Diurna: ce este, când se acordă, reglementări contabile

Dacă urmează să pleci într-o delegație sau o călătorie în interes de serviciu și, pe lângă bagaj, te gândești la cheltuielile pe care urmează să le angajezi odată cu această deplasare, trebuie să știi că ai dreptul la o sumă de bani menită să acopere o parte din cheltuielile cu deplasarea. Astfel, pentru zilele în care vei fi plecat în delegație, poți primi o indemnizație de călătorie, cunoscută și sub denumirea de diurnă.

Deși termenul este posibil să-ți fie familiar, s-ar putea să nu cunoști în detaliu condițiile în care poate fi acordată diurna sau cum se stabilește valoarea diurnei.

În continuare, vei afla mai multe informații despre acest tip de indemnizație de delegare, de la aspectele legislative la procedura de acordare.

Ce este diurna de deplasare

Prin diurnă înțelegem o sumă de bani de care poți beneficia atunci când călătorești în interes de serviciu și al cărei scop este să acopere o parte din cheltuielile deplasării angajatului. Alte sintagme sinonime pentru diurnă ar fi indemnizație de deplasare sau indemnizație de delegare.

Diurna este un drept al angajaților care se deplasează în scop se serviciu. Angajații firmelor înregistrate în România, precum și ai instituțiilor statului, au dreptul de a primi o sumă zilnică pe perioada în care desfăşoară activităţi profesionale în afara zonei de reşedinţă a angajatorului. 

Aceștia au dreptul, pe lângă decontarea cheltuielilor cu transportul și cazarea, la compensații ce acoperă alte servicii, precum deplasarea cu mijloacele de transport, masa sau alte servicii de care angajatul a avut nevoie pe parcursul delegării și care au legătură cu serviciul.

Diurna de deplasare se acordă în baza prevederilor legale în vigoare, precum și a contractului colectiv de muncă, dacă este cazul. 

Demararea și creșterea unei afaceri nu este un proces ușor, iar un factor esențial pentru succesul afacerii tale îl reprezintă personalul angajat. Condițiile favorabile de lucru, precum și beneficiile oferite te vor ajuta să construiești o echipă loială și motivată. Cursul ghidat Startup EDU, disponibil pe platforma Startarium, te va ajuta să înțelegi cum să-ți dezvolți afacerea pentru a fi competitivă și cum să dezvolți o abordare disciplinată a principiilor de business.

Ce prevede codul muncii despre diurna de deplasare

Înțelegem din Codul Fiscal că delegarea „reprezintă exercitarea temporară, din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuțiilor de serviciu în afara locului său de muncă”, iar Articolul 44 prevede că pentru acest tip de deplasări angajatul poate beneficia, în condiții specifice, de diurnă, pentru a acoperi o parte din cheltuielile pe care le implică delegarea.

Cum se stabilește valoarea diurnei legale

Diurna poate fi acordată pentru o perioadă de maxim 60 de zile calendaristice într-un an, indiferent dacă sunt consecutive sau nu, acesta fiind numărul maxim de zile în care un angajat poate fi trimis în delegație prin ordin de serviciu. În condiții speciale, delegația poate fi prelungită cu 60 de zile.

Cuantumul diurnei în sectorul bugetar

Valoarea diurnei pentru bugetari a fost stabilită prin HOTĂRÂREA nr. 714 din 13 septembrie 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu posibilitatea de a fi modificată prin ordinul Ministerului de Finanțe, ca urmare a ajustării indicilor de consum. 

Așadar, în prezent, valoarea diurnei în sectorul bugetar se raportează la prevederile Ordinului nr. 1235/2023 din 28 martie 2023 pentru actualizarea cuantumului indemnizaţiei de delegare/detaşare şi a cuantumului alocaţiei de cazare prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului. Documentul prevede că, pentru bugetari, valoarea diurnei este de 23 lei, începând cu data de 1 aprilie 2023.

Cum se calculează diurna pe zi în mediul privat

În sectorul privat, acest tip de compensație este asumat prin contractul individual de muncă sau prin contractul colectiv. Astfel, fiecare firmă în parte poate decide asupra cuantumului diurnei.

Atunci când valoarea diurnei este sub plafonul legal, cheltuiala cu diurna este deductibilă, iar dacă depășește acest plafon, diferența este considerată venit asimilabil salariilor, fiind impozabilă. 

Astfel, pentru ca diurna să nu fie impozabilă, trebuie să se încadreze în plafonul stabilit prin Codul Fiscal, respectiv 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţia personalului autorităţilor și instituţiilor publice (adică 23 lei/zi x 2,5 = 57,5 lei/zi) și în limita a 3 salarii de bază pe lună pentru salariați sau remunerații, în cazul administratorilor.

Un alt aspect important de menționat este că, pentru perioada în care se deplasează în interes de serviciu și primește diurnă, salariatul nu poate primi și tichete de masă.

Atunci când ești la început de drum, poate fi descurajant să afli că sunt atât de multe detalii ce pot impacta businessul tău. Startarium, cea mai complexă platformă pentru cei care fac primii pași în mediul de business, poate fi locul potrivit pentru a începe să înveți și să-ți formezi o mentalitate de antreprenor.

Cum și în ce condiții se acordă diurna internă și diurna externă

Articolul 1 din Anexa HOTĂRÂRII Nr. 714 din 13 septembrie 2018 prevede că „numărul zilelor calendaristice în care persoana se află în delegare se calculează de la data şi ora plecării până la data şi ora înapoierii mijlocului de transport din şi în localitatea unde îşi are locul permanent de muncă, considerându-se fiecare 24 de ore câte o zi de delegare”.

Din textul aceleiași hotărâri, coroborat cu modificările prevăzute în Ordinul nr. 1235/2023, aflăm că persoana delegată într-o localitate situată la o distanță cuprinsă între 5-50 km de localitatea în care își are locul de muncă beneficiază de o indemnizație de delegare de 23 de lei/zi. 

Totodată, „persoana delegată într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 de km de localitatea în care își are locul permanent de muncă și care nu se poate înapoia la sfârșitul zilei de lucru beneficiază de o alocație zilnică de delegare compusă din: o indemnizație de delegare, în cuantum de 23 lei/zi și o alocație de cazare, în cuantum de 265 lei/zi, în limita căreia trebuie să își acopere cheltuielile de cazare”.

În plus, legea prevede că plafonul neimpozabil pentru indemnizația de delegare, este stabilit astfel:

  • „în țară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat”;
  • „în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat”.

Plafonul aferent valorii a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat se calculează prin raportarea celor 3 salarii la numărul de zile lucrătoare din luna respectivă, iar rezultatul se multiplică cu numărul de zile din perioada de delegare/detașare/desfășurare a activității în altă localitate, în țară sau în străinătate.

Calcul diurna internă

Pentru deplasări ce depășesc 12 ore, pe teritoriul României se acordă diurna internă. Această compensație se acordă și pentru zilele de sâmbătă și duminică, dacă angajatul se află în delegație în aceste zile.

Valoarea diurnei ce se cuvine angajatului ce se deplasează în interes de serviciu este stabilită prin regulamentul intern, contractul colectiv și prin contractul individual de muncă și se achită, de regulă, înainte de efectuarea deplasării. 

Pentru calculul diurnei interne, se va avea în vedere la valoarea stabilită prin Hotărârea Guvernului, respectiv suma de 23 lei. 

Întrucât, așa cum am menționat mai sus, valoarea maximă deductibilă a diurnei în anul 2023 înseamnă de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, prin Hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice, în limita a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă ocupat, valoarea maximă deductibilă pe zi în 2023 este de 57,5 lei (23 lei x 2,5), cu 7,5 lei peste valoarea maximă deductibilă de anul trecut. 

Calculator diurnă 

Pentru a afla valoarea exactă a diurnei de deplasare, în funcție de variabilele plecării/revenirii, poți utiliza un calculator diurnă în România. Astfel, te asiguri că obții un calcul corect al diurnei în cazul în angajaților plecați în deplasare în interes de serviciu.

Alături de Startarium, vei parcurge cu încredere drumul tău spre un business de succes, știind că informațiile și resursele de care ai nevoie pentru a-ți crește afacerea se află la îndemâna ta. 

Calcul diurna externă

Diurna externă se împarte în două categorii şi se acordă la nivelul prevăzut pentru fiecare ţară în care are loc deplasarea, potrivit anexei la Hotărârea 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

În categoria a II-a se încadrează: viceprim-miniștrii, miniștrii, miniștrii delegați, secretarii de stat, subsecretarii de stat, personalul încadrat în funcții asimilate acestora prin acte normative, secretarii generali, secretarii generali adjuncți, înalții reprezentanți ai prim-ministrului, precum și prefecții, subprefecții, primarul general și viceprimarul Capitalei, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, ambasadorii, șefii reprezentanțelor diplomatice ale României, academicienii și membrii corespondenți ai Academiei Române, șeful Statului Major General, locțiitorii șefului Statului Major General și directorul Statului Major General, șeful Corpului de control și inspecție, șefii departamentelor Ministerului Apărării Naționale și locțiitorii acestora, șeful Statului Major al Forțelor Terestre, șeful Statului Major al Forțelor Navale, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene, locțiitorii secretarilor de stat din cadrul unităților care au astfel de funcții.

În categoria I se încadrează restul personalului.

Angajatorul nu poate acorda o diurnă mai mică decât valoarea minimă stabilită prin Hotărârea nr. 518/1995 pentru fiecare țară.

Pentru a calcula diurna externă, vom înmulți 2,5 cu valorile din tabelul cu nivelul diurnelor pentru fiecare țară din anexa la Hotărârea nr. 518/1995, iar rezultatul va reprezenta suma maximă deductibilă pentru indemnizația de delegare externă.

Iată câteva exemple de calcul al diurnei externe, conform valorilor din tabel:

  • Diurnă Turcia - categoria I - 38 USD, categoria II - 60 USD;
  • Diurnă Germania - categoria I - 35 euro, categoria II - 56 euro;
  • Diurnă Bulgaria - categoria I - 32 euro, categoria II - 51 euro.

Pentru diurna externă, cuantumul se calculează astfel: pentru perioade mai mici de 24 de ore, se acordă 50% până la 12 ore și 100% pentru perioada care depășește 12 ore.

Pentru a determina perioada pentru care se acordă diurna externă, se va avea în vedere mijlocul de transport folosit. Astfel, se va lua în calcul momentul decolării avionului, la plecarea în străinătate, şi momentul aterizării avionului, la sosirea în ţară, de şi pe aeroporturile care constituie puncte de trecere a frontierei de stat a României ori momentul trecerii cu trenul sau cu mijloacele auto prin punctele de trecere a frontierei de stat a României, atât la plecarea în străinătate, cât şi la întoarcerea în ţară.

În business, un partener de încredere este cel care îți oferă sprijinul atunci când ești la început, iar mai apoi te ajută să crești. Startarium poate fi partenerul de care ai nevoie pentru a-ți vedea afacerea pe drumul cel bun.

Ce bănci iau în calcul diurna zilnică

O altă întrebare ce îi preocupă pe angajați se referă la disponibilitatea băncilor de a lua în considerare acest venit atunci când se solicită un credit. 

Majoritatea băncilor iau în calcul diurna în analizarea unei solicitări din partea persoanelor fizice. Condiția este ca diurna să vină în completarea salariului lunar.

Cel mai bine este să te interesezi direct la bancă despre condițiile de acordare a unui credit, pentru a obține informațiile complete despre obținerea finanțării.

Impozitarea diurnei 

Așadar, așa cum am menționat anterior, compensațiile sub formă de diurnă sunt neimpozabile atât timp cât nu depășesc plafonul de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizație, și nu depășesc valoarea a 3 salarii de bază corespunzătoare locului de muncă.

În cazul în care plafonul este depășit, diferența dintre valoarea diurnei și plafonul menționat mai sus se consideră venit asimilat salariilor. Astfel, pentru această diferență se datorează:

  • impozit pe venit;
  • contribuții sociale pentru pensii;
  • contribuții pentru sănătate CASS;
  • contribuție asiguratorie pentru muncă.

Diurna pentru șoferi - ce este diferit în legătură cu această categorie de angajați

De obicei, șoferii sunt considerați salariați mobili, deoarece nu au un loc de muncă fix, prin natura jobului. Acest detaliu se va regăsi în contractul de muncă al angajatului. Astfel, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, sunt necesare deplasări la locații diferite în teritoriu. În aceste cazuri, întrucât aceste deplasări nu înseamnă delegații în sensul legii, ci atribuții de serviciu la locul de muncă, salariatul nu va primi compensații sub formă de diurnă.

Prin urmare, șoferii au dreptul la diurnă în limita a 2,5 ori nivelul stabilit prin Hotărârea Guvernului în perioada în care locul muncii prevăzut în contractul individual de muncă este modificat prin delegare și nu în situațiile în care au un loc de muncă mobil și se deplasează pentru a îndeplini sarcinile de serviciu.

Activitatea angajaților ce efectuează transport internațional și nu se încadrează în situațiile de detașare transnațională se supune prevederilor art. 43 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Drepturile de care beneficiază această categorie de angajați sunt cele prevăzute la art. 44 alin. (2) din actul normativ menționat.

Astfel, salariații ce activează în domeniul transportului internațional și sunt delegați temporar, din dispoziţia angajatorului, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, au dreptul la plata indemnizației de delegare, conform prevederilor legii sau contractului colectiv de muncă aplicabil.

Șoferii beneficiază de drepturile ce se cuvin unui salariat delegat în sensul legii, inclusiv de diurnă, pe perioada în care sunt trimiși în alt stat membru UE, dacă deplasarea lor nu se încadrează în situațiile de detașare transnațională. Cu toate acestea, beneficiază de diurnă doar în situațiile în care locul muncii înscris în contractul individual de muncă este modificat prin delegare.

Așadar, acordarea diurnei poate da bătăi de cap angajatorilor sau personalului HR, de aceea este recomandat să fii la curent cu aspectele legale relevante despre acest tip de compensație oferită pentru activități desfășurate în afara locului de muncă.


Surse foto: Unsplash.com, Unsplash.com, Unsplash.com

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail