Finanțare nerambursabilă 2021 | Apeluri deschise + ce să urmărești în următoarele luni

Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te frecvent dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru afacerea ta. De la apeluri pentru agricultură și mediu, la cele pentru digitalizare, inovație sau antreprenoriat social, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum.

Schema de ajutoare HoReCa 2021

Schemă de ajutor de stat instituită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 224/2020 privind acordarea de sprijin financiar din fonduri publice naționale și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentaţiei publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19.

Finanțare oferită:  

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului oferă finanțare de până la 20% din scăderea cifrei de afaceri din 2020, comparativ cu 2019, de maxim 800.000 Euro.  

 • Bugetul total alocat acestei scheme pentru anul bugetar 2021, aprobat prin Legea nr. 15/2021 a Bugetului de Stat este de 2,5 miliarde de lei.   
 • Schema se derulează până la 31 decembrie 2021, iar plata sumelor corespunzătoare urmând a fi realizată până cel târziu pe 30 iunie 2022, în limita creditelor bugetare. Prin implementarea măsurii se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr maxim de 74.000 de beneficiari.  
 • Se vor acorda ajutoare de stat HoReCa plafonate la 800.000 Euro fiecare, dar ajutoarele însumate primite de o firmă și prin alte scheme nu trebuie să depășească 1,8 milioane Euro (noul prag setat de Comisia Europeană în cadrul temporar).   

 Termen-limită pentru aplicare:  

 • Ministerul Economiei a deschis pe 29 iunie 2021 de la ora 10.00 sesiunea online de înscrieri la Schema HoReCa, iar termenul limită pentru înscrieri este de 20 iulie 2021, ora 20.00, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.  
 • În schema aceasta nu contează ordinea aplicării, ci încadrarea în data limită stabilită pentru schemă. Astfel, toți aplicanții eligibili vor primi finanţare, indiferent când aplică, întreaga sumă alocată schemei împărțindu-se proporțional tuturor beneficiarilor admiși. 

Criterii de eligibilitate:  

 • Sunt eligibile microîntreprinderile şi întreprinderile mici din industria ospitalităţii (hoteluri, restaurante, pensiuni, agenţii de turism) şi mai nou, și organizatori de evenimente, afectate de criza COVID-19 și care erau în dificultate la 31 decembrie 2019. Condiţia pentru acestea este să nu fie în insolvenţă până la data depunerii cererii de finanţare.  
 • Pentru această schemă sunt eligibile 13 coduri CAEN, iar lista completă o găsești aici (art. 3 alin (2).  

Cum aplici: 

 • Online - creezi un cont aici, cu un user și o parolă, după care completezi formularul de înscriere. Pe lângă formular, trebuie încărcate o serie de documente printre care și raportul de expertiză contabilă/audit și a anexei la acesta, ambele semnate electronic, fie de expertul contabil, fie de societatea de expertiză contabilă, auditorul financiar sau firma de audit.  
 • Aici găsești un tutorial care explică în câțiva pași simpli care este procesul de aplicare. 

Fonduri pentru companiile specializate în producția de materiale de construcții, cele din domeniul reciclării, procesatorii de carne sau clinicile medicale

Companiile cu producție în aceste domenii sunt eligibile pentru a primi până la 50% finanțare nerambursabilă prin intermediul HG 807/2014. Schema reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 este singura sursă de finanțare cu componentă nerambursabilă pentru investiții disponibilă în acest moment.  

Finanțare oferită: 

Prin această schemă, se acordă:  

 • 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București;
 • 35% - Ilfov și în Vestul țării (în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș);  
 • 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor din România. 
 • Cheltuieli eligibile: fie investiții noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente, fie simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea capacității sau schimbarea fluxului tehnologic.
 • Cheltuieli neligibile: renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023. 

 • Investițiile se pot implementa până la sfârșitul anului 2028.

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica: startup-urile deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce activează în același domeniu, IMM-uri sau companii mari, cu număr mare de angajați. Singura condiție este ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate. 
 • La depunerea proiectului este nevoie de un deviz general și de devize pe obiect conform HG 907/2016, mai exact, prezentarea unei analize de piață privind cererea pe următorii 7-10 ani pe segmentul de piață pe care activează compania. 

Cum aplici:


Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema de granturi, apel II 

1. SMEs Growth in Romania - Individual Projects Scheme (Schemă proiecte individuale) 

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC

Finanțare oferită: 

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 7 355 329 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 3 145 029 Euro, TIC: 1 685 300 Euro, Creștere Albastră: 2 525 000 Euro.
 • Suma minimă solicitată de asistență prin grant va fi de 200 000 Euro. Suma maximă solicitată de asistență prin grant va fi de 2 000 000 Euro.  

Termen-limită pentru aplicare:

 • Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 15 septembrie 2021, ora 13:00, ora României. 

Criterii de eligibilitate: 

Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. 

 • Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Întreprinderile trebuie să fie inființate cu cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și „Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru domeniul TIC. 

 • Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România. 

 • Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf   

Cum aplici:

2. SMEs Growth in Romania – Small Grants Scheme (Schemă granturi mici)

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC 

Finanțare oferită:   

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 5 508 241 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 2 500 000 Euro, TIC: 1 788 300 Euro, Creștere Albastră: 1 219 941 Euro. 
 • Suma minimă solicitată de asistență prin grant va fi de 50 000 Euro. Suma maximă solicitată de asistență prin grant va fi de 200 000 Euro. 

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 22 septembrie 2021, ora 13:00, ora României.

Criterii de eligibilitate:  

Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. 

 • Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Pentru aria Inovare verde în industrie, sunt eligibile organizațiile non-profit înființate ca persoane juridice în România. 
 • Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.
 • Un Solicitant poate depune doar o singură Propunere de Proiect în cadrul acestui Apel.   

Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf

Cum aplici: 


Active Citizens Fund în România

Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite 

Obiectivele generale ale programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). 

Finanțare oferită:  

 • Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare a acestui Apel #1 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  
 • Tipurile de granturi oferite prin acest apel sunt: granturi mici și granturi cu răspuns rapid cu valori între 5000 – 50.000 euro. Suma totală acordată pentru granturi mici este de 1.400.000 Euro, iar pentru granturile cu răspuns rapid este de 100.000 Euro. O alocare specială de 500.000 Euro se oferă pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Pentru granturile mici, procesul de aplicare este continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare. Pentru etapa a treia de evaluare (etapa curentă), termenul de depunere este 9 septembrie 2021, 16:00 (ora României). 
 • Pentru granturile cu răspuns rapid, procesul de aplicare şi evaluare este tot continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile, iar termenul pentru aplicare este 27 Aprilie 2023,16:00 (ora României).

Criterii de eligibilitate:   

 • Sunt eligibile organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Programul vizează în principal inițiativele ONG-urilor în ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor în comunitate și care dezvoltă modalităţi prin care aceștia pot contribui la cultura democratică la nivel local/național.  

Cum aplici: 


Fondul pentru Fapte Bune (ediția a șaptea) 

Este un program de finanțare de tipul „cerere de propuneri” și a fost conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte adresate categoriilor defavorizate în domeniile sănătății, educației și serviciilor sociale.  

În ediția aceasta vor fi susținute proiecte din domenii precum: protecţie socială, ocuparea forţei de muncă, educaţiei, sănătate, mobilitate, prevenirea violenței domestice și abandonului familia sau inițiative care promovează incluziunea socială şi încurajează participarea activă a beneficiarilor la activități economice și sociale.  

Finanțare oferită:

 • Suma totală alocată pentru ediția 2021/2022 este de 1.560.000 de lei. În funcție de complexitatea proiectului, finanțarea poate fi de maximum 290.000 de lei, Fundația Vodafone România rezervându-și dreptul de a decide suma acordată fiecărui proiect selectat.
 • De la lansarea programului „Fondul pentru Fapte Bune”, în 2013, și până în prezent, Fundația Vodafone România a acordat finanțări în valoare totală de peste 7 milioane de lei pentru 40 de proiecte derulate prin 33 de ONG-uri. 

Termen-limită pentru aplicare:  

 • Termenul limită de trimitere a scrisorilor de intenție este 30 iulie 2021, iar cel pentru înscrierea proiectelor selectate este 6 septembrie 2021.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Criteriile includ: relevanța proiectului (în ce măsură răspunde unor nevoi reale ale comunității), impactul asociat (dacă poate genera o schimbare semnificativă la nivel regional sau național, pentru un număr cât mai mare de beneficiari), precum și sustenabilitatea (dacă proiectul poate continua și după încheierea finanțării primite). 

Cum aplici:

 • Pentru înscrierea de proiecte, aplicanții trebuie să trimită mai întâi o scrisoare de intenție pe adresa de email fundatia.vodafone_ro@vodafone.com. 
 • Dacă sunt selectați, vor putea înscrie propunerea completă de proiect pe platforma aceasta
 • Tot pe această platformă sunt disponibile regulamentul, modelul de scrisoare de intenție, informații legate de procesul de înscriere, precum și calendarul complet al  rundei de finanțare.  

DE URMĂRIT ÎN LUNILE URMĂTOARE

Linii de finanțare anunțate pentru 2021, care vor fi deschise în perioada următoare

Programul de digitalizare a IMM-urilor 

Programul Național de digitalizare a IMM-urilor cuprinde două tipuri de finanțare: 

 • fondurile pentru IMM-urile non-IT (digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC) care vor să se digitalizeze - pentru care aplicațiile vor fi demarate în 2021
 • fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare și care au putut aplica pentru fonduri până la finalul anului 2020. Pentru acestea, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat în data de 2 noiembrie 2020, ora 18:00. 

Cu ajutorul fondurilor, IMM-urile non-IT (care nu au niciun cod CAEN din acestă arie) vor putea să-și achiziționeze calculatoare, software, să-și facă site-uri, să contracteze servicii de consultanță IT, instruire informatică, să implementeze soluții de semnătură electronică, etc.

Valoarea finanțărilor nerambursabile: între 30.000 - 100.000 de euro.

Poți accesa informații despre forma proiectului aici, așa cum a fost anunțată la începutul lunii februarie 2021. 

Star-Tech Innovation (Noul program Startup Nation) 

Pentru a treia ediție a programului StartupNation, redenumit în forma sa curentă Star-Tech Innovation, Ghidul Solicitantului și calendarul sunt în lucru. 

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 euro, care vor reprezenta între 80 și 90% din valoarea totală a proiectului. Din datele oficiale publicate pe site-ul programului, vor fi eligible afacerile:

 • create dupa ianuarie 2017 
 • din domenii de activitate ca: producția (industii de prelucrare), creativitatea, comerțul, și cele care oferă servicii, programare IT, industrii inovative
 • fără datorii la bugetul local, de stat
 • care funcționează sub forma de SRL-D / SRL

DE ȘTIUT ÎNAINTE SĂ APLICI

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile 

 • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).

Despre nevoile financiare ale afacerii tale

Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. 

Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare


DEJA ÎNCHISE, DAR TOTUȘI DE NOTAT

Finanțări care au putut fi accesate în prima parte a anului. Închise acum, dar de reținut și urmărit, poate, în anii viitori.

Programul Electric-Up  

Electric-Up a fost un program dedicat IMM-urilor din domenii diverse și operatorilor HoReCa care vor putea accesa fonduri nerambursabile de maximum 100.000 de euro fiecare, toate pentru a putea să-și instaleze panouri fotovoltaice și stații de încărcare a mașinilor electrice. 

Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 3 februarie 2021.


Măsura 3 – granturi de investiții 

Pentru sprijinirea afacerilor afectate de pandemie, o schemă de stat a fost aprobată în luna august de Comisia Europeană. Sprijinul a fost acordat sub forma microgranturilor, a granturilor pentru capitalul de lucru sau a granturilor pentru investiții. 

Termenul-limită de depunere a aplicațiilor: 29 ianuarie 2021.


APEL DE PROPUNERI PENTRU RESTAURAREA ZONELOR UMEDE ȘI TURBĂRIILOR

Prin acest apel de propuneri se urmărește îmbunătățirea stării ecologice în habitatele selectate și refacerea zonelor umede și a turbăriilor.

Finanțare oferită:

Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu este de 3.550.000 Euro. Aplicanții pot obține între 700.000 Euro și 900.000 Euro, care reprezintă între 90 și 100% din valoarea totală a proiectului. Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Termen-limită pentru aplicare:

 • 31 martie 2021, ora 17.00

Criterii de eligibilitate: 

 • pot aplica mai multe tipuri de organizații: ONG-uri, instituții publice, instituții de cercetare, instituții de învățământ sau societăți comerciale
 • societățile comerciale trebuie să se încadreze în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE)
 • societățile comerciale trebuie să fi fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) iar activitatea acestora trebuie să includă și protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • aplicanții nu trebuie să fie în insolvență sau să aibă întârzieri de plată a impozitelor sau taxelor
 • tipul de activități eligibile în cadrul proiectului: lucrări destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării vizate de proiect; monitorizarea zonelor post-reabilitare; elaborarea documentelor pregătitoare (studii de fezabilitate, eliberarea de avize şi acorduri de mediu, proiecte etc); activitățile de creştere a gradului de conştientizare a importanței protejării și conservării acestor zone.

Cum aplici:


INNOVATORS FOR CHILDREN 2021

Innovators for Children este un accelerator care își propune să valideze soluții scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la un sistem medical mai bun și la condiții de viață îmbunătățite.

Ajuns la a treia ediție, Innovators for Children 2021 este un program dezvoltat de Impact Hub Bucharest în parteneriat cu Fundația Botnar, Impact Hub Basel și Fundația Vodafone România.

Finanțare oferită 

Startupurile care vor intra după selecție în etapa de dezvoltare a soluțiilor vor avea acces la opțiuni de susținere financiară de minimum 50.000 de euro, dintre care Fundația Vodafone România va oferi organizațiilor non-guvernamentale micro-granturi în valoare totală de 30.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare:

7 mai 2021 

Criterii de eligibilitate 

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
 • Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile

Cum aplici 


SOCIAL ENTREPRENEURS NATION - PENTRU AFACERI SOCIALE DIN REGIUNILE NORD-VEST ȘI VEST

Social Entrepreneurs Nation este implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și va include cursuri de formare pentru viitorii antreprenori sociali, sprijin în dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat și consiliere și oferirea unei finanțări cuprinse între 55.000 euro și 100.000 euro pentru implementarea ideii de business.

Finanțare oferită:

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

 • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Termen-limită pentru aplicare:

 • 16 mai 2021, ora 19.00

Criterii de eligibilitate:

 • pot aplica persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială în una din regiunile de implementare vizate de proiect (Nord-Vest sau Vest)
 • aplicanții au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunile Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș).
 • au vârsta de minimum 18 ani
 • dovedesc spirit antreprenorial și înclinație către scopul social al afacerii propuse (condiție testată la înscrierea în cadrul proiectului)

Cum aplici:


EWA - Empowering Women in Agrifood 2021

EWA - Empowering Women in Agrifood este un program pilotat în 2020 de către Impact Hub Bucharest și EIT Food. Succesul ediției pilot a dus la desfășurarea unei noi ediții în 2021, cu 8 țări europene implicate și finanțări de 10.000 de euro pentru idei sau startupuri din domeniul agroalimentar, conduse de femei. 

În cadrul ediției din 2020, 10 antreprenoare au fost selectate pentru a primi mentorat personalizat și individual și două dintre ele au primit finanțare de 10.000, respectiv 5.000 euro.  

Finanțare oferită

Participantele au posibilitatea de a câștiga până la 10.000 EUR, de a descoperi alte programe EIT Food și acces la investitori, business angels și cooperative pentru a evolua.

Termen limită pentru aplicare: 

 • Aplicațiile pot fi depuse până pe 20 iunie 2021. 

Criterii de eligibilitate:

Pot aplica femei din Romania care: 

 • au o idee sau o afacere în domeniul agroalimentar  
 • au o afacere lansată cu cel mult 2 ani anterior perioadei de înscrieri
 • nu au obținut finanțări anterioare mai mari de 30.000 euro 

Cum aplici: 

Înscrierile se pot face până pe 20 iunie prin completarea formularului de pe site-ul Empowering Women în Agrifood


Programul #ÎnStareDeBine

O inițiativă Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programul #ÎnStareDeBine granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) din România în domenii precum: cultură, sport și viață sănătoasă pentru grupurile vulnerabile. 

Finanțare oferită:

 • Bugetul total pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei. Pentru Apelul 2 se aloca 2.435.000 lei, la care se adauga eventualele sume ramase necontractate din Apelul 1.
 • Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 50.000 lei, iar valoarea maxima nu poate depasi 240.000 lei.  
 • Se vor alege minim 20 de beneficiari per proiect și se acordă minim 3, maxim 6 luni pentru fiecare proiect.   

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 2 de propuneri de proiecte din 2021 se va face între 23 iunie 2021, ora 09:00 și 25 iunie 2021, ora 16:00.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). 

Cum aplici: 


SPRIJIN PENTRU AFACERILE AGRICOLE ALE TINERILOR FERMIERI DIN DIASPORA

Proiectul este parte din Submăsura 6.1 “Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 –2020, gestionat de  Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Finanțare oferită:

Fondurile totale alocate sunt în valoare de 20 milioane de euro. Dacă te afli printre tinerii cetățeni români din afara granițelor țării și vrei să te instalezi ca șef sau manager al unei exploatațiii agricole, poți obține finanțare europeană prin acest program în valoare de 40.000 de euro sau de 50.000 de euro, în funcție de dimensiunea exploatației agricole.

Finanțarea se oferă sub formă de sumă forfetară în două tranșe: 75% la semnarea Contractului de finanțare și 25% din cuantumul sprijinului în funcție de implementarea corectă a Planului de Afaceri, fără a depăși trei ani (respectiv, cinci ani pentru exploatațiile pomicole) de la semnarea Contractului de finanțare.

Termen-limită pentru aplicare:

 • Termenul pentru depunerea cererilor a fost prelungit până pe 5 iulie 2021, ora 16:00. Termenul inițial era 4 mai 2021. 
 • Cu cât depui aplicația mai rapid, cu atât mai bine - există o serie de praguri intermediare de calitate de care trebuie să ții cont. 
 • Pragul de calitate pornește de la 70 de puncte (înscrieri între 04.01.2021 și 04.02.2021) și scade lunar cu 15 puncte. Pragul de calitate pentru perioada mai-iulie este de 25 de puncte. 
 • Până în prezent au fost depuse 172 de proiecte a căror valoare însumează 6,9 milioane euro. Până la atingerea plafonului de depunere a proiectelor, mai sunt disponibile fonduri în valoare de 23 milioane euro.  

Criterii de eligibilitate

 • ai absolvit în ultimele 60 de luni, înaintea depunerii cererii de finanțare un program de studiu în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară: postuniversitar, universitar, preuniversitar, în țări membre ale Uniunii Europene (UE) sau țări terțe din UE 
 • ai între 18 și 41 de ani  
 • ai avut un loc de muncă în țări membre UE sau tări terțe UE în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară, cel puțin 3 luni neîntrerupte, în ultimele 24 luni dinaintea depunerii cererii de finanțare. 

Cum aplici:

 • Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat pe site-ul AFIR
 • În primă fază trebuie să îți creezi un cont de utilizator pe site-ul AFIR, apoi va trebui să adaugi mai multe documente, între care și un plan de afaceri realizat după indicațiile din ghid.  

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail