A kreatív beavatkozások alapelvei

A kreatív beavatkozások háromféle kreatív és művészi elemen keresztül hatnak a nem kreatív szervezetekre – mindegyiket megtalálod a következő leírásban.

1. Kreatív és művészeti alkotások 

A kreatív beavatkozások révén a szervezeti folyamatokban részt vevő valamennyi szakember, elsősorban a vezetők, kreatív és művészeti alkotásokba vonhatják be az érintetteket (elsősorban a munkavállalókat vagy az ügyfeleket) a művészeti meghívásokon keresztül, valamint a megvásárolt vagy megrendelt műalkotásoknak a szervezet megjelenéséhez való hozzáadásával, jellemzően a műalkotások munkahelyi kiállításával. 

Ily módon a kreatív beavatkozások esztétikai kommunikációt hoznak létre, olyan élményt generálva, amely a meglehetősen kötetlen szórakozástól (pl. dekoratív művészet és mainstream zene) a személyes nézőpontokkal, ideálokkal és gondolkodásmóddal való mélyen megható találkozásokig terjed. 

A műalkotásokkal való részvétel a szervezetekben nemcsak fontos egyéni és csapatfejlesztési folyamatokhoz vezethet, hanem támogatást is mutat a művészetek iránt, ami a nyilvánosság különböző fokán keresztül gyakran a jó vállalati állampolgárság jelének számít, és (b) közvetíti a szervezetek értékeit (pl. konzervatív vs. progresszív) és a társadalomban vállalt vagy kívánt pozíciójukat (pl. elitista vs. népszerű). 

2. Kreatív és művészi kompetenciák 

Az alkotók és művészek képességei nem mindig korlátozódnak a tisztán művészi felhasználásra. Ilyen például a szokatlan gondolkodás és színészi játék ("eredetiség"), a "nyelven túli" kommunikáció (azaz térben és időben elrendezett képek, tárgyak és hangok, illetve a "sorok között" megszólaló szövegek) révén történő elérés, a nagy (színpadi) jelenlét és karizma, valamint a célok kivételes elszántsággal és rugalmassággal történő követése. 

Az ilyen képességek általában akkor hasznosak a szervezetekben, ha körültekintően használják a megfelelő időben, és helyen.  

3. Művészet és kreatív gyakorlatok 

A kreatív beavatkozások felhasználhatják a művészetekkel kapcsolatos ismereteket a szervezeti gyakorlatok tájékoztatására. 

Például a szervezeti gyakorlatok művészeti gyakorlatként való kezelése alapot jelenthet további know-how alkalmazására a (vevői) kommunikációval kapcsolatban, ami lehetővé teszi a „friss pillantást”, a szervezeten belüli tevékenységek új perspektíváját, elősegíti a szervezeti változást és a rugalmasságot. 

Dióhéjban: a kreatív beavatkozások nemcsak a hatékonyságot, a motivációt és a vállalati kultúrát növelik azáltal, hogy megtalálják és megoldást kínálnak a kommunikációs problémákra (például egy művésznek az az ötlete támadhat, hogy készítsen fényképes dokumentumfilmet az alkalmazottak munkájáról és munkahelyéről, hogy növelje a motivációt, a kollektív felelősséget és a hatékony kommunikációt), hanem a szolgáltatásnyújtást és a termékinnovációt is jobbá tehetik. 

Kétségtelen, hogy az alkotók és a művészek képesek megragadni az emberek kreativitását azáltal, hogy megszakítják a hagyományos rutinokat, gondolkodásmódot és irányítási folyamatokat, és fordítva, teret nyitnak a gondolkodás és a cselekvés új módjainak. 

A kreatív beavatkozások révén a szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy új szemmel értékeljék önmagukat, és megkérdőjelezzék, hogy mit, hogyan és miért csinálnak. A kreatívok és művészek általában produktívabbak, amikor az innováció középpontjában álló bizonytalansággal szembesülnek, és az ismeretlen felfedezésében a szervezetek minden szintjén kölcsönösen támogathatják a szervezetet, az embereket és a csapatokat, hogy a jó ötletek ne tűnjenek el a gyors megoldások keresésének nyomása alatt. 

Ezért ez a kölcsönös elkötelezettség ösztönözheti az egyéneket és csoportokat érzelmi, fizikai és intellektuális szinten azáltal, hogy különböző módon dolgoznak, és közös pozitív tapasztalatokat vezetnek be a csoportokon belül. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail