Totul despre impact investment | Înregistrare webinar

Cum pot obține afacerile sociale finanțare de la fondurile de impact investment? Ce profil de startup este de interes pentru acestea? Cum este evaluat impactul produs de astfel de inițiative? Despre toate acestea am discutat într-un webinar 4GOOD alături de Gabriela Gandel – Board Director @ Impact Hub Network, Andrew Gray – Investment Manager @ Tilia Impact Ventures și Damien Thiery – Managing Director @ Ateliere fără Frontiere, Co-founder @ Smart Impact Capital.

5 idei din webinar 

Focus: impact entrepreneursimpact enterprises

 • Ce înțelegem prin impact entrepreneurs? Acești antreprenori sunt ghidați de dorința de a schimba lumea în bine și adreesează, prin afacerile pe care le construiesc, puncte de acțiune incluse în Obiectivele de Dezvoltare Sustenabilă ale Organizației Națiunilor Unite (SDGs - Sustainable Development Goals).
 • Ce sunt întreprinderile sociale (impact enterprises)? Astfel de întreprinderi prioritizează măsurarea și extinderea impactului lor social sau de mediu, care e cel puțin egal sau mai vast decât interesele lor financiare. Au de asemenea și un revenue model sustenabil. În plus, au guvernanță reprezentativă – adică segmentul de oameni pe care îl servesc este reprezentat în structurile decizionale și de ownership. 
 • O întreprindere socială (impact enterprise) poate scala chiar dacă oferă o soluție relativ simplă, dar care folosește tehnologia, și un model de distribuție care implică comunitatea.
 • Afacerile sociale sunt categoria cu cea mai rapidă creștere la nivel global în rândul IMM-urilor (ex: 1 din 4 în Filipine, 5% din PIB în Marea Britanie/ Germania etc)

De ce anume au nevoie întreprinderile sociale ca să aibă succes 

 • Vizibilitate – au nevoie de marketing & comunicare pentru ca stakeholderii și clienții lor să îi prioritizeze
 • Acces la piață și capacitatea de scalare – uneori, chiar dacă există investiții, piața nu este îndeajuns de dezvoltată să ofere oportunitatea scalării 
 • Acces la finanțare – în special finanțare pentru early stage, care își poate asuma riscuri, și care vizează și impactul inițiativei, nu doar rezultatele financiare 
 • Mediu care să faciliteze dezvoltarea unei afaceri (ease of doing business) – nu există bariere majore (legislative sau reglementări) pentru intrarea pe piață, sprijin instituțional, posibilitatea de a măsura și gestiona impactul generat, acces la educație 

Rolul rețelei globale Impact Hub 

 • Impact Hub e cea mai mare rețea globală pentru impact entrepreneurs
 • Rețeaua IHB conectează antreprenori și inovatori cu companii, investitori și instituții publice cu scopul de a facilita inovația green și inclusivă. Toate acestea, prin: 
 • Construirea de comunități colaborative 
 • Sprijinirea antreprenorilor (educație, programe de incubare, accelerare, scalare, acces la finanțare și investitori)
 • Punem la dispoziție o infrastructură fizică și virtuală
 • Facilităm scalarea inovației inclusive și green

Intro to Impact Entrepreneurship

 

Focus: ce factori ia în considerare un impact investor 

Se preconizează că următorii 1000 de „unicorni” (companii care au o valoare de piață de peste 1 miliard de dolari) nu vor fi motoare de căutare sau companii media, ci afaceri care vor folosi hidrogen, oțel sau ciment „verde” sau care vor fi implicate în agricultura sustenabilă.  

Înainte de a vorbi despre ce își dorește să vadă un impact investor, e important să ne reamintit că există și alte instrumente de finanțare care pot fi accesate:

 • business angels – oameni dispuși să susțină alți oameni pentru ideile lor, chiar dacă nu au scos încă un produs pe piață;
 • acceleratoare de business și programe de incubare care să ajute antreprenorii să treacă de la stadiul de idee la cel de prototip validat în piață.

Un impact investor se va uita la modelul de business al organizației și va dori să vadă și rezultate înainte de a lua o decizie. 

Lista Obiectivelor de Dezvoltare Sustenabilă i-a ajutat și pe investitori să aleagă ce întreprinderi vor să finanțeze: în locul inițiativelor filantropice sau organizațiilor care vor să facă bine în termeni largi, acum există aceste criterii în jurul cărora trebuie să se desfășoare activitatea lor pentru a avea credibilitate în fața investitorilor. 

„Impact investments” sunt acele investiții făcute către companii, organizații și fonduri /fundații cu intenția de a genera impact social și/sau de mediu, nu doar randament financiar. (sursă

Cum decurge procesul de impact investment

Problema pe care o rezolvă | Întâi de toate se pune întrebarea: „Care este schimbarea care rezultă din activitatea companiei? Cum ar sta lucrurile dacă aceasta nu ar exista?”. Apoi se realizează o scurtă analiză a performanței organizației în comparație cu media din sectorul său de activitate pentru a putea seta anumite praguri și targeturi de urmărit. 

Un alt lucru pe care un impact investor vrea să-l afle de la o organizație care apelează la el este răspunsul la întrebarea: „De ce/cum de problema aceasta nu a fost rezolvată până acum”. Răspunsul îi va dovedi că organizația respectivă cunoaște domeniul în care activează și a făcut o cercetare de piață amănunțită înainte de a se prezenta în fața sa. 

Viziunea comună | În principiu, între fondatorul organizației care apelează la finanțare și fondul de impact investment ar trebui să existe o aliniere la nivel de viziune și de filosofie de business. În afară de viziunea fondatorului și de personalitatea sa, pentru un impact investor este important să vadă că acesta își înțelege limitările și este capabil să adune în jurul său o echipă care să „umple” golurile de know-how. La urma urmei, există numeroase scenarii în care fondatorul părăsește organizația la un anumit moment, de aceea este necesar ca în spatele viziunii să existe o echipă capabilă să o ducă mai departe, o „coloană vertebrală” care să o susțină chiar și atunci când inițiatorul ei iese din joc. 

Modelul de business | Un alt factor important este ca organizația să aibă un model de business sustenabil care să-i permită să ramburseze banii în limita de timp agreată. 

Există și un ABC al întreprinderilor sociale, care contează la fel de mult precum modelul de business:  

A - Acționează pentru a reduce răul care s-a produs deja sau pentru a preveni înrăutățirea anumitor situații. 

B – Lucrează în Beneficiul stakeholderilor (grupului-țintă pe care îți propui să-l ajuți). 

C – Contribuie la crearea de soluții (fie făcând tu, de la 0, ceva anume, fie construind pe baza a ceea ce au început alte organizații care lucrează în aria pe care o vizezi prin activitatea ta). 

Impactul pe termen lung | Impactul e privit din două perspective: profunzimea (cât de profundă este schimbarea pe care o presupune rezolvarea problemei pe care o adresezi?) și amploarea (scara la care lucrezi - câți oameni poți ajuta cu soluția pe care o dezvolți?). 

Impactul trebuie să fie intenționat, măsurabil și să aibă potențial de scalare. 

Modelul de business trebuie să reușească să alinieze în mod natural obiectivele legate de impact și pe cele financiare. De asemenea, investitorii vor dori să vadă un „lanț valoric al impactului” de la un capăt la altul, construit conform Teoriei Schimbării (inputuri - activități - outputuri – rezultate – impact). 

Este importantă alinierea dintre impact investor și organizația care primește investiția în ceea ce privește impactul global al activității sale de-a lungul duratei anticipate a proiectului. Impactul este, de regulă, definit conform Teoriei Schimbării. 

Definirea indicatorilor de performanță | În colaborarea dintre impact investor și beneficiar se va stabili și o metodă de măsurare a impactului. De regulă, vor fi definiți a 2-5 indicatori de performanță (KPI-uri) alături de organizația care aplică pentru finanțare: 

 • Indicatori de scară: cuantificabili, strâns legați de modelul de business (ex: cantitatea de emisii de CO2 economisită) 
 • Indicatori ai schimbării (ex: îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor, creșterea transparenței în achizițiile publice etc.) 

Un impact investor face și investiții pre-seed, cât timp organizația are un model de business solid, clar și structurat, un anumit produs sau o soluție pe piață care a câștigat tracțiune (are o bază de clienți de tip „early adopters” care chiar apreciază produsul/soluția) și este pregătită să intre în etapa de scalare. 

Durează destul de mult timp până când o organizație reușește să aibă un produs de tip product/market fit, așa că recomandarea este să se apeleze într-o primă fază la non-dilutive funding (finanțările prin intermediul cărora poți primi bani fără a renunța la nicio parte din capitalul propriu al firmei) înainte de a încerca să aplici pentru o rundă de impact investment. 

Tipuri de investiții și cum se face alegerea de a investi într-o întreprindere socială 

 • Există mai multe tipuri de investiții: investițiile tradiționale, responsible investing, sustainable investing (care au în vedere profitul și nu se uită la impact) pe de-o parte și finance-first impact investing, impact-first investing, venture philantropy și filantropia tradițională (care au în vedere impactul și finanțează de la organizații fără randament financiar sau cu randament financiar sub cel al pieței, până la întreprinderi sociale cu randament financiar solid) de cealaltă parte. 
 • Fondurile de impact investment verifică în primul rând dacă misiunea și valorile organizației sunt aliniate cu SDG-urile ONU sau dacă contribuie la schimbări societale ori legate de mediu. Aspectele financiare și operaționale cad în plan secundar. 
 • Principalele arii în care se investește sunt incluziunea socială & încurajarea implicării civice (incluziunea socială și inserția pe piața muncii a grupurilor sociale dezavantajate; transparență instituțională), mediu & sustenabilitate (economie circulară, orașe sustenabile, biodiversitate), educație de calitate (edtech), sănătate & wellbeing. 
 • În a doua fază a screeningului, investitorii încearcă să înțeleagă dacă organizația care dorește susținerea lor a înțeles și a definit impactul pe care își dorește să-l aibă și cum anume îl măsoară sau plănuiește să-l măsoare. Acest lucru se desfășoară urmând principiile Teoriei Schimbării (Theory of Change). 
 • Investitorii sunt de asemenea interesați de strategia de impact a organizației: KPI-uri, ținte de atins, impactul vizat în funcție de finanțare (dimensiunea impactului pe fiecare tranșă de bani primiți, primă de risc, posibila redefinire a misiunii în caz de scalare sau alte schimbări care pot afecta activitatea organizației). 
 • Odată ce investesc într-o întreprindere, acești impact investors încearcă s-o ajute să maximizeze schimbările pe care le poate produce. Poate fi vorba de ajutor în comunicare, în raportare sau în networking cu investitori tradiționali, odată ce organizația e suficient de matură și de credibilă în activitatea sa.  
 • Fondurile de capital de risc au ca misiune să aducă valoare companiei în care investesc, de aceea multe dintre ele au un impact manager dedicat care să ajute membrii companiei să se alinieze mai bine cu misiunea lor, să înțeleagă mai bine măsura succesului în antreprenoriatul social și să monitorizeze/raporteze corect schimbările pe care le produc în mod concret. 

PDF

Fonduri de impact investment 

 • Un avantaj al fondurilor de impact investment este acela că, spre deosebire de investitorii tradiționali, au o strategie de exit responsabilă, în care încearcă să minimizeze riscurile care pot afecta impactul investiției după exit. Un alt avantaj este reprezentat de faptul că, în viitor, este foarte probabil să apară mai multe fonduri de investiții care să ofere capital pe termen lung și să împartă riscul financiar între investitor și beneficiar – asta datorită nevoii startupurilor pentru mai multă flexibilitate în finanțare. 

 • În România, Smart Impact Capital este o echipă de investitori și experți în business care investește în afaceri cu impact social aflate în stadii incipiente (cu valoarea de piață de 10 000 – 100 000 EUR), ajutând la incubarea acestora și la pregătirea lor pentru investiții de tip series A. 

 • La nivel european, Impact Database este o inițiativă care mapează ecosistemul de impact investing, ajutându-i atât pe investitorii care caută să-și alinieze investițiile cu valorile, cât și pe beneficiarii care caută finanțatori pe măsura ambițiilor și necesităților lor.  

Exemple de afaceri sociale românești 

 • Ateliere Fără Frontiere este un ONG înființat în jurul economiei circulare cu scopul de a oferi locuri de muncă persoanelor din grupuri defavorizate, precum persoane care provin din medii cu violență domestică, victime ale fenomenului abandonului școlar, rromi, victime ale traficului de persoane sau ale abuzului de substanțe etc., și de a le oferi servicii sociale care consistă în consiliere de carieră, consiliere financiară și acces la educație și la servicii de mental wellbeing.  

 • Urban Cultor este o organizație care își propune să creeze orașe mai incluzive și mai verzi, în care sectorul public și cel privat își dau mâna și inițiază sau participă împreună la proiecte de grădinărit urban și de compostare. Scopul ei este acela de a cultiva un spirit eco-responsabil pentru generațiile prezente și cele viitoare. 

 • Climato Sfera este un ONG al cărui scop este acela de a organiza și implementa proiecte ce contribuie la conștientizarea schimbărilor climatice și acțiuni concrete pentru pentru redefinirea societății actuale într-una sustenabilă pentru oameni și Planetă. Este constituit dintr-un grup multidisciplinar format din cercetători, antreprenori și reprezentanți ai sectorului de business care lucrează împreună pentru a facilita tranziția ecologică - misiune prioritară pentru organizație. 

 


Despre speakeri 

Gabriela Gandel – Board Director @ Impact Hub Network  

Din rolul ei de lider în organizații globale, consultant în dezvoltare organizațională și învățare experențială, Gabriela este dedicată construirii de organizații și sisteme care îi ajută pe oameni să își atingă potențialul și sp își îndepplinească viziunile.  

Are o experiență de peste 10 ani ca director și consultant în schimbare organizațională în ONG-uri sau companii for profit din peste 50 de țări. Timp de 10 ani a fost director global al rețelei Impact Hub și a contribuit la construirea unei infrastructuri de scalare pentru afaceri sociale și inițiative inovatoare care se adresează marilor provocări globale. În prezent, Gabriela face parte din boardul global Impact Hub.    

Andrew Gray – Investment Manager @ Tilia Impact Ventures   

Andrew face parte din echipa de investitori a Tilia Impact Ventures. Este mentor, angel investor și startup operator și are experiență în consultanță strategică. Se concentrează pe proiectele care generează schimbări semnificative, pe lângă profit. Această filosofie l-a ghidat pe întregul lui parcurs, de la proiecte de democrație participativă în Europa, Senegal și India, la proiecte care au sprijinit incluziunea financiară pentru micro-antreprenorii din Ghana. Andrew este membru în boardul Cyrkl, un marketplace de economie circulară și în boardul startupului fintech Tendelo. De asemenea, Andrew a absolvit și un program MBA la Universitatea Cambridge. 

Damien Thiery – Managing Director @ Ateliere fara Frontiere, Co-founder @ Smart Impact Capital  

Damien a lucrat în sectorul privat în Franța, Marea Britanie și România și are expertiză în corporate finance, optimizare de procese de producție și resurse umane. S-a alăturat Ateliere Fără Frontiere pentru dezvoltarea celor 3 proiecte de economie circulară, în care persoane din grupuri dezavantajate primesc sprijinul personalizat de care au nevoie ca să își recâștige controlul asupra propriei vieți și să fie reintegrați în piața muncii. Damien este implicat în proiecte de impact în domeniul tranziției ecologice și este co-fondator Urban Cultor, Smart Impact Capital și Climatosfera.   

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail