Procedura de acordare a tichetelor de masă

Tichetele de masă rămân în topul preferințelor angajaților atunci când vine vorba despre beneficiile extrasalariale. Evoluția valorii tichetelor de masă a fost una progresivă în ultimii ani, astfel că adaptarea acestui beneficiu la rigorile pieței muncii a devenit o necesitate imperativă. Iată ce trebuie să știi despre procedura de acordare a tichetelor de masă, pentru a le putea include în pachetul de beneficii extrasalariale acordat salariaților.

Acordarea tichetelor de masă - cadru legal

Conform legislației în vigoare, tichetele de masă se acordă angajaților lunar, ca alocaţie individuală de hrană. Ele pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Cadrul legal pentru procedura de acordare a tichetelor de masă este stabilit prin intermediul Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Aceasta precizează că valoarea tichetelor de masă este transferată lunar salariaţilor de către unitatea emitentă, corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face transferul. Unitățile emitente sunt unități autorizate de Ministerul Finanţelor Publice pentru a emite bilete de valoare. Prin urmare, dacă intenționezi să oferi angajaților tichete de masă, trebuie să închei un contract cu o unitate emitentă care este autorizată să emită aceste bonuri valorice și care este obligată, potrivit legii tichetelor de masă, să ia măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei biletelor de valoare în condiţii de siguranţă.

Important de menționat este că angajatorul trebuie să suporte integral costurile legate de emiterea tichetelor de masă, potrivit legislației. În plus, acesta achită atât contravaloarea nominală a tichetelor de masă distribuite angajaţilor cât şi costul emiterii suportului electronic. Unitatea emitentă nu va transfera salariaților cuantumul bonurilor de masă dacă, la data stabilită pentru transfer, angajatorul nu a achitat integral contravaloarea tichetelor de masă și costurile aferente emiterii acestora pe suport electronic.

Procedura de acordare a tichetelor de masă

În ceea ce-i privește pe angajatori, aceștia pot opta pentru oferirea tichetelor de masă ca parte a pachetului de beneficii pentru angajați, înțelegând importanța și impactul pozitiv pe care îl pot avea asupra motivației și satisfacției personalului.

Un studiu Benefit realizat anul acesta, care a analizat percepția salariaților cu privire la acordarea beneficiilor extrasalariale, a concluzionat că 1 din 4 angajați consideră astfel de facilități din partea angajatorilor la fel de importante precum mărirea salarială. Prin urmare, dacă îți dorești să creezi un brand de angajator puternic și să-ți păstrezi angajații motivați, este esențial să incluzi în programul de recompensare un pachet de beneficii extrasalariale corelat cu nevoile angajaților.

👉 În plus, dacă îți dorești să dezvolți o afacere de succes și să rămâi informat pe subiecte legate de antreprenoriat, pe Startarium găsești toate informațiile și resursele de care ai nevoie pentru a lansa, a crește și a susține un business în plină expansiune.

Dacă ai luat decizia de a oferi acest avantaj extrasalarial angajaților și vrei să cunoști procedura de acordare a tichetelor de masă, iată ce trebuie să știi ca angajator:

În primul rând, pentru acordarea bonurilor de masă, trebuie să contractezi o unitate emitentă, care să faciliteze oferirea tichetelor de masă electronice. Conform Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea tichetelor de masă, prin contract se stabilește:

 • necesarul biletelor de valoare, estimat lunar în cazul tichetelor de masă;
 • costul emiterii tichetelor pe suport electronic;
 • lista unităţilor afiliate la care salariaţii pot folosi tichetele de masă în lei;
 • modul de administrare şi utilizare a tichetelor de masă pe suport electronic, inclusiv modul în care angajatul poate să consulte soldul disponibil pe suportul electronic, procedura de înlocuire sau blocare a tichetelor de masă pe card în caz de furt ori pierdere sau costurile înlocuirii;
 • obligaţia angajatorilor de a colecta de la salariaţii lor şi de a transfera către unităţile emitente toate datele personale şi informaţiile care sunt necesare pentru emiterea, utilizarea, procesarea şi decontarea tranzacţiilor cu tichete de masă;
 • obligaţia unităţilor emitente de a păstra în condiţii de siguranţă datele primite de la angajatori şi de a nu le utiliza în alte scopuri decât cele prevăzute;

Orice contract încheiat cu o unitate emitentă în vederea distribuirii către angajați a tichetelor de masă trebuie să conțină cel puțin aceste clauze enumerate mai sus. În plus, în momentul efectuării comenzii de tichete de masă, unitatea emitentă trebuie să primească din partea angajatorului:

 • numele şi prenumele salariaţilor cărora li se atribuie biletele de valoare,
 • codul numeric personal corespunzător fiecărui salariat,
 • numărul unic de identificare al suportului electronic corespunzător fiecărui salariat,
 • numărul de bilete de valoare acordat pentru fiecare salariat,
 • valoarea nominală a biletului de valoare,
 • valoarea nominală totală a biletelor de valoare acordate fiecărui salariat.

După ce cardurile de tichete de masă sunt distribuite angajaților, la data agreată, unitatea emitentă transferă salariaților contravaloarea bonurilor stabilită de angajator.

👉 Dacă ai nevoie de îndrumare specifică în afacerea ta, Startarium te pune în legătură cu un mentor. Poți aplica pentru un program de mentorat de 3 luni, în care îți clarifici direcția, nevoile și îți stabilești un plan de acțiune.

Tichete valorice - care este suma minimă și maximă pentru bonurile de masă

Dacă valoarea minimă a tichetelor de masă nu este reglementată la nivel legislativ, valoarea maximă a acestora este, din 1 august 2023, de 35 de lei pentru fiecare zi lucrată. Poți acorda un tichet de masă pentru fiecare zi lucrătoare dintr-o lună. Prin excepție, nu se consideră zile lucrate și nu se acordă tichete de masă pentru zilele în care se efectuează concediu de odihnă și pentru zilele libere plătite în cazul unor evenimente familiale deosebite.

Totodată, nici angajații delegaţi sau detaşaţi în afara localităţii în care îşi au locul permanent de muncă nu beneficiază de bonuri de masă atâta timp cât primesc indemnizaţie de delegare sau de detaşare.

Ca angajator, poți alege să oferi bonuri de masă cu valoare maximă de 35 de lei. De menționat este faptul că, deși legislația nu impune nicio limitare în acest sens, este indicat ca tichetele de masă de valoare minimă să fie calculate astfel încât să acopere necesarul de hrană pentru un angajat, într-o zi de muncă.

Cine poate beneficia de bonuri de masă

Pot beneficia de tichete de masă toți angajații încadrați cu un contract individual de muncă în cadrul firmei. În cazul angajaților part-time, precum și în cazul cumulului de funcții, bonurile de masă se acordă în cadrul locului de muncă unde salariaţii își desfășoară funcţia de bază. Dacă funcția de bază nu se poate stabili, beneficiarul tichetelor de masă trebuie să aleagă angajatorul care îi va acorda acest beneficiu.

Decizie de acordare a tichetelor de masă

Bonurile de masă nu sunt obligatorii pentru companii, iar angajatorul este îndreptățit să ia decizia de acordare a tichetelor de masă în funcție de situația financiară a companiei. Totuși, un astfel de beneficiu este un factor important de motivare a echipei.

Procedura de acordare a tichetelor de masă prevede ca acordarea acestor beneficii să fie menționată în contractul colectiv de muncă sau în Regulamentul Intern. În plus, legislația în vigoare menționează că angajatorul poate să stabilească anumite clauze privind acordarea biletelor de valoare, inclusiv:

 • numărul salariaţilor din companie care pot primi bilete de valoare şi valoarea nominală acordată;
 • categoriile de salariaţi care primesc bilete de valoare;
 • criteriile de selecţie privind stabilirea salariaţilor care primesc tichete de masă, ţinând cont de priorităţile socio-profesionale şi de alte elemente specifice activităţii.

Prin urmare, angajatorul stabilește nu doar valoarea bonurilor de masă, ci și categoriile de angajați care pot beneficia de aceste tichete valorice. În general, dacă situația financiară a companiei este stabilă, este recomandat să oferi tuturor angajaților aceste beneficii.

👉 Află tot ce trebuie să știi despre antreprenoriat cu Startup EDU – Cel mai complex curs ghidat din Startarium. Acesta îți oferă, prin intermediul celor 8 module și peste 80 de materiale, informații valoroase de la antreprenori, investitori, consultanți și experți.

Avantajele acordării tichetelor de masă

Facilități fiscale

Un avantaj major al acordării tichetelor de masă este scutirea de la plata taxelor sociale pentru angajator. În plus, dacă decizi să oferi angajaților tichete de masă, vei beneficia de deductibilitate de la plata impozitului pe profit. Prin urmare, deși tichetele de masă se impozitează, a oferi tichete valorice sub forma bonurilor de masă este o modalitate de a reduce taxele plătite statului.

Conform Legii 227/2015 privind codul fiscal, bonurile de masă se impozitează pentru că sunt considerate venituri asimilate salariilor. Prin urmare, dacă te întrebi cu cât se impozitează tichetele de masă, cota de impozit a acestora este de 10%. Angajatorul este cel care se obligă să rețină impozitul aferent veniturilor fiecărei luni și să-l vireze către bugetul statului. Așadar, dacă apare întrebarea cine plătește impozitul pe bonurile de masă, răspunsul este angajatorul. Compania este cea care reține de la angajat atât impozitul pe salariu, cât și impozitul pe tichetele de masă.

Totuși, Ordonanța de Urgență 16/2022 care modifică și completează Codul fiscal menționează că angajatorii pot beneficia de regimul fiscal al veniturilor neimpozabile dacă avantajele extrasalariale pe care le acordă angajaților se încadrează în limita plafonului lunar de cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. Așadar, nu se impozitează contravaloarea hranei acordate de către angajator pentru angajaţii proprii, în limita valorii maxime, potrivit legii, a unui tichet de masă/persoană/zi, dacă toate beneficiile extrasalariale pe care le acorzi salariaților se încadrează în plafonul de 33% din salariul de bază al acestora.

👉 Pentru a-ți crește afacerea, pe Startarium ai acces la cele mai utile și folosite instrumente și template-uri care te ajută să îți dezvolți afacerea: de la business model canvas, la template-uri de cercetare de piață și multe altele.

Flexibilitate

Un alt avantaj al acordării tichetelor de masă este simplitatea în utilizare și distribuirea unui instrument important de motivare a salariaților. După încheierea contractului cu unitatea emitentă, sumele de bani sunt transferate lunar angajaților, care pot utiliza tichetele de masă într-o rețea largă de comercianți. În general, unitățile emitente informează salariații referitor la utilizarea bonurilor valorice, implicit unde se pot folosi tichetele de masă și care este rețeaua de comercianți parteneri.

Valabilitatea bonurilor de masă se întinde pe toată perioada anului calendaristic în care au fost emise. Excepție face valabilitatea tichetelor de masă emise în perioada 1 noiembrie - 31 decembrie, care pot fi utilizate până la data de 31 decembrie a anului următor. Indiferent dacă oferi salariaților bonuri de masă de valoare minimă sau maximă, aceste venituri extrasalariale destinate acoperirii nevoilor de hrană le oferă o mare flexibilitate cu privire la valabilitate și opțiuni de cheltuire.

Satisfacția angajaților

Nu în ultimul rând, acordarea bonurilor de masă poate constitui un puternic instrument de loializare. Dacă alegi să introduci acest avantaj în pachetul de beneficii al angajaților tăi, nu uita să le dai informații cuprinzătoare referitoare la procedura de acordare a tichetelor de masă. Salariații vor să știe ce poți cumpăra cu bonurile de masă, când intră bonurile de masă pe card, valabilitate tichete de masă pe card și așa mai departe.

De asemenea, aceste tipuri de beneficii extrasalariale pot reprezenta un factor important în procesul de recrutare și selecție, atunci când încerci să atragi noi talente în companie. Deoarece pentru potențialii angajați astfel de informații contează și pot face diferența, nu uita să le precizezi care este valoarea tichetelor de masă în lei și chiar câte bonuri de masă se dau pe lună, în funcție de zilele lucrate. Valoarea maximă a tichetelor de masă, cumulată cu alte beneficii și salariul de bază pot deveni un factor determinant pentru care un angajat decide să se alăture afacerii tale.

Procedura de acordare a tichetelor de masă nu este una complicată, iar diferitele facilități fiscale aplicate fac din acest beneficiu unul dintre avantajele tot mai utilizate de către angajatori în politicile de recompensare și motivare a angajaților. În plus, pentru companiile care aleg să ofere angajaților valoarea maximă a bonurilor de masă, suma totală încasată de către angajat poate să-i completeze venitul în mod mulțumitor. Într-o piață extrem de concurențială, aceste avantaje extrasalariale reprezintă un factor important în alegerea unui loc de muncă sau în păstrarea unei funcții pe termen lung.


Sursă foto: Shutterstock, Shutterstock

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail