Finanțare nerambursabilă pentru afacerile sociale | 2022

Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te periodic dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru proiectul tău cu misiune socială. De la apeluri pentru agricultură și mediu sau implicare civică, la cele pentru digitalizare sau inovație, comunitate și susținere cu diverse resurse, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum și stai conectat să vezi ce urmează.

Înscrieri deschise


INNOVATORS FOR CHILDREN 2022

Accelerator dedicat soluțiilor care aduc un impact pozitiv în sănătatea și wellbeing-ul copiiilor și al adolescenților, prin inovare scalabilă. Acceleratorul a ajuns la a patra ediție și este o inițiativă Impact Hub Bucharest și Impact Hub Basel, alături de UiPath Foundation - partener strategic și BRD Groupe Société Générale și Mastercard ca sponsori ai programului.

Finanțare oferită 

 • Startupurile și ONG-urile care vor intra după Pitch Day în etapa de dezvoltare a soluțiilor, vor beneficia de o finanțare nerambursabilă totală de 20.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare:

 • Înscrierile sunt deschise pe site până pe 12 iunie.

Criterii de eligibilitate 

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
  Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile

Programul Start ONG 2022

Cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat ONG-urilor mici și instituțiilor neguvernamentale din România lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Cei care vor câștiga proiecte în cadrul acestei ediții vor beneficia de sesiuni de formare și de instrumente utile, în domeniile esențiale pentru desfășurarea activității lor: atragere de resurse financiare, social media și PR, project management, design grafic etc.

Finanțare oferită: 

 • Start ONG are un buget total de 500.000 EUR.
 • În perioada martie - decembrie 2022 vor fi depuse un număr de câte 8, respectiv 10 proiecte diferențiate pe diferite praguri de finanțare, detaliate aici.
 • În fiecare lună, organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare:  
  • pragul I - proiecte cu valoare de până la 1.000 de euro;
  • pragul II - proiecte cu valoare între 1.000 și 5.000 de euro;
  • pragul III - proiecte cu valoare între 5.000 și 10.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Pe 1 martie se lansează primul apel, la ora 9:00, până la atingerea numărului maxim de proiecte, iar mai apoi, în fiecare lună, pe data de 1, vor urma să fie lansate noi apeluri, până în luna decembrie 2022.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-uri, fundații, instituții neguvernamentale din România sau instituții publice de tip: școli, grădinițe,licee sau cu rol social: cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii.
 • Pot fi depuse proiecte care au un impact pozitiv în: Educație,Sănătate, Mediu, Social și Cultură. 

Cum aplici:  

Fundația Nouă ne pasă - Program de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației 

Obiectivul programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional.

Finanțare oferită:

 • Prima ediție a programului se va desfășura în perioada noiembrie 2021 - iulie 2022 și va avea un buget total de 1.000.000 Lei.
 • Suma se va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 Lei fiecare. Suma care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre aceste apeluri este de maxim 60.000 Lei.
 • Perioada de implementare a proiectelor selectate nu trebuie să depășească 9 luni. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Perioada de depundere a proiectelor: 1 noiembrie 2021 - 1 iulie 2022.
 • La începutul fiecărei luni vor fi lansate noi apeluri de proiecte. Apelul respectiv va fi activ până la atingerea numărului de proiecte maxim admis: 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-uri (organizații non-guvernamentale), instituții de învățământ preuniversitar sau instituții de învățământ superior care au personalitate juridică proprie și minim un an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare
 • Pe lângă cele menționate, ONG-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
  • să aibă un buget anual cheltuit de maxim 500.000 lei
  • să fie independente de partide politice și instituții de cult
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și să nu acționeze ca intermediari
  • să aibă dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației
 • Instituțiile de învățământ trebuie de asemenea: 
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului
  • să nu acționeze ca intermediari și să fie independente de partide politice și instituții de cult

Cum aplici:

Fonduri pentru companiile specializate în producția de materiale de construcții, cele din domeniul reciclării, procesatorii de carne sau clinicile medicale

Companiile cu producție în aceste domenii sunt eligibile pentru a primi până la 50% finanțare nerambursabilă prin intermediul HG 807/2014. Schema reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 este singura sursă de finanțare cu componentă nerambursabilă pentru investiții disponibilă în acest moment.  

Finanțare oferită: 

 • 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București;
 • 35% - Ilfov și în Vestul țării (în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș);  
 • 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor din România. 
 • Cheltuieli eligibile: fie investiții noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente, fie simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea capacității sau schimbarea fluxului tehnologic.
 • Cheltuieli neligibile: renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023
 • Investițiile se pot implementa până la sfârșitul anului 2028.

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica: startup-urile deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce activează în același domeniu, IMM-uri sau companii mari, cu număr mare de angajați. Singura condiție este ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate. 
 • La depunerea proiectului este nevoie de un deviz general și de devize pe obiect conform HG 907/2016, mai exact, prezentarea unei analize de piață privind cererea pe următorii 7-10 ani pe segmentul de piață pe care activează compania. 

Cum aplici:

Innovation Norway: Programul “Dezvoltarea IMM urilor în România” (SMEs Growth): Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră

Obiectivul programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul SMEs Growth va contribui la obiective generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE şi Norvegiene.

Finanțare oferită:

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 3.584.738 milioane de euro (Granturi Norvegiene și Granturi SEE)
 • Granturile pentru toate proiectele se pot ridica până la 85% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până pe 14 iulie 2022, ora 14:00, ora României

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica pentru acest apel întreprinderi micro și mici (definite în Recomandarea UE 2003/3611), înregistrate ca entități juridice din România. Acestea trebuie să fi fost înființate și înregistrate de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data limită a acestui apel
 • Întreprinderile rebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale programului:  Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC
 • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în Romania sau într-unul dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Cum aplici: 

Asociația Europeană pentru Conservarea în aer liber (EOCA): Finanțare 2022

Asociația caută să finanțeze proiecte care beneficiază de biodiversitate într-un peisaj sălbatic. Proiectele trebuie să conserve, să protejeze, să îmbunătățească, să restaureze și/sau să reconectați habitatele dintr-un anumit peisaj care sunt deosebit de importante pentru biodiversitate.

Finanțare oferită:

 • Granturi în valoare de până la 30.000 de euro (60.000 de euro pentru sesiunea de aplicări din iunie)      

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se vor depune în perioada 1 - 15 iunie 2022 (prima rundă) și în perioada 1 -15 noiembrie (runda a doua)

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica ONG-uri cu proiecte care să protejează o specie sau un habitat amenințat, să genereze impact pozitiv asupra pasionatului de aer liber și să implice lucrări practice de conservare. 

Cum aplici: 

 • Proiectele se vor depune pe site-ul Asociației, vor fi mai apoi evaluate și li se vor acorda un număr de puncte.
 • Proiectele care vor câștiga cu succes finanțare vor fi alese din lista scurtă printr-un vot public și/sau un vot al membrilor Asociației (în martie pentru cererile primite în noiembrie și octombrie pentru cererile primite în iunie). 

Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile & Enel România: Apel de proiecte "Conectare. Dezvoltare. Acces"

Apelul vizează susținerea proiectelor dezvoltate de către organizații neguvernamentale din România în beneficiul comunităților vulnerabile și pentru sprijinirea zonelor slab dezvoltate din punct de vedere al serviciilor, educaţiei, sănătății, etc.

Finanțare oferită:

 • Suma totală: 750.000 de lei (între 50.000 de lei și 120.000 de lei finanţare nerambursabilă din fonduri private per proiect)

Termen-limită pentru aplicare:

 • Aplicațiile se pot depune în perioada 16 mai (ora 9:00) – 20 mai (ora 16:00)
 • Termenul limită pentru primirea Scrisorii de Intenție este 20 mai 2022, ora 16.00

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica organizații neguvernamentale și non-profit din România
 • Vor fi sprijinite inițiativele cu un impact pozitiv în domenii care urmăresc Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) precum: accesul la educație, accesul la energie, și dezvoltarea economică a zonelor slab dezvoltate prin acțiuni de inovare socială (inclusiv integrarea persoanelor din grupuri dezavantajate).

Cum aplici: 


Programe deja în desfășurare în 2022

Startarium 4GOOD: Impact Accelerator

Un program de scalare pentru misiuni ambițioase de business. Un program de accelerare în care vei primi îndrumare timp de 9 luni și până la 30.000 EUR ca să crești exponențial (să scalezi) atât financiar, cât și ca impact pozitiv în societate. Mai întâi îți vei dezvolta strategia de scalare, apoi o vei prezenta într-un pitch pentru 30.000 EUR. Cu această finanțare vei dezvolta mai departe produsul prin care îți propui să scalezi. La final îți vei prezinta din nou afacerea, transformată, în fața publicului și a investitorilor externi.

Finanțare oferită: 

 • până la 30.000 EUR finanțare nerambursabilă pentru maxim 3 câștigători ca să crească exponențial (să scaleze) atât financiar, cât și ca impact pozitiv în societate. 

Desfășurare: 

 • Au fost selectate 27 de afaceri dintre care 10 au fost selectate să susțină pitch-ul pentru finanțare. 
 • Ian - Feb 2022 | Dezvoltarea planului pentru scalare și pregătire pentru pitch
 • Mar 2022 | Top 10 țin pitch-uri pentru 30.000 EUR; maxim 3 câștigă finanțare
 • Apr - Sep 2022 | Câștigătorii lucrează la testare și implementare
 • Sep 2022 | Noi oportunități de pitching și promovare

Reimagining Community Health Challenge 

Inițiativă pornită de Ashoka și Fundația The Johnson & Johnson care vine în sprijinul inovatorilor ce dezvoltă soluții în domeniul bunăstării și sănătății comunitare din Europa.  

Finanțare oferită: 

 • Premii de minim 50.000 Euro. Vor fi alești 8 câștigători. 

Termen-limită pentru aplicare: 

 • 28 februarie 2022 

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica organizații non-profit sau for-profit, active și funcționale (nu se vor accepta organizații în stadiul de idee). 
 • Organizațiile trebuie să cunoască limba engleză, întrucât comunicarea și activitățile din program vor fi livrate în limba engleză. Implicit, și aplicațiile pentru acest program trebuie completate tot în limba engleză. 

Cum aplici: 

Fundația Auchan: Alimentație sănătoasă și accesibilă, care dezvoltă legături sociale

Fundația Auchan promovează accesul la hrană bună și sănătoasă ca o prioritate pentru cei care au nevoie și urmărește astfel asigurarea accesului la produse sigure, diversificate, de bună calitate și în cantități suficiente pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere economic sau social.

Finanțare oferită:

 • Totalul destinat finanțării proiectelor este de 100.000 de euro. Valoarea grantului va fi adaptată la dimensiunea proiectului și ajustată pentru a promova proiecte eficiente și inovatoare care pot crește proporțional soluțiile identificate.
 • Procentul de co-finanțare al solicitantului este de 50%.
 • Cheltuielile eligibile: cele legate de implementarea proiectului (spre exemplu, sesiunile de training pentru alimentație sănătoasă). Nu sunt eligibile cheltuielile operaționale.

Termen-limită pentru aplicare:

 • 31 ianuarie 2022
 • Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe 31 martie 2022, la adresa de e-mail menționată în dosarul de înscriere și online pe site-ul romania.auchan.ro 
 • Proiectul cu cele mai multe voturi din partea angajaților Auchan Retail România se va califica pentru etapa internațională și va fi recompensat cu un extra grant

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica asociații/ONG-uri care se încadrează în misiunea Fundației: favorizarea accesului la o alimentație sănătoasă și dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele defavorizate. Vor fi selectate proiecte al căror impact duce la evoluții pozitive de durată pentru beneficiari și mediul lor. 
 • Asociațiile/ONG-urile trebuie să aibă obligatoriu minim 1 an de activitate (pentru a se putea furniza raportul de activitate pentru anul anterior)
 • Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate, condiții și principii ale Fundației găsești aici

Cum aplici:


DE ȘTIUT ÎNAINTE SĂ APLICI

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile 

 • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).

Despre nevoile financiare ale afacerii tale

Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. 

Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail