme plătește un SRL

O societate comercială plătește mai multe categorii de taxe pentru firme și impozite online. În cele ce urmează, afli ce taxe pentru firme plătește un SRL, în 2024.

Impozit pe profit, în 2024

Dacă nu îndeplinești condițiile pentru a fi microîntreprindere, atunci va trebui să plătești impozit pe profit, în 2024. În România, conform Legii 227/2015 (cu modificările și completările ulterioare), impozitul pe profit este în continuare de 16% din profitul impozabil. 

Cum se calculează impozitul pe profit în 2024? Conform capitolului 2 al aceleiași legi, impozitul pe profit se calculează ca diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile înregistrate (conform reglementărilor contabile aplicabile), la care se adaugă cheltuielile nedeductibile. Din valoarea obținută se scad veniturile neimpozabile şi deducerile fiscale. Dacă rezultatul este pozitiv, se aplică o cotă de impozit pe profit de 16%. Dacă rezultatul este negativ, apare pierderea fiscală. 

Impozit pe venit – microîntreprinderi

Pentru a-și păstra sau pentru a obține statutul de microîntreprindere, conform Legii 296/2023 (modificată prin „ordonanța trenuleț”, OUG 115/15.12.2023, cu modificările și completările ulterioare), o firmă trebuie să îndeplinească în același timp toate condițiile următoare:

 • nu prestează servicii de consultanță în proporție de mai mult de 20% din activitate;
 • are minim un angajat;
 • veniturile într-un an ca­len­da­ris­tic nu depășesc 500.000 de euro;
 • nu se află în dizolvare sau lichidare înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțele judecătorești;
 • capitalul social al firmei nu este deținut de către stat sau alte unități administrativ-teritoriale;
 • a depus la termen situațiile financiare anuale.

Bine de știut: Din 2024, plafonul de 500.000 de euro se calculează luând în considerare atât cifra de afaceri a firmei care este microîntreprindere, cât și cifra de afaceri a altor firme care sunt legate cu această firmă. Așadar, dacă ești acționar în mai multe firme, fii atent la acest aspect: acționarii unei companii care dețin (în mod direct sau indirect) peste 25% din valoarea titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, la mai multe companii, trebuie să stabilească o singură companie care aplică acest sistem de impunere. 

Prin intermediul ordonanței menționate mai sus s-au modificat, în 2024, și unele aspecte ce țin de impozitul pe venit al unei microîntreprinderi. Astfel, în ceea ce privește plata impozitului pe venit, procentul de impozit pe venit este de 1%, dacă veniturile firmei nu depășesc valoarea de 60.000 de euro inclusiv, iar firma nu desfășoară activități economice încadrate în anumite coduri CAEN (din industriile IT, HoReCa, unele activități juridice și activități de asistență medicală/stomatologică). 

Dacă veniturile firmei depășesc valoarea de 60.000 de euro sau firma desfășoară activități încadrate în domeniile menționate mai sus, atunci impozitul este de 3%.

Baza impozabilă pentru impozitul pe profit

Baza impozabilă pentru impozitul pe profit reprezintă totalul veniturilor trimestriale ale unei afaceri, mai puțin deducerile, respectiv:

 • veniturile din variațiile de stoc;
 • veniturile din producția de imobilizări corporale sau necorporale;
 • alte venituri din exploatare care reprezintă venituri din cotă-parte a subvențiilor guvernamentale;
 • venituri din provizioane privind activitatea de exploatare și venituri financiare din provizioane;
 • venituri din despăgubiri de la societăți de asigurare (dacă este cazul).

Impozit pe venit, în 2024

Impozitul pe venit, în anul 2024, este plătit de următoarele categorii de persoane:

 • persoane fizice rezidente în România;
 • persoane fizice nerezidente în România, care desfășoară activități independente la un sediu permanent în țară;
 • persoane fizice nerezidente, care desfășoară activități dependente în România;
 • persoane fizice nerezidente, care obțin venituri potrivit Codului Fiscal. 

Formula de calcul al impozitului pe venit pentru microîntreprinderi cuprinde procentul pe impozit pe venit de 10% din veniturile nete obținute sau estimate. Conform Legii 227/2015 (cu modificările și completările ulterioare), în categoria de venituri impozabile intră:

 • venituri din activități independente;
 • venituri din salarii și asimilate salariilor;
 • venituri din cedarea folosinței unor bunuri;
 • venituri din investiții;
 • venituri din pensii;
 • venituri din agricultură, silvicultură și piscicultură;
 • venituri din premii și jocuri de noroc;
 • venituri din transfer de proprietăți imobiliare;
 • venituri din alte surse. 

Reducere impozit 2024, pentru firmele care își cresc capitalul propriu

În 2024, reducerea de impozit se aplică la impozitul pe profit și ține cont de creșterea economică a companiei, așa cum arată prevederile Ordonanței de Guvern nr. 153/2020, aprobate prin Legea 46 din 13 martie 2024, valabilă până în 2025. 

Bonificație impozit 2024

Bonificația pe impozit în 2024 include capitaluri pozitive ale situațiilor financiare și presupune reduceri la plata impozitelor pe profit sau a impozitelor pe venit. De exemplu, o firmă care are creștere economică susținută de la un an la altul are șanse mai mari să beneficieze de o reducere de impozit. 

Iată, concret, pentru ce reduceri pot aplica firmele în 2024, apropo de impozitele plătite pentru anul 2023:

 • bonificația pe impozit micro de 2% pentru activ net pozitiv și egal cu cel puțin jumătate din valoarea capitalului social;
 • bonificația pentru creșterea capitalului propriu ajustat al anului 2024 față de anul 2023 (care poate ajunge până la 10%);
 • bonificația de 3% pentru creșterea capitalului propriu ajustat al anului 2024.

Calcul dividende 2024

În 2024, impozitul pe dividendele firmei se calculează tot prin aplicarea unei cote de 8% din valoarea brută a dividendelor SRL, conform Ordonanței nr. 16/2022, pentru modificarea Legii 227/2015.  Modul de calcul este unul simplu, deoarece trebuie doar să înmulțești acest procent cu valoarea brută a dividendelor, astfel că nu ai nevoie de un calculator de dividende sau un calculator de impozite.

Când se plătește impozitul pe dividende? Plata impozitului pe dividende trebuie să se facă la bugetul de stat până la data de 25 (inclusiv) a lunii următoare celei în care se plătesc dividendele. 

Trecerea de la microîntreprindere la impozit pe profit, în 2024

Microîntreprinderile pot trece la impozitul pe profit fie obligatoriu (ca urmare a neîndeplinirii condițiilor), fie opțional, iar acest lucru trebuie comunicat organului fiscal până la data de 31 martie (inclusiv) din anul fiscal următor. Declarația care trebuie depusă în acest sens este D700.

Bine de știut: Odată ce un SRL care este microîntreprindere a făcut trecerea la impozit pe profit, nu mai este posibilă revenirea la statutul de microîntreprindere.

Poți trece de la impozitarea pe microîntreprindere, la impozitarea pe profit, dacă realizezi (într-un an financiar) venituri mai mari de 500.000 de euro sau peste 20% din veniturile firmei provin din servicii de consultanță și/sau management, cu excepția veniturilor pe care le obții din consultanță financiară. 

Conform regimului fiscal al impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, în cazul în care, în cursul unui an financiar, microîntreprinderea nu mai îndeplinește condiția referitoare la numărul de angajați, se va face trecerea la impozit pe profit din primul trimestru în care condiția nu mai este respectată. Pentru a estima cum te-ar afecta astfel de schimbări, poți să folosești un calculator de taxe SRL sau un calculator pentru impozit microîntreprindere.

Impozit SRL fără angajați

Dacă un SRL nu are angajați, înseamnă că nu îndeplinește criteriile necesare pentru a se încadra în categoria microîntreprinderilor. Astfel, impozitul care se aplică în cazul unui SRL fără angajați este cel pe profit, adică 16%.

Bine de știut: Dacă o firmă are un singur angajat cu normă întreagă, dar contractul este suspendat ca urmare a intrării în concediu de creștere copil, atunci firma rămâne încadrată ca microîntreprindere și va trebui să plătească impozitul aferent.

Impozit suplimentar 2024

Conform Legii 431/2023, începând cu 1 ianuarie 2024, se introduce un impozit suplimentar pentru instituțiile de credit române și sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine, sub forma unui impozit pe cifra de afaceri (ICA), care se adaugă la impozitul pe profit existent. Acesta se calculează prin aplicarea unei cote de 2% asupra cifrei de afaceri, în perioada 1 ianuarie 2024 – 31 decembrie 2025, respectiv a unei cote de 1% (începând cu 1 ianuarie 2026).

De asemenea, se introduce un impozit suplimentar pentru contribuabilii care desfășoară activități în sectoarele petrol și gaze și care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri mai mare de 50.000.000 de euro, sub forma unui impozit specific pe cifra de afaceri (ICAS) de 0,5%, care se adaugă impozitului pe profit existent.

Impozit PFA în sistem real și PFA la normă de venit

Conform Legii 296/2023, în cazul unui PFA în sistem real, impozitul PFA în valoare de 10% se aplică pentru venitul net, adică 10% x (încasări totale – cheltuieli deductibile). Pentru PFA-urile la normă de venit, impozitul se aplică normei. 

Dacă te întrebi ce impozite plătește un PFA și vrei să estimezi ce impozit vei avea de plătit, dar și profitul cu care rămâi în acest an după plata impozitelor, atunci poți să folosești un calculator de taxe PFA sau să te ghidezi după informațiile din acest capitol.

Contribuții PFA 

Conform aceleiași legi amintite mai sus, pe lângă cei 10% impozit, iată ce taxe plătește un PFA pentru veniturile obținute în 2024:

 • pentru venituri care însumează mai puțin de 6 salarii, contribuția CASS minimă va fi raportată la 6 salarii (10% x 6 salarii);
 • pentru veniturile obținute între 6 și 60 de salarii minime, contribuția CASS va fi de 10% din veniturile nete;
 • pentru veniturile mai mari de 60 de salarii minime, contribuția CASS va fi de 10%, procent aplicat la plafonul de 60 de salarii.

În ceea ce privește contribuția CAS, nu există modificări fiscale. Procentul care se aplică bazei de calcul a acesteia este de 25% și:

 • dacă venitul obținut de PFA va fi cuprins între 12 și 24 de salarii minime pe economie, baza de calcul a CAS nu va putea fi inferioară echivalentului a 12 salarii minime;
 • dacă venitul obținut este mai mare de 24 de salarii minime, în acest caz, baza de calcul va fi egală cu 24 de salarii minime pe economie.

👉 Ai un PFA și vrei să-l scalezi? Aplică pentru a avea un mentor. Astfel, vei schimba idei și experiențe cu alți antreprenori, care te vor ajuta să-ți dezvolți afacerea în direcția dorită de tine. 

SRL vs PFA: ce să alegi, în 2024

Pentru a lua cea mai bună decizie cu privire la PFA vs SRL, atunci când plănuiești să îți înființezi un business, este bine să estimezi cât mai realist veniturile pe care le vei obține și să te gândești la obiectivele tale de afaceri.

În cazul în care estimezi că vei obține un venit între 6 și 24 de salarii minime, atunci ar putea fi avantajos pentru tine să deschizi un PFA, cel puțin până îți scalezi afacerea. Ulterior, după ce depășești plafonul PFA, poți să iei în considerare deschiderea unui SRL.

Așa cum ai observat, impozitele și taxele locale sunt diferite la aceste forme de organizare, însă poți să folosești un calculator PFA vs SRL, pentru a obține o imagine mai clară asupra situației.

Alte schimbări în legislație 

Începând cu anul 2024, intră în vigoare și alte schimbări legislative de interes pentru antreprenori și nu numai. Iată care sunt acestea:
Impozitarea veniturilor a căror sursă nu a fost identificată 

Potrivit Art. 117 din Codul Fiscal, modificat de Legea 296/2023, veniturile constatate de organele fiscale a căror sursă nu a fost identificată vor avea o cotă de impozitare de 70%. Aceste prevederi intră în vigoare începând cu data de 1 iulie 2024 și se aplică deciziilor de impunere emise de organele fiscale începând cu aceeași dată.

Sistemul RO e-Factura a devenit obligatoriu

Tot potrivit Legii 296/2023, persoanele impozabile stabilite în România au obligația, începând cu 1 ianuarie 2024, să transmită facturile emise în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura, pentru operațiunile taxabile în România, efectuate în relația B2B.

Termenul limită pentru transmiterea facturilor în sistemul național privind factura electronică RO e- Factura este de 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii sau la data limită prevăzută în Codul fiscal, pentru emiterea facturii

Impozitul pe salarii în IT, în construcții, sectorul agricol și industria alimentară

Dacă te întrebi cât este impozitul pe salariu în acest an în domeniul IT, află că, începând cu 2024, potrivit Legii 296/2023, scutirea de impozit pe venit pentru veniturile salariale aplicabilă pentru angajații din domeniul tehnologiei informației (IT) este limitată la un cuantum de 10.000 RON din veniturile salariale și asimilate salariilor obținute lunar. Pentru partea din venitul brut lunar ce depășește cei 10.000 RON, angajații nu beneficiază de scutirea de la impozitul pe venit și sunt impozitați cu 10%.

Angajații din domeniul agricol, construcții, industria alimentară și IT beneficiază, pentru partea de venit de până la 10.000 RON, de reducerea cotei de contribuție de asigurări sociale (CAS) cu procentul de 4,75%, corespunzător contribuției la Pilonul II de pensii.

Totodată, se reintroduce obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) în procent de 10% pentru angajații din domeniul construcțiilor, din sectorul agricol și din industria alimentară, indiferent de nivelul veniturilor salariale și asimilate salariilor obținute.

Sunt eliminate prevederile prin care contribuția asiguratorie de muncă (CAM) putea fi diminuată până la nivelul de 0,27% pentru angajații din domeniul construcțiilor, din sectorul agricol și din industria alimentară. Astfel, se revine la cota standard de 2,25% și pentru angajații din aceste domenii.

👉 Vrei să îți lansezi un startup? Urmează cursul ​​Startup Edu, pentru a afla care sunt etapele unui startup, cum ajungi de la idee, la testare, care sunt provocările frecvente (și cum le poți depăși)!

Impozitarea tichetelor de masă

Potrivit aceleiași legi menționate anterior, începând cu 2024, valoarea nominală a tichetelor de masă și a voucherelor de vacanță este inclusă în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS). În 2023, tichetele de masă și voucherele de vacanță acordate de angajatori au fost supuse numai impozitului pe venit, nu și contribuțiilor sociale. 

Pentru angajați, în cazul în care această diferență nu este suportată de către angajator, înseamnă mai puțini bani încasați sub forma tichetelor de masă. Această impozitare este reținută direct de către angajator.

Creșterea salariului minim pe economie

Începând cu octombrie 2023, conform Hotărârii nr. 900 din 28 septembrie 2023, salariul minim brut pe economie a crescut de la 3.000 RON, la 3.300 RON. Acesta este folosit la stabilirea plafoanelor pentru plata contribuțiilor la anumite categorii de venituri – cum sunt cele pentru PFA, chirii, dividende etc.

Așa cum ai putut observa, anul 2024 a adus numeroase modificări în sistemul de impozitare, inclusiv taxe pe salarii, pentru firme. Ține cont de noile taxe pentru firme și informează-te regulat cu privire la noile acte legislative și practicile de business, pe Startarium.

*Acest calcul a fost realizat luând ca referință cursul de conversie de la data de 31.12.2023, respectiv 4,9746 RON/EUR, conform normelor metodologice.


NOTĂ: Înainte de a utiliza informațiile furnizate, vă rugăm să aveți în vedere următoarele aspecte:

 • actele normative care guvernează cadrul fiscal din România (precum și practica autorităților fiscale) se află într-un proces continuu și rapid de dezvoltare, motiv pentru care atât legislația în sine, cât și interpretarea ei, pot varia imprevizibil; 
 • de asemenea, unele prevederi pot fi caracterizate de ambiguitate și, în consecință, informațiile oferite pot reprezenta doar un punct de vedere din multitudinea de interpretări posibile, în lipsa clarificărilor oficiale aduse textelor de lege sau normelor metodologice;
 • conținutul prezentat se limitează la prevederi de natură generală, însă în practică pot exista spețe particulare supuse unor reguli specifice, fiind astfel necesară verificarea cadrului normativ aplicabil situației individuale, cu un consultant fiscal; 
 • informațiile oferite se bazează pe legislația în vigoare sau proiectele publicate la data redactării articolului, de aceea este posibil ca o parte dintre acestea să nu mai fie valabile, ulterior unor modificări legislative survenite după această dată.

De aceea, managerul platformei nu va fi răspunzător pentru niciun prejudiciu care ar putea fi cauzat de utilizarea acestor informații de către cititori în activitatea proprie, în lipsa respectării principiilor de prudență necesare.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail