Rolul contabilului și importanța contabilității

Știință exactă, reglementată prin lege, cu norme, reguli și rigurozitatea pe care o generează domeniile care au la bază matematica, contabilitatea și contabilul sunt cei care gestionează circuitul financiar al oricărei firme. În cele ce urmează vorbim despre rolul contabilului și importanța contabilității, luând în calcul și diferențele dintre acesta și un manager financiar.

Pe scurt

 • Ce este contabilitatea?
 • Tipuri de contabilitate
 • Ce face un contabil? Meseria de contabil
 • Fișa postului pentru un contabil
 • Obiectivele unui contabil
 • Ce este managementul financiar?
 • Contabil versus manager financiar

Ce este contabilitatea?

Indispensabilă oricărei activități economice, având rolul de a oferi în orice moment o radiografie a activelor și datoriilor unui business, contabilitatea are ca principal atribut raportarea informațiilor legate de circuitul financiar. Toată activitatea contabilă este reglementată prin Legea contabilității 82 din 1991, completată. 

Cu o activitate specializată, departamentul contabilitate are misiunea de a măsura, evalua, cunoaște gestiunea și de a deține controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitate. Înregistrarea datelor se face cronologic, sistematic, cu scopul prelucrării datelor și al informațiilor pentru raportări ulterioare care să reflecte fidel evoluția financiară și alte informații referitoare la activitatea desfășurată, în acord cu cerințele interne ale entității economice și prevederile legale. Datele contabile sunt necesare atât pentru evaluarea internă, cât și în relațiile cu investitorii, creditorii, clienții și  instituțiile publice. 

Documentele și registrele contabile se redactează doar în limba română, iar moneda la care se raportează este cea națională, cu precizarea că operațiunile în alte monede se țin atât în valuta respectivă, cât și în lei, raportat la cursul oficial al BNR în ziua înregistrării datelor. Normele și reglementările din domeniul contabilității sunt elaborate de Ministerul Finanțelor Publice, emitentul planului general de conturi, al modelelor pentru situațiile financiare, registrelor și formularelor. 

Contabilitatea poate fi organizată angajând contabili atestați sau în baza unor contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice autorizate, conform prevederilor legale și normelor, așa cum sunt ele stabilite de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. 

👉  Se spune că „nu poți gestiona ceea ce nu poți măsura”. Plecând de la acest principiu, necesitatea colaborării dintre contabil și managerul financiar este indispensabilă pentru a măsura impactul afacerii.

Tipuri de contabilitate

Una dintre caracteristicele contabilității ca știință este aceea că, deși funcționează pe baza unor principii general valabile, implică proceduri, reguli și norme legale specifice. Necesitatea unor tipuri de contabilitate diferite - unele dintre ele cu norme, reguli și reglementări proprii (cum este contabilitatea din industria petrolului, de exemplu), vine tocmai din diversitatea și complexitatea domeniilor economice, din particularitățile unor reglementări și proceduri legale pentru anumite sectoare de activitate economică. Pe lângă această diferențiere pe orizontală, se adaugă și cea pe verticală, pentru fiecare unitate economică fiind necesare delimitări ale unor activități contabile.  

O schematizare a tipurilor de contabilitate ar putea fi aceasta: 

 • contabilitatea publică - cum este cea a administrațiilor locale; 
 • contabilitatea privată - derulată de firmele și entitățile private; 
 • contabilitatea în funcție de tipul activității economice (industrială, bancară, agricolă, comercială, pentru firme de prestări servicii, etc.);  
 • corespunzătoare unui anumit segment al operațiunilor după cum urmează: 
  • contabilitate fiscală sau de gestiune - care gestionează obligațiile financiare, impozite, plata TVA, este strict reglementată prin lege și este destinată informării utilizatorilor externi; 
  • contabilitate de gestiune, administrativă sau de management - oferă date la zi administratorilor, respectiv managerilor financiari, pentru luarea unor decizii economice ale firmei și care nu este reglementată specific, fiind adaptată fiecărui domeniu de activitate, destinată utilizatorilor interni; 
  • contabilitate de analiză a costurilor - care permite cunoașterea exactă a costurilor pe care le presupune efectiv activitatea; 
  • contabilitate financiară - care are rolul de a centraliza toate informațiile legate de venituri, cheltuieli, împrumuturi, dobânzi, amenzi și alte costuri conexe. 

Ce face un contabil? Meseria de contabil 

Tehnologia avansată, programele de gestiune și contabilitate pot și fac operațiile tehnice, repetitive ale contabilității, dar în spate este mereu o persoană  cu rolul de contabil, singurul care va face în mod logic, analitic, sintetizat toate operațiile contabile, respectând normele și rigorile legale corespunzătoare profilului respectivei activității economice. 

Un profesionist licențiat și acreditat poate gestiona toate documentele, înregistrările, raportările și situațiile pentru orice tip de contabilitate, indiferent de domeniul economic al acesteia. 

Astfel, în linii mari, atribuțiile și responsabilitățile unui contabil sunt: 

 • înregistrează plățile și încasările pe baza avizelor de transport sau a facturilor; 
 • operează depuneri și încasări la trezorerie; 
 • realizează deconturi și emite ordine de plată; 
 • realizează balanțe de verificare; 
 • monitorizează soldurile din conturile unității și face raportul dintre venituri și încasări; 
 • ține evidența plăților (bancare, către furnizori, etc.); 
 • face analiza dintre rapoartele și situațiile financiar-contabile și verifică acuratețea acestora, la cerere, trimestrial și anual;
 • oferă date actualizate administratorilor entității financiare, avertizează cu privire la situații diverse (restanțe la plată sau termene depășite ale încasărilor, de exemplu); 
 • face diferența dintre informațiile publice și cele confidențiale; 
 • este responsabil de colectarea și virarea TVA, scutirea de TVA și recuperarea TVA. 

👉 Una dintre sarcinile principale ale contabilului este intocmirea bilantului care cuprinde activele, pasivele, capitalul, și permite identificarea riscurilor, a diferenței dintre cheltuieli și încasări, și realizarea unor strategii financiare de viitor. 

Fișa postului pentru un contabil

Pe lângă activitatea profesională explicită a unui contabil, acesta trebuie să-și asume responsabilitatea de a se perfecționa continuu. Aceasta presupune să fie la curent și să aplice toate prevederile legale în domeniul contabilității, precum și tehnicile și metodele specifice de lucru. 

Contabilul are obligația de a semnala administratorilor firmei situațiile ilegale sau de criză și pe cele care pot genera conflicte cu terți sau în interiorul unității economice. 

Pe lista cu aptitudini obligatorii, se numără stăpânirea calcului matematic și a tehnicilor contabile, abilități de strategie, organizare și planificare, o bună ușurință în comunicare și competențe specifice cum sunt cele digitale, cunoașterea programelor de contabilitate și altele. 

Este important pentru acesta de a face obiectiv distincția între activitățile profesionale care pot reprezenta conflicte de interese, în condițiile în care datele contabile pot fi baza pentru strategia economică a firmei, la care un contabil are acces. 

Acreditarea contabilului. Firma de contabilitate

Dreptul de a face contabilitate îl au doar cei acreditați. Profesia de contabil este pe lista celor cu statut liberal. Pot oferi servicii de contabilitate atât cei care au, cât și cei care nu au diplomă universitară în domeniul economic, dar în absența studiilor de licență specifice, segmentul de practică contabilă este limitat strict la introducerea de documente și întocmirea balanțelor contabile. Restul activităților profesionale contabile nu le pot efectua decât cei care au studii economice în domeniu. 

Există mai multe grade contabile, corespunzătoare nivelurilor diferite de competență. Însă, contabilii nu pot practica în absența atestatului oferit de Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, care se obține pe baza studiilor universitare și postuniversitare, a examenelor și practicii profesionale. Evoluția în carieră se face pe baza studiilor și a practicii. 

Fiind o profesie liberală, contabilul poate lucra independent, poate fi partener sau afiliat la o firmă de contabilitate sau poate avea statut de angajat contabil în cadrul unei unități economice. 

Contabilitatea este o activitate esențială pentru orice business, care nu poate fi realizată decât de personal calificat; de aceea, entitățile economice externalizează frecvent acest gen de serviciicătre firme de contabilitate, unde pot avea acces la experți și profesioniști contabili.

👉 Sănătatea financiară a unei afaceri se traduce prin cifre, iar înțelegerea principiilor de bază este esențială. Află cum verifici sanatatea financiara a businessului tau

Obiectivele unui contabil

Obiectivele profesionale ale contabilului nu variază în mod esențial în raport cu tipul de contabilitate sau cu domeniul economic și sunt următoarele: 

 • asigurarea integrității patrimoniului entității economice pe care o servește, prin înregistrarea în documentele contabile a modificărilor acestuia (achiziții, vânzări, închirieri de bunuri patrimoniale); 
 • furnizarea de informaţii necesare elaborării planurilor şi programelor în acord cu strategia și profilul economic al businessului;
 • urmărirea şi controlul valorii activităţilor desfăşurate, înregistrarea cronologică a operaţiilor economice şi financiare și a relației cu alte instituții financiare de stat sau private; 
 • rol de control al respectării disciplinei financiare atât în ceea ce privește obligațiile legale (taxe, impozite datorate), cât și cu privire la buna gospodărire a resurselor unității economice pentru care lucrează. 

Este bine de știut că documentele contabile, indiferent de tipul și rolul lor, servesc ca probă în justiție și în fața organelor de control fiscal. Prin acestea se poate demonstra și dovedi legalitatea unui demers economic sau se pot soluționa situații conflictuale.

O altă obligație a contabilului este aceea de a păstra confidențialitatea asupra informațiilor care nu sunt destinate informării publice, inclusiv atunci când, prin natura profesiei, poate oferi servicii de contabilitate și gestiune pentru mai multe entități economice. 

Cât câștigă un contabil

Contabilitatea este printre profesiile căutate și necesare în egală măsură. Fie că este un angajat sau un partener într-o firmă, profesia este una solicitată. Aceasta se reflectă și în cât câștigă un contabil, sumele putând varia în funcție de experiență, tipul de contabilitate pe care o realizează și gradul de complexitate. 

Deși veniturile unui contabil pot varia, se poate afirma cu certitudine că această profesie este una dintre cele care oferă un venit bun și foarte bun în mod constant.  

Ce este managementul financiar?

Contabilul nu trebuie confundat cu managerul financiar. Acesta din urmă este responsabil de toate aspectele și obiectivele financiare ale unui business, este cel care stabilește strategia financiară, planul de investiții și modul de gestionare al profitului. Totodată, este responsabil de deciziile care implică finanțări, fie că sunt din surse proprii sau din împrumuturi și, împreună cu managementul firmei, are putere de decizie. 
Scopul unui manager financiar este ca firma din care face parte să ia cele mai bune decizii financiare, adaptate la realitatea economică și socială din respectiva entitate economică. 

Principala calitate este aceea de a avea viziune economică de ansamblu, rezultată dintr-o bună și continuă cunoaștere a indicatorilor economici ai unității în care funcționează, raportat la economia mare a sectorului industrial din care respectiva afacere face parte și la ritmul de evoluție al economiei în ansamblu. Pe baza tuturor acestor factori poate lua decizii economice pentru prezent, viitorul imediat și îndepărtat.  
Capacitatea unui manager financiar de a se adapta la schimbări, de a căuta surse de finanţare, de investiții şi de a administra, va aduce succes întregii companii.

👉 Cercetarea pieței, a tendințelor economice este un element important în dezvoltarea unui business. Iar pentru aceasta, este util sa alegi corect sursele de informatie si sa-ti organizezi eficient datele culese

Contabil versus manager financiar

Dacă un contabil este ancorat în realitate și se raportează strict la aceasta, managerul financiar este responsabil de strategiile de dezvoltare, gestionarea și direcționarea finanțelor. 

În timp ce un contabil realizează raportări care reflectă situația la un moment dat sau face sumarul ei pe o perioadă dată (trimestrial, semestrial, anual), managerul financiar se va ocupa de gestionarea și plasarea activelor, investiții cu unicul scop de a spori eficiența și de a genera profit. La aceasta se adaugă și responsabilitatea controlului financiar, inclusiv al documentelor contabile, deși între contabil și managerul financiar nu există o relație de subordonare, ci mai mult una de colaborare și parteneriat. 

Relația profesională dintre contabil și managerul financiar este una de interconectare, pentru că cele mai multe dintre deciziile managerului au la bază rapoartele și analizele făcute de contabil. 

În concluzie, activitatea contabilă a unei firme este definitorie pentru monitorizarea reală a activității, a raporturilor dintre plăți și încasări, pentru menținerea ordinii și nu în ultimul rând, a legalității operațiunilor financiare. Rolul și activitatea contabilului este completată și potențată de misiunea și responsabilitățile managerului financiar. Este necesar de adăugat că ambele componente profesionale au ca scop bunăstarea businessului și a celor angrenați în afacere.  

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail