Tipuri de finanțare pentru afacerile cu misiune socială

Vine un moment în viața oricărui startup sau ONG când are nevoie de finanțare iar eforturile de boostrapping ale fondatorilor nu mai sunt suficiente. De aceea, am pregătit un material care să te ajute să te orientezi mai ușor prin hățișurile birocratice ale opțiunilor de finanțare bancare și non-bancare.

În acest material am încercat să cuprindem cât mai multe informații despre tipurile de finanțare care pot fi accesate, dar și despre obligațiile și eforturile administrative care le însoțesc.

Surse de finanțare (non-bancare)  

Pentru a identifica sursele de finanțare care ți se potrivesc, ar trebui să treceți împreună, ca organizație, prin două sau trei filtre:

 • să identificați care este necesitatea de finanțare a afacerii, să faceți o analiză de tip SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats – puncte tari și puncte slabe ale afacerii și, de asemenea oportunități și amenințări externe, legate de piața pe care activați)
 • să vă orientați după finanțări specifice care vi se potrivesc vouă și stadiului de dezvoltare a organizației

Sursele de finanțare ale unei afaceri pot fi: 

 • Proprii: de la acționari, de la fondatori sau de la angajați ori reinvestirea profitului sau dividendelor din cadrul afacerii 
 • Atrase: credite sau facilități bancare, sume primite de la diverși creditori, finanțări obținute de la Business Angels sau investitori strategici 

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, afacerilor și organizațiilor li s-au deschis și alte oportunități de finanțare, precum finanțările din proiecte cu componentă nerambursabilă, iar de 2 ani au apărut și alte tipuri de finanțări pentru situații de urgență generate în principal de pandemia de COVID-19. 

1. Sursele proprii de finanțare 

Sunt bani care vin de la cei care au înființat afacerea și reprezintă cea mai rapidă și mai la îndemână formă de finanțare. Fondatorii sau asociații folosesc fondurile proprii pentru a capitaliza firma care trece printr-un moment neplăcut sau este în lipsă de resurse pentru a-și continua investițiile care să o ajute să-și deruleze în continuare activitatea.  

În cazul societăților comerciale, această formă de finanțare este reglementată de Legea 31/1990, însă pentru ONG-uri există puține reglementări sau constrângeri legate de finanțare. Pentru detalii complete legate de ceea ce trebuie avut în vedere din perspectiva fiscală (taxe și impozite în funcție de forma de organizare și modul de calcul și de plată al acestora), poate fi util să salvezi undeva acest link către Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal pentru a-l avea la îndemână.  

Ce trebuie avut obligatoriu în vedere, indiferent de forma de organizare, este să ai un contract de creditare sau de finanțare în care să fie menționate părțile (finanțat și finanțator), durata, termenele de plată și dobânda precizate clar. Dobânda poate fi și 0 și nu poate depăși dobânda legală în cazul societăților comerciale.  

2. Reținerea excedentului și reinvestirea profitului 

În cazul SRL-urilor, profitul net din anii precedenți poate fi reținut în firmă (reinvestit), însă astfel se pierde posibilitatea de a fi reconsiderat ca dividende. Pe de altă parte, această opțiune poate avea și anumite avantaje fiscale, precum impozit pe profit zero pentru anumite activități întreprinse din profit.

Ca regulă generală, impozitul pe profit se reține pentru societățile comerciale, iar în cazul ONG-urilor se reține excedentul. ONG-urile sunt obligate să respecte criteriul nondistributiei profitului – ele pot genera venituri, respectiv obține „profit” din activitățile lor, dar acestea nu pot fi distribuite membrilor sau organelor de conducere, ci sunt folosite doar pentru atingerea obiectivelor declarate (de fapt, nu este vorba de „profit” in adevăratul sens al cuvântului, ci, mai degrabă, de un excedent financiar). 

3. Finanțare (parțial) nerambursabilă prin proiecte 

Există atât proiecte care oferă creditări sau granturi total nerambursabile (cum este, spre exemplu, programul Startarium4GOOD), cât și proiecte care oferă finanțare parțial nerambursabilă. De notat aici este și faptul că uneori și proiectele cu finanțare nerambursabilă implică de foarte multe ori o componentă de co-finanțare, de susținere a voastră, în calitate de antreprenori.  

De asemenea, e bine de știut că finanțările prin proiecte implică o birocrație destul de stufoasă și, adesea, obligativitatea unei co-finanțări pe lângă grantul nerambursabil. Pe lângă acestea, trebuie să ai în vedere faptul că va fi nevoie de susținere financiară proprie pe durata desfășurării proiectului, până la termenul la care vei putea primi rambursarea sumelor solicitate din grant, conform contractului. 

Pentru dezvoltarea unui proiect finanțat prin granturi (parțial) nerambursabile, este nevoie de expertiză în implementare și identificare: identificarea finanțărilor care sunt potrivite obiectului de activitate, precum și a celor care se potrivesc formei voastre de organizare și domeniului vostru de activitate.

De ce e nevoie de expertiză în implementare? Pentru că executarea unui proiect nu îți garantează rambursarea banilor decât dacă îndeplinești lista de criterii impuse la aplicarea pentru grant/finanțare, care, de regulă, sunt destul de stricte. 

Există însă și avantaje importante ale acestor granturi/finanțări: sunt modurile de finanțare care au probabil cele mai reduse costuri, granturile având o intensitate variabilă cuprinsă între 50% și 100% reprezentând finanțarea nerambursabilă. Deci co-finanțarea, îndatorirea care vă revine vouă, ca organizație, va fi cuprinsă între 0% și 50%. 

4. Alți creditori / Business Angels / Investitori strategici 

La capitolul „alți creditori” se încadrează și salariații unei societăți comerciale, aceștia putând să contribuie la susținerea businessului prin fonduri proprii. Business Angels doresc să-și multiplice banii investiți și co-finanțează anumite organizații în condiții foarte specifice. Investitorii strategici vor să investească în domeniul în care activează compania ta și preferă să preia o afacere crescută sau în creștere decât să o înceapă ei de la zero. 

De obicei, aceste tipuri de investiții au costuri financiare mari (sau mai mari decât cele precedente) și, în general, necesită cedarea unei părți din afacere (din capital sau profit); în cazul investitorilor strategici se practică și cedarea unei părți din decizie (preluarea majorității de decizie) – investitorii strategici investesc mai puțin de 50% din capitalul social, dar pretind mai mult de 50% din profit și din puterea de decizie. 

Și aceste surse de finanțare pot prezenta avantaje strategice: acești investitori vin cu expertiză, deschiderea către piețe noi pe care le au în alte portofolii, cu garanții de bonitate pentru asigurarea unor finanțări externe și așa mai departe. 

Finanțările prin proiecte 

Probabil cele mai atractive oportunități vin din zona proiectelor finanțate din fonduri europene, în urma cărora există posibilitatea să obții o finanțare nerambursabilă. 

1. Proiecte cu componentă de investiții 

Pentru societățile comerciale există programe finanțate de la bugetul UE, precum POCU (Programe Operaționale Capital Uman), POC (Programe Operaționale Competitivitate) și POIM (Programe Operaționale Infrastructură Mare); de obicei au co-finanțare proprie care variază între 15-75%.  

Există, de asemenea, programe europene pentru startupuri în funcție de domeniul de activitate, și, de-a lungul timpului, a mai existat și un program european Diaspora Startup. La nivel local, există programe de finanțare prin PNCDI (Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare) și Comerț.  

2. Proiecte de cercetare, dezvoltare de produs și instruire  

Horizon Europe este unul dintre cele mai importante programe pe partea aceasta, oferind finanțare pentru proiecte de cercetare și inovare până în 2027. Pe site-ul Comisiei Europene vei găsi informații complete despre cum să atragi finanțări, care este structura programului, misiunea și obiectivele sale, parteneriate europene, știri și evenimente de profil care pot fi de interes pentru organizația voastră. Alt program important pentru susținerea cercetării și inovării este cel de granturi al Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei. Pe plan local, există programe finanțate din bugetul statului, prin PNCDI. 

Principalul avantaj al acestor programe este componenta nerambursabilă semnificativă, acestea fiind granturi care nu necesită garanții și, de obicei, nici experiență anterioară. Pentru proiectele de cercetare și de capital uman există însă anumite condiții pe care este bine să le iei în calcul de la început: 

 • Un proces birocratic semnificativ (întocmire, depunere, susținere, implementare și raportare a rezultatelor proiectului); 
 • Costuri suplimentare (mangement, co-finanțare); finanțare temporară proprie a tuturor costurilor până la termenul de rambursare; 
 • Incertitudini privind respectarea termenelor de rambursare; existența unor cheltuieli neeligibile. 

Finanțări speciale: COVID-19 

Unele din cele mai importante programe și facilități naționale pentru SRL-uri / IMM-uri din acest punct de vedere se găsesc pe site-ul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și acoperă: 

 • Finanțarea șomajului tehnic; 
 • Plata concediului parental pentru copii; 
 • Amânarea plații unor taxe si impozite. 

Există în momentul de față și un POC aflat în etapa de consultare și care a lansat apelul pentru proiecte în luna martie 2022. POC 4.1.1. oferă sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19 și finanțează granturi pentru investiții productive. Programul oferă sprijin financiar în valoare totală de 50 000 EUR - 1 mil EUR (și maximum 5 x CA - cifra de afaceri), cu accent pe Cercetare și Inovare și o intensitate a finanțării nerambursabile variabilă pe componente. În momentul de față, acest program finanțează doar investiții productive, nu și capital de lucru. 

Finanțări specifice pentru ONG-uri 

Acestea sunt descrise pe larg pe site-ul Comisiei Europene și se adresează organizațiilor care se ocupă de probleme din următoarele arii: 

 • Incluziune socială 
 • Cultură, audiovizual și mass-media 
 • Spiritul civic și sentimentul de apartenență 
 • Cercetare și inovare 
 • Dezvoltare și ajutor umanitar 
 • Alte domenii 

Deoarece site-urile instituțiilor locale și europene oferă informații destul de vagi legate de apelurile pentru proiecte, granturi și finanțări, cel mai util ar fi să colaborezi cu un expert în atragerea de fonduri și investiții, pentru a nu rata oportunități valoroase pentru organizația ta. 

Opțiuni de finanțări bancare

În ceea ce privește finanțările bancare, lucrurile sunt împărțite: pentru ONG-uri este mai dificil să obțină finanțare altfel decât prin programele de CSR (Corporate Social Responsibility) sau prin programele cu o țintă clară către anumite arii de interes. 

Există câteva variante în piață și pentru startupuri: sunt bănci care aleg să finanțeze zona de startupuri prin diverse programe, fie că o fac în ciclul lor de business obișnuit, fie că „rup” bucăți din ceea ce fac ele în mod obișnuit și le duc înspre acele programe de finanțare a startupurilor.

Băncile, spre deosebire de programele naționale sau europene, au condiții de eligibilitate puțin mai stricte – depinde de politica de risc a fiecărei bănci în parte. Trebuie să te uiți atent la condițiile lor de eligibilitate și la felul în care te încadrezi în acele criterii de eligibilitate. 

IFM-uri (Instituții Financiare Monetare) | IFM-urile sunt mai predispuse să finanțeze startupuri și alte tipuri de organizații, însă dobânzile și marjele la dobânzi sunt mai mari decât cele practicate în zona bancară. Însă, din acest motiv, și condițiile de eligibilitate pe care le solicită, indiferent de forma de organizare, sunt mai lejere decât cele solicitate de către bănci. 

Soluțiile de factoring | Există, de asemenea, posibilitatea de a-ți finanța nevoia de cash într-o lună, spre exemplu, apelând la soluții de factoring, chiar dacă nu ai prea mulți ani de activitate în spate. Poate ai negociat contracte cu companii importante care ar putea să fie subiectul unor sesiuni de factoring, ajutându-te în acest fel să eliberezi cashul pe care îl aveți în companie pentru a-l folosi în investiții sau în alte arii ale activității voastre în care este nevoie de el la momentul respectiv.  

În cazul în care lucrezi cu o bancă, serviciul de factoring are la bază procesul de achiziție a creanțelor rezultate din livrarea de bunuri și prestarea de servicii către partenerii interni sau externi ai companiei. Serviciile oferite în cadrul unui singur produs (factoring) de la un singur furnizor, într-un singur contract, sunt finanțarea flexibilă, asigurarea împotriva riscului de neplată a partenerilor, administrarea și colectarea creanțelor. 

Și pe piața bancară, la fel ca pe piața fondurilor pentru proiecte, există numeroase oportunități care trebuie însă explorate în funcție de nevoile și de specificul organizației. Există fonduri dedicate pentru medici, pentru agricultură și, la momentul actual, un întreg program european dedicat digitalizării afacerilor de care poți beneficia în perioada următoare. 

De reținut 

Universul finanțărilor, fie ele bancare sau non-bancare, este unul destul de complicat. De aceea este indicat să ai alături de tine un specialist în atragerea de fonduri, care să te ajute să identifici oportunitățile potrivite și să te ajute să-ți pregătești dosarele/pitchurile. Din punct de vedere al proiectelor europene cu finanțare parțial sau total nerambursabilă, există multe opțiuni pe care le poți explora pe site-ul Comisiei Europene. Însă există de asemenea finanțări care pot fi obținute pe plan local prin Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare sau prin intermediul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene. 

Pentru finanțările bancare, e important să fii atent la criteriile de eligibilitate și la condițiile finanțării pentru a decide cât de avantajoase sunt pentru organizația ta în funcție de etapa în care te afli. Asta nu înseamnă însă că nu poți participa la programe/competiții de finanțare sponsorizate de instituții bancare. Din contră – încearcă să găsești cât mai multe astfel de programe și incubatoare în care să-ți înscrii afacerea. 

Cum să te pregătești pentru o rundă de discuții cu posibili investitori sau cu reprezentanții unei bănci

 • Cunoaște-ți cât mai bine afacerea și produsul pe care îl dezvolți/l-ai dezvoltat

Ttrebuie să fii capabil să vorbești despre afacerea și produsul tău oricând, în orice fel de circumstanțe și să ai un business plan care să-ți ofere o imagine de ansamblu asupra afacerii atât ție, când îți pregătești planurile interne pentru creștere și extindere pe piață, cât și celui din fața ta – fie că e vorba de un investitor strategic, un Business Angel sau de un reprezentant al unei bănci/instituții financiar-bancare. Trebuie ca tu însuți să crezi în businessul tău înainte ca oricine altcineva să o facă și să ia decizia de a te susține. 

Pe lângă business plan, care este extrem de important pentru că subliniază țintele afacerii, mijloacele prin care îți propui să ajungi acolo, dar și potențialele obstacole, investitorii sunt de asemenea interesați de oamenii din jurul tău, de echipa alături de care ți-ai construit afacerea. Au expertiză în domeniul în care activați? Ce expertiză și ce backgrounduri au? Cine anume execută ce părticică din imaginea de ansamblu care este planul de business? 

 • Când soliciți o finanțare, trebuie să știi foarte clar pentru ce anume soliciți acea finanțare.

Dacă este vorba de un investitor privat, va trebui să vii la masă cu o propunere de a oferi ceva în schimbul unei anumite sume de bani. Dacă este vorba de o instituție financiară, trebuie să ai o listă clară de obiective pe care îți propui să le atingi cu ajutorul acelei finanțări. Prima întrebare va fi întotdeauna „Ce plănuiești să faci cu banii?”, abia apoi urmând să fii întrebat despre posibilitățile de rambursare.  

 • Atunci când stai în fața unui cerc de investitori, este foarte util să cunoști ariile lor de interes, fiindcă există șansa să te fi înscris în programul greșit sau să susții o sesiune de pitching în fața unor investitori care oricum nu ar avea de gând să investească în tine.

Chiar dacă o astfel de experiență s-ar putea dovedi utilă pentru tine și echipa ta din anumite puncte de vedere, dacă situația se repetă prea des, ajungeți să pierdeți timp și resurse prețioase pe care le-ați putea investi în altă parte – undeva unde să dea roade. 

 • Nu în ultimul rând, prezentarea este foarte importantă atunci când susții un pitch. Dacă simți nevoia, ia câteva lecții de public speaking în prealabil, citește cărți/articole pe subiect sau ascultă podcasturi despre strategiile pe care poți să ți le faci ca să-ți antrenezi audiența. 

 

 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail