Finanțare nerambursabilă 2023 | Apeluri la care poți aplica în a doua parte a anului

Actualizat de fiecare dată când apar oportunități noi. Salvează și întoarce-te frecvent dacă ești în căutare de fonduri nerambursabile pentru afacerea ta. De la apeluri pentru agricultură și mediu, la cele pentru digitalizare, inovație sau antreprenoriat social, pregătește-ți aplicația pentru programele anunțate până acum și urmărește-le pe cele care urmează să deschidă înscrierile de proiecte.

ÎNSCRIERI DESCHISE 


Programul Start ONG 2023

Cel mai simplificat mecanism de finanțare dedicat ONG-urilor mici și instituțiilor neguvernamentale din România lansat de Kaufland România și implementat de Asociația Act for Tomorrow. Cei care vor câștiga proiecte în cadrul acestei ediții vor beneficia de sesiuni de formare și de instrumente utile, în domeniile esențiale pentru desfășurarea activității lor: atragere de resurse financiare, social media și PR, project management, design grafic etc. Pot fi depuse proiecte care au un impact pozitiv în: Educație,Sănătate, Mediu, Social și Cultură.

Finanțare oferită: 

 • Programul are un buget total de 500.000 de euro, disponibil în 3 praguri de finanțare: 

  • Pragul 1: pentru proiecte în valoare maximă de 1.000 de euro. Vor exista 10 apeluri de proiecte, iar valoarea totală a finanțărilor acordate pentru acest prag este de 60.000 de euro;
  • Pragul 2: pentru proiecte cu valoare între 1.000 și 5.000 de euro. Vor exista 8 apeluri de proiecte, iar valoarea totală a finanțărilor acordate pentru acest prag este de 240.000 de euro;
  • Pragul 3: pentru proiecte cu valoare între 5.000 și 10.000 de euro. Vor exista 8 apeluri de proiecte, iar valoarea totală a finanțărilor acordate pentru acest prag este de 200.000 de euro;

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Înscrierile se fac completând formularul de pe site și a documentelor obligatorii 
 • În fiecare lună, pe data de 1, vor fi lansate noi apeluri, până în luna decembrie 2023. După înscrierea numărului maxim de proiecte în luna respectivă, nu vor mai fi acceptate noi proiecte, aplicanții doritori putând înscrie proiectul în cadrul apelurilor următoare.  

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica ONG-uri, fundații, instituții neguvernamentale din România sau instituții publice de tip: școli, grădinițe,licee sau cu rol social: cantine, centre pentru persoane vârstnice și copii (acestea vor putea aplica doar pentru primul și al doilea pilon).

Cum aplici:  

 • Inscrierile se fac completând formularul de pe site și a documentelor obligatorii 
 • În fiecare lună, pe data de 1, vor fi lansate noi apeluri, până în luna decembrie 2023. După înscrierea numărului maxim de proiecte în luna respectivă, nu vor mai fi acceptate noi proiecte, aplicanții doritori putând înscrie proiectul în cadrul apelurilor următoare.
 • Regulamentul complet al programului poate fi descărcat de aici: https://startong.ro/storage/2023/StartONG-Regulament-2023.pdf

Programul "În Stare de Bine"

Program de granturi pentru ONG-uri dezvoltat de Kaufland România și Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), care are ca obiectiv reducerea inegalităților sociale prin intermediul activităților de tip cultural, sportiv sau care susțin ori promovează o viață sănătoasă, în beneficiul grupurilor sau comunităților vulnerabile. Anul acesta, pentru primele două apeluri, proiectele vor fi selectate printr-o sesiune de pitch, unde ONG-urile vor susține câte o prezentare în fața unui juriu format din membrii CSR Kaufland și FDSC. 

Finanțare oferită: 

 • Pentru Apelul 1 de proiecte, bugetul alocat este de 600.000 de euro, iar valoarea maximă a granturilor nerambursabile acordate este de 60.000 de euro. 
 • Apelul 2 are alocat un buget total de 400.000 de euro, cu maxim 60.000 de euro granturi nerambursabile de acordat proiectelor selectate.
 • Apelul 3 ("În Stare Să Ajut") are alocat un buget total de 200.000 de euro, cu un maxim de 35.000 de euro granturi pentru proiectele selectate. 
 • Bugetul total alocat celor 3 apeluri de proiecte de anul acesta este de 1.2 milioane de euro

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Lansarea Apelului 3 se face pe 20 septembrie 2023, iar proiectele se pot depune în perioada 18 octombrie 2023 (ora 9:00) – 20 octombrie 2023 (ora 16:00).
 • Proiectele pentru Apelul 2 s-au putut depune în perioada 28 iunie 2023 (ora 9:00) – 30 iunie 2023 (ora 16:00). Evaluarea proiectelor se va face în perioada 3 – 20 iulie 2023
 • Proiectele pentru Apelul 1 s-au putut depune în perioada 19 aprilie 2023 (ora 9:00) - 21 aprilie 2023 (ora 16:00). Evaluarea proiectelor se va face în perioada 24 aprilie - 15 mai 2023 

Criterii de eligibilitate:  

 • Programul este dedicat organizațiilor neguvernamentale din România (asociații, fundații sau federații)
 • Proiectele propuse trebuie să cuprindă activități care să se încadreze în 3 zone de interes: cultură, sport și viață sănătoasă 

Cum aplici:  

FRIEND CCI

Proiect european inițiat de mai multe clustere și organizații din Spania, Italia, Franța, Germania și România, pentru a veni în sprijinul IMM-urilor din industriile cultural-creative, dar nu numai. Proiectul își propune să sprijine IMM-urile din industriile creative și culturale (ICC) pentru a dezvolta proiecte de inovare, a-și dezvolta competențele și a se internaționaliza cu ajutorul sprijinului financiar, dar și nefinanciar. În România, proiectul este reprezentat de OpenHub Creative Cluster. Friend CCI este un proiect de tip Eurocluster finanțat din fonduri europene al cărui scop este de a contribui la reziliența industriilor creative și culturale din Europa, dar și de a facilita o transformare digitală, prietenoasă cu mediul pentru această zonă de antreprenoriat.

Finanțare oferită: 

 • IMM-urile din România pot obține de la 20.000 de euro până la maxim 50.000 de euro 
 • Apelul acesta dispune de o valoare de finanțare de 538.000,00 de euro, iar al doilea apel care se va deschide în Noiembrie 2023, va avea fie aceeași valoare, fie o alta, în funcție de numărul de aplicanți la acest prim apel.
 • Finanțarea se va acorda în procent de 100%, nefiind nevoie de co-finanțare din partea aplicanților

Termen-limită pentru aplicare: 

Criterii de eligibilitate: 

 • Pot aplica IMM-uri cu activitate în sectoarele creative și culturale din cele 5 țări implicate în proiect, dar nu numai, însă coordonatorul de proiect trebuie să fie din Italia, Franța, Spania, Germania sau România
 • Aplicanții pot aplica și în consorțiu de la 2, până la 5 companii, însă cel puțin un partener din consorțiu trebuie să aibă cel puțin un IMM cu cod CAEN ce corespunde industriilor culturale și creative.
 • Vezi aici lista completă a codurilor CAEN care pot aplica

Cum aplici: 

EIC Accelerator 

EIC Accelerator este un instrument de finanțare din cadrul Horizon Europe dedicat sprijinirii startup-urilor și IMM-urilor care au potențialul de a crea noi piețe sau de a transforma piețele existente. 

Finanțare oferită: 

 • Programul are un buget total de 1.13 miliarde de euro (o parte din granturi merg la apelul EIC Open, cealaltă la EIC Challenges) 
 • Pentru acest program se pot obține granturi sub 2.5 milioane de euro și investiții (cu equity) de la 500.00 de euro, până la 15 milioane de euro pentru activități de scalare sau alte tipuri de activități de extindere

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Următoarele runde de înscrieri vor fi deschise până pe 7 iunie 2023, respectiv, 4 octombrie 2023
 • Runda 2 de înscrieri a fost deschisă până pe 22 martie 2023

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica întreprinderile nou-înființate și IMM-urile în vederea dezvoltării și extinderii unor inovații cu impact ridicat.

Cum aplici:  

 • Aplicațiile se vor depunde pe platforma EIC, unde este nevoie întâi de crearea unui cont.
 • Lista criteriilor de eligibilitate, criteriilor de selecție și documentele de pregătit disponibilă aici
 • Lista provocărilor propuse pentru care participanții să propună soluții este disponibilă pe site-ul oficial EIC 

Inițiativa NESsT de Angajare a Refugiaților

Programul NESsT sprijină companii românești care oferă refugiaților sprijin pe termen lung pentru ocuparea forței de muncă, inclusiv formare profesională, oportunități de locuri de muncă de calitate și servicii suplimentare de suport. Companiile selectate în cadrul programului pot accesa finanțări de maxim 95.000 de euro. În plus, beneficiază de mentorat în cadrul afacerii de la experți.

 Finanțare oferită: 

 • Companiile selectate în cadrul programului pot accesa finanțări de maxim 95.000 de euro
 • Alte opțiuni de finanțare: credite preferențiale, consultanță pentru accesarea de fonduri, alte granturi oferite de organizatori

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Programul se desfășoară pe o perioadă de 5 ani cu aplicabilitate continuă, în dependență de finanțarea disponibilă

Criterii de eligibilitate:  

 • Afacerile eligibile pentru acest program trebuie să fie în etapa de scalare, în care doresc să se extindă 
 • Aplicanții trebuie să aibă potențialul de a genera peste 100 de locuri de muncă în următorii cinci ani prin angajarea directă a refugiaților, plasarea refugiaților în câmpul muncii sau aprovizionarea de la furnizori refugiați

Cum aplici:  


Linii de finanțare/proiecte anunțate pentru 2023, care vor fi deschise în perioada următoare 

Submăsura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

Submăsură prevăzută în cadrul intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 în anul 2023,  prin care este sprijinită instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri ca șefi/ conducători unici ai unei exploatații agricole.

Submăsura 6.5 - Schema pentru micii fermieri 

Submăsură prevăzută în cadrul intervențiilor din cadrul Pilonului II din Planul Strategic PAC 2023-2027 în anul 2023, prin care se urmărește optimizarea activității agricole a fermelor de mici dimensiuni, atât din punct de vedere economic cât și al cerințelor legate de mediu, prin construcții noi sau modernizarea acestora, prin accesul la utilități, dotarea cu utilaje şi/sau echipamente performante dar și la adoptarea soluțiilor digitale. 

Măsuri de sprijin al fermierilor afectați de pierderi ale producției agricole

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a lansat prin intermediul Planului Național Strategic un mecanism de gestionare a riscurilor în agricultură pentru a veni în sprijinul fermierilor afectați de pierderi ale producției. Pentru perioada 2023-2027, fermierii afectați vor putea aplica prin intermediul a două instrumente de sprijin. 

 • Finanțare: Valoarea totală a bugetului alocat este de 391,4 milioane de euro, împărțiți astfel:
  • peste 24 milioane de euro, sprijin acordat unui procent din primele de asigurare;
  • peste 367 milioane de euro, sprijin acordat fermierilor afectați de pierderile de producție
 • Calendar: Lansarea sesiunii de aplicare urmează să fie anunțată 
 • Prezentarea MADR a propunerii instrumentului poate fi descărcată de aici

Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile

Fond de monetizare administrat de Ministerul Energiei care are ca obiectiv obținerea energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere din surse eoliene, solare, din biomasă, biogaz, energie geotermală sau din surse hidro.

 • Pot aplica startupuri, microîntreprinderi, IMM-uri sau întreprinderi mari
 • Bugetul propus este de max. 20 mil. de euro/ per aplicant, sub formă de grant 100% nerambursabil din costurile eligibile. 
 • Perioada estimată pentru lansarea apelului: luna martie 2023 

Sprijin pentru microintreprinderi – Regiunea Vest

Apel parte din Programul Regional Vest 2021 - 2027, elaborat de ADR Vest (Autoritate de Management pentru Programul Regional Vest), are ca obiectiv creșterea competitivității și productivității microîntreprinderilor din Regiunea Vest din România (județele Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș).

 • Pot aplica microîntreprinderi (cu 0-9 angajați) înființate înainte de 31 decembrie 2021, cu forma legală SRL sau SRL-D, sediul social și locația de implementare în Regiunea Vest a României, în mediul urban și în stațiunile turistice atestate. 
 • Valoarea estimată a finanțării nerambursabile a proiectelor este între 30.000 - 200.000 de euro, cu o contribuție proprie între 10% - 24%.
 • Perioada estimată pentru lansarea apelului și a ghidului final: luna martie 2023, iar depunderea de proiecte începând cu luna iunie 2023
 • Ghidul actual al solicitantului de finanțare poate fi descărcat de aici

De știut înainte să aplici

Lucruri importante de învățat, notat, documentat.

Despre fondurile nerambursabile 

 • Fiecare proiect care oferă fonduri nerambursabile funcționează diferit - de exemplu, în unele cazuri, este nevoie să co-finanțezi un anumit procent din proiect (așadar grantul nu acoperă întotdeauna în întregime nevoile afacerii tale).
 • Există particularități pe care trebuie să le iei în considerare: de exemplu, calendarul virării banilor în conturile afacerilor finanțate (tranșe sau suma integrală), criteriile care sunt luate în considerare în momentul evaluării fiecărei aplicații (pe care trebuie să le reperezi și înțelegi integral), documentația și justificările de care e nevoie (atât la începutul procesului, cât și după acordarea fondurilor).

Despre nevoile financiare ale afacerii tale

Înainte de a aplica la un program sau a lua o decizie privind forma de finanțare de care ai nevoie în prezent, ajută să te documentezi cu privire la opțiunile pe care le ai. Altfel spus, e nevoie să treci în revistă avantajele și dezavantajele tipurilor de finanțare și să te gândești cum sunt ele legate de obiectivele pe care vrei să le atingi pe termen scurt, mediu și lung. 

Primul lucru de care ai nevoie în acest proces este claritatea, deci capacitatea de a decide cu mai multă ușurință care este cel mai important pas pe care trebuie să îl faci la un moment dat. În acest fel, vei putea evolua mai rapid. Un bun punct în care să începi acest proces de analiză este acest material despre instrumentele de accelerare pe care le poți folosi: de la sursele de învățare, la programe și tipuri de finanțare


ÎNSCRIERI ÎNCHISE. DE URMĂRIT PENTRU EDIȚII URMĂTOARE

The Break Fellowship Programme 

Un program dedicat antreprenoarelor cu rezidența în Uniunea Europeană care își doresc să-și crească proiectele și să facă parte dintr-o rețea unică. Aplicantele trebuie să dețină un proiect în stadiul early stage sau aflat în primii 5 ani de existență (aici includem și freelancerii) și să fie vorbitoare fluente de engleză. 

Finanțare oferită: 

 • The Break oferă un program de învățare cu peste 50 de ore de training, un working retreat de 28 de zile în Spania, toate acestea finanțate de UE și care valorează 7.000 de euro

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Înscrieri deschise până pe 20 februarie 2023

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica antreprenoare (inclusiv freelancer) cu rezidența în UE. Aplicantele trebuie să dețină un proiect în stadiul early stage sau aflat în primii 5 ani de existență (aici includem și freelancerii) și să fie vorbitoare fluente de engleză. 

Cum aplici:  

 • Ca prim pas, aplicantele trebuie să completeze acest formular de pre-înscriere, după care vor primi pe e-mail următorii pași pentru înscriere

Active Citizens Fund în România - Apelul #3 

Obiectivele generale ale celui de-al treilea apel pentru cereri de finanțare este să faciliteze lucrul în reţea, transfer de experienţă, împărtăşire şi transfer de cunoștințe, tehnologie, experiențe și bune practici între promotori și parteneri de proiecte din cadrul ACF (Active Citizens Fund) România și entități din statele donatoare.

Finanțare oferită:

 • Valoarea minimă a grantului/ per proiect este de 5.000 de euro, iar valoarea maximă a grantului/ per proiect este de 30.000 de euro
 • Rata de finanţare pentru un proiect poate să fie până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Proiectele se pot depune până pe 28 februarie 2023, ora 18:00 (ora României)

Criterii de eligibilitate:

 • Aplicanții care depun proiecte pot fi:
  • organizaţii neguvernamentale şi non-profit, cu naționalitate romȃnă, care au dobândit personalitate juridică
  • fundațiile județene pentru tineret și ale municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, înființate în baza Legii nr.146/2002
  • Societatea Națională de Cruce Roșie din România şi structurile sale cu personalitate juridică
  • organizații neguvernamentale și non-profit (ONG-uri) înființate legal într-unul dintre statele donatoare (Islanda, Liechtenstein și Norvegia)

Cum aplici: 

 • Ghidul complet al solicitantului este disponibil aici
 • Anexele dosarului Cererii de finanțare pot fi descărcate de pe website-ul programului
 • Dosarul Cererii de finanţare împreună cu documentele de mai sus, va fi trimis doar prin e-mail la adresa bilateral@fdsc.ro
 • Aplicanții vor primi mai apoi o confirmare pe e-mail cu privire la înregistrarea dosarului cererii de finanţare, iar Operatorul de Fond va publica pe website-ul programului o listă a tuturor cererilor de finanțare înregistrate 

EIT Urban Mobility: Calls Programme 2023 - Innovation, First Small Open call

Este primul apel de proiecte din cadrul noului mecanism pilot pentru EIT Urban Mobility 2023, Innovation Small Calls - componenta "Inovație" care va finanța 10 proiecte ale IMM-urilor pe perioade de 6 luni, până la maxim 8 luni.

Finanțare oferită:

 • Finanțare de până la 60.000 de euro/per proiect. Aplicanții trebuie să poată co-finanța un procent de 30%
 • Contribuția totală estimată a EIT pentru acest mecanism este de aproximativ 600.000 de euro pentru acest apel

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Aplicațiile pentru acest prim apel se pot trimite până pe 25 martie 2023
 • Proiectele selectate se vor implementa începând cu luna iulie 2023 și încheia pe 31 decembrie 2023

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica întreprinderile mici și mijlocii IMM-uri (vezi aici denumirea oficială de IMM descrisă în termenii UE), întregistrate ca entități legale, cu minim 3 angajați 
 • Apelul va sprijini IMM-uri care doresc să creeze noi produse, servicii sau soluții inovatoare pentru clienți actuali sau să le îmbunătățească pe cele existente și să se extindă spre noi piețe sau zone geografice. Soluțiile/produsele trebuie să fie din domeniul mobilității urbane: Mobilitate digitală a viitorului, Logistică urbană durabilă și Mobilitate și energie (mai multe detalii despre topic-uri regăsești pe site). 

Cum aplici:  

Seedbed Incubator (EIT Food)

Program de 4-6 luni care are ca scop transformarea inovațiilor bazate pe știință și tehnologie, care pot contribui la rezolvarea provocărilor globale legate de sistemul alimentar, în afaceri validate de piață. Toate echipele sau startupurile nou formate în cadrul acestui program vor primi suport din partea experților și business coachilor din domeniul, finanțare și acces la ecosistemul EIT Food pentru a-și testa piața cu potențialii clienți sau utilizatori finali.

Finanțare oferită:

 • Programul oferă 7.000 de euro finanțare (equity-free) și posibilitatea de a aplica la Seedbed+ și  EIT Food Impact Fund de unde pot obține până la 10.000 de euro pentru a-și crește proiectele cu potențial de dezvoltare accelerată (mai multe informații despre Seedbed+ vor fi anunțate în curând).

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Înscrierile sunt deschise până pe 29 martie 2023
 • Aplicațiile vor fi evaluate în luna aprilie, după care până la 60 de echipe selectate vor participa la sesiuni de pre-training (Lean Startup Fundamentals) în luna mai într-un Bootcamp dedicat de 3 zile. După aceste sesiuni, vor fi alese 40 de echipe care merg mai departe în cohorta programului  

Criterii de eligibilitate:  

 • În program pot aplica echipe de proiect sau companii înființate legal, formate obligatoriu din 2 persoane cu competențe complementare și cu cel puțin una din acestea să fie rezident într-o țară europeană. 
 • Propunerea de idee/proiect trebuie să încadreze într-una din ariile de interes ale EIT Food: Targeted nutrition, Sustainable aquaculture, Sustainable agriculture, Alternative proteins, Digital transformation of traceability, Circular Food Systems.

Cum aplici:  

 • Aplicanții trebuie să-și creeze un cont pe site-ul EIT Food Entrepreneurs: https://entrepreneurship.eitfood.eu/join/ și să completeze condițiile inițiale de eligibilitate. 
 • După ce cererile de înscriere sunt evaluate de către reprezentanții EIT Food, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, aplicanții sunt ghidați spre formularul de aplicare apelului potrivit. 
 • Tot programul se va desfășura în limba engleză, de aceea, și documentele și cererile/formularele vor fi completate și trimise tot în limba engleză. 

EIT Food Accelerator Network (EIT FAN)

Program de 3 luni care urmărește să accelereze dezvoltarea inovațiilor agrifood pentru rezolvarea provocărilor globale în agrifood, prin educarea și creșterea capabilităților fondatorilor prin mentorat, coaching, conectarea cu comunități globale și dezvoltarea de parteneriate din sfera inovației în agrifood.   

Finanțare oferită:

 • Programul oferă până la 1.500 de euro (equity-free) susținere financiară și posibilitatea de a aplica la EIT Food Impact Fund, unde poți obține până la 500.000 de euro investiție.  

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Înscrierile sunt deschise până pe 29 martie 2023. Aplicațiile vor fi evaluate până pe 30 aprilie 2023. 

Criterii de eligibilitate:  

 •  Pot aplica companii deja existente, înființate legal într-o țară a Uniunii Europene, din domeniul agritech aflate în etapa pre-seed, cu indicatori de tracțiune și care sunt în căutare de validare a tehnologiei și accelerare a business-ului. 

Cum aplici:  

 • Aplicanții trebuie să-și creeze un cont pe site-ul EIT Food Entrepreneurs: https://entrepreneurship.eitfood.eu/join/ și să completeze condițiile inițiale de eligibilitate. 
 • După ce cererile de înscriere sunt evaluate de către reprezentanții EIT Food, dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate, aplicanții sunt ghidați spre formularul de aplicare apelului potrivit. 
 • Tot programul se va desfășura în limba engleză, de aceea, și documentele și cererile/formularele vor fi completate și trimise tot în limba engleză. 

EIT Food Open Innovation Call 2023

EIT Food lansează un nou apel pentru consorțiile de organizații eligibile pentru finanțare din partea Horizon Europe care pot trimite propuneri de activități colaborative menite să aducă soluții și tehnologii inovatoare pe piață în domeniul agrifood.

Finanțare oferită: 

 • Suma totală disponibilă pentru această a doua sesiune de aplicări este de 5 milioane de euro
 • Aplicanții pot obține restituirea costurilor activităților din proiect până la 70%, dacă dovedesc că pot finanța 30% din costurile acestuia din alte surse

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Aplicații deschise până pe 13 aprilie 2023, ora 13:00, ora României

Criterii de eligibilitate:  

 • Apelul este deschis proiectelor comerciale care dezvoltă soluții tehnologice inovatoare, viabile, apropiate de ceea ce există pe piață și care să răspundă celor 6 Zone de Interes ale EIT Food 

Cum aplici:  

SocialTech4EU

SocialTech for Europe for Resilient and Responsible Ecosystems, un proiect finanțat de European Innovation Council and SMEs Executive Agency, creat cu scopul de a contribui la consolidarea capacității de reziliență și inovare, a competitivității și sustenabilității ecosistemelor economiei sociale, a startupurilor și IMM-urilor din economia socială, cu un accent special pe proiectele tech. Apelul de proiecte este unul dintre cele 14 ecosisteme industriale – legat de Strategia industrială a UE și face parte din Ecosistemul industrial de proximitate și economie socială.

Finanțare oferită: 

 • Fiecare organizație selectată poate obține până la 3.000 de euro finanțare pentru training. Bugetul total disponibil pentru acest apel este de 300.000 de euro.
 • Vor fi alese 100 de organizații, iar fiecare dintre acestea poate aplica pentru finanțare suplimentară, într-una din fazele apelului din 2023 și 2024: 
  • Innovation: unde pot obține până la 20.000 de euro (maxim 20 de organizații selectate)
  • Acceleration: până la 35.000 de euro pentru fiecare organizație (maxim 10 selectate)

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Aplicațiile se pot trimite până pe 12 aprilie 2023, ora 18:00, ora României 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica întreprinderi sociale din UE (definită în termeni UE aici) înființate legal: startupuri tech din sectorul economiei sociale și care doresc să implementeze soluții tehnologice (întreprinderi sociale, fundații, asociații, cooperative, etc.) sau clustere și rețele de clustere din economia socială și din industria high-tech 

Cum aplici:  

PNNR – Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Culturii, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP), care urmărește să sprijine accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin creșterea capacităților de producție digitală, distribuție, marketing și promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

Finanțare oferită: 

 • Granturi nerambursabile în valoare de maxim 100.000 euro/ per proiect. Bugetul total alocat acestui apel este de peste 5 milioane de euro.

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Proiectele se pot depunde în perioada 30 ianuarie 2023, ora 09:00 – 23 martie 2023, ora 16:00, ora României.

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii, dar și alte persoane juridice care nu se încadrează în categoria întreprinderilor
 • Aceștia pot aplica cu proiecte care contribuie la: creșterea competitivității
  întreprinderilor românești în industria cinematografică, pe piețele naționale, europene și
  internaționale, modernizarea modului actual de producție, distribuție și consum și sporirea capacității de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor

Cum aplici:  

 • Cererile de finanțare trebuie depuse prin intermediul platformei pentru depunerea proiectelor, disponibilă aici: https://proiecte.pnrr.gov.ro, unde trebuie creat un cont
 • Lista documentelor necesare poate fi descărcată de aici
 • Dosarele de finanțare vor fi evaluate în ordinea cronologică a depunerii acestora

PNRR – Schemă de minimis și schemă de ajutor pentru digitalizarea IMM-urilor 

Apel gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), în cadrul Planului Național de Redresare și Rezilență. Are ca obiectiv sprijinirea digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-urilor), mai exact, vor fi susținute activități/acțiuni specifice care să ajute IMM-urile în dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate (Inteligență Artificială, Blockchain, Cloud Computing, Securitate Cibernetică) sau pentru a sprijini IMM-urile care adoptă tehnologii digitale (spre exemplu, pentru achiziții de hardware TIC, dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, soluții de automatizare a proceselor robotizate, învățarea automată, realitatea augmentată, realitatea virtuală).

Finanțare oferită: 

 • Granturi între 20.000 – 30.000 de euro (microîntreprindere)
 • Granturi între 20.000 – 50.000 de euro (întreprindere mică)
 • Granturi între 20.000 – 100.000 de euro (întreprindere mijlocie)

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Perioada depunerii de proiecte se va desfășura începând cu data de 15 februarie 2023 până pe 30 iunie 2023 (perioadă prelungită de înscrieri) 

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot depunde cereri de proiecte: microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) 
 • Pentru a primi finanțare, afacerile care aplică vor fi evaluate din punct de vedere al maturității digitale; pentru asta, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) și administratorul schemei de finanțare vor implementa un sistem de evaluare care va face recomandări pentru fiecare aplicant, în funcție de nevoia specifică a fiecăruia

Cum aplici:  

Innovators for Children 2023 

Innovators for Children este un program de accelerare anual dedicat soluțiilor tehnologice care aduc un impact pozitiv pentru bunăstarea copiilor și a adolescenților, prin inovare scalabilă. Anul acesta, acceleratorul ajunge la a cincea ediție, iar participanții selectați vor beneficia de mentorat, de workshopuri ce vor adresa impactul social al proiectelor, strategia de marketing și de propunere comercială, sustenabilitatea financiară și tacticile de atragere a partenerilor sau investitorilor.

Finanțare oferită:

 • Premiu de 5.000 de euro 

Termen-limită pentru aplicare:

 • Înscrierile au fost deschise până pe 11 august 2023

Criterii de eligibilitate:

 • Startupuri și ONG-uri din toată țara care au o idee de business, sunt în stadiul de prototip sau sunt de maximum 1 an ca soluție disponibilă comercial pe piață (la data finalizării perioadei de înscriere)
 • Participanții propun soluții tehnologice pentru diverse arii de dezvoltare cu care se confruntă copiii, în special soluții scalabile

Cum aplici

 • Completezi formularul de pe site-ul proiectului, disponibil aici, cu detalii despre soluția ta

EIT Urban Mobility: Open Innovation Call for Proposals

Programul este parte din Innovation Small Calls, un nou mecanism al EIT Urban Mobility în 2023 și face parte din componenta "Inovație", aliniat obiectivelor și obiectivelor misiunii UE "Climate-Neutral and Smart Cities". Categoriile de interes pentru proiectele care aplică pentru acest apel sunt Mobilitate și Energie, Logistică Urbană Durabilă sau Mobilitatea Digitală a Viitorului.

Finanțare oferită: 

 • Finanțarea alocată este cuprinsă între 350.000 de euro și 600.000 de euro, în funcție de categoria în care se află proiectul
 • Finanțarea totală alocată acestui apel este de 8 milioane de euro. Vor fi finanțate un număr de 15-18 proiecte

Termen-limită pentru aplicare: 

 • Aplicațiile pentru acest apel sunt deschise până pe 7 iunie 2023, ora 18:00, ora României 
 • Evaluarea proiectelor și prima etapă de evaluare externă a acestora: Iunie - August 2023 
 • Interviuri cu proiectele selectate: Octombrie 2023
 • Comunicarea rezultatelor: Octombrie - Noiembrie 2023 
 • Proiectele sunt programate să înceapă de la 1 ianuarie 2024

Criterii de eligibilitate:  

 • Pot aplica de la startupuri, IMM-uri, companii mari sau industrii întregi care răspund la una principalele provocări propuse de EIT Urban Mobility: Mobilitate și Energie, Logistică Urbană Durabilă sau Mobilitatea Digitală a Viitorului.

Cum aplici:  

 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail