Proprietatea intelectuală | Particularități pentru business-urile cu mai mulți asociați

Chiar dacă sunt doar la început, afacerile în care există mai mulți acționari trebuie să stabilească felul în care va funcționa compania: de la atribuții, la drepturi și obligații. Iar acestea trebuie să includă și clauzele de proprietate intelectuală.

Cine poate fi asociat

Într-o societate cu răspundere limitată (SRL), oricine poate fi asociat. Și când spunem oricine, ne referim aici și la persoanele fizice, dar și la alte persoane juridice. Există totuși câteva criterii care trebuie îndeplinite în momentul în care se adaugă noi acționari într-un business. Printre acestea putem enunța: oferirea de către un alt acționar a unei părți sociale din compania respectivă, majorarea capitalului firmei, moștenirea. 

Drepturile și obligațiile asociaților

Orice drept care ți se acordă în cadrul unui business vine la pachet și cu o serie de obligații adiacente. În primul rând, fiecare asociat va fi nevoit să aducă o contribuție, parte din capitalul social al noii companii înființate. Această contribuție poate lua forma unei sume de bani, sau chiar a unor bunuri, contribuții care sunt nevoite să fie consemnate în actul constitutiv al companiei. Aceste contribuții sunt cele care hotărăsc la finalul anului, cum anume va fi împărțit profitul sau pierderea companiei, după caz. 

Cum gestionezi activele de proprietate intelectuală ale companiei?

Un element de care foarte puține companii țin cont este strategia de proprietate intelectuală. Indicat ar fi ca încă din faza incipientă să se stabilească ale cui vor fi activele de IP ale companiei, cine le va deține în cazul în care unul dintre acționari hotărăște să părăsească compania. Un contract care să stipuleze în mod cert că toate activele care se vor crea în cadrul companiei, rămân ale acesteia, vă poate salva de ore întregi petrecute în fața Instanței, fără să mai menționăm pierderile financiare care pot fi uriașe. 

Doar în acest mod vă veți putea asigura de faptul că toate activele companiei vor rămâne în siguranță și vor putea fi utilizate indiferent de numărul acționarilor. 

În actul constitutiv al firmei, vor fi stipulate obligațiile, dar și drepturile fiecărui acționar. Astfel, acționarul are dreptul de a fi informat cu privire la orice aspect al companiei, are dreptul de a vota, de a se retrage din societate oricând sau dreptul la dividende. În momentul în care acesta hotărăște că îți dorește să părăsească firma, el va primi procent din valoarea companiei, în funcție de procentul cu care acesta a contribuit în momentul instituirii companiei. 

Ce se întâmplă cu activele de proprietate intelectuală ale companiei

În funcție de fiecare companie în parte și de strategia de business pe care aceasta o implementează, este indicat să cunoașteți tipurile de active de proprietate intelectuală posibile. În primul rând, fiecare business trebuie să dețintă în portofoliul de IP o marcă, fie aceasta verbală sau figurativă. Deținerea unei mărci te va ajuta atât la nivel național, cât mai ales în momentul în care dorești să îți scalezi business-ul la nivel internațional. Marca ar trebui depusă în numele companiei, astfel încât o dată cu plecarea unuia dintre acționari, aceasta să rămână în continuare în proprietatea companiei. 

O altă activă de proprietate intelectuală foarte importantă în procesul de dezvoltare al companiei este brevetul de invenție. Pentru a vă putea asigura de faptul că și acest tip de activă va rămâne în administrarea companiei, toți inventatorii brevetului vor trebui să semneze un contract de cesiune definitivă a drepturilor de autor. Astfel, toate drepturile vor fi cedate către cesionar pe o perioadă nedeterminată de timp. 

Acțiunile care ar trebui întreprinse în situația în care există mai mulți acționari sunt simple. Însă acordarea unei atenții minime asupra acestui subiect vă poate aduce prejudicii foarte mari, echivalente chiar cu întreaga valoare a business-ului. Nu trebuie să treceți cu vederea detalii care în aparență pot părea irelevante, detalii precum: crearea unei strategii de PI care să stipuleze în mod clar proprietarii activelor de proprietate intelectuală, trecerea tuturor activelor de PI pe numele companiei etc. Acestea pot face diferența între succesul și eșecul unei companii, indiferent de domeniul de activitate al acesteia. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail