Scrisorile de garanție bancară: când ai nevoie de ele și cum le obții?

Scrisorile garantate de bănci sunt instrumente foarte utile pentru companiile care încheie noi parteneriate de business, care vor să participe la licitații sau să garanteze unui client buna execuție a unor angajamente contractuale, de exemplu. Sunt folosite de companiile la început și nu numai: există o paletă largă de utilizări pentru ele. Descoperă cum le poți utiliza!

În business, dar nu numai, încrederea este esențială. Dar cum poți câștiga încrederea unui potențial partener de afaceri sau a unui client când firma este de-abia la început?

Scrisorile de garanție bancară sunt unul dintre răspunsurile posibile la întrebare și cel despre care vom discuta mai jos. Aceste scrisori pot aduce un plus de încredere startup-ului atunci când este pe cale să încheie un nou parteneriat de business, să participe la licitații sau pur și simplu să garanteze unui client buna execuție a serviciilor sau a altor angajamente contractuale.

Practic, instituția bancară cu care startup-ul lucrează își asumă un angajament scris irevocabil prin care garantează pentru respectivul startup. Mai concret, banca se angajează să plătească o sumă de bani beneficiarului, fie el partener de business sau client, în cazul în care startup-ul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Și aici poate fi vorba, spre exemplu, despre neexecutarea integrală a serviciilor sau despre livrarea doar parțială a anumitor bunuri pentru care startup-ul a încasat deja valoarea contractuală.

Prin aceste instrumente, riscurile clienților sunt acoperite de către bancă și aduc un plus de credibilitate unui startup, beneficiarul garanției putând să-și recupereze mai ușor banii când la mijloc este o scrisoare de garanție bancară comparativ cu situația în care creanța nu ar fi garantată.

Ce tipuri de scrisori de garanție există?

 • De participare la licitație: Te ajuta sa participi la o licitație la care organizatorul are nevoie să fie sigur că vei accepta contractul în cazul în care ești câștigător.
 • De garanție a avansului: Garantează rambursarea unei plăți făcute în avans atunci când  bunurile sau serviciile oferite nu respectă condițiile prevăzute în contractul comercial.
 • De bună execuție: Garantează că serviciile sau produsele oferite de firma ta corespund condițiilor contractuale, iar în cazul în care obligațiile sunt efectuate defectuos, o parte din prejudiciu poate fi recuperat cu acest instrument.
 • Pentru garanție tehnică: Garantează plata unei sume de bani determinată ca procent din valoarea contractului, la cererea beneficiarului, în cazul neîndeplinirii obligațiilor în perioada de garanție tehnică.
 • De garantare a creditului: Permite solicitantului să obțină servicii bancare pentru subsidiare, societăți afiliate sau personale în alte țări.
 • Pentru taxele vamale și alte creanțe bugetare: Acoperă obligația de plată a taxelor vamale și a altor taxe și comisioane datorate, aferente importurilor de bunuri sau echipamente atât în România cât și în străinătate.
 • De plată: Facilitează negocierea unor condiții favorabile, precum un termen de plată mai mare, un cost redus al produselor, etc.

Băncile oferă modele standard de scrisori de garanție, însă sunt instituții care oferă și alte tipuri de scrisori, în funcție de nevoile firmei.

Cum obții o scrisoare de garanție?

O banca va condiționa obținerea unor astfel de scrisori de existența unor depozite colaterale sau a altor structuri de finanțare (chiar și linii de credit), pe care instituția de credit le-ar putea utiliza în cazul în care firma pe care o garantează nu-și respectă obligațiile.

Pentru a solicita o astfel de scrisoare, unele bănci au următoarele condiții de eligibilitate:

 • Firma să aibă minimum un an financiar încheiat;
 • Să se înregistreze profit din exploatare, iar afacerile să fie în creștere conform ultimului bilanț contabil;
 • Firma să nu aibă are restanțe la alte credite contractate si nu figurează cu incidente majore în Centrala Incidentelor de Plată, în ultimele șase luni;
 • Să nu existe întârzieri mai mari de 15 zile calendaristice, în ultimul an, la plata creditelor contractate;
 • Firma să nu înregistreze popriri active pe cont și să nu figureze cu datorii bugetare restante.

De ce documente ai nevoie?

Unele bănci solicită mai multe acte, altele mai puține, însă ar trebui să ai pregătite cel puțin următoarele documente:

 • ultimul bilanț contabil (semestrial sau anual), vizat de organismele abilitate, și ultima balanță de verificare (nu mai veche de două luni);
 • documente din care sa rezulte necesitatea scrisorii de garanție, contractul comercial cu valoarea și termenul de valabilitate a acesteia;
 • actele juridice de înființare și certificatul de înmatriculare.

Ce garanții trebuie să ofere băncii startup-ul?

Pentru a obține o scrisoare de garanție bancară, un startup trebuie să prezinte anumite garanții precum:

 • cash-colateral (bonificat cu dobânzi)
 • ipotecă
 • gajuri asupra unor bunuri mobile
 • garanție din partea FNGCIMM etc.

Cum se emit scrisorile?

În funcție de specificul activității și prevederile contractuale, banca poate emite mai multe scrisori de garanție bancară individuale sau în cadrul unor plafoane, în lei sau în valută.

De asemenea, termenul de valabilitate al scrisorii de garanție fluctuează în funcție de caracteristicile contractelor comerciale prezentate, dar în cele mai multe cazuri nu poate depăși 10 ani.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail