Profesiile liberale: ce sunt, cum sunt încadrate, lista completă

În situația în care ai o calificare profesională recunoscută și autorizată, respectiv vrei să-ți desfășori o activitate intelectuală pe cont propriu, te poți încadra în ceea ce se numește profesie liberală. Află ce presupune asta în termeni legali, care îți sunt obligațiile față de stat și alte informații importante bine de știut.

Ce este o profesie liberală

Profesiile liberale sunt ocupații intelectuale desfășurate în mod independent, fără a mai fi necesară înregistrarea la Registrul Comerțului, dar autorizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, de anumite persoane și în anumite condiții de încadrare.

Odată cu Noul Cod Fiscal, prin modificările aduse Legii nr. 227/2015, s-a renunțat oficial la termenul de „profesie liberă” care sugera că ar mai exista și profesii care nu sunt libere, deoarece munca forțată sau obligatorie este interzisă într-o societate modernă.

În articolul 7, aliniatul 34 din Noul Cod fiscal, profesiile liberale sunt definite ca „acele ocupații exercitate pe cont propriu de persoane fizice, potrivit actelor normative speciale care reglementează organizarea și exercitarea profesiei respective.”

În completarea acestei definiții vine și Directiva nr. 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului European privind recunoaşterea calificărilor profesionale: „profesiile liberale sunt acelea care sunt exercitate pe baza unor calificări profesionale relevante, cu titlu personal, având propria lor responsabilitate şi de o manieră profesională independentă, de persoanele care oferă servicii intelectuale şi conceptuale în interesul clientului şi al publicului. Exercitarea profesiei poate, în statele membre, în conformitate cu tratatul, face obiectul unor obligaţii juridice specifice, bazate pe legislaţia naţională şi reglementările stabilite, în mod autonom, în acest cadru, de către organismul profesional reprezentativ competent, care garantează şi îmbunătăţesc gradul de profesionalism, calitatea serviciilor şi confidenţialitatea relaţiilor cu clientul.”

Cu alte cuvinte, ce înseamnă liber profesionist? Înseamnă să ai o certificare profesională emisă de o autoritate publică, să-ți dorești începerea unei afaceri pe cont propriu, cu statut de persoană fizică independentă (care nu e angajată la stat sau privat), respectiv să respecți cadrul legislativ.  

👉 Îți dorești lansarea, creșterea și susținerea unei afaceri de succes? Începe cu Startup EDU! Descoperă pe platforma Startarium informații prețioase de la antreprenori, investitori, consultanți și experți.

Persoană Fizică Independentă (PFI) vs. Persoană Fizică Autorizată (PFA)

Încă se mai creează confuzii între o persoană fizică independentă (PFI) și o persoană fizică autorizată (PFA). Să clarificăm aspectele:

 • Persoanele fizice autorizate desfășoară activități independente sau pe cont propriu, cu obligația legală de a fi înregistrate la Registrul Comerțului. PFA poate îndeplini până la 5 clase de activități prevăzute de codul CAEN. 
 • Persoanele fizice independente (sau liberi profesioniști) desfășoară o activitate independentă sau pe cont propriu, fără a fi nevoite să se înregistreze la Registrul Comerțului. PFI se bazează pe competențele unei anumite ramuri de activitate, așadar implică o formare academică sau o formare profesională certificată.

👉 Știm că viața antreprenorială este plină de provocări. De aceea, ți-am pregătit o serie utilă de instrumente cu care să-ți dezvolți afacerea cu ajutorul platformei online Startarium.

Cum sunt încadrate profesiile liberale

Condițiile de încadrare, de altfel cumulative, sunt următoarele:

 • Un act normativ care să reglementeze domeniul;
 • O autoritate publică sau un corp profesional care verifică îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a profesiei, eliberează autorizaţia şi o înscrie într-un registru. De exemplu, Colegiul Medicilor din România, Clubul Român de Presă, Ordinul Arhitecților din România, Uniunea Națională a Notarilor Publici din România etc.;
 • O prevedere expresă în actul normativ prin care profesia se desfăşoară în baza autorizaţiei şi/sau a legitimaţiei de membru.

Chiar dacă profesia liberală nu se înregistrează la Registrul Comerțului, după obținerea autorizației se va înregistra la ANAF în vederea obținerii codului de identificare fiscală (CIF). Înregistrarea PFI la ANAF este gratuită și ai nevoie de următoarele documente:

 1. Carte de identitate;
 2. Documentele eliberate de autoritatea publică sau corpul profesional în ceea ce privește pregătirea profesională pentru a desfășura profesia liberală;
 3. Completarea și depunerea Formularului 070 de Înregistrare Fiscală;
 4. Depunerea Declarației Unice, prin completarea capitolului venituri estimate;
 5. Contract de comodat/închiriere în vederea stabilirii sediului.

Bine de știut:

 • Declarația de înregistrare fiscală se depune în termen de 30 de zile de la data înființării PFI;
 • Modificările ulterioare, în ceea ce privește activitatea liberală desfășurată, se declară la organul fiscal local în termen de 15 zile de la data producerii lor;
 • Încetarea profesiei liberale presupune și radierea fiscală la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la întreruperea activității. Mai multe detalii sunt explicate și în ghidul fiscal ANAF

Ulterior, după înregistrarea fiscală, poți avea în vedere:

 • Deschiderea unui cont bancar;
 • Opțional, trecerea automobilului personal în patrimoniul PFI, pentru cheltuieli deductibile cu reparații sau combustibil;
 • Realizarea ștampilei. Consultă legislația specifică profesiei pentru a vedea condițiile impuse;
 • Procurarea de documente contabile: chitanțier, facturier (se poate face și în format digital), Registrul-Jurnal de Încasări și Plăți, Registrul inventar, Registrul de Evidență Fiscală, alte documente tipizate specifice profesiei.

Obligații fiscale și contabile ale liber profesioniștilor

Liber profesioniștii, chiar dacă sunt exceptați de la mai multe reguli, cum ar fi prezența unei case de marcat, au totuși câteva obligații fiscale și contabile de îndeplinit:

 1. Trebuie să existe o evidență contabilă și un Registru de Evidență Fiscală;
 2. Este obligatorie depunerea anuală a Declarației Unice (formularul 212);
 3. Se achită un impozit anual de 10% pe veniturile nete realizate (impozitare în sistem real);
 4. Se datorează contribuția de asigurări sociale CAS și CASS, în situația în care veniturile anuale depășesc plafonul de 12 salarii minim brute.

În ceea ce privește partea de contabilitate, poți opta fie pentru evidența contabilității în regim propriu, fie angajarea unui expert contabil care să se ocupe de toate formalitățile necesare. Prin urmare, dacă realizezi venituri din profesii liberale trebuie să ai în vedere toate aspectele de mai sus pentru a funcționa în deplină legalitate.

👉 Citește și despre importanța unui cazier fiscal: când ai nevoie de el, ce acte necesare îți trebuie, cum și unde intri în posesia acestui document important.

Lista de profesii liberale în România

Profesiile liberale fac parte din domenii diverse de activitate, de la domeniul științific, jurnalism, medicină, până la drept sau economie. Lista orientativă, potrivit actelor normative aflate în vigoare, este următoarea:

Nr. crt. Denumire profesie/ocupaţie Act normativ
1 ARHITECT Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea  profesiei de arhitect, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 9-12, art. 18, art. 19)
2 ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 
ASISTENT MEDICAL
O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 53/2014 (art. 12, art. 16, art. 20)
3 ASISTENT SOCIAL Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, cu modificările ulterioare (art. 5, art.8)
4 AUDITOR ENERGETIC PENTRU CLĂDIRI

Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată (art. 20). Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 2237/2010 pentru aprobarea reglementării tehnice „Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri", cu modificările ulterioare (art. 4, art. 31, Anexa nr. 6: Cod de conduită a auditorului energetic pentru clădiri)

5 AUDITOR FINANCIAR

O.U.G. nr. 75/1999 privind  activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 1, art. 3, CAP. 4 - Exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar)

6 AVOCAT Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea  profesiei de avocat, republicată, cu completările şi modificările ulterioare (art. 1, art. 5)
7 BIOCHIMIST în sistemul sanitar Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (art. 3, art. 4, art. 7)
8 BIOLOG în sistemul sanitar Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (art. 3, art. 4, art. 7)
9 CHIMIST în sistemul sanitar Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog şi chimist, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în sistemul sanitar din România (art. 3, art. 4, art. 7)
10 CONSERVATOR Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare (art. 28)
11 CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată (art.1-4, art. 20)
12 CONSULTANT FISCAL O.G. nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare (art. 2, art.9)
Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 11/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, cu modificările și completările ulterioare 
13 CONTABIL AUTORIZAT O.G. nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3, Cap. II - Exercitarea profesiei de expert contabil și de contabil autorizat)
14 DIRIGINTE DE ŞANTIER Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.6, art. 21)
Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului nr. 1496/2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de şantier, cu modificările și completările ulterioare
15 EXECUTOR JUDECĂTORESC Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (art. 4, art.12, art. 16)
16 EXPERT CONTABIL O.G. nr. 65/1994 privind organizarea   activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare (art.3,  art. 6)
17 EXPERT CRIMINALIST O.G. nr. 75/2000 privind organizarea activităţii de expertiză criminalistică, aprobată prin Legea nr. 488/2002, cu modificările şi completările ulterioare (art.1, art. 11 , art. 3-7, art. 10)
18 EXPERT TEHNIC JUDICIAR
EXPERT TEHNIC EXTRAJUDICIAR
O.G. nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, cu modificările și completările ulterioare (art. 1, art. 7 – 9, art. 26, art.29, art. 31)
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor 488/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare”, precum şi privind activitatea experţilor tehnici extrajudiciari în specialitatea „vânătoare" (Cap.III - Eliberarea legitimaţiilor de expert tehnic extrajudiciar în specialitatea „vânătoare" şi urmărirea activităţii experţilor tehnici)
Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comerţului nr. 905/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului în vederea atribuirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar
19 EVALUATOR AUTORIZAT O.G. nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, aprobată prin Legea nr. 99/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Cap. III - Organizarea şi exercitarea profesiei de evaluator)
20 FARMACIST Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul XIV -     Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Farmaciştilor din România, art. 574 şi art. 586)
21 FIZIOTERAPEUT / KINETOTERAPEUT
FIZIOTERAPEUT / FIZIOKINETOTERAPEUT
FIZIOTERAPEUT / PROFESOR DE CULTURĂ FIZICĂ MEDICALĂ
FIZIOTERAPEUT / BALNEOFIZIO-KINETOTERAPEUT
Legea nr. 229/2016 privind organizarea și exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum și pentru înființarea, organizarea și funcționarea Colegiului Fizioterapeuților din România (Cap. II -  Exercitarea profesiei de fizioterapeut, Cap. III - Forme de exercitare a profesiei de fizioterapeut)
Hotărârea Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România nr. 36/2018 privind dobândirea calităţii de membru al Colegiului Fizioterapeuţilor din România şi eliberarea autorizaţiei de liberă practică pentru exercitarea profesiei de fizioterapeut
22 GEODEZ Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 107/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea şi recunoaşterea autorizării persoanelor fizice şi juridice în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare
23 INTERPRET LIMBAJ MIMICO - GESTUAL Ordinul ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse, preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate, cu modificările ulterioare
24 LOGOPED O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea 598/2001 (art. 1)
Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
25 MOAŞĂ O.U.G. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare (Cap. I - Exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, art. 12 , art. 16)
26 MEDIATOR Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările și completările ulterioare (art. 7, art. 12, art. 22-24)
27 MEDIC Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (TITLUL XII - Exercitarea profesiei de medic. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România – art. 379, art. 383)
28 MEDIC  STOMATOLOG Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (TITLUL XIII - Exercitarea profesiei de medic stomatolog. Organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Stomatologi din România - art. 476, art. 482, art. 491, art. 514)
29 MEDIC VETERINAR Legea nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar, republicată, cu modificările ulterioare (art. 1, art. 7, art. 28)
30 NOTAR PUBLIC Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată, cu modificările ulterioare (art. 3, art. 4, art. 14)
31 OPTICIAN-OPTOMETRIST O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea 598/2001  (art. 1)
Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
32 PRACTICIAN ÎN INSOLVENŢĂ O.U.G. nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, republicată, cu modificările și completările ulterioare (CAPITOLUL II: Forme de exercitare a profesiei)
33 PRACTICIAN ÎN MEDICINĂ COMPLEMENTARĂ /ALTERNATIVĂ Legea nr. 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă (art. 4 – 6)
34 PSIHOLOG Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare (art. 6, art. 7, art. 8, CAPITOLUL II: SECŢIUNEA 1: Dobândirea şi exercitarea dreptului de liberă practică, SECŢIUNEA 2: Forme de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică)
35 RESTAURATOR Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată, cu modificările ulterioare (art. 28, art. 29)
36 SOCIOLOG O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea 598/2001 (art. 1)
Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
37 SPECIALIST ÎN DOMENIUL AMENAJĂRII TERITORIULUI ŞI URBANISMULUI Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare (art. 38)
38 TEHNICIAN DE PROTEZE ŞI ORTEZE
TEHNICIAN DE PROTEZE AUDITIVE
TEHNICIAN DE APARATURĂ MEDICALĂ
O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea 598/2001 (art. 1)
Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
39 TRADUCĂTOR / INTERPRET AUTORIZAT  DE MINISTERUL JUSTIŢIEI Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare (art. 2 -i art. 6^¹)
40 EXPERT ÎN FIZICĂ MEDICALĂ
FIZICIAN MEDICAL
FIZICIAN ÎN SISTEMUL SANITAR
O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical aprobată cu modificări prin Legea 598/2001 (art. 1)
Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea autorizaţiei de liberă practică
 

Sursă: Oficiul National al Registrului Comertului

În concluzie, profesiile liberale au un statut special în țara noastră, cu un cadru reglementat de desfășurare. Dacă te-ai decis să optezi pentru această formă de activitate economică independentă, ține cont de condițiile de încadrare, obligațiile fiscale și, bineînțeles, de etica profesională.

Surse foto: Unsplash, Unsplash, Unsplash

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail