Cum analizezi datele și rezultatele unui focus grup

Iată care sunt secțiunile-cheie ale unui astfel de raport.

 1. o pagină de titlu cu numele raportului, data, locul, numele companiei și subiectul discutat  
 2. un scurt rezumat care să prezinte data, locul, participanții, scopul și orice rezultate de ansamblu obținute în urma grupului de discuții. Toate aceste detalii vor fi detaliate în raport.  
 3. o secțiune în care se explică scopul grupului de discuții, inclusiv ceea ce compania a sperat să învețe și întrebările care au fost adresate.  
 4. o secțiune în care să detaliezi caracteristicile participanților. Pe lângă datele demografice, cum ar fi vârsta, sexul și nivelul veniturilor, poți include statutul marital și parental etc., deoarece acest lucru poate ajuta la identificarea elementelor comune ale grupului (exemplu: un grup de femei tinere, singure, care lucrează, sau un grup de mame căsătorite, de vârstă mijlocie).  
 5. o secțiune în care se prezintă concluziile, începând cu o prezentare generală și apoi prin consemnarea întrebărilor și a răspunsurilor membrilor grupului de discuții. În plus, se adaugă și opiniile personale ale facilitatorului/moderatorului cu privire la cât de entuziasmați sau nu au fost membrii grupului în legătură cu anumite subiecte.  
 6. o secțiune în care se formulează recomandări pe baza constatărilor, enumerând orice diferențe între ceea ce se aștepta să se găsească și ceea ce s-a aflat în cele din urmă. Autorul trebuie să explice de ce face aceste recomandări folosind informațiile obținute în timpul grupului de discuții și poate introduce alte cercetări pe care compania le-a efectuat anterior pentru a-și susține recomandările.   
 7. un rezumat care prezintă raportul și concluziile acestuia.  

Pentru analiza rezultatelor focus-grupurilor, trebuie parcurse 5 etape cheie.  

Cele cinci etape ale procesului de Analiză 

Iată pașii analizei în detaliu.  

1. Gruparea datelor colectate   
Grupezi răspunsurile de la toate interviurile la fiecare întrebare - Pentru fiecare întrebare, ce spun respondenții?  

2. Clasificarea și etichetarea informațiilor   
Ce descrie fiecare grup de răspunsuri? - Organizează și clasifica răspunsurile în categorii și eticheteaza fiecare grup de răspunsuri.  

3. Constatări și concluzii
Cum răspund informațiile la obiectivele cercetării?  

4. Ipoteza  
Ce teorii se dezvoltă?  

5. Implicații  
Ce înseamnă acest lucru? - Ce teme majore se desprind?  

După acești pași, autorul analizei va răspunde la următoarele întrebări:  

 • Ce ai descoperit?  

 • Cunoștințele sunt ceva ce știai deja sau sunt noi?  

 • Confirmă informațiile o idee formată anterior?  

 • Trec constatările testul "mare lucru" sau "și ce dacă"?  

 • Cum îți schimbă cunoștințele  perspectiva?  

 • Ce altceva mai trebuie să știi?  

 • Care sunt temele majore care apar?  

 • Ce informații ai obținut?  

Bineînțeles, ultimul pas este acela de a trage concluziile și de a stabili temele majore care decurg din rezultatele focus-grupurilor. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail