Kreatív jólét | Hasznos kifejezések

Íme néhány kifejezés, amit ezen a tanfolyamon tanulhatsz meg!

EntreComp keretrendszer 

Az EB által 2016-ban közzétett „Vállalkozási kompetencia Keret (“Entrepreneurship Competence Framework)” egy közös referenciakeret, amely három kulcsterületen 15 kompetenciát határoz meg, amelyek leírják, mit jelent vállalkozónak lenni. 

Kreatív vagy művészeti beavatkozások 

A művészeti beavatkozás egy korábban létező műalkotással, közönséggel vagy helyszínnel/térrel való interakció. A konceptuális művészet égisze alatt áll, és általában a performansz művészet egyik formája. A beavatkozás utalhat a művészetre is, amely a művészeti világon kívüli helyzetbe kerül, és megpróbálja megváltoztatni az ott fennálló viszonyokat. Például az intervenciós művészet megkísérelheti megváltoztatni a gazdasági vagy politikai helyzetet, vagy megpróbálhat  tudatosítani az emberekben egy olyan állapotot, amelyről korábban nem tudtak. 

Kreatív gondolkodás 

A kreatív gondolkodás egy módja annak, hogy a problémákat más szemszögből nézzük és oldjuk meg, elkerülve a mainstream megoldásokat. 

Elme térkép (Mind map) 

A Mind Map egy egyszerű módja annak, hogy a gondolatokat organikusan fejleszd anélkül, hogy aggódnod kellene a rend és a struktúra miatt. Lehetővé teszi, hogy vizuálisan strukturáld az ötleteidet, segítve az elemzést és a felidézést. 

Újszerű megközelítést alkalmazva 

Ez a kifejezés azt jelenti, hogy „a normál gyakorlaton vagy a hagyományos gondolkodáson kívül vagy azon kívül”. Főleg a dobozon kívüli gondolkodásban használatos, ami azt jelenti, hogy kreatívan vagy szokatlan módon gondolkodunk. 

Kreatív problémamegoldás 

A kreatív problémamegoldás (CPS) egy módja annak, hogy kreativitásod új ötletek és problémák megoldására használd. A folyamat a divergens és konvergens gondolkodási stílusok szétválasztásán alapul, így az első szakaszban az alkotásra, majd a második szakaszban az értékelésre összpontosíthatsz. 

SMART célok 

A SMART egy mozaikszó, amelyet a célok kitűzésére használhat. Kritériumait Peter Drucker Management by Objectives koncepciójának tulajdonítják. 

Fókuszcsoport 

A kvalitatív adatok gyűjtésének egyik módja a fókuszcsoportos beszélgetés. A fókuszcsoport során a kutatók vitát kezdeményeznek, hogy nézeteket és elméleteket alkossanak a kutatási témáról. 

PERMA modell 

Abraham Maslow volt az egyik első szakember a pszichológia területén, aki leírta a jólét fogalmát, valamint az önmegvalósító személy jellemzőit. Az önmegvalósítás leírása a PERMA modell előképe, amely felvázolja a virágzó egyén és a Wellbeing Theory (WBT) jellemzőit. 

Prioritásmátrix 

Az Eisenhower-mátrix néven is ismert prioritási mátrix egy egyszerű döntéshozatali eszköz, amely segít megkülönböztetni a fontos, nem fontos, sürgős és nem sürgős feladatokat. A feladatokat négy mezőre osztja, amelyek rangsorolják, hogy mely feladatokra kell először összpontosítania, és melyeket delegáljon vagy töröljön. 

Mindfulness 

Az mindfulness azt jelenti, hogy bizonyos módon figyelünk: szándékosan, a jelen pillanatban és nem ítélkezve. 

Folyam 

Csíkszentmihályi Mihály, a flow kifejezést megalkotó kutató felfedezte, hogy azok, akik átélik a flow-t, általában hasonlóan írják le. Időtlenség érzése van. A flow-t tapasztaló emberek számára az általuk elvégzett feladatok egyszerűnek tűnnek, és a dolgok egyszerűen összejönnek. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail