Instrumente financiar-bancare pe care le poți folosi când scalezi

Pe măsură ce crești, provocările afacerii tale se diversifică - din fericire, așa se întâmplă și cu opțiunile pe care le ai atunci când vrei să scalezi. În această etapă, e bine să știi că poți accesa instrumente financiar-bancare ce nu erau la îndemână până în acest punct.

O parte te ajută să construiești relații cu noi parteneri de business, altele sunt instrumente de finanțare care te-ar putea ajuta când ești concentrat pe creștere - este vorba despre acreditive, scrisori de garanție bancară, leasing și factoring.

Acreditivele

Acreditivele sunt instrumente de plată ce influențează activitatea operațională. Iată sub ce forme le găsești și cum te poți ajuta de ele. Sunt de două tipuri:  

 •  Acreditivul documentar reprezintă un angajament de plată al băncii unei firme care cumpără anumite produse sau servicii, pe baza unor documente care atestă îndeplinirea obligațiilor.  

 • Aceste documente sunt transmise prin circuitul bancar: de la banca vânzătorului către instituția de credit cu care lucrează cumpărătorul. Părțile implicate în derularea unui acreditiv documentar sunt ordonatorul, banca emitentă, banca beneficiarului și beneficiarul.  

 • Acest instrument de plată este cel mai întâlnit în oferta băncilor locale și oferă mai multă siguranță, atât pentru cumpărător, cât și pentru vânzător. 

 • Practic, banii cumpărătorului nu pleacă din contul bancar decât după ce vânzătorul prezintă dovezi că și-a executat obligațiile, precum facturi, certificate de inspecție, certificate de origine sau documente de transport etc. 

 • Acreditivul stand-by îmbină condițiile unei scrisori de garanție bancară cu cele ale unui acreditiv documentar. Astfel, banca emitentă se angajează să plătească beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate. 

 • Acreditivul stand-by este o garanție bancară emisă sub forma unui acreditiv, obiectivul ei fiind garantarea executării unei obligații contractuale (ex: buna executare a contractului, plata contravalorii mărfii livrate, returnarea avansului, plata ratelor scadente la un credit, participarea la licitații etc.).  

 • Banca emitentă se angajează să despăgubească bănește beneficiarul, în cazul în care ordonatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. 

 • Spre deosebire de acreditivul documentar, cel stand-by poate fi executat doar în situația în care ordonatorul nu și-a îndeplinit obligația asumată prin contract, iar beneficiarul dovedește acest lucru cu documentele menționate în textul acreditivului. 

Ambele produse sunt supuse standardelor internaționale de reglementare emise de Camera de Comerț Internațională Paris. 

Este bine de știut că plata prin acreditiv, fie de tip documentar, fie de tip stand-by, este mai costisitoare decât cea prin OP. Totodată, procesul de plată prin acreditiv poate fi mai solicitant din punct de vedere al timpului alocat, iar procesarea acreditivelor este consumatoare de timp și pentru băncile implicate. Cu toate acestea, acreditivele oferă securitatea maximă în derularea unei tranzacții și oferă bonitate financiară și putere de negociere firmelor ordonatoare - iar acest lucru justifică, până la urmă, costul mai ridicat. 

Scrisorile de garanție bancară

Dacă ești la început de drum și ești în proces de a găsi partenerii potriviți pentru business-ul tău, una dintre provocări va fi, cel mai probabil, stabilirea unei relații de încredere cu aceștia. Ce poți folosi pentru a le câștiga încrederea?  

Scrisorile de garanție bancară sunt unul dintre răspunsurile posibile la întrebare. Ele pot aduce un plus de încredere startup-ului atunci când este pe cale să încheie un nou parteneriat de business, să participe la licitații sau pur și simplu să garanteze unui client buna execuție a serviciilor sau a altor angajamente contractuale. 

Practic, instituția bancară cu care startup-ul lucrează își asumă un angajament scris irevocabil prin care garantează pentru respectivul startup. Mai concret, banca se angajează să plătească o sumă de bani beneficiarului, fie el partener de business sau client, în cazul în care startup-ul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin contract. Și aici poate fi vorba, spre exemplu, despre neexecutarea integrală a serviciilor sau despre livrarea doar parțială a anumitor bunuri pentru care startup-ul a încasat deja valoarea contractuală. 

Ce tipuri de scrisori de garanție există? 

 • De participare la licitație 

 • De garanție a avansului 

 • De bună execuție 

 • Pentru garanție tehnică 

 • De garantare a creditului 

 • Pentru taxele vamale și alte creanțe bugetare

 • De plată 

Cum poți obține un astfel de document?  

O banca va condiționa obținerea unor astfel de scrisori de existența unor depozite colaterale sau a altor structuri de finanțare (chiar și linii de credit), pe care instituția de credit le-ar putea utiliza în cazul în care firma pe care o garantează nu-și respectă obligațiile. 

Pentru a solicita o astfel de scrisoare, unele bănci au următoarele condiții de eligibilitate: 

 • Firma să aibă minimum un an financiar încheiat; 

 • Să se înregistreze profit din exploatare, iar afacerile să fie în creștere conform ultimului bilanț contabil; 

 • Firma să nu aibă are restanțe la alte credite contractate si nu figurează cu incidente majore în Centrala Incidentelor de Plată, în ultimele șase luni; 

 • Să nu existe întârzieri mai mari de 15 zile calendaristice, în ultimul an, la plata creditelor contractate; 

 • Firma să nu înregistreze popriri active pe cont și să nu figureze cu datorii bugetare restante. 


Factoring

Ca antreprenor, presiunea facturilor, lipsa lichidităților și încasarea mai dificilă cu siguranță nu îți sunt străine. Uneori, ca să obții un flux echilibrat de numerar pentru plata furnizorilor și partenerilor, poți folosi factoringul, care transfomă facturile în lichidități. 

Concret, acesta este un serviciu bancar prin care firmele își pot cesiona creanțele înainte de scadență, primind în schimb numerar de la bănci. Concret, dacă ai emis o factură către un client, iar termenul de plată îți îngreunează plata altor furnizori, ai posibilitatea să încasezi contravaloarea produselor sau serviciilor facturate mai devreme decât termenul agreat. 

Când te ajută factoring-ul?  

 • Când afacerea a luat avânt și firma intra în relații comerciale cu clienți noi;  

 • Când partenerii tăi au nevoie termene de plata mai lungi decât cele pe care ți le permiți;  

 • Când apar întârzieri frecvente la încasare;  

 • Pentru ce poate fi folosit?  

 • Îmbunătățirea lichidității  

 • Protecție împotriva riscului de neplată  

 • Servicii de consultanță pentru portofoliu de facturi  

Care sunt costurile sale?  

 Costurile operațiunii sunt calculate de bănci în funcție de relațiile comerciale pentru care se solicită derularea de operațiuni de factoring și reprezintă administrarea, colectarea și monitorizarea riscurilor aferente creanței cesionate. 

Costul operațiunii este influențat de cele mai multe ori de numărul relațiilor comerciale, calitatea debitorilor propuși, numărul de facturi și cifra de afaceri derulată prin factoring. 

Printre avantajele acestei finanțări se numără și: acces la servicii specializate de administrare și colectare a creanțelor; acces la servicii de evaluare, verificare și monitorizare a debitorilor și nu presupune constituirea de garanții materiale.

Leasingul pentru startup-uri

Cheltuielile neprevăzute sunt foarte frecvente în viața unui startup. Poate fi vorba de încă o mașină pentru livrări, de un echipament nou care să simplifice producția sau pur și simplu de cheltuieli diverse generate de faptul că afacerea se dezvoltă mai repede decât anticipat și ajunge să necesite, uneori, investiții peste puterea financiară existentă a startup-ului. 

În astfel de situații, să aștepți un an, doi sau trei până când ajungi să îndeplinești condițiile financiare impuse de bănci la acordarea de credite înseamnă, foarte probabil, că afacerea va bate pasul pe loc. Pentru antreprenorii care nu sunt dispuși să aștepte și să accepte limitarea dezvoltării startup-ului, leasingul poate fi o soluție. 

 Tipuri de leasing  

Există două feluri de leasing: leasing financiar și leasing operațional.  

 • Principala diferență dintre cele două este că, în cazul leasingului operațional, nu există obligația transferului de proprietate (și a plății valorii reziduale) la sfârșitul contractului, cum se întâmplă în cazul leasingului financiar.  

 • O altă diferență importantă este că, în varianta leasingului operațional, atunci când achiziția este o mașină, cheltuielile cu service-ul, RCA-ul și asigurarea Casco sunt acoperite de firma de leasing. 

Leasingul este același lucru cu creditul bancar? 

Nu. În cazul creditului, devii proprietarul bunului achiziționat din prima zi. În cazul leasingului, asta se întâmplă la sfârșitul contractului, dacă îți exerciți opțiunea de cumpărare. Și din punct de vedere contabil sunt diferențe: în cazul creditului, cheltuielile deductibile fiscal sunt amortizarea şi cheltuielile cu dobânzile, în cazul leasingului operațional, ratele sunt asimilate chiriilor şi sunt deductibile integral. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail