De ce e importantă măsurarea impactului?

Se spune că "nu poți gestiona ceea ce nu poți măsura". Acest lucru este valabil și atunci când vorbim despre antreprenoriat, impact și tripla linie de rezultate.

Impactul este diferența pe care o faci. Concentrându-te pe impactul tău, poți face o diferență mai mare prin munca ta. Acest lucru înseamnă să planifici ce impact doriți să ai și care este cea mai bună modalitate de a-l obține, să colectezi informații despre impactul tau, să evaluezi impactul pe care îl ai, să comunici aceste informații și să înveți din ele. 

Noi numim acest ciclu de activități practica de impact. Aceasta include sarcinile de măsurare, monitorizare și evaluare a impactului.  

Organizațiile trebuie să își identifice principalele tipuri de impact, precum și cauzele și consecințele acestora. După aceea, trebuie să identifice care sunt țintele lor și să creeze o diagramă a teoriei schimbării. Acest lucru le va ajuta să înțeleagă ce rezultate vor contribui fie la apropierea de obiectivele lor dorite, fie la îndepărtarea de riscurile nedorite.  

De ani de zile, măsurarea impactului social a fost utilizată doar de sectoarele cooperării și dezvoltării internaționale, politicilor publice și filantropiei sociale. Termenii "evaluare și monitorizare" erau utilizați pentru a măsura impactul unui program/proiect asupra unei populații țintă. Scopul evaluării și al monitorizării era acela de a justifica subvențiile și donațiile și de a se asigura că obiectivele stabilite de donatori erau atinse.    

A avut loc o schimbare de paradigmă odată cu apariția unui nou model bazat pe economia socială și pe cel de-al patrulea sector (întreprinderi cu triplu rezultat). Prioritatea pentru întreprinderile sociale nu este doar generarea unui profit economic. În schimb, acestea încearcă, de asemenea, să atingă obiective de impact social.   

În afară de utilizarea rezultatelor măsurării impactului la nivel intern, aceasta reprezintă, de asemenea, o modalitate excelentă de a demonstra responsabilitate și transparență față de clienți și părțile interesate. Comunicarea impactului dvs. poate fi, de asemenea, un mare diferențiator față de concurenți, generând în același timp mai multă încredere și conexiune cu clienții dvs.   

Ce este impactul social?  

Impactul social se referă la un impact nu numai asupra publicului țintă, ci și asupra societății în general. Acesta este legat de rezultatele pe termen lung, poate fi pozitiv sau negativ și poate produce atât efecte dorite, cât și nedorite.    

Măsurarea impactului te poate ajuta în diverse aspecte, inclusiv în gestionarea proiectelor și în comunicare. Poate fi utilă pentru a evalua eficacitatea și eficiența unui proiect sau a unui program, pentru a facilita coerența obiectivelor, pentru a demonstra și a comunica despre proiect, pentru a justifica o donație/subvenție, pentru a elabora rapoarte, pentru a motiva angajații și investitorii, pentru a avea un limbaj comun sau pentru a ajuta la selectarea investitorilor. 

În acest sens, măsurarea impactului este un proces de învățare. De asemenea, aceasta este considerată o prioritate pentru investitori, deoarece le permite să urmărească evoluția unui proiect și să se asigure de rezultatele acestuia.   

Iată câțiva dintre termenii cheie:  

  • Impact: efectele pe termen lung sau pe termen lung ale activității unui proiect sau ale unei organizații. Acestea pot include efectele asupra persoanelor care sunt utilizatori direcți ai activității unui proiect sau a unei organizații, efectele asupra celor care nu sunt utilizatori direcți sau efectele asupra unui domeniu mai larg, cum ar fi politica guvernamentală.  
  • Rezultate (Outcomes): schimbările, beneficiile, învățarea sau alte efecte care au loc ca urmare a activității unui proiect sau a unei organizații. Rezultatele pot fi pozitive sau negative, așteptate sau neașteptate.  
  • Indicatori de rezultat (Outcome indicators): lucruri pe care le poți măsura pentru a arăta dacă rezultatele dorite s-au produs. Aceștia pot fi calitativi sau cantitativi.  
  • Outputs: produse, servicii sau facilități care rezultă din activitățile unei organizații sau ale unui proiect.  
  • Output indicators: lucruri pe care le poți măsura pentru a arăta dacă și în ce măsură s-au realizat realizările planificate.  
  • Activități: munca și acțiunile întreprinse pentru a crea rezultate.  
  • Procese: procesele interne sunt lucrurile care asigură buna funcționare a organizației tale. Printre acestea se numără aspecte precum formarea și dezvoltarea personalului, monitorizarea și evaluarea și colectarea de fonduri.  
  • Intrări: resurse puse la dispoziția unui proiect pentru a realiza o activitate. Intrările pot fi umane, materiale sau financiare.  
  • Monitorizare: colectarea și înregistrarea sistematică și de rutină a datelor referitoare la un proiect, în principal în scopul verificării progresului acestuia în raport cu planurile sale.  
  • Evaluare: utilizarea monitorizării și a altor date pe care le colectați pentru a face aprecieri cu privire la proiectul sau organizația ta.  

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail