Kontrolna lista – dokumenti koje novoosnovana tvrtka treba imati

Upravo ste dobili rješenje o upisu u sudski registar vaše tvrtke, želite odmah prionuti poslu i usredotočiti se na rast. Ali, prije svega, morate biti sigurni da ste za to administrativno spremni i obaviti još nekoliko koraka prije nego što možete krenuti.

1. Razvrstavanje po djelatnostima 

Državnom zavodu za statistiku podnosi se zahtjev za razvrstavanjem po djelatnostima prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti te se dobiva matični broj i šifra djelatnosti u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o upisu u sudski registar. 

2. Otvaranje bankovnog računa 

Po dobivanju Obavijesti o razvrstavanju, u banci možete otvoriti žiro račun. Temeljni kapital (2.654,46 eura za društvo s ograničenom odgovornošću odnosno 26.544,56 eura za dioničko društvo) mora se položiti na račun kod banke, a potvrda o pologu mora se predati pri registraciji društva. 

3. Prijava na mirovinsko osiguranje (HZMO) 

Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem u roku od 24 sata od početka poslovanja. 

Prijava o početku osiguranja predaje se na šalteru Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili elektroničkim putem najranije 8 dana prije početka rada, a najkasnije prije početka rada osiguranika. 

Obveznici doprinosa dužni su uspostavljati prijavu u elektroničkom obliku ako su obveznici obračunavanja i plaćanja doprinosa po osnovi rada za više od tri osiguranika.  

4. Prijava na zdravstveno osiguranje (HZZO) 

Prijava o obvezniku uplate doprinosa, Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu i Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji predaju se na pultu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u Fini, u roku od 15 dana od dana početka poslovanja. 

5. Prijava Poreznoj upravi 

Nakon upisa u sudski registar i registar Državnog zavoda za statistiku potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a. 

6. Odluka nadležnog upravnog tijela 

Odluku nadležnog upravnog tijela (županijskog Ureda za gospodarstvo), kojom se utvrđuje udovoljavanje tehničkim, zdravstvenim, ekološkim i drugim uvjetima propisanim za obavljanje te ili tih djelatnosti, trebate dostaviti trgovačkom sudu. 

Kod obrta situacija je malo drukčija, a ovisi i o tipu obrta:  

  • slobodni obrti za koje se ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit; 

  • vezani obrti za koje se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti, odgovarajuća srednja stručna sprema ili majstorski ispit; 

  • povlašteni obrti koji se smiju obavljati samo na temelju povlastice. 

Više informacija možete naći na:https://gov.hr/hr/pokretanje-poslovanja-u-hrvatskoj-398/398 

 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail