Održivost | Korisni pojmovi

Evo nekih pojmova koje ćete naučiti na ovom tečaju!

Održivi razvoj 

“Održivi razvoj je razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjosti bez ugrožavanja sposobnosti budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe” (Brundtlandova komisija, 2017.). 

Održivost 

“Mogućnost da će ljudi i drugi oblici života bujati na Zemlji zauvijek” (Ehrenfeld, 2008). 

Ekonomska održivost 

Predstavlja potrebu da se poduzeću i njegovim dionicima zajamči ekonomski uspjeh (Vachon i Mao, 2008.). 

Održivost okoliša 

Bavi se smanjenjem utjecaja na okoliš učinkovitijim korištenjem materijala i prirodnih resursa te sprječavanjem onečišćenja (Rothenberg, 2001.). 

Društvena održivost 

Uključuje dobrobiti koje imaju utjecaj i izvan tvrtke (tj. koristi koje tvrtka može donijeti društvu koje ga okružuje) i unutar tvrtke (tj. podrška zdravlju, sigurnosti i dobrobiti radnika, poticanje budućih generacija da razviju vještine i sposobnosti, i promicanje visoke kvalitete života) (Pagell i Wu, 2009). 

Triple bottom line (TBL) okvir 

Mjeri ekonomsku vrijednost organizacije, stupanj društvene odgovornosti tvrtke i odgovornost tvrtke za okoliš. 

Poslovni model 

Poslovni model opisuje način kako tvrtka stvara, isporučuje i zahvaća vrijednosti.“ U svom najjednostavnijem obliku, to je način na koji tvrtka zarađuje novac. 

Poslovna otpornost 

Sposobnost organizacije da se prilagodi promjenjivom okruženju kako bi ostvarila svoje ciljeve i napredovala. 

Transformacija poslovanja 

Uvođenje hrabrih i temeljnih promjena u načinu poslovanja, umjesto postupnih promjena statusa quo. 

Ugljični otisak 

Ukupne emisije stakleničkih plinova (u ekvivalentu ugljika) za aktivnost ili organizaciju tijekom određenog vremenskog razdoblja. 

Ugljično neutralan 

Uravnoteženje emisija stakleničkih plinova s ekvivalentnom količinom neovisno potvrđenih kompenzacija ugljika. Također se naziva neto nulta emisija stakleničkih plinova. 

Kružna ekonomija 

Ekonomija u kojoj su otpad i onečišćenje smanjeni, proizvodi i materijali se dalje koriste i prirodni sustavi se obnavljaju. 

Klimatske promjene 

Dugoročna promjena globalnih vremenskih obrazaca ili prosječnih temperatura. Znanstvena istraživanja pokazuju da je, u usporedbi s obrascima klimatskih promjena kroz povijest Zemlje, stopa porasta temperature od industrijske revolucije iznimno visoka. Rastuće temperature mogu dovesti do ekstremnih vremenskih nepogoda kao što su suše, porast razine mora i povlačenje ledenjaka. 

Kolektivni utjecaj 

Međusektorska koordinacija za postizanje velikih promjena. 

Ekonomija krafne 

Ekonomska teorija predstavljena dijagramom u obliku krafne, za djelovanje unutar granica društvene i ekološke održivosti. 

Električno vozilo 

Vozilo koje se pokreće na struju pomoću baterije koja se može priključiti i puniti. Vozilo koje koristi bateriju i konvencionalni motor naziva se plug-in hibridno električno vozilo. 

E otpad 

Odbačeni elektronički uređaji poput mobilnih telefona, računala i televizora. 

Etičko ulaganje 

Izbjegavanje ulaganja u aktivnosti koje se smatraju neetičkim i neodrživim, u korist onih koje se smatraju manje štetnima, benignima ili društveno i ekološki pozitivnima. 

Poštena trgovina 

Alternativni pristup konvencionalnoj trgovini koji se temelji na partnerstvu između proizvođača i potrošača, kako bi se osiguralo da poljoprivrednici i radnici dobiju pravičan udio u benefitima trgovine. 

Greenwashing 

Aktivnosti, obično marketinške, s namjerom da ljudi povjeruju da tvrtka radi više na zaštiti okoliša nego što to stvarno jest. 

Procjena životnog ciklusa (LCA) 

Proces pokušaja mjerenja utjecaja proizvoda ili usluge na okoliš tijekom njihova postojanja. 

Mikroplastika 

Mali komadići plastike, duljine manje od 5 mm, pronađeni na kopnu i vodi kao posljedica onečišćenja plastikom. 

“Product stewardship” 

Koncept u kojem tvrtke preuzimaju odgovornost za utjecaj proizvoda koje proizvode, prodaju ili kupuju na okoliš. To uključuje sve faze životnog ciklusa proizvoda, uključujući upravljanje na kraju životnog vijeka. 

Recikliranje 

Obrada materijala koji bi inače bili bačeni i njihovo pretvaranje u materijal za ponovno korištenje. U zatvorenom krugu recikliranja materijali iz proizvoda se recikliraju kako bi se napravio isti ili sličan proizvod bez značajne degradacije ili otpada. To se može ponavljati. U otvorenoj petlji recikliranja materijali iz proizvoda koriste se za izradu druge vrste proizvoda. 

Prerada 

Ponovna izgradnja proizvoda prema izvornim specifikacijama korištenjem kombinacije ponovno korištenih, popravljenih i novih dijelova. 

Obnovljiva energija 

Energija koja dolazi iz prirodnih izvora koji se neprestano obnavljaju poput vjetra, vode i sunčeve svjetlosti. 

Reciklabilan 

Proizvod ili materijal koji se može sakupiti, obraditi i proizvesti u novi proizvod. 

Zajednička vrijednost 

Načelo upravljanja koje traži tržišne prilike za korištenje poslovanja za rješavanje društvenih problema. 

Ekonomija dijeljenja 

Sustav u kojem potrošači dijele pristup proizvodima ili uslugama, umjesto da imaju pojedinačno vlasništvo nad njima. 

Društveni kapital 

Zajednička vrijednost svih društvenih mreža; veze i zajedničke vrijednosti u društvu koje pojedincima i grupama omogućuju zajednički rad. 

Društveno poduzeće 

Poduzeća koja rade za rješavanje društvenih problema, poboljšanje zajednica ili okoliša. Oni reinvestiraju svoj profit natrag u posao ili zajednicu. 

Lanac opskrbe 

Mreža između poduzeća i njegovih dobavljača za proizvodnju i distribuciju određenog proizvoda krajnjem kupcu. 

Održivost 

Održivost je ravnoteža društva, gospodarstva i okoliša za dugoročnu otpornost. 

Održivo poslovanje 

Posao koji je ekonomski održiv, društveno odgovoran i ekološki osviješten. 

Održivi dizajn 

Dizajniranje proizvoda, usluga i izgrađenog okoliša u skladu s načelima održivosti. 

Ciljevi održivog razvoja (SDGs) 

Zbirka od 17 globalnih ciljeva osmišljenih za iskorjenjivanje siromaštva, zaštitu planeta i osiguranje da svi ljudi uživaju u miru i prosperitetu do 2030. Usvojio ih je UN 2015. 

Održiva nabava 

Odluke pri kupnji proizvoda i usluga koje uz cijenu i kvalitetu uključuju društvene i ekološke čimbenike. 

Sistemsko razmišljanje 

Pristup rješavanju problema koji na 'probleme' gleda kao na dio šireg, dinamičnog sustava. To je proces razumijevanja kako stvari utječu jedna na drugu kao dio cjeline. 

Trostruka donja linija 

Izraz koji je prvi skovao John Elkington 1994. godine, opisujući odvojene, ali međusobno ovisne financijske, društvene i ekološke “donje linije” tvrtki. 

Lanac vrijednosti 

Cijeli niz aktivnosti potrebnih za stvaranje proizvoda ili usluge. 

Tok otpada 

Cjeloviti tok određene vrste otpada iz kućanskih ili industrijskih područja do oporabe, recikliranja ili odlaganja. 

Nula ugljika 

Izraz koji se ponekad koristi za opisivanje proizvoda ili usluge koji ne stvara emisije CO2 ili stakleničkih plinova tijekom proizvodnje i/ili rada. 

Nula otpada 

Cilj je da se otpad ne šalje na odlaganje na odlagalište ili spaljivanje. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail