Folosirea intervențiilor creative pentru inovare și generare de soluții

Intervențiile creative sunt modalități de a aduce arta în organizații pentru a răspunde atât nevoilor individuale din cadrul companiilor, cât și pentru a îmbunătăți dezvoltarea echipei și comunicarea externă.

Care este efectul și impactul lor?  

Primul efect evident pe care acestea îl produc este, în primul rând, asupra dezvoltării membrilor echipei. De exemplu, schimbarea organizațională, identificarea de probleme sau ocaziile de consolidare a echipei pot fi îmbunătățite în cadrul evenimentelor de echipă sau al unei reprezentări vizuale a identității și viziunilor organizației. Arta și intervențiile creative abordează idei și probleme într-o manieră directă, vizuală și stimulează publicul, îmbogățindu-i experiențele și favorizând procesele de autoreflecție.  

Pe lângă modalitățile simple prin care se pot realiza intervenții creative în cadrul organizațiilor, inclusiv organizarea, sponsorizarea sau comandarea de evenimente artistice și opere de artă, unele companii angajează creativi și artiști pentru (re)proiectarea imaginii corporației, a clădirilor, a produselor, a evenimentelor sau chiar a proceselor organizaționale.   

Alții îi angajează în calitate de consultanți în management, deoarece capacitățile lor creative și artistice îi ajută pe manageri să rezolve probleme, să vizualizeze concepte, idei, obiecte și procese prin imagini sau produse, să facă față problemelor de echipă sau organizaționale și să sprijine discuțiile cu beneficiile unor perspective "proaspete" și necondiționate.  

Adesea, companiile comandă proiecte creative/artistice, cu scopul de a inspira sau de a sprijini managerii și angajații în generarea ideilor sau a produselor/serviciilor prin implicarea în procesul de creație artistică sau în operele de artă rezultate. 

Intervențiile creative în mediile de afaceri sprijină bunăstarea echipelor și adaugă valoare identității corporației și brandingului pentru leadership, dezvoltarea resurselor umane și organizaționale prin îmbunătățirea dezvoltării strategice, a activităților operaționale și a comunicării de brand.   

Diferența de percepție directă a creativilor și artiștilor și a managerilor generează noi perspective, interpretări și soluții privind contextele de lucru și evidențiază căi alternative de acțiune. 

Așadar, intervențiile creative sau bazate pe artă îmbracă diverse forme în ceea ce privește modul în care sunt implementate în organizații și modul în care influențează organizațiile și stakeholderii lor.

Cum te asiguri că profiți la maximum de o astfel de intervenție?  

Este esențial ca întreprinderea/angajatorul să planifice, monitorizeze și să evalueze intervențiile creative cu atenție și în mod intenționat, fiind conștient de faptul că intervenția creativă trebuie planificată în primul rând prin definirea obiectivului, sau a problemei care trebuie abordată în cadrul organizației. Pot fi luați în considerare factori de tipul:  

(a) dacă intervenția vizează dezvoltarea resurselor umane, dezvoltarea organizațională sau comunicarea externă  

(b) modul în care poate fi atins obiectivul, chestiunea sau problema, de ex: 

  • prin învățarea de abilități/competențe și dobândirea de noi perspective  

  • prin învățarea unor procese și conținuturi specifice  

  • provocându-i să stimuleze reacții de participare în cadrul organizației  

  • prin intermediul identității organizației sau a unei echipe 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail