Finanțare nerambursabilă pentru afacerile sociale | 2021

Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te periodic dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru proiectul tău cu misiune socială. De la apeluri pentru agricultură și mediu sau implicare civică, la cele pentru digitalizare sau inovație, comunitate sau susținere cu diverse resurse, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum și stai conectat să vezi ce urmează.

APELURI DESCHISE


Fundația Nouă ne pasă - Program de Granturi pentru finanțarea proiectelor din domeniul educației 

Obiectivul programului este acela de a încuraja organizațiile non-guvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte care contribuie la îmbunătățirea calității procesului educațional.

Finanțare oferită:

 • Prima ediție a programului se va desfășura în perioada noiembrie 2021 - iulie 2022 și va avea un buget total de 1.000.000 Lei.
 • Suma se va împărți în 9 apeluri de proiecte lunare a câte 111.000 Lei fiecare. Suma care poate fi accesată de un aplicant în unul dintre aceste apeluri este de maxim 60.000 Lei.
 • Perioada de implementare a proiectelor selectate nu trebuie să depășească 9 luni. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Perioada de depundere a proiectelor: 1 noiembrie 2021 - 1 iulie 2022.
 • La începutul fiecărei luni vor fi lansate noi apeluri de proiecte. Apelul respectiv va fi activ până la atingerea numărului de proiecte maxim admis: 50 de propuneri sau timp de maxim 10 zile de la lansare.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-uri (organizații non-guvernamentale), instituții de învățământ preuniversitar sau instituții de învățământ superior care au personalitate juridică proprie și minim un an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare
 • Pe lângă cele menționate, ONG-urile trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
  • să aibă un buget anual cheltuit de maxim 500.000 lei
  • să fie independente de partide politice și instituții de cult
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului și să nu acționeze ca intermediari
  • să aibă dreptul, potrivit statutului, să deruleze activități în domeniul educației
 • Instituțiile de învățământ trebuie de asemenea: 
  • să fie direct răspunzătoare pentru elaborarea și managementul proiectului
  • să nu acționeze ca intermediari și să fie independente de partide politice și instituții de cult

Cum aplici:

Fonduri pentru companiile specializate în producția de materiale de construcții, cele din domeniul reciclării, procesatorii de carne sau clinicile medicale

Companiile cu producție în aceste domenii sunt eligibile pentru a primi până la 50% finanțare nerambursabilă prin intermediul HG 807/2014. Schema reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 este singura sursă de finanțare cu componentă nerambursabilă pentru investiții disponibilă în acest moment.  

Finanțare oferită: 

 • 10% finanțare nerambursabilă pentru proiectele implementate în București;
 • 35% - Ilfov și în Vestul țării (în județele: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș);  
 • 50% finanțare nerambursabilă în restul județelor din România. 
 • Cheltuieli eligibile: fie investiții noi, construirea de clădiri de la 0, extinderea clădirilor existente, fie simpla achiziție de echipamente care să conducă la diversificarea produselor societății, creșterea capacității sau schimbarea fluxului tehnologic.
 • Cheltuieli neligibile: renovarea de clădiri sau achiziția de clădiri deja existente.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Se pot emite acorduri pentru finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2023
 • Investițiile se pot implementa până la sfârșitul anului 2028.

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica: startup-urile deținute de acționari care nu mai sunt implicați în alte companii ce activează în același domeniu, IMM-uri sau companii mari, cu număr mare de angajați. Singura condiție este ca aplicanții să fi înregistrat profit în cel puțin unul din ultimii 3 ani de activitate. 
 • La depunerea proiectului este nevoie de un deviz general și de devize pe obiect conform HG 907/2016, mai exact, prezentarea unei analize de piață privind cererea pe următorii 7-10 ani pe segmentul de piață pe care activează compania. 

Cum aplici:

EIT Food Call for Proposals 2022

EIT Food lansează un nou call pentru consorțiile de organizații eligibile pentru finanțare din partea Horizon Europe care pot trimite propuneri de activități colaborative menite să aducă soluții și tehnologii inovatoare pe piață în sectorul agrifood.

Finanțare oferită: 

 • Suma acordată de grant (o sumă de rambursare de costuri eligibile, cu excepția cofinanțării) va fi de maxim 400.000 Euro 

Termen-limită pentru aplicare:

 • 14 ianuarie 2022, 23:59 CET. Toate activitățile propuse, indiferent de durata lor, trebuie să lanseze minimum o soluție inovatoare până la data de 31 decembrie 2023 și să genereze venituri de minimum 10.000 EUR.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica afaceri care dețin soluții tehnologice inovatoare care să fie în același timp viabile, apropiate de ceea ce există pe piață și să răspundă Zonelor de interes, Provocărilor și Cadrului pentru Impact ale EIT Food.

 • Soluțiile inovatoare propuse trebuie să aibă un nivel TRL (Technology Readiness Level) 7 la momentul înscrierii propunerii.

Cum aplici:

 • Ghidul complet al apelului de proiecte disponibil aici 


DE URMĂRTIT LUNILE URMĂTOARE 

Programul Start ONG 2021

Cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat ONG-urilor mici și instituțiilor neguvernamentale din România lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Cei care vor câștiga proiecte în cadrul acestei ediții vor beneficia de sesiuni de formare și de instrumente utile, în domeniile esențiale pentru desfășurarea activității lor: atragere de resurse financiare, social media și PR, project management, design grafic etc.

 Finanțare oferită: 

 • Start ONG are un buget total de 500.000 EUR.
 • În perioada martie - decembrie 2021 vor fi depuse un număr de câte 8, respectiv 10 proiecte diferențiate pe diferite praguri de finanțare, detaliate aici.
 • În fiecare lună, organizațiile pot aplica pentru unul dintre cele 3 praguri de finanțare. 

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Următoarea rundă de înscriere a proiectelor a început pe 1 noiembrie, dar a fost deja atinsă limita maximă de proiecte. 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica: ONG-urilor tinere, instituții publice non-administrative și grupuri informale/de inițiativă
 • Pot fi depuse proiecte care au un impact pozitiv în: Educație,Sănătate, Mediu, Social și Cultură.

Cum aplici:  


DE ȘTIUT ÎNAINTE SĂ APLICI

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile 

 • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).

Despre nevoile financiare ale afacerii tale

Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. 

Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare


TRECUTE, DAR DE URMĂRIT PENTRU EDIȚII VIITOARE

Finanțări care au putut fi accesate în prima parte a anului. Închise acum, dar de reținut și urmărit, poate, în anii viitori.

Innovation Norway - Programul SMEs Growth: Schema de granturi, apel II 

1. SMEs Growth in Romania - Individual Projects Scheme (Schemă proiecte individuale) 

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC

Finanțare oferită: 

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 7 355 329 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 3 145 029 Euro, TIC: 1 685 300 Euro, Creștere Albastră: 2 525 000 Euro.
 • Suma minimă acordată prin grant va fi de 200.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de 2.000.000 Euro.

Termen-limită pentru aplicare:

 • Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 15 septembrie 2021, ora 13:00, ora României. 

Criterii de eligibilitate: 

Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. 

 • Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Întreprinderile trebuie să fie inființate cu cel puțin 3 ani la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru ariile „Inovare verde în industrie” și „Creștere Albastră”, și de cel puțin 1 an fiscal la data termenului limită de depunere a propunerilor de proiect pentru domeniul TIC. 

 • Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România. 

 • Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/4_ro_eea-grants_second_call_ips_romanian.pdf   

Cum aplici:

2. SMEs Growth in Romania – Small Grants Scheme (Schemă granturi mici)

Arii de interes: Inovare verde în industrie, Creștere Albastră și TIC 

Finanțare oferită:   

 • Suma totală disponibilă pentru finanțarea proiectelor din acest Apel este de 5 508 241 Euro. Suma se împarte între ariile de interes ale Programului, în următoarele sume orientative: Inovare verde în industrie: 2 500 000 Euro, TIC: 1 788 300 Euro, Creștere Albastră: 1 219 941 Euro. 
 • Suma minimă acordată prin grant va fi de 50.000 Euro/per proiect, iar suma maximă va fi de 200.000 Euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Propunerile de Proiecte trebuie depuse la Innovation Norway prin portalul electronic pentru proiecte, nu mai târziu de miercuri, 22 septembrie 2021, ora 13:00, ora României.

Criterii de eligibilitate:  

 • Grupul țintă al Programului sunt întreprinderile românești din sectorul privat (întreprinderi mijlocii și mari), dar în mod special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri). Parteneriatele nu sunt obligatorii, dar proiectele în parteneriat sunt încurajate și li se vor atribui puncte suplimentare în timpul evaluării. 
 • Solicitanți eligibili: Întreprinderi care nu au mai mult de 25% proprietate publică, înființate ca persoane juridice în România. Pentru aria Inovare verde în industrie, sunt eligibile organizațiile non-profit înființate ca persoane juridice în România. 
 • Parteneri eligibili: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, înregistrată ca persoană juridică în Norvegia, Islanda, Liechtenstein sau România.
 • Un Solicitant poate depune doar o singură Propunere de Proiect în cadrul acestui Apel.   
 • Există câteva excepții și criterii suplimentare (de eligibilitate) pentru solicitanți și parteneri, disponibile pe larg în schema de aplicare disponibila pe site-ul oficial al inițiatorilor programului: https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/5_ro_eea-grants_second_call_sgs_romanian.pdf

Cum aplici: 

APEL DE PROPUNERI PENTRU RESTAURAREA ZONELOR UMEDE ȘI TURBĂRIILOR

Prin acest apel de propuneri se urmărește îmbunătățirea stării ecologice în habitatele selectate și refacerea zonelor umede și a turbăriilor.

Finanțare oferită:

Suma totală alocată din bugetul Programului RO-Mediu este de 3.550.000 Euro. Aplicanții pot obține între 700.000 Euro și 900.000 Euro, care reprezintă între 90 și 100% din valoarea totală a proiectului. Proiectul poate fi implementat în parteneriat cu una sau mai multe entități din România și/sau Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).

Termen-limită pentru aplicare:

 • 31 martie 2021, ora 17.00

Criterii de eligibilitate: 

 • pot aplica mai multe tipuri de organizații: ONG-uri, instituții publice, instituții de cercetare, instituții de învățământ sau societăți comerciale
 • societățile comerciale trebuie să se încadreze în categoria IMM (microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie, astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE)
 • societățile comerciale trebuie să fi fost înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de propuneri) iar activitatea acestora trebuie să includă și protecţia mediului şi/sau protecţia naturii
 • aplicanții nu trebuie să fie în insolvență sau să aibă întârzieri de plată a impozitelor sau taxelor
 • tipul de activități eligibile în cadrul proiectului: lucrări destinate restaurării celor 45 de zone umede/turbării vizate de proiect; monitorizarea zonelor post-reabilitare; elaborarea documentelor pregătitoare (studii de fezabilitate, eliberarea de avize şi acorduri de mediu, proiecte etc); activitățile de creştere a gradului de conştientizare a importanței protejării și conservării acestor zone.

Cum aplici:

INNOVATORS FOR CHILDREN 2021

Innovators for Children este un accelerator care își propune să valideze soluții scalabile și de impact care oferă copiilor și adolescenților acces la un sistem medical mai bun și la condiții de viață îmbunătățite.

Ajuns la a treia ediție, Innovators for Children 2021 este un program dezvoltat de Impact Hub Bucharest în parteneriat cu Fundația Botnar, Impact Hub Basel și Fundația Vodafone România.

Finanțare oferită 

 • Startupurile care vor intra după selecție în etapa de dezvoltare a soluțiilor vor avea acces la opțiuni de susținere financiară de minimum 50.000 de euro, dintre care Fundația Vodafone România va oferi organizațiilor non-guvernamentale micro-granturi în valoare totală de 30.000 de euro.

Termen-limită pentru aplicare:

 • 7 mai 2021 

Criterii de eligibilitate 

 • Startup-uri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
 • Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile

Cum aplici 

SOCIAL ENTREPRENEURS NATION - PENTRU AFACERI SOCIALE DIN REGIUNILE NORD-VEST ȘI VEST

Social Entrepreneurs Nation este implementat de Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și va include cursuri de formare pentru viitorii antreprenori sociali, sprijin în dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat și consiliere și oferirea unei finanțări cuprinse între 55.000 euro și 100.000 euro pentru implementarea ideii de business.

Finanțare oferită:

Cele mai bune 30 de planuri de afaceri vor beneficia de o finanțare situată între 55.000 Euro și 100.000 Euro (echivalent în lei), în funcție de numărul de locuri de muncă asumate, după cum urmează:

 • Ajutor de minimis de 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și maximum 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și maximum 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
 • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Termen-limită pentru aplicare:

 • 16 mai 2021, ora 19.00

Criterii de eligibilitate:

 • pot aplica persoane care intenționează să înființeze o întreprindere socială în una din regiunile de implementare vizate de proiect (Nord-Vest sau Vest)
 • aplicanții au domiciliul sau reședința în mediul urban sau rural din regiunile Nord-Vest (Bihor, Bistrița-Năsăud, Cluj, Maramureș, Satu Mare, Sălaj) și Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș).
 • au vârsta de minimum 18 ani
 • dovedesc spirit antreprenorial și înclinație către scopul social al afacerii propuse (condiție testată la înscrierea în cadrul proiectului)

Cum aplici:

EWA - Empowering Women in Agrifood 2021

EWA - Empowering Women in Agrifood este un program pilotat în 2020 de către Impact Hub Bucharest și EIT Food. Succesul ediției pilot a dus la desfășurarea unei noi ediții în 2021, cu 8 țări europene implicate și finanțări de 10.000 de euro pentru idei sau startupuri din domeniul agroalimentar, conduse de femei. 

În cadrul ediției din 2020, 10 antreprenoare au fost selectate pentru a primi mentorat personalizat și individual și două dintre ele au primit finanțare de 10.000, respectiv 5.000 euro.  

Finanțare oferită

 • Participantele au posibilitatea de a câștiga până la 10.000 EUR, de a descoperi alte programe EIT Food și acces la investitori, business angels și cooperative pentru a evolua.

Termen limită pentru aplicare: 

 • Aplicațiile pot fi depuse până pe 20 iunie 2021. 

Criterii de eligibilitate:

Pot aplica femei din Romania care: 

 • au o idee sau o afacere în domeniul agroalimentar  
 • au o afacere lansată cu cel mult 2 ani anterior perioadei de înscrieri
 • nu au obținut finanțări anterioare mai mari de 30.000 euro 

Cum aplici: 

Programul #ÎnStareDeBine

O inițiativă Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, programul #ÎnStareDeBine granturi nerambursabile organizațiilor neguvernamentale (ONG-urilor) din România în domenii precum: cultură, sport și viață sănătoasă pentru grupurile vulnerabile. 

Finanțare oferită:

 • Bugetul total pentru anul 2021 este de 4.870.000 lei. Pentru Apelul 2 se aloca 2.435.000 lei, la care se adauga eventualele sume ramase necontractate din Apelul 1.
 • Valoarea minimă a sprijinului financiar acordat pentru un proiect este de 50.000 lei, iar valoarea maxima nu poate depasi 240.000 lei.  
 • Se vor alege minim 20 de beneficiari per proiect și se acordă minim 3, maxim 6 luni pentru fiecare proiect.   

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Perioada de depunere a proiectelor pentru apelul 2 de propuneri de proiecte din 2021 se va face între 23 iunie 2021, ora 09:00 și 25 iunie 2021, ora 16:00.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații). 

Cum aplici: 

Fondul pentru Fapte Bune (ediția a șaptea) 

Este un program de finanțare de tipul „cerere de propuneri” și a fost conceput pentru a sprijini organizațiile neguvernamentale din România care dezvoltă proiecte adresate categoriilor defavorizate în domeniile sănătății, educației și serviciilor sociale.  

În ediția aceasta vor fi susținute proiecte din domenii precum: protecţie socială, ocuparea forţei de muncă, educaţiei, sănătate, mobilitate, prevenirea violenței domestice și abandonului familia sau inițiative care promovează incluziunea socială şi încurajează participarea activă a beneficiarilor la activități economice și sociale.  

Finanțare oferită:

 • Suma totală alocată pentru ediția 2021/2022 este de 1.560.000 de lei. În funcție de complexitatea proiectului, finanțarea poate fi de maximum 290.000 de lei, Fundația Vodafone România rezervându-și dreptul de a decide suma acordată fiecărui proiect selectat.
 • De la lansarea programului „Fondul pentru Fapte Bune”, în 2013, și până în prezent, Fundația Vodafone România a acordat finanțări în valoare totală de peste 7 milioane de lei pentru 40 de proiecte derulate prin 33 de ONG-uri. 

Termen-limită pentru aplicare:  

 • Termenul limită de trimitere a scrisorilor de intenție este 30 iulie 2021, iar cel pentru înscrierea proiectelor selectate este 6 septembrie 2021.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Criteriile includ: relevanța proiectului (în ce măsură răspunde unor nevoi reale ale comunității), impactul asociat (dacă poate genera o schimbare semnificativă la nivel regional sau național, pentru un număr cât mai mare de beneficiari), precum și sustenabilitatea (dacă proiectul poate continua și după încheierea finanțării primite). 

Cum aplici:

 • Pentru înscrierea de proiecte, aplicanții trebuie să trimită mai întâi o scrisoare de intenție pe adresa de email fundatia.vodafone_ro@vodafone.com. 
 • Dacă sunt selectați, vor putea înscrie propunerea completă de proiect pe platforma aceasta
 • Tot pe această platformă sunt disponibile regulamentul, modelul de scrisoare de intenție, informații legate de procesul de înscriere, precum și calendarul complet al  rundei de finanțare.  

Active Citizens Fund în România

Apel #1 - Participare civică în zone insuficient deservite 

Obiectivele generale ale programului constau în consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creşterea capacităţii grupurilor vulnerabile. România va urmări dezvoltarea pe termen lung a sustenabilităţii și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului, consolidând în același timp relațiile bilaterale cu organizații din Statele Donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia). 

Finanțare oferită:  

 • Începând cu data de 4 iunie 2020 a intervenit o modificare a acestui Apel #1 (Corrigendum nr.1) care crește rata de finanțare a proiectului până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.  
 • Tipurile de granturi oferite prin acest apel sunt: granturi mici și granturi cu răspuns rapid cu valori între 5000 – 50.000 euro. Suma totală acordată pentru granturi mici este de 1.400.000 Euro, iar pentru granturile cu răspuns rapid este de 100.000 Euro. O alocare specială de 500.000 Euro se oferă pentru tematica protecției mediului și schimbărilor climatice.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Pentru granturile mici, procesul de aplicare este continuu cu trei sesiuni de evaluare si trei date limită de depunere a proiectelor pentru fiecare sesiune de evaluare. Pentru etapa a treia de evaluare (etapa curentă), termenul de depunere este 9 septembrie 2021, 16:00 (ora României). 
 • Pentru granturile cu răspuns rapid, procesul de aplicare şi evaluare este tot continuu, pe măsură ce se primesc aplicațiile, iar termenul pentru aplicare este 27 Aprilie 2023,16:00 (ora României).

Criterii de eligibilitate:   

 • Sunt eligibile organizațiile neguvernamentale și non-profit (ONG) înfiinţate legal în România. Programul vizează în principal inițiativele ONG-urilor în ceea ce înseamnă implicarea cetățenilor în comunitate și care dezvoltă modalităţi prin care aceștia pot contribui la cultura democratică la nivel local/național.  

Cum aplici: 

BONUS:

Challenge Labs

Challenge Labs este programul care identifică și rezolvă cele mai presante probleme ale industriei alimentare, cu ajutorul profesioniștilor din domeniu și din industriile complementare. Obiectivul său este și sprijinirea de noi inițiative antreprenoriale, care vor contribui la dezvoltarea sustenabilă a domeniului agrifood. Un maraton de ideație în care participanții vor învăța să folosească metodologii de inovare precum design thinking, vor descoperi tendințe și insights, vor crea și vor testa prototipuri pentru ideile lor.

Finanțare oferită: 

 • 2.000 EURO premiu pentru cea mai bună idee dezvoltată în cdrul programului

Aplică dacă ești:

 • absolvent al unei universități de profil sau din domenii adiacente
 • cercetător sau om de știință
 • medic
 • tânăr specialist din agrifood și industriile complementare
 • expert din domeniu
 • profesionist cu experiență relevantă în agrifood sau domenii conexe

Termen limită

Desfășurare

 • Completezi formularul de aplicare până pe 31 octombrie
 • Echipa Challenge Labs evaluează aplicațiile și intră în legătură cu cei preselectați. Aceștia vor trebui să furnizeze informații suplimentare prin intermediul unui formular dedicat în perioada 31 octombrie – 5 noiembrie
 • Participanții selectați sunt împărțiți în echipe multidisciplinare și iau parte la workshopuri în perioada 11 – 25 noiembrie, împreună cu experți și mentori

Innovation Norway. SMEs Growth Programme - Support for Start-ups (Susținere pentru startup-uri)   

Un nou apel deschis în cadrul Innovation Norway, SMEs Growth Programme in Romania, creat pentru a susține dezvoltarea startup-urilor în domenii precum: inovație în industria green, tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și dezvoltarea economiei albastre (Blue Growth). 

Finanțare oferită:

 • Bugetul total este de 1 milion de Euro, din care vor fi alocați între 10.000 Euro și 200.000 Euro per proiect. 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până la 18 noiembrie 2021, ora 14:00 (ora României). Implementarea acestora se va desfășura până pe cel târziu 31 octombrie 2023.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica startup-uri active de cel puțin 6 luni și maxim 4 ani pe piață și care să nu-și fi împărțit acțiuni sau profit în extern încă 
 • Aceste startup-uri trebuie să se afle într-unul din domeniile amintite: inovație în industria verde, tehnologia informației și a comunicațiilor (TIC) și dezvoltarea economiei albastre (Blue Growth).  

Cum aplici:  

Schema de granturi mici „Intervenții prioritare pentru comunitățile rome”

Schemă de granturi mici a fost lansată de Fondul Român de Dezvoltare Socială, ca parte a Programului Dezvoltare locală și este finanțat în cadrul Granturilor SEE şi Norvegiene 2014-2021.Obiectivul programului este de a contribui în mod activ la consolidarea coeziunii sociale și economice la nivel național și local în România. 

Finanțare oferită: 

 • Schema are un buget total de 1.647.059 Euro, din care 1.400.000 Euro (85%) reprezintă finanțare din Granturile SEE 2014-2021
  și 247.059 Euro (15%) reprezintă co-finanțare publică. 
 • Valoarea minimă solicitată a grantului este de 20.000 Euro, iar cea maximă este de 50.000 Euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Termenul limită pentru depuneri de proiecte au fost prelungit până la 15 noiembrie 2021, ora 17:00.

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica entităţi publice, asociații ale autorităţilor locale şi organizaţii neguvernamentale (ONG-uri), ȋnfiinţate ca persoane juridice ȋn România
 • Proiectele trebuie să abordeze necesități identificate într-un mod participativ la nivelul comunității, care să conducă la îmbunătățirea facilităților sociale și educaționale pentru copii și tineri, creșterea accesului la servicii de sănătate și la îmbunătățirea condițiilor de locuit.
 • Toate proiectele finanțate în cadrul acestui apel trebuie să fie în
  conformitate cu cele 10 principii de bază comune privind incluziunea romilor

Cum aplici:

 • Depunerile de proiecte se fac exclusiv online prin înregistrarea cu un cont.
 • Formularul de cerere de finanțare trebuie completat conform cerinţelor descrise în Ghidul aplicantului, în limba română. Pe lângă cererea de finanţare trebuie adăugat și un pachet de documente suplimentare. Lista documentelor este disponibilă în ghidul aplicantului, alături de toți pașii de urmat pentru depunerea în sistem online. 
 • Ghidul complet al solicitantului poate fi descărcat de aici

Innovation Norway - Apel SGS 1.1: Energie hidroelectrică, geotermală și alte SRE pentru IMM-uri și ONG-uri

Apelul face parte din Programul pentru Energie în România și are ca obiectiv producția sporită de energie regenerabilă din surse de energie regenerabile, mai exact: 

 • capacitate instalată mărită pentru producția de energie/electricitate din surse de energie regenerabile
 • numărul crescut de instalații noi pentru producția de energie/electricitate regenerabilă din surse regenerabile

Finanțare oferită: 

 • Suma disponibilă pentru finanțarea proiectelor este de 1.900.100 Euro

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până pe 3 decembrie 2021, 14:00 – ora României. Implementarea acestora se poate desfășura până cel târziu 30 aprilie 2024.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot depune proiecte IMM-uri și ONG-uri (inclusiv întreprinderi sociale cu activități economice) înființate cu entitate legală în România, și de cel puțin 3 ani. 

Cum aplici:  

 • Se vor accepta doar Propunerile electronice depuse în limba engleză prin Portalul de Propuneri de Proiecte al Innovation Norway, pentru care trebuie creat un cont. 
 • Toate solicitările și documentele justificative vor fi depuse în limba engleză. Certificatele oficiale și situațiile financiare anuale autorizate pot fi depuse în limba română. 
 • Ghidul complet al aplicantului disponibil aici.

Startarium 4GOOD: Impact Accelerator

Un program de scalare pentru misiuni ambițioase de business. Un program de accelerare în care vei primi îndrumare timp de 9 luni și până la 30.000 EUR ca să crești exponențial (să scalezi) atât financiar, cât și ca impact pozitiv în societate. Mai întâi îți vei dezvolta strategia de scalare, apoi o vei prezenta într-un pitch pentru 30.000 EUR. Cu această finanțare vei dezvolta mai departe produsul prin care îți propui să scalezi. La final îți vei prezinta din nou afacerea, transformată, în fața publicului și a investitorilor externi.

Finanțare oferită: 

 • până la 30.000 EUR finanțare nerambursabilă pentru maxim 3 câștigători ca să crească exponențial (să scaleze) atât financiar, cât și ca impact pozitiv în societate. 

Poți aplica dacă ai:

 • ai un business ( SRL ) sau un ONG în orice industrie
 • misiunea ta are în centru cel puțin un SDG
 • lucrezi deja pentru misiunea ta de cel puțin 1 an
 • ai deja un istoric de impact și rezultate convingătoare
 • vezi potențial să-ți crești impactul către sute de mii de beneficiari

Termen limită: 

 • Aplică astăzi și primești deja acces la teme de lucru și webinarii. 5 decembrie 2021 este data limită la care poți face ultimele completări la aplicația ta inițială după care va începe selecția. 

Desfășurare: 

 • Aplici aici azi și primești acces la primele webinarii și teme de lucru.
 • Toți cei ce au aplicat încep programul care cuprinde: acces la instrumente, resurse și teme de lucru individual, acces la webinarul privat pentru aplicanți, despre opțiuni de scalare. 
 • Îți vei completa aplicația inițială până pe 5 decembrie 2021, dacă vei dori să continui. 
 • Pe 20 Decembrie, echipa Startarium îi va alege pe cei ~30 care vor merge mai departe.
 • Selecția se va face în baza aplicației și a completărilor pe care le faci după webinar și temele individuale.
 • Ian-Feb 2022 | Dezvoltarea planului pentru scalare și pregătire pentru pitch
 • Mar 2022 | Top 10 țin pitch-uri pentru 30.000 EUR; maxim 3 câștigă finanțare
 • Apr-Sep 2022 | Câștigătorii lucrează la testare și implementare
 • Sep 2022 | Noi oportunități de pitching și promovare

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail