Što je teorija promjene i zašto bi trebala biti važna za vaše poslovanje?

Teorija promjene ( ToC ) je fleksibilna metodologija za planiranje vaše ideje ili projekta, s fokusom na učinak i mjerenje. Naziva se i "Logički model" i omogućuje vam da dizajnirate sastavne dijelove svoje strategije.

Može se prikazati u vizualnom dijagramu, kao narativ ili oboje. Teorija promjene može se razviti na početku kako bi vam pomogla u strateškom planiranju vaše poslovne ideje ili za opis tekućeg poslovanja kako biste ga mogli procijeniti. 

Korisno je uključiti različite dionike kada razvijate teoriju promjene – mogli biste uključiti tim, donatore, korisnike, partnere i financijere. Razvojni proces i uključeno razmišljanje često su jednako važni kao i dijagram ili narativ koji stvarate. 

Teorija promjene bi trebala biti: 

 • vjerodostojna – temeljena na prethodnom iskustvu i uvidima vaših dionika ili relevantnom istraživanju, gdje je to prikladno 

 • ostvariva – imate potrebne resurse za izvođenje intervencije 

 • podržana – vaši dionici uključeni u definiranje i dogovaranje vaše teorije promjene, čime se gradi podrška za nju 

 • u obliku u kojem se može tesirati  – potpuni opis vašeg rada i njegovih ishoda, s prioritetnim ishodima za mjerenje i pokazateljima za prikupljanje podataka na temelju njih. 

Ovo je proces za postavljanje teorije promjene 

1. Planirajte svoj proces 

Započnite odlučivanjem o svrsi vaše teorije promjene: koristite li je za planiranje novog posla ili je to opis posla koji već obavljate? Hoćete li ga koristiti za procjenu? Tko će ga najviše koristiti i kako? Svrha vaše teorije utjecat će na proces koji koristite i koga uključujete. 

Nakon što vam je jasna svrha vaše teorije promjene, razmislite o tome koga želite uključiti u proces i zašto. 

Ako koristite svoju teoriju promjene za planiranje novog posla, morat ćete uključiti ključne donositelje odluka u vašoj organizaciji , ako ih već imate. Ako vaša teorija opisuje postojeći posao, vjerojatno ćete htjeti uključiti ljude s iskustvom u području u kojem razvijate svoju poslovnu ideju. 

Također morate razmisliti o: 

 • potrebnom vremenu koje morate posvetiti procesu 

 • tome koliko procesa želite voditi uživo (npr., kroz radionice ili sastanke) i koliko se želite konzultirati o dokumentima 

 • tome želite li uključiti vanjskog konzultanta. 

2. Prikupite dokaze o potrebi i kontekstu 

Da bi bila vjerodostojna, teorija promjene trebala bi biti ukorijenjena u jasnom razumijevanju problema kojim se želite pozabaviti. Ako razvijate teoriju za planiranje novog rada, morat ćete prikupiti tri glavne vrste dokaza koji će vam pomoći: 

 • dokaz o potrebi. To vam pomaže razumjeti zašto je vaša intervencija potrebna i koji su specifični zahtjevi vaših korisnika. 

 • dokaz konteksta. To može uključivati analizu drugih pružatelja usluga i podrške koja je dostupna vašim korisnicima ili drugih unutarnjih i vanjskih čimbenika koji bi mogli utjecati na vaš rad. 

 • dokaz o učinkovitosti drugih ideja koje nastoje dovesti do željenih rezultata (to mogu biti one koje ste već isprobali ili intervencije koje su drugi izvodili). To vam može pomoći da se odlučite za određeni način rada koji će najvjerojatnije dovesti do vrste promjena koje želite vidjeti. 

Korisno je prikupljati i dijeliti dokaze prije okupljanja ljudi da razviju teoriju promjene; to će vašu teoriju promjene učiniti učinkovitijom. 

3. Dogovorite se o planiranom utjecaju  

Vaš utjecaj je polazište vaše teorije promjene, cilj prema kojem je sve usmjereno. Vaša izjava o utjecaju trebala bi jasno opisati široku ili dugoročnu razliku koju želite vidjeti. 

Ako imate dobar uvid u potrebe svojih korisnika (vidi korak 2), bit ćete u boljoj poziciji da razvijete izjavu o utjecaju koja odražava ono što oni žele promijeniti u svojim životima i/ili u širem sustavu. 

Također biste mogli razmisliti o tome kako se vaša izjava o učinku uklapa u lokalne strateške prioritete ili programe financiranja , tako da svoj rad možete smjestiti u širi kontekst. To može uključivati traženje relevantnog istraživanja ili utvrđivanje veza između vašeg rada i tih širih prioriteta. 

4. Artikulirajte svoje dugoročne rezultate 

Zatim, krenite unatrag od svog utjecaja kako biste razmislili o promjenama koje se trebaju dogoditi da biste ga postigli. To se ponekad naziva 'nužnim preduvjetima' – drugim riječima, stvarima koje se moraju promijeniti prije nego što se dogodi vaš dugoročni učinak. Možda ćete ih moći identificirati razmišljajući o uzrocima glavnog problema koji pokušavate riješiti svojim radom. 

Pokušajte imati najviše četiri dugoročna ishoda – osim toga, vaša teorija može postati previše složena. 

5. Mapirajte svoje međuishode unatrag 

Zatim, radite unatrag i iscrtajte prethodne faze mnogo detaljnije. Morat ćete razmotriti koje se promjene moraju dogoditi prije nego što dođe do vaših dugoročnih ishoda. 

Bit će i drugih promjena koje se moraju dogoditi prije nego što se ti ishodi mogu ostvariti. 

Primjerice, da bi mladi bili motiviraniji za rad, potrebna im je povećana svijest o prednostima rada i veći interes za rad. 

Nakon što ste definirali svoje ishode, možete prikazati redoslijed kojim će se pojaviti. Za svaki ishod razmislite o tome koja će promjena biti potrebna prije nego što se dogodi te hoće li i kako se ona odnosi na druge promjene. 

Općenito je najbolje raditi unatrag. Međutim, ako opisujete projekt koji već postoji, moguće je kombinirati rad unatrag od utjecaja i rad unaprijed od posla koji već obavljate. 

6. Identificirajte rezultate 

Sada ste spremni početi razmišljati o tome koji će vam rezultati (proizvodi, usluge ili objekti) pomoći da postignete ishode koje ste identificirali. 

Za novi dio posla, to će uključivati kreativno razmišljanje o rezultatima koji će biti najučinkovitiji u postizanju vaših željenih rezultata i kada su oni najbolji. Da biste pomogli u tome, mogli biste razmotriti ishode za koje se nadate da će se ostvariti kroz vaš rad, a zatim pregledati vanjska istraživanja kako biste vidjeli koje su vrste ishoda dovele do ovih ishoda u prošlosti (pogledajte više u koraku 2). 

Ako stvarate teoriju promjene za postojeći projekt, nacrtajte svoje postojeće aktivnosti i rezultate. Ovo je dobra prilika za raspravu o tome koliko dobro rezultati ostvaruju vaše očekivane rezultate i može dovesti do određene revizije onoga što radite i kako to radite. U ovom trenutku također je korisno istražiti kojim ishodima vaš rad izravno doprinosi, a koji su izvan opsega vašeg rada. Ako svoju teoriju promjene koristite za procjenu, ovaj je korak neophodan kako biste bili sigurni da procjenjujete prave stvari. 

7. Pojasnite pretpostavke 

Svaka teorija promjene ukorijenjena je u pretpostavkama. Pretpostavke su uvjeti koji moraju postojati da bi teorija funkcionirala; oni objašnjavaju logiku koja stoji iza cjelokupnog programa i iza uzročnih veza (na primjer, pokazivanje da će rezultat dovesti do ishoda ili da će jedan ishod dovesti do drugog) u teoriji. 

Pretpostavke su obično neizrečene – možemo misliti da su toliko očite da ih ne trebamo spominjati. Međutim, istraživanje pretpostavki je važno: one mogu utjecati na to koliko je intervencija uspješna i možda će trebati oblikovati način na koji provodite svoju intervenciju ili biti testirane u vašoj evaluaciji – ili oboje. 

Pretpostavke se mogu odnositi na: 

 • veze između inputa i outputa, outputa i ishoda te ishoda i utjecaja 

 • veze od jednog do drugog ishoda 

 • kvalitetu i doseg vaše intervencije 

 • uloge drugih aktera 

 • cjelokupno obrazloženje projekta. 

Nakon što ste iscrtali svoju teoriju promjene (gore navedeni koraci od 2 do 6), možete razmisliti o pretpostavkama koje je podupiru. Uz razmatranje gornjih nabrajanja, možete se zapitati 'koja su uvjerenja, vrijednosti i perspektive oblikovale našu teoriju promjene?' 

Dok utvrđujete pretpostavke, razmotrite koje su ključne – to jest one na kojima počiva vaša teorija i koje bi mogle izbaciti iz kolosijeka vaš projekt ako se pokažu netočnima. Ako, kada koristite teoriju promjene za planiranje novog dijela rada, identificirate vrlo značajne kritične pretpostavke na kojima se temelji taj rad, možda ćete morati ponovno razmisliti o svojim planovima – ili barem imati planove za smanjenje rizika. 

Ako koristite teoriju promjene za evaluaciju, morat ćete pažljivo pratiti kritične pretpostavke i testirati ih kroz evaluaciju. Prikupljanje ranih dokaza o tome može biti važno kako biste osigurali da vaš rad ostane na pravom putu. 

Artikuliranje drugih, manje kritičnih pretpostavki može vam pomoći da: 

 • identificirate stvari koje biste mogli učiniti kako biste povećali šanse da teorija funkcionira 

 • identificirati druge organizacije ili dionike s kojima biste mogli raditi 

 • razjasnite uloge i odgovornosti onih koji su uključeni u pružanje vaše intervencije. 

Za sve pretpostavke (kritične i druge) razmotrite postoje li dokazi koji ih podržavaju – to možete pronaći u akademskoj literaturi, izvješćima vaše organizacije ili drugih te u stručnosti i iskustvu ključnih dionika. Za potrebe planiranja, razumijevanje postojeće baze dokaza može vam pomoći da odlučite hoće li vaš namjeravani način rada biti učinkovit. Za procjenu može biti korisno usmjeriti svoje prikupljanje podataka na područja gdje postoji malo ili nimalo postojećih dokaza za izgradnju vašeg razumijevanja o tome što funkcionira i u kojem kontekstu. 

Ako testirate novi način rada, neće biti dokaza za prikupljanje prije nego što počnete isporučivati svoju intervenciju. U njegovom slučaju, pobrinite se da pažljivo planirate prikupljanje podataka kako biste mogli izgraditi vlastitu bazu dokaza. 

8. Uspostavite vremenske rokove i planirajte resurse 

Zapišite vremenske rokove u svoje popratne bilješke kada očekujete da će se aktivnosti i rezultati dogoditi. To bi trebalo oblikovati očekivanja dionika o tome što se može postići vašom intervencijom. Također će vam pomoći u planiranju vremena prikupljanja podataka. 

Ako dobro razmislite o radu povezanom s isporukom vaših rezultata, to će vam pomoći da isplanirate resurse koji će vam trebati i odredite proračun za intervenciju. Ne zaboravite iznijeti na površinu pretpostavke o količini osoblja i vremena volontera koji će biti potrebni ili o razini vještina koje će vam biti potrebne i dostupne za pružanje intervencije. Kada procjenjujete, jedno pitanje koje treba razmotriti može biti jesu li isplanirani i isporučeni odgovarajući resursi. 

9. Napravite svoj dijagram i narativ 

Kako budete razvijali svoju teoriju promjene, morat ćete je učiniti dostupnom u korisnom formatu. Većini ljudi dijagram ili mapa pomaže razumjeti sadržaj. 

Također je korisno napisati narativnu teoriju promjene kao sveobuhvatniji opis teorije, jer dijagrame može biti teško razumjeti same po sebi (posebno za ljude koji nisu uključeni u njihov razvoj ili dugo vremena nakon što ste ih stvorili). Vaš bi narativ trebao uključivati: 

 • opis procesa kojim je razvijena teorija promjene (i tko je bio uključen i kako) 

 • opis namjeravanog utjecaja 

 • sažetak potrebe i konteksta 

 • opis ishoda koji su doveli do utjecaja 

 • opis ishoda – kako će vaš rad dovesti do željenih ishoda (i ovdje možete spomenuti inpute – ljudske, materijalne ili financijske resurse) 

 • opis načina na koji ćete raditi s drugim akterima 

 • referenca na vremenske rokove – kada mislite da će se stvari dogoditi 

 • opis kritičnih pretpostavki i kako ćete ih mjeriti 

 • poveznicu na vaš okvir praćenja i evaluacije, ako postoji 

Razmislite o tome kako ćete se konzultirati sa dionicima o svom dijagramu i narativu i osigurajte dovoljno vremena za raspravu i uključivanje njihovih komentara. 

10. Pripremite se koristiti svoju teoriju promjene 

Sada kada ste stvorili svoju teoriju promjene, nemojte je zaboraviti koristiti. Teorija vam može pomoći u planiranju vašeg projekta ili ugraditi u strategiju vaše organizacije . Također vam može pomoći da sažeto komunicirate o svom radu i promjeni koju donosi. 

Teorija promjene trebala bi biti živi dokument – trebalo bi je ponovno pregledavati kada se pojave novi dokazi ili kada razvijete nove načine rada. Evaluacija može pomoći u pružanju dokaza radi li vaša teorija promjene, a također može predložiti gdje se vaša teorija treba modificirati. 

Za što se može koristiti teorija promjene? 

Planiranje novog posla/projekta 

Ovdje se ne radi o uspostavljanju linearne uzročne veze između onoga što isporučujete i onoga što želite postići. Umjesto toga, teorija promjene rastavlja široke, dugoročne promjene u niz manjih promjena na različitim razinama kako bi bilo razumljivo kako su one povezane. Briljantan aspekt teorije promjene je to što vam omogućuje vizualizaciju kako i koje vrste aktivnosti su povezane s vašom predviđenom promjenom. 

Ocjenjivanje posla/projekta 

U širem smislu, evaluacija znači proces procjene vrijednosti nečega. Provodimo evaluacije kako bismo učili iz svojih uspjeha, kao i iz svojih neuspjeha, kako bismo mogli poboljšati svoj rad i postići maksimalan učinak. Planirate učinak kada sastavljate svoju teoriju promjene. Slijedeći ovu kartu kretanja, imate gotov popis planiranih promjena povezanih s određenim aktivnostima (ili rezultatima). To vam pomaže identificirati što ćete mjeriti (vaši pokazatelji) kako biste razumjeli događaju li se promjene, kako i za koga. Razvijanje pokazatelja nije lako, ali imati dobru teoriju promjene znači da ste na pola puta. 

Komuniciranje vašeg rada 

 Teorija promjene omogućuje vam da jasno i jezgrovito date drugima do znanja što vaša organizacija, projekt ili program pokušava postići i kako to radite. Ovo je zgodno kada trebate pokazati svoj rad. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail