Zašto mjeriti svoj utjecaj?

aže se "ne možete upravljati onim što ne možete mjeriti". To vrijedi i kada govorimo o poduzetništvu, utjecaju i trostrukoj donjoj liniji.

Utjecaj je razlika koju činite. Usredotočujući se na svoj utjecaj, svojim radom možete napraviti veću razliku. To znači planirati kakav učinak želite imati i kako ga najbolje postići, prikupljanje informacija o svom utjecaju, procjenu utjecaja koji imate, prenošenje tih informacija i učenje iz njih. 

Taj ciklus aktivnosti nazivamo praksom utjecaja. To uključuje zadatke mjerenja, praćenja i evaluacije utjecaja. 

Organizacije moraju identificirati svoje ključne utjecaje te njihove uzroke i posljedice. Nakon toga trebaju identificirati svoje ciljeve i izraditi svoj dijagram teorije promjene. To će im pomoći da razumiju koji će ishodi pridonijeti približavanju njihovim željenim ciljevima ili udaljavanju od neželjenih rizika. 

Godinama se mjerenje društvenog učinka koristi samo u sektorima međunarodne suradnje i razvoja, javne politike i društvene filantropije. Pojmovi «evaluacija i praćenje» korišteni su za mjerenje utjecaja programa/projekta na ciljanu populaciju. Svrha evaluacije i praćenja bila je opravdati bespovratna sredstva i donacije i osigurati postizanje ciljeva koje su postavili donatori. 

Do promjene paradigme došlo je s pojavom novog modela koji se temelji na društvenoj ekonomiji i četvrtom sektoru (poduzeća trostruke donje linije). Prioritet društvenih poduzeća nije samo proizvodnja ekonomskog profita. Umjesto toga, oni također pokušavaju postići ciljeve društvenog utjecaja. 

Osim interne upotrebe rezultata mjerenja utjecaja, to je također odličan način da se pokaže odgovornost i transparentnost klijentima i dionicima. Komuniciranje o vašem utjecaju također vas može izdvojiti u odnosu na vašu konkurenciju, stvarajući i veće povjerenje i povezanost s vašim klijentima. 

Što je društveni utjecaj? 

Društveni utjecaj odnosi se na utjecaj ne samo na ciljnu populaciju, već i na društvo općenito. Povezan je s dugoročnim ishodima, može biti pozitivan ili negativan i može proizvesti željene , ali i neželjene učinke. 

Mjerenje utjecaja može vam pomoći u raznim aspektima, uključujući upravljanje projektom i komunikaciju. Može biti koristan za procjenu učinkovitosti projekta ili programa, praćenje koherentnosti ciljeva, demonstraciju i komuniciranje o projektu, opravdavanje donacije/ potpore, izradu izvješća, motiviranje zaposlenika i investitora, zajednički jezik ili za pomoć pri odabiru investitora. 

U tom smislu mjerenje utjecaja je proces učenja. Također se smatra prioritetom za investitore jer im omogućuje praćenje napretka projekta i osiguranje rezultata. 

Evo nekih od ključnih pojmova: 

Utjecaj: široki ili dugoročni učinci rada projekta ili organizacije . To može uključivati učinke na ljude koji su izravni korisnici projekta ili rada organizacije , učinke na one koji nisu izravni korisnici ili učinke na šire područje kao što je vladina politika. 

Ishodi: promjene, koristi, učenje ili drugi učinci koji se događaju kao rezultat rada projekta ili organizacije. Ishodi mogu biti pozitivni ili negativni, očekivani ili neočekivani. 

Pokazatelji ishoda: stvari koje možete mjeriti kako biste pokazali jesu li se željeni ishodi ostvarili. Oni mogu biti kvalitativni i kvantitativni. 

Rezultati: proizvodi, usluge ili objekti koji proizlaze iz aktivnosti organizacije ili projekta. 

Pokazatelji rezultata: stvari koje možete mjeriti kako biste pokazali jesu li i u kojoj mjeri vaši planirani rezultati ostvareni. 

Aktivnosti: rad i radnje poduzete za stvaranje rezultata. 

Procesi: interni procesi su stvari koje održavaju dobro funkcioniranje vaše organizacije . To uključuje stvari poput obuke i razvoja osoblja, praćenja i evaluacije te prikupljanja sredstava. 

Inputi: resursi uloženi u projekt za izvođenje aktivnosti. Unosi mogu biti ljudski, materijalni ili financijski. 

Praćenje: rutinsko, sustavno prikupljanje i bilježenje podataka o projektu, uglavnom u svrhu provjere napretka u odnosu na planove. 

Evaluacija: korištenje praćenja i drugih podataka koje prikupite za donošenje prosudbi o vašem projektu ili organizaciji. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail