Ce sunt și ce urmăresc Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs) ale ONU

Pentru susținerea obiectivelor setate de ONU, au fost lansate atât ghiduri de bune practici și inițiative regionale, dar și oportunități de finanțare care să le susțină. Cel mai cunoscut dintre acestea la nivelul Uniunii Europene este Horizon.

Pe Startarium discutăm adesea despre provocările antreprenoriatului: de la cele specifice începuturilor și rafinării ideii, la cele aduse de etapa de scalare. Există dificultăți specifice fiecărui stadiu, pe care le regăsim indiferent de industria în care activează, de exemplu.

Cu toate acestea, există o serie de provocări sau dificultăți particulare care apar în cazul antreprenoriatului social. Iar pentru că antreprenoriatul social este încă într-un stadiu incipient în România, sunt în general mai rar aduse în discuție. De aceea, am pregătit o serie de materiale dedicate acestui subiect.

Descoperă întreaga serie de materiale despre Antreprenoriatul social pe Startarium: Interviuri cu Alăturide Voi, Social Innovation Solutions, Ashoka România, Atelierul de Pânză, MamaPan & more

Mai mult decât oricând, companiile, indiferent de dimensiunea lor, se implică în rezolvarea și gestionarea unor probleme care țin de sustenabilitate, grijă pentru mediu și comunitate. Ca parte a seriei de materiale dedicate antreprenoriatului social din Startarium, vorbim despre obiectele setate în acest sens de Adunarea Generală a Națiunilor Unite în 2015. Pe de o parte, aceste obiective pot reprezenta punctul de pornire a noi inițiative antreprenoriale, pe de alta, ele pot deveni noi oportunități pentru afacerile deja existente. 

În 2015, ONU a conturat un set de 17 obiective (de la problemele care țin de mediu, la justiție, inegalitate sau sărăcie) care să fie atinse până în 2030, pentru a gestiona cele mai importante probleme globale și a putea asigura generațiilor care urmează un viitor mai bun. În atingerea lor, e important ca instituțiile publice și private, alături de societatea civilă și cetățeni să se partenerieze și să își aducă contribuția. 

În acest scop, au fost lansate atât ghiduri de bune practici și inițiative regionale, dar și oportunități de finanțare care să le susțină. La nivelul Uniunii Europene, unul dintre cele mai cunoscute programe care include o parte dintre aceste obiective este Horizon. Cele 17 obiective vizează: 

 1. Eradicarea sărăciei și a tuturor formelor sale din toate regiunile de pe glob
 2. Eradicarea foametei, îmbunătățirea securității alimentare și practicarea sustenabilă a agriculturii 
 3. Asigurarea unui stil de viață sănătos și a bunăstării la orice vârstă 
 4. Garantarea accesului la educație de calitate pentru toată lumea și promovare oportunităților de învățare de-a lungul vieții
 5. Egalitatea de gen
 6. Asigurarea accesului la apă curată, folosirea ei în mod sustenabil și accesul la mijloace sanitare 
 7. Asigurarea accesului facil la energie curată, într-un mod durabil și modern 
 8. Promovarea creșterii economice sustenabile și incluzive și asigurarea unor medii de lucru productive și corecte pentru toată lumea 
 9. Construirea unor infrastructuri durabile, promovarea industriilor reziliente și incluzive și stimularea inovației 
 10. Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre țări și dintre regiunile diferite din aceeași țară 
 11. Transformarea orașelor și așezărilor umane în general în locuri sigure, incluzive și sustenabile 
 12. Asigurarea unor obiceiuri sustenabile de producție și de consum 
 13. Punerea în aplicare urgentă a unor măsuri de combatere a schimbărilor climatice și consecințelor acestora 
 14. Conservarea mărilos și oceanelor și folosirea sustenabilă a resurselor acestora  
 15. Protejarea, reabilitarea și folosirea sustenabilă a ecosistemelor terestre, combaterea deșertificării și oprirea degradării poluării solului și a pierderii biodiversității 
 16. Consolidarea politiclor de implementare și revitalizarea parteneriatelor globale pentru dezvoltare durabilă 
 17. Promovarea unei societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toată lumea și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail