Intervenții creative în organizația ta | De unde începi

În cadrul intervențiilor creative, profesioniștii creativi sau artiștii se alătură organizațiilor sau proceselor pentru a iniția schimbări, în timp ce organizațiile își deschid porțile pentru creativi cu propriile așteptări. De obicei, acestea se referă la găsirea unor soluții inovatoare la situații care nu corespund vremurilor schimbate sau stadiului lor actual de dezvoltare.

Potrivit lui Lotte Darsø, un expert danez în dezvoltarea inovației și creativității, autor al cărții Artful Creation: Learning-Tales of Arts-in-Business (2004), organizațiile utilizează, aplică și integrează artele și operele de artă creative pentru:  

 • decorare / înfrumusețarea spațiului;  

 • divertisment, fie oferindu-le angajaților beneficii, cum ar fi bilete la anumite spectacole, reprezentații și expoziții de artă în timpul liber, fie invitând artiști în cadrul companiei pentru spectacole la întâlniri anuale, evenimente pentru clienți sau ocazii speciale;  

 • în scopuri de consolidare a echipei, de formare a comunicării, de dezvoltare a conducerii, de rezolvare a problemelor și de procese de inovare;  

 • dezvoltarea unui proces strategic de transformare, care implică dezvoltarea personală și leadershipul, cultura și identitatea, creativitatea și inovarea, precum și relațiile cu clienții și marketingul.  

Proiectele de intervenție artistică pot fi inițiate și gestionate de artiști, de companii, de consultanți/agenții terțe sau de instituții culturale. Practica generală din Europa arată că proiectele de intervenție artistică sunt, de obicei, derulate de organizații și agenții speciale de tip umbrelă care asigură medierea între artiști și organizații.   

Unele aspecte pe care organizațiile care implementează proiecte de intervenții artistice ar trebui să le ia în considerare sunt:  Deși metodele de lucru și procesele folosite de organizații în proiectele de intervenție artistică sunt diferite și depind de durata proiectelor, de scopurile acestora și de numărul de participanți, intervenția creativă se desfășoară în patru etape:  

1.  Ancorarea: explorarea chestiunii, problemei, provocării care urmează să fie tratate prin intervenția creativă și stabilirea de comun acord a activităților care să asigure implicarea organizației.  

2. Cercetare: creativul/artistul se documentează în legătură cu organizația și intră în legătură cu colaboratorii pentru construirea planului de acțiune pentru proiect;  

3. Implementarea planului de acțiune: artistul lucrează cu antreprenorul și cu colaboratorii din organizație pentru a dezvolta activități, evenimente sau ateliere de lucru pentru a implementa planul de acțiune și; 

4. Faza finală. Include o evaluare a activităților și un seminar final la care toți artiștii și companiile participante își prezintă experiențele și ceea ce au învățat.  

Prin urmare, abordarea generală de cartografiere a intervențiilor creative din perspectiva organizațiilor non-creative implică pași cheie pentru a aborda nevoia, impactul, proiectarea și implementarea unei intervenții creative.  

Care sunt etapele de construire a unei astfel de intervenții?  

Pasul 1 - Identificarea și analizarea problemei/problemei/obiectivului care urmează să fie abordat prin intervenție  

Mai exact, identifica comportamente / circumstanțe / aspecte / probleme specifice care trebuie abordate prin intervenția creativă și îmbunătățiri / schimbări în rezultatele la nivel de afaceri care ar trebui să rezulte.  

Antreprenorii pot face acest lucru în mod individual (observând în mod direct chestiunea/problema/obiectivul, intervievând persoane cheie etc.) sau împreună cu creatorul/artistul ori cerându-i acestuia să facă acest lucru personal.  

În orice caz, factorii de care trebuie să ții cont sunt:  

 • Cei pentru care situația actuală reprezintă o problemă. Cine este afectat de problema, problema sau obiectivul în cauză?  

 • Consecințele negative (pozitive) pentru cei direct afectați și pentru întreprindere în general. Ce efect are problema sau chestiunea asupra vieții celor afectați?  

 • Factorii personali și de mediu care trebuie influențați (de exemplu, experiența și istoricul oamenilor; cunoștințele și competențele; barierele și oportunitățile).  

 • Comportamentul sau lipsa de comportament care cauzează sau întreține problema. Care sunt comportamentele care ar trebui să se schimbe pentru ca problema (sau obiectivul) să fie eliminată (abordată).  

 • Cine și cum beneficiază de pe urma menținerii situației (din punct de vedere economic, politic).  

 • Condițiile care trebuie să se schimbe pentru ca problema să fie rezolvată (de exemplu, competențe, oportunități, resurse financiare, relații de încredere).  

 • Nivelul adecvat la care ar trebui abordată problema sau obiectivul (de exemplu, de către indivizi, echipe etc.) și dacă organizația are capacitatea de a influența astfel de schimbări.  

Pasul 2 - Stabiliți scopuri și obiective pentru ceea ce ar însemna "succesul".   

Pentru a face acest lucru, factorii de care trebuie să ții cont sunt:  

 • O descriere a ceea ce ar însemna succesul. Cum se va schimba afacerea sau angajații dacă intervenția va avea succes?  

 • Obiectivele pe care intervenția este menită să le atingă. Cum vei ști dacă intervenția este de succes?  

 • Obiectivele specifice pe care le va atinge intervenția. Ce se va schimba, în ce măsură și când?  

  

Pasul 3 - Elaboreaza un plan de acțiune pentru intervenție.   

Aceasta ar trebui să includă:  

 • Ce schimbare sau aspect specific al intervenției va avea loc?  

 • Cine o va realiza?  

 • Când va fi implementată intervenția sau cât timp va fi menținută?  

 • Resurse (timp, bani și personal) necesare/disponibile?  

 • Cine ar trebui să știe ce despre asta?  

Pasul 4 - Programeaza o întâlnire cu persoana creativă/artistul/organizația creativă care va realiza intervenția, împărtășiți toate detaliile anterioare și conveniți cu aceasta când și cum va concepe și prezenta proiectul de intervenție creativă (inclusiv aspectele financiare).  

Pasul 5 - După ce este prezentat proiectul de intervenție creativă, evaluați ce urmează:  

 • calitatea intervenției  

 • nivelul de corespondență a acțiunii în raport cu obiectivele  

 • tipul de implementare a intervenției  

 • rezultatele și consecințele sau efectele secundare posibile  

Etapa 6 - Implementarea intervenției, precum și monitorizarea și evaluarea procesului (de exemplu, calitatea implementării, satisfacția) și a rezultatelor (de exemplu, atingerea obiectivelor) prin intermediul unor instrumente, metode și strategii eficiente prestabilite.  

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail