Principiile de bază ale intervențiilor creative

Intervențiile creative influențează organizațiile necreative prin intermediul a trei tipuri de elemente creative și artistice - le poți găsi toate explicate în articolul următor.

1. Creație și lucrări de artă   

Prin intervenții creative, toți profesioniștii implicați în procesele organizaționale, în principal managerii, pot expune părțile interesate (în primul rând angajații sau clienții) la procese sau opere de artă. Poate fi vorba de invitații la evenimente, crearea de evenimente dedicate lor sau integrarea unor lucrări artistice în spațiul de lucru. 

În acest fel, intervențiile creative creează o comunicare estetică, generând o experiență care variază de la divertismentul ocazional (de exemplu, arta decorativă și muzica mainstream) până la întâlniri profund emoționante cu perspective, idealuri și moduri de gândire personale. 

Implicarea cu operele de artă în organizații nu numai că poate conduce la procese importante de dezvoltare individuală și de echipă, dar și:

  •  arată sprijinul pentru artă, care, prin diferite grade de publicitate, este adesea considerat un semn de bună cetățenie corporativă și
  • transmite valorile organizațiilor (de exemplu, conservatoare vs. progresiste) și poziția lor presupusă sau dorită în societate (de exemplu, elitistă vs. populară).   

2. Competențe creative și artistice  

Capacitățile creativilor și ale artiștilor nu se limitează întotdeauna la o utilizare pur artistică. Printre exemple se numără gândirea și interpretarea neconvențională ("originalitate"), atingerea oamenilor prin comunicare "dincolo de limbaj" (adică prin intermediul imaginilor, obiectelor și sunetelor dispuse în spațiu și timp sau prin texte care vorbesc "printre rânduri"), apariția cu o prezență (scenică) deosebită, carisma, determinare în atingerea obiectivelor.   

Astfel de capacități sunt în general utile în cadrul organizațiilor, dacă sunt utilizate cu atenție, în funcție de momentul, locul și aplicația potrivite.  

3. Artă și practici creative  

Intervențiile creative pot folosi cunoștințele despre arte pentru a informa practicile organizaționale.  

De exemplu, tratarea practicilor organizaționale ca și cum ar fi practici artistice poate oferi o bază pentru aplicarea unor cunoștințe suplimentare despre comunicarea (cu clienții): folosirea unor abordări noi, facilitarea schimbării și flexibilitatea organizațională.  

Pe scurt, intervențiile creative sporesc nu numai eficiența, motivația și cultura corporativă prin identificarea și oferirea de soluții la problemele de comunicare (de exemplu, un artist poate veni cu ideea de a realiza un documentar fotografic despre activitatea și locul de muncă al angajaților, pentru a spori motivația, responsabilitatea colectivă și comunicarea eficientă), ci și furnizarea de servicii și inovare.

Fără îndoială, creativii și artiștii sunt capabili să stimuleze creativitatea oamenilor prin întreruperea rutinelor convenționale, a mentalităților și a proceselor de management și, invers, prin deschiderea unui spațiu pentru noi moduri de gândire și de acțiune.   

Prin intermediul intervențiilor creative, organizațiile au ocazia de a se reevalua cu alți ochi și de a se întreba ce fac, cum și de ce fac. Creativii și artiștii sunt, de obicei, mai productivi atunci când se confruntă cu incertitudinea, care se află în centrul inovației, și pot schimba soluții de sprijin reciproc cu organizația, oamenii și echipele de la toate nivelurile din organizații pentru a explora necunoscutul, astfel încât ideile bune să nu fie omorâte sub presiunea de a găsi soluții rapide. 

Prin urmare, această implicare reciprocă poate stimula indivizii și grupurile la nivel emoțional, fizic și intelectual, lucrând în moduri diferite și introducând experiențe pozitive comune în cadrul grupurilor. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail