Módszerek az eredmények megosztására és visszajelzésre

A fókuszcsoportok mélyebb igényelemzést végeznek, amely a korábbi tevékenységek kemény adatait első kézből származó beszámolókkal egészíti ki. Ez lehetővé teszi a szervezet számára, hogy felmérje és összegyűjtse azokat az eredményeket, amelyek valóban figyelembe veszik a kreatív beavatkozások résztvevőinek tapasztalatait és igényeit.

A fókuszcsoportos kutatás hasznos a problémák azonosításához és a további kutatást igénylő területek meghatározásához. Olyan csoportos környezetet foglalnak magukban, ahol a csoportnak közös tapasztalatai vannak, és lehetővé teszik a csoport résztvevői közötti interakció ösztönzését. 

A Fókuszcsoportok serkentik a reflexiót és a vitát a résztvevők között, javítva az egyet(nem)értések  felismerésének lehetőségét, ezáltal befolyásolva a további kreatív beavatkozásokra tett javaslatokat. 

A szervezetnek biztosítania kell a megbeszélések napirendjét és témáit, beleértve a résztvevők személyes tapasztalatait, az előttük álló akadályokat, a feltárandó lehetőségeket és szükségleteket. 

A fókuszcsoport során a fókuszcsoportot segítő felelős egy sor tevékenységet, kérdést és eszközt használhat. 

A legfontosabb fázisai a következők: 

1. fázis: Üdvözöljük a résztvevőket, és bemutatjuk a kreatív beavatkozás céljait és tartalmát 

2. fázis: Bevezetés a fókuszcsoportba 

A facilitátor elmagyarázza, hogy a megbeszélésen mindent rögzítenek és lejegyeznek,  kiemelve, hogy a résztvevők magánéletét a zárójelentésben az anonimitásá biztosításával védik. 

A segítő képernyőképeket készít, és minden szükséges segédanyagot rendelkezésre bocsát, beleértve az értékelőlapokat stb. 

3. fázis: A fókuszcsoport lebonyolítása és ütemezése 

Általánosságban elmondható, hogy egy fókuszcsoportok több minőségi információ rögzítésének módja lehet, mint amennyit egy kérdőív nyújt (azaz hogyan és miért történtek a dolgok, vagy az emberek mit érezték vagy mit cselekedtek), és kevesebb időt vesz igénybe, mint több egyéni interjú lebonyolítása. Mivel azonban a fókuszcsoportok nem olyan strukturáltak, mint az interjúk, előfordulhat, hogy a fókuszcsoportos válaszok kevésbé részletesek, mint az egyéni interjúk válaszai.  

A fókuszcsoportok használhatók a kreatív beavatkozások és a releváns tevékenységek értékelésében a következők megértésére: 

 • a kreatív beavatkozási projekt folyamata (a szervezés, a menedzsment, a megvalósítás); 

 • a résztvevők szerepe és részvételi szintje a projektben; 

 • a projektben való részvétel elvárásai és céljai; 

 • a projekttel kapcsolatos visszajelzések, különösen a projekt eredményeivel és kimeneteivel kapcsolatos érzések; 

 • milyen változások történtek, ha voltak; 

 • a projekt lehetséges hatása az egyénekre; 

 • mi működött jól és mi nem; 

 • hogyan lehetett volna javítani a projekten; 

 • bizonyos fogalmak vagy kérdések megértése (pl. tudomány, oktatás, társadalmi szerepvállalás). 

A személyes interjúkkal ellentétben az emberek egymás válaszaira építhetnek, és olyan ötletekkel állhatnak elő, amelyekre esetleg nem is gondoltak. Különösen előnyösek sokféle ember összehozásához. 

Az ülés felépítésétől függően a fókuszcsoport jó lehetőséget biztosíthat bizonyos témákban vagy kérdésekben konszenzus elérésére (például felkérhetnek egy csoportot, hogy rangsoroljon vagy állapodjon meg a prioritásokban a projekt iránya vagy következő lépései tekintetében). 

Instrukciók 

Néhány általános szabály a fókuszcsoportok értékelési technikaként való használatára: 

 • A csoport mérete  – a fókuszcsoportok 6-8 fővel működnek a legjobban. 

 • Gondoskodni kell arról, hogy a fókuszcsoport számára létezzen egy alapszabály, amely lefedi, hogy a foglalkozáson belül milyen viselkedés elfogadható, ezeket az elején minden résztvevőnek fel kell olvasni (vagy a falra kell ragasztani, hogy szükség esetén hivatkozhasson rájuk). Az alapszabályokban az induláskor minden résztvevőnek meg kell egyeznie. A résztvevőket arra is felkérhetik, hogy javasoljanak néhány szabályt. 

 • Üljünk  egy körbe, hogy az emberek lássák egymást, és mindenki  érezze, hogy részt vesz a folyamatban. Ha egyes személyek fizikailag marginalizálódnak, előfordulhat, hogy nem tudnak hozzájárulni a közös munkához.  

 • A fókuszcsoport facilitátor/moderátor szerepe nagyon fontos. A csoport és a beszélgetés moderálásához vezetői és interperszonális készségek szükségesek. Bátorítania kell a résztevőket, hogy elmondják a vélemyényüket és a tapasztalatukat.  Valószínű, hogy bizonyos pontokon közbe kell szólniuk, hogy mederben tartsák a beszélgetést.  Javasoljuk, hogy olyan személyt vezesse a csoportot, aki jártas ezen a területen. 

 • A fókuszcsoporton elhangzottakat lehetőség szerint rögzíteni kell és le kell írni. 

Kikkel érdemes használni 

A fókuszcsoportok használhatók már meglévő csoportokkal (például a projektcsapattal), vagy speciálisan fókuszcsoportként összeállított csoportokkal (például a projektben részt vevőkkel vagy a projekt által érintettekkel). 

Mikor kell használni 

A legjobb a bevonási tevékenységek előtt és után is használni a fókuszcsoportokat. 

Korlátok 

 • A fókuszcsoportok jó csoportvezetést igényelnek. Fontos szempont a csoport mérete és összetétele. Figyelj az uralkodó személyiségekre, akik korlátozhatnak másokat a beszédben. Ezenkívül ügyelj  a félénkekre, akiknek  bátorításra van szükségük. 

 • Mivel ez egy nyílt végű folyamat, előfordulhat, hogy nem kapod meg azokat a pontos válaszokat, amelyeket egy kérdőívtől vagy interjútól várnál. 

 • Problémák adódhatnak, amikor az egyéni nézetet egy csoportos nézetből próbálják azonosítani. 

 • A fókuszcsoportokat nehéz lehet összeállítani; próbálj meg egy már létező csoporttal dolgozni. Amellett, hogy időt takarítasz meg, a csoporttagok jól érzik magukat együtt, és talán nyitottabbak és őszintébbek is, mint  idegenek egy csoportja. 

 • Bizonyos körülmények között a csoportok a fókuszcsoportokat lehetőségként tekintik arra, hogy panaszt nyújtsanak be a számukra releváns problémákkal kapcsolatban, ami hamar romboló jellegűvé válhat. A jó facilitáláson túl az egyik módszer ennek csökkentésére, ha a csoportnak adunk az elején 5-10 percet a panaszok kibeszélésére.  Miután a csoport megkapta ezt a lehetőséget, szívesebben lépnek tovább. 

Megfontolások 

Biztosítsd a fókuszcsoport résztvevőit, hogy válaszaik bizalmasak, az elején érdemes megkérni őket, hogy írjanak alá egy beleegyezési nyilatkozatot. 

Fókuszcsoport

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail