Contractul de prestări servicii - La ce să te uiți când semnezi, dacă ești prestator

Când o companie semnează un contract de servicii ca prestator, este important ca acestea să fie formulate cât mai clar și detaliat în textul actului. De asemenea, este nevoie de atenție și în ceea ce privește termenele și condițiile acestuia. Iată care sunt cele mai importante aspecte ale unui astfel de contract:

Dacă firma din care faci parte se afli în această postură, recomandarea este ca serviciile să fie detaliate și exacte, tocmai pentru a se evita situația în care, din cauza unor împrejurări necunoscute inițial, să fii nevoit să le execuți fără o remunerație suplimentară. În acest fel, clientul are o imagine clară asupra serviciilor la care te-ai angajat în prețul convenit și orice execuție suplimentară va trebui să facă obiectul unui act adițional atașat contractului de bază, act ce va prezenta serviciile suplimentare ce vor fi executate, costul acestora și termenul de plată (modalitatea de plată).

Niciodată nu începe să realizezi servicii suplimentare nemenționate în contract, fără acceptul expres (în scris) din partea clientului și fără a conveni/menționa costul acestora!

În ceea ce privește asumarea de obligații în contract, recomandarea este să te asiguri că obligațiile tale sunt precizate în mod expres, clar și limitativ. În practică, ar fi vorba despre următoarele obligații:

  • prestarea la anumite standarde - trebuie prevăzute în mod specific, fără referiri generale de tipul “toate standardele aplicabile”
  • finalizarea la anumite termene - datele trebuie precizate în mod concret, pentru a nu exista dubii de intrepretare cu privire la livrarea la timp
  •  furnizarea anumitor materiale - trebuie precizat dacă la realizarea serviciilor se vor utiliza materialele prestatorului sau ale beneficiarului

Răspunderea este un element esențial în contract când ai poziția de prestator. În această ipoteză, limitarea răspunderii pentru viciile serviciilor prestate devine foarte importantă. Acest lucru se poate realiza prin mai multe mijloace:

  • stabilirea unui termen scurt de notificare a viciilor ascunse ale serviciilor prestate;
  • reducerea întinderii răspunderii - de exemplu, poate fi stabilit în mod expres în contract că prestatorul are doar obligația de a efectua din nou serviciile, nefiind obligat la plata de despăgubiri;
  • interdicția ca beneficiarul să poată refuza recepția serviciilor, cu exceptia situației în care acestea încalcă în mod evident condițiile convenite în contract sau în comandă;
  • precizarea în mod expres în contract ca:

             - prin semnarea procesului verbal de recepție fără mențiuni, beneficiarul renunță la orice acțiune sau pretenție împotriva prestatorului în legătură cu serviciile; 

             - simpla apreciere negativă și subiectivă a beneficiarului cu privire la servicii nu va fi considerat viciu aparent și nu îi va acorda dreptul de a refuza, total sau parțial, plata pentru servicii.

Dacă se pune problema subcontractării serviciilor asumate de către prestator, acest lucru este permis în cazul în care, prin voința părților, contractul nu este considerat intuitu personae sau interdicția subcontractării nu rezultă implicit din natura contractului. 

În cazul subcontractării, prestatorul răspunde față de beneficiar pentru calitatea serviciilor furnizate de terțul subcontractant, având însă drept de regres împotriva acestuia din urmă. Mai exact, în cazul în care prestatorul plăteşte întreaga datorie, el are drept să se regreseze împotriva celorlalţi subcontractanți şi să le pretindă tot ceea ce a plătit în plus.

Contractul de servicii trebuie să conțină și clauze de încetare, despre care poți afla mai multe în articolul despre contractul de servicii din perspectiva beneficiarului. La toate aspectele discutate în acest articol în legătură cu încetarea se aplică mutatis mutandis și dacă aveți calitatea de prestator în cadrul contractului de servicii.

Clauzele finale/diverse, inclusiv cele privind instanța sau tribunalul arbitral competent, care trebuie de asemenea să fie avute în vedere la semnarea contractului de servicii. Te invităm să citești despre ele aici.

Elementele de mai sus nu sunt în niciun mod exhaustive și nici nu reprezintă consultanță juridică pentru un caz specific. Totuși, acestea reprezintă instrumente care se doresc a-ți fi utile în a naviga prin hățișul complicat al aspectelor juridice care te afectează în calitate de prestator în contractele de prestări servicii.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail