Ce declarații fiscale trebuie depuse în prima parte a anului 2019

Până pe 31 iulie 2019, PFA-urile au trebuit să depună declarația unică privind veniturile realizate în 2018. Firmele care trebuiau să depună declarația 101 au putut face acest lucru până pe 25 martie. Mai jos poți afla cum se calculează sumele datorate în cele două cazuri.

Pentru că 2019 a venit cu o serie de modificări privind declarațiile fiscale care trebuie depuse periodic, am sintetizat în acest material câteva informații utile privind depunerea acestora. 

Persoanele fizice

Persoanele fizice care au obținut venituri din activități independente impuse în sistem real au obligația de a determina venitul net anual impozabil și a stabili impozitul anual datorat până pe 31 iulie (termen limită prelungit de ANAF prin ordonanță de urgență în data de 8 martie; inițial, termenul de depunere a fost 15 martie). Acesta este primul an în care impozitul anual datorat se stabilește de contribuabil, prin declarația unică, și nu prin decizia de impunere emisă de organul fiscal. Conform art.68 din Codul fiscal, contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice nu sunt cheltuieli deductibile - așadar, din venitul brut nu se pot scădea contribuțiile sociale obligatorii datorate de aceasta.

Cum se stabilește venitul net anual impozabil: 

 • Se stabilește venitul net anual recalculat/pierderea netă recalculată pe fiecare sursă din categoriile de venituri, prin deducerea din venitul net anual, determinat în sistem real, a pierderilor fiscale reportate.
 • Venitul net anual impozabil se determină prin însumarea tuturor veniturilor nete anuale recalculate prevazute mai sus, din care se deduce contribuția de asigurări sociale datorată.

Exemplu de calcul:

 • La un venit brut de 50.000 lei și cheltuieli deductibile (exclusiv contribuții sociale) de 15.000 lei, sumele de plată vor fi următoarele: CASS: 2.280 lei, respectiv CAS: 5.700 lei.
 • Pierderi reportate: 0 lei
 • Venit net anual: venit brut – cheltuieli deductibile = 50.000 lei – 15.000 lei = 35.000 lei
 • Venit net anual impozabil: 35.000 lei – 5.700 lei = 29.300 lei
 • Impozit: Venit net anual impozabil x 10% = 29.300 lei x 10% = 2.930 lei 

Astfel, la determinarea venitului net anual impozabil pentru anul 2018 persoana fizică va deduce doar contribuția de asigurări sociale datorată (potrivit prevederilor titlului V - Contribuții sociale obligatorii). Cum spuneam mai sus, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) nu se deduce.  

Venitul anual impozabil aferent lui 2018 se va stabili de către contribuabil prin Declarația unică. 

Ce trebuie să știi despre plata CAS și CASS

Spre deosebire de anul 2018, în 2019 trebuie să avem în vedere și faptul că plata CASS și a CAS a devenit obligatorie pentru veniturile anuale egale cu sau mai mari decât totalul a 12 salarii minime pe economie. 

 • Dacă venitul realizat de persoana fizică este mai mare decât plafonul de 12 salarii minime pe economie (salariul minim pe economie este 2080 lei, așadar vom avea 2080*12 luni=24960 lei) se va plăti și CAS (chiar dacă estimarea inițială ar fi fost sub plafon).
 • Dacă venitul estimat a fost sub plafon, iar realizările au fost tot sub plafon, nu se va plăti CAS.
 • Dacă venitul realizat este mai mare decât plafonul de 12 salarii minime pe economie se plătește CASS (chiar dacă ai estimat sub plafon).
 • Dacă ai estimat peste plafon, dar ai realizat sub plafon, iar în anul fiscal 2018 nu ai fost asigurat sau exceptat de la plata CASS, se va plăti CASS la nivelul a 6 salarii minime pe economie.

Deși acest lucru nu e specificat explicit în instrucțiunile de completare a declarației, dacă contribuabilul a estimat peste plafon, dar a realizat venituri sub estimat, iar în anul fiscal 2018 a fost asigurat sau exceptat de la plata CASS, nu plătește CASS.

Unde se poate depune Declarația unică

Aceasta se depune doar online, până pe 31 iulie inclusiv, prin mijloace electronice de transmitere la distanță: 

 • prin Spațiul Privat Virtual, de către contribuabil
 • pe site-ul e-guvernare.ro, cu certificat digital calificat, de către contribuabil sau împuternicit

Dacă declarația nu va fi depusă la timp, în funcție de termenul depășit, ANAF va întocmi un proces verbal de contravenție sau avertisment. În anumite situații, contribuabilul care a depășit termenul de depunere a declarației poate depune un memoriu către ANAF, în care să prezinte un argument de necontestat pentru nedepunerea în termen. Dacă memoriul este acceptat, contribuabilul va primi un avertisment. În caz contrar, va primi o amendă.  

Microintreprinderile

Potrivit Codului Fiscal (art. 47, aliniatul 1), o microintreprindere este o persoană juridică română care îndeplinește cumulativ următoarele condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

 • a realizat venituri care nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului în euro este cel valabil la închiderea exerciţiului financiar în care s-au înregistrat veniturile)
 • capitalul social al acesteia este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale
 • nu se afla în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii

Potrivit Codului fiscal (art. 52, aliniatul 1), dacă în cursul unui an fiscal o microintreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit, începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită. Limita fiscală prevazută la aliniatul 1 se verifică pe baza veniturilor înregistrate cumulat de la începutul anului fiscal. 

Calculul și plata impozitului pe profit de către microintreprinderile care se încadrează în prevederile aliniatului 1 se efectuează luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv. 

Conform prevederilor articolului 54 , pentru încadrarea în condițiile privind nivelul veniturilor prevăzute la art. 47, aliniatul 1, litera c, și art. 52, se vor lua în calcul aceleași venituri care constituie baza impozabilă prevăzută la art. 53.

Așadar, dacă vă încadrați în condițiile de mai sus, începând cu trimestrul IV veți fi plătitor de impozit pe profit și veți calcula impozit pe profit luând în considerare veniturile și cheltuielile realizate începând cu trimestrul IV 2018.

De asemenea, conform articolului 55, aliniatul 3, dacă în cursul anului fiscal, una dintre condițiile impuse la articolul 47, aliniatul 1, literele d și e, nu mai este îndeplinită, microintreprinderea comunică organelor fiscale competente ieșirea din sistemul de impunere pe veniturile microintreprinderilor, până la data de 31 martie (inclusiv) a anului fiscal următor. Ratarea termenului de declarare implică amenzi de până la 5.000 de lei, iar ratarea termenului de plată implică aplicarea de dobânzi și penalități de întârziere ori, posibil, penalități de nedeclarare.

Firmele cu cifră de afaceri mai mică de 1.000.000 euro la finalul lui 2018, au trebuit să depună, până la 25 martie 2019, formularul 101, adică declarația anuală de impozit pe profit, pentru anul precedent.

Impozitarea pe veniturile microintreprinderilor este de:

 • 1% pentru microintreprinderile care au unul sau mai mulți salariați; în cazul în care salariații lucrează part-time, cota de 1% se va aplica doar dacă fracțiunile de normă reprezintă, însumate, echivalentul unei norme întregi. De exemplu, o microintreprindere cu doi salariați cu normă de 2 ore/zi va aplica cota de 3%. Dacă însă norma celor doi salariați este de câte 4 ore, se va aplica o cotă de 1%. 
 • 3% pentru microintreprinderile care nu au salariați.

Companiile din domeniul bancar, asigurări, piețe de capital sau jocuri de noroc sunt impozitate ca microintreprinderi atâta timp cât cifra lor de afaceri nu este mai mare de un milion de euro. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail