1 miliard de euro pentru afacerile afectate de pandemie | Cum aplici, pentru ce sume, care sunt criteriile

Dacă ești antreprenor și afacerea ta a fost afectată de pandemie, poți aplica pentru primirea unor fonduri europene de sprijin. Află din articolul de mai jos ce tipuri de fonduri sunt disponibile, pentru ce domenii, care sunt criteriile de eligibilitate și procedura de aplicare.

Pentru sprijinirea afacerilor afectate de pandemie, o schemă de stat a fost aprobată în luna august de Comisia Europeană. Sprijinul se va acorda sub forma microgranturilor, a granturilor pentru capitalul de lucru sau a granturilor pentru investiții. 

Este important să știi că există o serie de criterii de eligibilitate care sunt luate în considerare pentru acordarea lor. De asemenea, pentru o parte dintre ele (granturile pentru capital de lucru), este nevoie de un Certificat de Situații de Urgență, care a putut fi eliberat doar până pe 15 septembrie.  

Ce sunt granturile? 

Granturile sunt fonduri nerambursabile. Trebuie diferențiate de credite (care sunt sume de bani ce trebuie rambursate, uneori cu dobândă, alteori fără). 

Sumele pe care le primești prin granturi: 

 • nu trebuie rambursate; 
 • au o serie de criterii de eligibilitate care trebuie acoperite în întregime; 
 • necesită, în unele cazuri, co-finanțare (adică beneficiarul trebuie să asigure un anumit procent din suma totală de care are nevoie); 
 • implică raportări și justificări ulterioare ale felului în care au fost utilizați banii. 

Care este calendarul de aplicare pentru aceste granturi și cum te pregătești? 

Aplicații deschise: Aplicațiile pentru cel de-al treilea tip de finanțare, Granturi pentru investiții, sunt deschise de pe 3 decembrie 2020, ora 10.00, până pe 29 ianuarie 2021, ora 20:00

Aplicații închise:

Foarte important: aplicațiile pentru primul tip de finanțare, Microgranturi (despre care poți citi mai jos) au fost deschise începând de luni, 12 octombrie, ora 10.00, până pe 21 octombrie 2020, ora 20.00. Formularul de înscriere avea inițial ca termen-limită pentru completare data de 16 octombrie, însă termenul a fost prelungit până pe 21 octombrie 2020, ora 20.00.

Aplicațiile pentru al doilea tip de finanțare, Granturi pentru capital de lucru, au fost deschise de joi, 22 octombrie 2020, ora 10.00, până miercuri, 28 octombrie, ora 20.00. 

La momentul lansării programului, pentru accesarea granturilor, aplicanții s-au putut preînregistra pe portalul Guvernului, pentru a putea să depună documentele în momentul în care liniile erau deschise. 

 • Guvernul anunță cu 3 zile înainte ca aplicațiile să poată fi depuse, deci e important să urmărești canalele oficiale de comunicare; 
 • După deschiderea aplicațiilor pentru microgranturi și granturi pentru capital de lucru, ai timp un timp limitat ca să îți depui aplicația, de aceea e indicat să ai toate actele și documentele pregătite și să trebuiască doar să le trimiți. 
 • După deschiderea aplicațiilor pentru granturi pentru investiții, ai timp limitat să îți depui aplicația, de aceea e indicat să te documentezi cât mai bine în prealabil. 
 • Fondurile vor fi transferate afacerilor eligibile în ordinea primirii aplicațiilor, așa că ajută să ai deja totul pregătit și să trimiți documentația cât mai curând după ce portalul va începe să primească aplicații; 
 • Cele trei tipuri de granturi vor fi deschise pe rând, nu concomitent; 
 • În momentul aplicării trebuie să selectezi banca ce îți va fi parteneră în program (practic, ministerul va face transferul pentru suma aprobată băncii, apoi banca va face transferul către compania ta). 
 • Procedura de aplicare pentru microgranturi și granturi pentru capital de lucru este destul de simplă și nu necesită aportul unui consultant (de altfel, pentru ele, costul consultanței nu reprezintă o cheltuială eligibilă), trebuie doar să fie pregătite o serie de acte; 
 • Primul deschis este reprezentat de microgranturi – aplicațiile au putut fi depuse de luni, 12 octombrie 2020, ora 10:00, până pe 21 octombrie 2020, ora 20:00. 
 • Pentru granturile de capital de lucru, perioada de aplicare a fost 22 octombrie 2020, ora 10.00 - miercuri, 28 octombrie, ora 20.00. 

Care sunt tipurile de granturi, cum știi dacă ești eligibil și ce acte îți trebuie pentru a aplica? 

Măsura 1: Microgranturi de câte 2.000 de euro - în total 100 de milioane euro pentru un număr maxim de 50.000 de beneficiari 

Sunt eligiible următoarele tipuri de companii și PFA-uri: 

a) întreprinderile mici și mijlocii care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă la data de 31 decembrie 2019 

b) PFA sau ONG-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate enumerate aici 

c) PFA/CMI (cabinete medicale individuale), dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020. Acestea vor trebui să facă atât dovada implicării lor în activitățile legate de gestionarea pandemiei, cât și a faptului că nu au primit stimulentul de care scriam în fraza anterioară. 

Criteriile de eligibilitate pentru companiile și PFA-urile care aplică: 

 • au desfășurat activitate curentă/operațională pe perioada a cel puțin unui an calendaristic înainte de data depunerii cererii de finanțare. În cazul PFA-urilor și CMI-urilor există o excepție - începerea activității poate să fi avut loc până la data de 1 februarie 2020; 
 • au obținut o cifră de afaceri în exercițiul financiar anterior depunerii cererii de finanțare de cel puțin echivalentul în lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finanțare, cu excepția beneficiarilor ajutorului de stat menționați la punctele b și c; 
 • își mențin activitatea pe o perioadă de cel puțin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub formă de microgrant; 
 • nu erau în dificultate la 31 decembrie 2019; 
 • nu depăşesc plafonul de 800.000,00 Euro pe Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de către Comisia Europeană; 

Cheltuielile eligibile pentru care pot fi folosite fondurile: 

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari 
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate 
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat 
 • cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă 
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2 
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente 
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității 
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului.  

Acte necesare dacă ai o întreprindere cu 0 angajați la 31.12.2019 sau dacă ai PFA/ONG și te încadrezi în codurile CAEN acceptate

 • Declarație IMM – o vei descărca din aplicație 
 • Împuternicire - doar dacă are calitatea de împuternicit. Dacă semnează reprezentantul societății, împuternicirea nu este necesară 
 • Declarație ajutor de stat - o vei descărca din aplicație 

Acte necesare dacă ai PFA/CMI care au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19: 

 • Declarație IMM – o vei descărca din aplicație 
 • Împuternicire - doar dacă are calitatea de împuternicit. Dacă semnează reprezentantul societății, împuternicirea nu este necesară 
 • Declarație ajutor de stat - o vei descărca din aplicație 
 • Adeverința PFA/CMI implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19 

Toate modelele de documente pot fi studiate aici.

Procedura de aplicare pas cu pas, conform comunicatului dat de Guvern, poate fi accesată aici.

Măsura 2: Granturi pentru capital de lucru de maximum 150.000 de euro, în total 350 milioane euro pentru aproximativ 100.500 de beneficiari. 

Acordarea acestui grant se realizează pe bază de cotă procentuală din cifra de afaceri. Măsura se adresează IMM-urilor a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă sau redusă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă, în condițiile specifice prevăzute de prezenta ordonanță de urgență. 

Sunt eligibile următoarele tipuri de companii: 

 • IMM-uri din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele, industria alimentară și alte activități asimilate acesteia, servicii din domeniul transporturilor, agențiilor de turism, editurilor/librăriilor/ bibliotecilor, industriilor creative, precum și al organizărilor de evenimente. Lista completă a codurilor CAEN poate fi accesată aici
 • ONG-uri cu activitate economică din domeniul învățământ 

Valoarea grantului:   

 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 și 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; 
 • pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 și 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. 
 • Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro. 

Criteriile de eligibilitate pentru companiile care aplică: 

 • au obținut certificat de situații de urgență în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2020. El a putut fi obținut online până pe 15.09.2020. Companiile care nu l-au eliberat nu pot beneficia de acest grant. 
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (din activitatea de exploatare), în unul din ultimele două exerciții financiare înainte de depunerea cererii de finanțare pentru obținerea grantului, potrivit situațiilor financiare depuse; 
 • pot cofinanța cel puțin 15% din valoarea grantului la data utilizării grantului pentru capital de lucru; 
 • mențin sau, după caz, suplimentează numărul de salariați, față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor, cu excepția situațiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/și zilieri. 

Cheltuielile eligibile pentru care pot fi folosite fondurile: 

 • cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari; 
 • datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități, potrivit contractelor încheiate; 
 • cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat; 
 • cheltuieli privind achiziția de servicii necesare activității curente, cu excepția serviciilor de consultanță, studiilor și altor categorii de servicii indirecte; 
 • cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
 • cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluării activității curente; 
 • cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare reluării activității; 
 • cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. 

Acte necesare și modelele de documente pot fi studiate aici.

Măsura 3: Granturi pentru investiții - valoarea totală a fondurilor acordate: 550 de milioane de euro pentru aproximativ 15.000 de beneficiari 

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse. Lista completă a codurilor CAEN care sunt eligibile poate fi consultată aici

Criteriile de eligibilitate pentru companiile care aplică:  

 • au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minimum un an înaintea depunerii cererii de finanțare; 
 • au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în unul din exercițiile financiare din ultimii 2 ani înainte de depunerea cererii de finanțare; 
 • se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului; 
 • realizează minimum 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii 2 ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate, respectiv anul al treilea; 
 • dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minimum 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București-Ilfov, de minimum 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare; 
 • se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat. 

Sumele acordate prin granturi pentru investiții pot fi direcționate către: 

 • extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii; 
 • realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii; 
 • reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii. 

Cheltuielile eligibile pentru care pot fi folosite fondurile:  

 • cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente, inclusiv IT C, tehnologii software, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare; 
 • cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență; 
 • cheltuieli cu achiziția de echipamente, inclusiv echipamente IT C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalații, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum și active necorporale referitoare la brevete de invenție, mărci de produse, software necesar desfășurării activității. 

Poți consulta procedura de aplicare la acest tip de granturi aici.


Alte oportunităti de finanțare

Dacă din diferite motive nu ești eligibil pentru categoriile de fonduri despre care am scris mai sus, poți verifica tot pe Startarium celelalte proiecte cu fonduri nerambursabile care acceptă aplicații în această perioadă. Citește și: Oportunități de finanțare nerambursabilă în a doua jumătate a anului

E important să știi că fondurile nerambursabile sunt doar unul dintre instrumentele de finanțare pe care le poți accesa atunci când ești antreprenor. În funcție de stadiul în care se află afacerea ta și obiectivele tale pe termen lung, ai la dispoziție și altele: crowdfunding, fonduri de investiții, factoring, credite etc. Ca să le poți alege pe cele potrivite pentru tine, te invităm să parcurgi întâi un material dedicat de pe Startarium în care am explicat particularitățile fiecăruia. Citește și: Mic dicționar de instrumente de finanțare

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail