Ce trebuie să știe antreprenorii despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (SDGs) ale ONU

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU reprezintă un plan de acțiune care să aducă demnitate, pace și prosperitate pentru oameni și planetă – în prezent și în viitor. Pentru susținerea lor au fost lansate atât ghiduri de bune practici și inițiative regionale, dar și oportunități de finanțare care să le susțină. Cel mai cunoscut dintre acestea la nivelul Uniunii Europene este Horizon.

În 2015, ONU a conturat un set de 17 obiective (de la problemele care țin de mediu, la justiție, inegalitate sau sărăcie) care să fie atinse până în 2030, pentru a gestiona cele mai importante probleme globale și a putea asigura generațiilor care urmează un viitor mai bun. În atingerea lor, e important ca instituțiile publice și private, alături de societatea civilă și cetățeni să se partenerieze și să își aducă contribuția. 

Criza generată de izbucnirea pandemiei de coronavirus în 2020 a pus și mai mare presiune pe nevoile globale de sustenabilitate și a accelerat nevoia de atingere a acestora în timpul propus. În plus, cel mai recent raport al IPCC (Grupul Interguvernamental privind Schimbările Climatice) arată urgența unor măsuri rapide care să combată încălzirea globală, pentru că aceasta se apropie de un punct ireversibil. 

În acest scop, au fost lansate atât ghiduri de bune practici și inițiative regionale, proiecte de lege, dar și oportunități de finanțare care să le susțină. La nivelul Uniunii Europene, unul dintre cele mai cunoscute programe este Horizon.

Rolul companiilor în atingerea SDGs

Mai mult decât oricând, companiile, indiferent de dimensiunea lor, se implică în rezolvarea și gestionarea unor probleme care țin de sustenabilitate, grijă pentru mediu și comunitate. Unele dintre ele chiar au făcut din acestea parte din misiunea și viziunea lor pe termen lung. 

În plus, aceste obiective pot reprezenta punctul de pornire a noi inițiative antreprenoriale - mai ales că în prezent există multe oportunități de susținere pentru ele - și noi alternative de dezvoltare pentru afacerile deja existente.

Iar asta se datorează potențialului de inovare al startupurilor în general - sunt agile, se folosesc de trenduri și microtrenduri, reușesc să conecteze resurse și reprezentanți ai ecosistemelor complementare, testează și învață rapid din experiențele trecute. 

Ce verticale sunt vizate de SDGs?

 

Cele 17 obiective vizează: 

 1. Eradicarea sărăciei și a tuturor formelor sale din toate regiunile de pe glob
 2. Eradicarea foametei, îmbunătățirea securității alimentare și practicarea sustenabilă a agriculturii 
 3. Asigurarea unui stil de viață sănătos și a bunăstării la orice vârstă 
 4. Garantarea accesului la educație de calitate pentru toată lumea și promovare oportunităților de învățare de-a lungul vieții
 5. Egalitatea de gen
 6. Asigurarea accesului la apă curată, folosirea ei în mod sustenabil și accesul la mijloace sanitare 
 7. Asigurarea accesului facil la energie curată (sau energie verde), într-un mod durabil și modern 
 8. Promovarea creșterii economice sustenabile și incluzive și asigurarea unor medii de lucru productive și corecte pentru toată lumea 
 9. Construirea unor infrastructuri durabile, promovarea industriilor reziliente și incluzive și stimularea inovației 
 10. Reducerea decalajelor de dezvoltare dintre țări și dintre regiunile diferite din aceeași țară 
 11. Transformarea orașelor și așezărilor umane în general în locuri sigure, incluzive și sustenabile 
 12. Asigurarea unor obiceiuri sustenabile de producție și de consum 
 13. Punerea în aplicare urgentă a unor măsuri de combatere a schimbărilor climatice și consecințelor acestora 
 14. Conservarea mărilor și oceanelor și folosirea sustenabilă a resurselor acestora  
 15. Protejarea, reabilitarea și folosirea sustenabilă a ecosistemelor terestre, combaterea deșertificării și oprirea degradării poluării solului și a pierderii biodiversității 
 16. Consolidarea politicilor de implementare și revitalizarea parteneriatelor globale pentru dezvoltare durabilă 
 17. Promovarea unei societăți pașnice și favorabile incluziunii pentru o dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toată lumea și crearea unor instituții eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile.

Care este nivelul de atingere a acestor obiective? 

Dacă ești curios să afli cum progresează îndeplinirea SDGs, poți accesa următoarele resurse:


Dacă îți recunoști organizați într-un SDG, te va interesa și Startarium 4GOOD

PE SCURT:

 • Accelerator de business pentru misiuni cu impact
 • Impact = încorporează obiective din cele 17 SDGs
 • 30.000 EUR finanțare nerambursabilă
 • Oportunități de pitching suplimentar către investitori
 • Pentru AFACERI și ONG-uri din orice industrie
 • Dacă ai deja rezultate și un istoric bun pe misiunea ta
 • Îți definești strategia de scalare
 • Ești sprijinit pe parcursul a 9 luni
 • Dezvolți prototipul și îl testezi în program
 • Îți perfecționezi pitch-ul pentru investitori
 • Câștigi expunere, PR și conexiuni antreprenoriale
 • Am mai zis de 30.000 EUR finanțare nerambursabilă, nu? :)


Pe Startarium discutăm adesea despre provocările antreprenoriatului: de la cele specifice începuturilor și rafinării ideii, la cele aduse de etapa de scalare. Există dificultăți specifice fiecărui stadiu, pe care le regăsim indiferent de industria în care activează, de exemplu.

Cu toate acestea, există o serie de provocări sau dificultăți particulare care apar în cazul antreprenoriatului social. Iar pentru că antreprenoriatul social este încă într-un stadiu incipient în România, sunt în general mai rar aduse în discuție. De aceea, am pregătit o serie de materiale dedicate acestui subiect.

Descoperă întreaga serie de materiale despre Antreprenoriatul social pe Startarium: Interviuri cu Alăturide Voi, Social Innovation Solutions, Ashoka România, Atelierul de Pânză, MamaPan & more

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail