Finanțare nerambursabilă pentru antreprenori 2022 | Oportunități în a doua parte a anului

Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te frecvent dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru afacerea ta. De la apeluri pentru agricultură și mediu, la cele pentru digitalizare, inovație sau antreprenoriat social, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum.

ÎNSCRIERI DESCHISE 


Fondul pentru IMM-uri „Ideas Powered for Business” 

Schemă de subvenții creată pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) din UE cu privire la drepturile lor de proprietate intelectuală (PI). Acest fond este o inițiativă a Comisiei Europene pusă în aplicare de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO)

Finanțare oferită: 

 • Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea acțiunilor este de 16.000.000 de euro, împărțite pe vouchere cu limite diferite: 
  • Voucher 1: activități legate de PI (IP Scan - servicii de audit de prediagnoză de PI, protecția mărcilor și a desenelor sau a modelelor în UE și în afara UE);
  • Voucher 2: activități legate de brevete.
 • IMM-urile pot solicita maximum un Voucher 1 și un Voucher 2, urmând să fie aplicate câteva norme de finanțare pentru fiecare tip de activitate. 
 • Fondurile sunt limitate, acordate pe principiul "primul venit, primul servit" 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Fondul se va desfășura în perioada 10 ianuarie 2022 - 16 decembrie 2022

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica IMM-uri cu sediul în Uniunea Europeană, iar cererea pentru aplicarea la acest proiect poate fi depusă fie de proprietarul IMM-ului, un angajat sau un reprezentant autorizat

Cum aplici:

 • Pentru a depune cererea necesară aplicării, aplicanții trebuie să creeze un cont de utilizator SME Fund aici: https://euipo.europa.eu/sme-fund/ro/user/
 • Înainte de trimiterea cererii, trebuie completate câteva documente: 
  • Extrasul de cont al întreprinderii
  • Certificatul de TVA sau certificatul național de înregistrare 
  • Declarație pe propria răspundere (dacă afacerea utilizează serviciile unui reprezentant sau dacă acesta acționează în numele unui IMM)
 • Cererea poate fi completată apoi și trimisă accesând acest link
 • Ghidul solicitantului în limba română poate fi descărcat de aici

Programul Start ONG 2022

Cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat ONG-urilor mici și instituțiilor neguvernamentale din România lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Cei care vor câștiga proiecte în cadrul acestei ediții vor beneficia de sesiuni de formare și de instrumente utile, în domeniile esențiale pentru desfășurarea activității lor: atragere de resurse financiare, social media și PR, project management, design grafic etc.

Finanțare oferită: 

 • Start ONG are un buget total de 500.000 EUR.
 • În perioada martie - decembrie 2022 vor fi depuse un număr de câte 8, respectiv 10 proiecte diferențiate pe diferite praguri de finanțare, detaliate aici.
 • În fiecare lună, organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare:  
  • pragul I - proiecte cu valoare de până la 1.000 de euro;
  • pragul II - proiecte cu valoare între 1.000 și 5.000 de euro;
  • pragul III - proiecte cu valoare între 5.000 și 10.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Pe 1 martie s-a lansat primul apel, până la atingerea numărului maxim de proiecte, iar mai apoi, în fiecare lună, pe data de 1, vor urma să fie lansate noi apeluri, până în luna decembrie 2022.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-uri, fundații, instituții neguvernamentale din România sau instituții publice de tip: școli, grădinițe,licee sau cu rol social: cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii.
 • Pot fi depuse proiecte care au un impact pozitiv în: Educație,Sănătate, Mediu, Social și Cultură. 

Cum aplici:  

Submăsura 9.1 - Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol  

Apel deschis de către Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) pentru încurajarea înființării și funcționării administrative a grupurilor de producători, recunoscute în conformitate cu prevederile legislației naționale.

Finanțare oferită: 

 • Grupurile de producători pot primi finanțare de până la 100.000 de euro / an. Sprijinul este forfetar, degresiv și plătit în tranșe anuale și nu trebuie să depășească anual 10% din valoarea producției comercializate

Termen-limită pentru aplicare: 

Criterii de eligibilitate: 

 • Beneficiarii sunt grupurile de producători care se încadrează în definiția IMM-urilor și care sunt recunoscute conform legislației naționale în vigoare, pentru sectoarele: culturi de câmp, horticultură (exceptând grupurile sprijinite prin subprogramul pomicol), creșterea animalelor și păsărilor, mixte.

Cum aplici: 

Active Citizens Fund în România - Apelul #3 

Obiectivele generale ale celui de-al treilea apel pentru cereri de finanțare este să faciliteze lucrul în reţea, transfer de experienţă, împărtăşire şi transfer de cunoștințe, tehnologie, experiențe și bune practici între promotori și parteneri de proiecte din cadrul ACF (Active Citizens Fund) România și entități din statele donatoare.

Finanțare oferită:

 • Valoarea minimă a grantului/ per proiect este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă a grantului/ per proiect este de 30.000 de euro
 • Rata de finanţare pentru un proiect poate să fie până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până pe 28 februarie 2023, ora 18:00 (ora României)

Criterii de eligibilitate:

 • Aplicanții care depun proiecte pot fi:
  • organizaţii neguvernamentale şi non-profit, cu naționalitate romȃnă, care au dobândit personalitate juridică
  • fundațiile județene pentru tineret și ale municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, înființate în baza Legii nr.146/2002
  • Societatea Națională de Cruce Roșie din România şi structurile sale cu personalitate juridică
  • organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri) înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

Cum aplici: 

 • Ghidul complet al solicitantului este disponibil aici
 • Anexele dosarului Cererii de finanțare pot fi descărcate de pe website-ul programului
 • Dosarul Cererii de finanţare împreună cu documentele de mai sus, va fi trimis doar prin e-mail la adresa bilateral@fdsc.ro
 • Aplicanții vor primi mai apoi o confirmare pe e-mail cu privire la înregistrarea dosarului cererii de finanţare, iar Operatorul de Fond va publica pe website-ul programului o listă a tuturor cererilor de finanțare înregistrate 

Linii de finanțare anunțate pentru 2022, care vor fi deschise în perioada următoare 

Programul de digitalizare a IMM-urilor 

Programul Național de digitalizare a IMM-urilor cuprinde două tipuri de finanțare: 

 • fondurile pentru IMM-urile non-IT (digitalizarea IMM-urilor din alte sectoare de activitate decât TIC) care vor să se digitalizeze - pentru care aplicațiile vor fi demarate în 2021
 • fondurile pentru IMM-urile IT care au nevoie de bani să dezvolte tehnologii inovatoare și care au putut aplica pentru fonduri până la finalul anului 2020. Pentru acestea, perioada de depunere a proiectelor s-a încheiat în data de 2 noiembrie 2020, ora 18:00. 

Cu ajutorul fondurilor, IMM-urile non-IT (care nu au niciun cod CAEN din acestă arie) vor putea să-și achiziționeze calculatoare, software, să-și facă site-uri, să contracteze servicii de consultanță IT, instruire informatică, să implementeze soluții de semnătură electronică, etc.

Valoarea finanțărilor nerambursabile: între 30.000 - 100.000 de euro.

Poți accesa informații despre forma proiectului aici, așa cum a fost anunțată la începutul lunii februarie 2021. 

Star-Tech Innovation (Noul program Startup Nation)

Pentru a treia ediție a programului StartupNation, redenumit în forma sa curentă Star-Tech Innovation, Ghidul Solicitantului și calendarul sunt în lucru. 

Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovatoare prin granturi cu o valoare estimată la 42.000 de euro, care vor reprezenta între 80 și 90% din valoarea totală a proiectului. Din datele oficiale publicate pe site-ul programului, vor fi eligible afacerile:

 • create dupa ianuarie 2017 
 • din domenii de activitate ca: producția (industii de prelucrare), creativitatea, comerțul, și cele care oferă servicii, programare IT, industrii inovatoare
 • fără datorii la bugetul local, de stat
 • care funcționează sub forma de SRL-D / SRL

Programul Electric-Up 2022 

Conform Ministerului Energiei, în 2022 investițiile în sectorul energetic pot fi finanțate din mai multe surse disponibile: atât din resurse naționale, cât și din fonduri europene nerambursabile. 

În cadrul Politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027 - Programul Operațional Dezvoltare Durabilă, sunt prevăzute fonduri pentru proiecte de energie, axa dedicată acestora având o alocare de aproximativ 0.9 milioane de euro. 

Programul "Electric-Up" este dedicat IMM-urilor din domenii diverse și operatorilor HoReCa care pot primi finanțare pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică necesară consumului propriu, precum și a stațiilor de reîncărcare de 22KW pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in. Programul va deschide o nouă etapă de aplicări în 2022 care urmează să fie anunțată. 

Start Up Rural 2022 – PNDR 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zonele rurale

Program de acordare de fonduri pentru afaceri neagricole la sate, mai exact, sprijinirea diversificării prin înființarea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprinderi mici, în vederea dezvoltării economice durabile, creării de locuri de muncă și reducerii saraciei în mediul rural.

Valoarea totală a finanțării nerambursabile poate ajunge până la 70.000 de euro. Ghidul sintetic al submăsurii 6.2 poate fi descărcat de aici

Start Up Rural 2022 – PNDR 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Program care urmărește finanțarea firmelor din mediul rural (inclusiv startup-uri) prin investiții în echipamente, utilaje, construcții de hale industriale, precum și dotarea acestora.

În cadrul acestui program se pot obține maxim 200.000 de euro - 70% finanțare nerambursabilă, respectiv 90% pentru activități de producție, sănătate sau agroturism. Ghidul sintetic al submăsurii 6.4 poate fi descărcat de aici

POC 4.1.1 – Investiții În Activități Productive 2022

Program potrivit microinteprinderilor și IMM-urilor. Finanțarea obținută prin acest program poate fi de până la 5 ori cifra de afaceri din 2019 și poate ajunge până la 1 milion de euro. 

Lansarea programului este preconizată pentru luna februarie 2022. Poți consulta aici ghidul provizoriu al acestui program, lansat în consultare publică. 


De știut înainte să aplici

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile 

 • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).

Despre nevoile financiare ale afacerii tale

Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. 

Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare


TRECUTE, DAR DE URMĂRIT PENTRU APELURI URMĂTOARE 

EIT Food Call for Proposals 2022

EIT Food lansează un nou call pentru consorțiile de organizații eligibile pentru finanțare din partea Horizon Europe care pot trimite propuneri de activități colaborative menite să aducă soluții și tehnologii inovatoare pe piață în sectorul agrifood.

Finanțare oferită: 

 • Suma acordată de grant (o sumă de rambursare de costuri eligibile, cu excepția cofinanțării) va fi de maxim 400.000 de euro 

Termen-limită pentru aplicare:

 • 14 ianuarie 2022, 23:59 CET. Toate activitățile propuse, indiferent de durata lor, trebuie să lanseze minimum o soluție inovatoare până la data de 31 decembrie 2023 și să genereze venituri de minimum 10.000 de euro.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica afaceri care dețin soluții tehnologice inovatoare care să fie în același timp viabile, apropiate de ceea ce există pe piață și să răspundă Zonelor de interes, Provocărilor și Cadrului pentru Impact ale EIT Food.

 • Soluțiile inovatoare propuse trebuie să aibă un nivel TRL (Technology Readiness Level) 7 la momentul înscrierii propunerii.

Cum aplici:

 • Ghidul complet al apelului de proiecte disponibil aici 

Fundația Auchan: Alimentație sănătoasă și accesibilă, care dezvoltă legături sociale

Fundația Auchan promovează accesul la hrană bună și sănătoasă ca o prioritate pentru cei care au nevoie și urmărește astfel asigurarea accesului la produse sigure, diversificate, de bună calitate și în cantități suficiente pentru persoanele aflate în situații vulnerabile din punct de vedere economic sau social.

Finanțare oferită:

 • Totalul destinat finanțării proiectelor este de 100.000 de euro. Valoarea grantului va fi adaptată la dimensiunea proiectului și ajustată pentru a promova proiecte eficiente și inovatoare care pot crește proporțional soluțiile identificate.
 • Procentul de co-finanțare al solicitantului este de 50%.
 • Cheltuielile eligibile: cele legate de implementarea proiectului (spre exemplu, sesiunile de training pentru alimentație sănătoasă). Nu sunt eligibile cheltuielile operaționale.

Termen-limită pentru aplicare:

 • 31 ianuarie 2022
 • Proiectele câștigătoare vor fi anunțate pe 31 martie 2022, la adresa de e-mail menționată în dosarul de înscriere și online pe site-ul romania.auchan.ro 
 • Proiectul cu cele mai multe voturi din partea angajaților Auchan Retail România se va califica pentru etapa internațională și va fi recompensat cu un extra grant

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica asociații/ONG-uri care se încadrează în misiunea Fundației: favorizarea accesului la o alimentație sănătoasă și dezvoltarea legăturilor sociale, prioritar pentru persoanele defavorizate. Vor fi selectate proiecte al căror impact duce la evoluții pozitive de durată pentru beneficiari și mediul lor. 
 • Asociațiile/ONG-urile trebuie să aibă obligatoriu minim 1 an de activitate (pentru a se putea furniza raportul de activitate pentru anul anterior)
 • Mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate, condiții și principii ale Fundației găsești aici

Cum aplici:

WORTH II. Partnership Project 

WORTH Partnership Project este un apel finanțat de Uniunea Europeană sub programul pentru competitivitate pentru IMM-uri COSME. Acest apel se adresează în special designerilor, IMM-urilor, producătorilor și furnizorilor în domeniul technologic care ar putea dezvolta împreună idei inovatoare de business orientate în domeniul design-ului. Worth II își propune să devină cel mai mare incubator pentru creativi. 

Finanțare oferită: 

 • Sprijin financiar între 10.000 de euro și 20.000 de euro, pe lângă programul intensiv de accelerare, de coaching și posibilități de parteneriate strategice. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • 2 februarie 2022 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica IMM-uri, designeri, producători și furnizori în domeniul technologic din zona de textile, haine, piele & blană, încălțăminte, accesorii/bijuterii, produse de design, arhitectură.

Cum aplici:

Submăsura 4.2 - „Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor agricole” 

Submăsură prin care antreprenorii români pot obține finanțare pentru: construcții, achiziție de echipamente, magazine online, mașini sau alte investiții în afacerile de procesare și marketing al produselor agricole.

Finanțare oferită:

 • Suma nerambursabilă oferită prin această măsură este de maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri, respectiv 40% pentru alte întreprinderi și poate ajunge până la 1.5 milioane euro. 
 • Antreprenorii trebuie să contribuie cu minimum 50-60% din valoarea investițiilor eligibile, plus cheltuielile ne-eligibile+TVA deductibil. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Termenul a fost prelungit până pe 7 februarie 2022, ora 16.00. 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica microintreprinderi, IMM-uri și alte întreprinderi și forme asociative.
 • Aplicanții trebuie să desfășoare activități economice ca persoane fizice autorizate (PFA-uri) sau ca întreprindere individuală/ întreprindere familială/ persoană juridică română în procesarea și marketingul produselor agricole primare (grâu, lapte, carne, legume - lista completă a produselor acceptate).
 • Aceștia trebuie să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.
 • Pragul minim de selecție al proiectelor este de 15 de puncte, iar pe parcurs se vor face praguri de dcalitate lunare.

Cum aplici: 

Fonduri pentru dezvoltare în microelectronică

Apel deschis de Ministerul Economiei pentru depuneri de proiecte de dezvoltare în microelectronică, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 9: Suport pentru Sectorul Privat, Cercetare, Dezvoltare și Inovare, Investiția 4. 

Finanțare oferită:

 • Suma totală alocată este de 500 milioane de euro. 

Termen-limită pentru aplicare: 

 • 7 februarie 2022, ora 10:00.

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica întreprinderile mari, IMM-urile sau organizații de cercetare (universități, centre de cercetare). 
 • Proiectele trebuie să aibă o puternică componentă inovatoare, care să avanseze stadiul de dezvoltare a tehnologiei și pot include investiții necesare pentru realizarea primei aplicări industriale (first industrial deployment). 

Cum aplici: 

 • Documentele ce trebuie completate, alături de metodologia completă, sunt disponibile pentru descărcare aici
 • Aplicațiile se redactează în limba engleză și se transmit completate integral către Ministerul Economiei, la adresa de e-mail: politici_industriale@economie.gov.ro.
 • Fiecare solicitant va primi mai apoi un număr unic de înregistrare. 

Fondul pentru Inovare - Proiecte la scară largă, apelul II

Apel operat de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) care urmărește sprijinirea proiectelor dezvoltatoare de tehnologii, procese sau produse extrem de inovatoare, care sunt suficient de mature și au un potențial semnificativ de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. 

Finanțare oferită:

 • Bugetul disponibil pentru acest apel este de 1.500.000.000 de euro în granturi și 2.000.000 de euro pentru asistență pentru dezvoltarea proiectelor (APD) - sumă oferită proiectelor promițătoare, dar nu suficient de mature pentru acordarea unui grant. Asistență oferită de Banca Europeană de Investiții
 • Numai proiectele cu un total al cheltuielilor de capital de peste 7.500.000 de euro sunt eligibile în cadrul acestui apel
 • Granturile vor fi acordate sub formă de sume forfetare

Termen-limită pentru aplicare:

 • Data limită pentru depunerea de proiecte este 3 martie 2022, ora 18:00, ora României

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: entități private, entități publice sau organizații internaționale
 • Aplicanții trebuie să mai îndeplinească și următoarele condiții: să fie persoane juridice și să fie direct responsabili pentru implementarea și gestionarea proiectului, acolo unde este cazul, împreună cu alți solicitanți, (să nu acționeze ca intermediar).
 • Criteriile complete de eligibilitate, împreună cu criteriile de evaluare a proiectelor sunt disponibile pe portalul oficial al apelului

Cum aplici:

Europa Creativă 2022 

Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2022 al componentei MEDIA și a lansat și cererile de propuneri aferente. Bugetul alocat este de aproximativ 226 milioane de euro pentru această componentă. Componenta culturală a programului include cereri de propuneri și inițiative noi pentru sectoarele: muzicii, patrimoniului cultural, artelor spectacolului, literaturii. 

1. Apelul MEDIA 360°

Program conceput pentru a sprijini sectoarele existente și noile talente și piețe, precum și pentru a promova cooperarea dintre diferite sectoare.

Finanțare oferită:

 • Bugetul total disponibil este de 20.000.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare:

 • Aplicațiile au fost deschise până pe 12 aprilie 2022, ora 18:00 (ora României)

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica entități publice sau private din domeniul cultural, membre ale UE sau non-membre UE, doar dacă se încadrează în această listă

Cum aplici: 

Innovation Norway SGS Call 4 - Programul Energetic în România: Energie regenerabilă și eficiență energetică

Focusul acestui apel este îmbunătățirea cunoștințelor despre energia regenerabilă și eficiența energetică, precum și creșterea conștientizării domeniului public a acestor aspecte prin cursuri, seminarii etc. 

Finanțare oferită:

 • Granturi între 50.000 și 200.000 de euro

Termen-limită pentru aplicare:

 • 31 mai 2022, ora 14:00 (ora României)

Criterii de eligibilitate:  

 • Poate aplica orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România, cu cel puțin 3 ani de funcționare.
 • Lista completă a activităților eligibile disponbilă în ghidul apelului

Cum aplici:

INNOVATORS FOR CHILDREN 2022

Accelerator dedicat soluțiilor care aduc un impact pozitiv în sănătatea și wellbeing-ul copiiilor și al adolescenților, prin inovare scalabilă. Acceleratorul a ajuns la a patra ediție și este o inițiativă Impact Hub Bucharest și Impact Hub Basel, alături de UiPath Foundation - partener strategic și BRD Groupe Société Générale și Mastercard ca sponsori ai programului. 

Finanțare oferită: 

 • Startupurile și ONG-urile care vor intra după Pitch Day în etapa de dezvoltare a soluțiilor, vor beneficia de o finanțare nerambursabilă totală de 20.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Înscrierile sunt deschise până pe 19 iunie 2022 

Criterii de eligibilitate:

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
 • Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile

Cum aplici: 

 • Completezi formularul de pe site-ul proiectului, disponibil aici, cu detalii despre soluția ta

MIND4MACHINES - Apel de finanțare dedicat dezvoltării, testării și comercializării de soluții digitale, de automatizare și robotică pentru industria prelucrătoare

Obiectivul principal al apelului este de a crește eficiența și competitivitatea industriei de producție prin adoptarea celor mai noi tehnologii digitale pentru o transformare mai inteligentă și mai ecologică, aliniată la cele mai recente politici ale UE. Prin acest apel sunt susținute: dezvoltarea, testarea, validarea și preluarea pe piață a soluțiilor Industry 4.0 prin creșterea nivelului de pregătire tehnologică/maturității soluțiilor propuse în furnizarea de bunuri, servicii și procese inovatoare.

Finanțare oferită:

 • Bugetul total este de 3.3 milioane de euro. Finanțarea acordată în cele 2 apeluri variază între 30.000 și 120.000 de euro per aplicant, în funcție de maturitatea inovației propuse; 
 • Etapa de inovare pentru dezvoltarea produsului: se pot depune proiecte în parteneriat de maxim 120.000 de euro, respectiv de maxim 60.000 de euro per aplicant;
 • Etapa de pre-comercializare (sprijin pentru finalizarea inovației și pentru lansarea pe piață): se pot depune proiecte în parteneriat de 60.000 de euro, respectiv de maxim 30.000 de euro per aplicant.

Termen-limită pentru aplicare:

 • Aplicațiile se pot depunde până pe 29 iunie 2022, ora 18:00 (ora României)

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica IMM-uri (inclusiv microîntreprinderi și startupuri) care dezvoltă soluții pentru eficientizarea și îmbunătățirea proceselor de fabricație

Cum aplici: 

 • Aplicațiile se vor trimite în format electronic pe platforma F6S
 • Aplicanții trebuie să-și facă întâi un cont pe această platformă, după care își pot depune proiectele pe acest link
 • Există și un ghid al aplicantului, disponibil aici

Europa Creativă 2022 

Comisia Europeană a adoptat programul de lucru pentru 2022 al componentei MEDIA și a lansat și cererile de propuneri aferente. Bugetul alocat este de aproximativ 226 milioane de euro pentru această componentă. 

Componenta culturală a programului include cereri de propuneri și inițiative noi pentru sectoarele: muzicii, patrimoniului cultural, artelor spectacolului, literaturii. 

2. Apelul Filme în mișcare

Subprogram care susţine financiar sectoarele cinematografiei și audiovizualului din UE pentru crearea, distribuirea şi promovarea operelor acestora.

Finanțare oferită:

 • Bugetul total disponibil este de 16.000.000 de euro. 

Termen-limită pentru aplicare: 

 • A doua serie de aplicații va fi deschisă până pe 5 iulie 2022, ora 18:00 ora României;
 • Prima serie a avut deschise aplicațiile până pe 15 martie 2022, ora 18:00 ora României.

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica entități publice sau private din domeniul cultural, membre ale UE sau non-membre UE, doar dacă se încadrează în această listă

Cum aplici: 

Innovation Norway: Programul “Dezvoltarea IMM urilor în România” (SMEs Growth): Inovație verde în industrie, TIC și Creștere albastră

Obiectivul programului este creșterea valorii adăugate și dezvoltarea durabilă în sectorul românesc de afaceri. Programul SMEs Growth va contribui la obiective generale ale Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021, respectiv la reducerea disparităților economice și sociale în Spațiul Economic European, cât și la consolidarea relațiilor de cooperare dintre Statele SEE și Statele Beneficiare ale Granturilor SEE şi Norvegiene.

Finanțare oferită:

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 3.584.738 milioane de euro (Granturi Norvegiene și Granturi SEE)
 • Grantul minim acordat per proiect pleacă de la 10.000 de euro și maxim 200.000 de euro

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până pe 14 iulie 2022, ora 14:00, ora României

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica pentru acest apel întreprinderi micro și mici (definite în Recomandarea UE 2003/3611), înregistrate ca entități juridice din România. Acestea trebuie să fi fost înființate și înregistrate de cel puțin 6 luni și să funcționeze de cel mult 4 ani la data limită a acestui apel
 • Întreprinderile trebuie să funcționeze în una din cele trei arii de interes ale programului: Inovare verde în industrie, Creștere albastră și TIC
 • Orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, și organizații nonguvernamentale înregistrate în Romania sau într-unul dintre Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Cum aplici: 

Fundația Nouă ne pasă - Program de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației 

Obiectivul programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional.

Finanțare oferită:

 • Prima ediție a programului se va desfășura în perioada noiembrie 2021 - iulie 2022 și va avea un buget total de 1.000.000 de lei.
 • Suma se va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 de lei fiecare. Suma care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre aceste apeluri este de maxim 60.000 de lei.
 • Perioada de implementare a proiectelor selectate nu trebuie să depășească 9 luni. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Perioada de depundere a proiectelor: 1 noiembrie 2021 - 1 iulie 2022 
 • La începutul fiecărei luni vor fi lansate noi apeluri de proiecte. Apelul respectiv va fi activ până la atingerea numărului de proiecte maxim admis: 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.
 • Următorul apel de proiecte va fi lansat pentru înscrieri pe 10 ianuarie 2022. 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-uri (organizații non-guvernamentale), instituții de învățământ preuniversitar sau instituții de învățământ superior care au personalitate juridică proprie și minim un an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare
 • Pe lângă cele menționate, ONG-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
  • să aibă un buget anual cheltuit de maxim 500.000 de lei
  • să fie independente de partide politice și instituții de cult
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și să nu acționeze ca intermediari
  • să aibă dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației
 • Instituțiile de învățământ trebuie de asemenea: 
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului
  • să nu acționeze ca intermediari și să fie independente de partide politice și instituții de cult

Cum aplici:

BlackSea Climaccelerator 2022 

Cel mai complex accelerator din România și Bulgaria pentru startupurile care prin inovație și tehnologie pot crea un viitor mai verde. Aflat la cea de-a doua ediție, programul oferă sprijin pentru accelerarea soluțiilor din 3 stadii diferite de dezvoltare, acces la know-how, o rețea de consultanți, mentori și investitori și o finanțare totală de 300.000 de euro – toate acestea pentru susținerea inovațiilor care contribuie la atingerea obiectivului de neutralitate climatică în Europa.

Finanțare oferită: 

 • Finanțare totală de 300.000 de euro. 16 startupuri din România din prima categorie Early Stage vor primi un grant în valoare de 5.000 de Euro oferit de EIT Climate-KIC
 • 6 startupuri care au un prototip validat în piață vor beneficia de sprijin în atragerea clienților și de consultanță de specialitate, precum și o finanțare de 20.000 euro și extra servicii din partea EIT Climate-KIC

Termen-limită pentru aplicare:

 • În perioada 26 iulie – 26 septembrie sunt deschise înscrierile pentru categoriile MVP & Growth 
 • Înscrierile pentru prima categorie (Early Stage - startupuri la început de drum și echipe care vor să își facă un startup pentru concretizarea unei idei) au fost deschise între 24 mai și 24 iulie

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica startupuri aflate în etape diferite de dezvoltare (Early stage, MVP, Growth) cu inițiative și soluții verzi din România și Bulgaria.

Cum aplici:

Start-up Nation - ROMANIA

Ediția a treia a programului care are ca obiectiv stimularea înființării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, precum și realizarea unei creșteri economice inteligente, sustenabile și incluzive, bazate pe digitalizare, dezvoltare durabilă, inovare și pregătire antreprenorială și crearea de noi locuri de muncă. Programul este implementat de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului.  

Finanțare oferită: 

 • Bugetul estimat pentru anul bugetar 2022 este de 520.031.000 lei, din care:

  • Pilonul I Start-up Nation România – 500.000.000 lei;

  • Pilonul II Start-up Nation Diaspora –  20.031.000 lei.

 • Finanțarea maximă acordată este de maximum 200.000 lei/beneficiar. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele pot fi depuse până pe 30 august 2022, ora 20:00 

Criterii de eligibilitate: 

 • Beneficiarii eligibili sunt microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii care trebuie să îndeplinească o serie de condiții - atât la data completării cererii de finanțare, cât și pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanțare.
 • Aici regăsești lista completă a criteriilor de eligibilitate 

Cum aplici: 

 • Înscrierile se fac pe portalul de granturi IMM Recover, acolo unde aplicanții trebuie să-și creeze un cont 
 • După ce vor avea profilul, user-ul și parola generate, aplicanții trebuie să completeze și semneze electronic formularul electronic de înscriere pe care ulterior îl vor urca și transmite prin intermediul portalului 
 • Ministerul Antreprenoriatului și Turismului au pus la dispoziție și un manual de aplicare Start-Up Nation 
 • Lista documentelor necesare care trebuie urcate în platformă este disponibilă aici

NESsT Refugee Employment Initiative

Inițiativă NESsT de Angajare a Refugiaților creată cu sprijinul IKEA Social Entrepreneurship și al Fundației Cisco, pentru a susține activitatea a 15 întreprinderi care oferă formare profesională, oportunități de locuri de muncă de calitate și servicii de suport pentru refugiații din Polonia și România. Inițiativa vizează crearea a 2.000 de locuri de muncă și îmbunătățirea vieții a 5.000 de refugiați.

Finanțare oferită:

 • Între 35. 000 și 75.000 de euro sub formă de granturi recuperabile (împrumuturi pe termen lung, fără dobândă) per întreprindere socială, pentru a finanța eforturile de creștere a afacerilor, incluzând atât investiții cât și capitalul de lucru
 • Între 10.000 și 20.000 de euro sub formă de granturi per întreprindere socială pentru finanțarea burselor care plătesc servicii suport pentru refugiați, inclusiv sprijin pentru accesarea permiselor de muncă, a serviciilor de sănătate mintală, a îngrijirii copiilor, cursuri de limbi străine și laptopuri etc.
 • Antreprenorii selectați vor putea și interacționa cu mentori din rețelele NESsT, Fundația Cisco și IKEA Social Entrepreneurship

Termen-limită pentru aplicare:

 • Cererile se pot trimite până pe 23 septembrie 2022

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica întreprinderi care oferă formare profesională, oportunități de locuri de muncă de calitate și servicii de suport pentru refugiații din Polonia și România

Cum aplici:

 • Aplicațiile se pot depunde completând acest formular
 • Pentru a depune aplicația, cei interesați trebuie să înregistreze și un videoclip scurt de cel mult 3 minute, pe care îl vor urca pe Youtube și vor distribui link-ul în secțiunea dedicată din formularul din aplicare

FEMEIA ANTREPRENOR 2022 

Program de finanțare nerambursabilă pentru femei antreprenor, care urmărește creșterea gradului de tehnologizare și digitalizare a firmelor conduse de femei. Implementarea programului are loc în perioada 2022-2027.

Finanțare oferită: 

 • Antreprenoarele care aplică vor putea obține granturi nerambursabile de până la 200.000 de lei/IMM
 • Bugetul estimat pentru întreaga perioadă 2022-2027 este de 1.000.000.000 de lei, pentru care se va acorda ajutor de minimis unui număr de 5.000 de beneficiare

Termen-limită pentru aplicare:

 • Înscrierile pentru 2022 se vor deschide pe 18 august și vor fi deschise timp de 30 de zile lucrătoare pe platforma IMM Recover

Criterii de eligibilitate: 

 • Pentru a fi eligibile, în IMM-urile aplicante trebuie ca cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii 

 • Firmele beneficiare trebuie să participe și ele cu minimum 5% la valoarea cheltuielilor eligibile, iar mai apoi vor primi rambursări din partea statului
 • Mai multe detalii și lista cheltuielilor eligibile aici

Cum aplici: 

 • Toate documentele trebuie urcate online, prin intermediul platformei IMM-Recover, pentru care este necesar un cont 
 • După crearea contului, aplicanții trebuie să completeze toate anexele necesare, disponibile pentru descărcare aici
 • Procedura completă de aplicare poate fi descărcată de pe website-ul Ministerului aici

EIC Accelerator 

EIC Accelerator este un instrument de finanțare din cadrul Horizon Europe dedicat sprijinirii startup-urilor și IMM-urilor care au potențialul de a crea noi piețe sau de a transforma piețele existente. 

Finanțare oferită:

 • Acceleratorul le va permite întreprinderilor care lucrează la tehnologii de interes strategic european să solicite investiții EIC de peste 15 milioane de euro. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Vor exista 3 sesiuni de aplicare:
  • 23 martie 2022, 18:00 ora României
  • 15 iunie 2022, 18:00 ora României
  • 5 octombrie 2022, 18:00 ora României

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica întreprinderile nou-înființate și IMM-uri în vederea dezvoltării și extinderii unor inovații cu impact ridicat.

Cum aplici:

 • Aplicațiile se vor depunde pe site-ul oficial al CEI, unde este nevoie întâi de crearea unui cont.  
 • Ghidul aplicantului este disponibil aici

 

Asociația Europeană pentru Conservarea în aer liber (EOCA): Finanțare 2022

Asociația caută să finanțeze proiecte care beneficiază de biodiversitate într-un peisaj sălbatic. Proiectele trebuie să conserve, să protejeze, să îmbunătățească, să restaureze și/sau să reconectați habitatele dintr-un anumit peisaj care sunt deosebit de importante pentru biodiversitate.

Finanțare oferită:

 • Granturi în valoare de până la 30.000 de euro (60.000 de euro pentru sesiunea de aplicări din iunie)      

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se vor depune în perioada 1 - 15 iunie 2022 (prima rundă) și în perioada 1 -15 noiembrie (runda a doua)

Criterii de eligibilitate:

 • Pot aplica ONG-uri cu proiecte care să protejează o specie sau un habitat amenințat, să genereze impact pozitiv asupra pasionatului de aer liber și să implice lucrări practice de conservare. 

Cum aplici: 

 • Proiectele se vor depune pe site-ul Asociației, vor fi mai apoi evaluate și li se vor acorda un număr de puncte.
 • Proiectele care vor câștiga cu succes finanțare vor fi alese din lista scurtă printr-un vot public și/sau un vot al membrilor Asociației (în martie pentru cererile primite în noiembrie și octombrie pentru cererile primite în iunie). 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail