A kreatív beavatkozások értékelésére használható módszerek

Hogyan mérhető a kreatív beavatkozások és stratégiák hatása a vállalkozásra?

A kreatív beavatkozás értékelési módszerei a következők: 

  • monitoring és audit annak felmérésére, hogy a kreatív beavatkozás hogyan halad a kitűzött célokhoz képest 

  • formatív és folyamatértékelések, amelyek a beavatkozások során zajlanak a gyakorlat javítása érdekében 

  • eredményértékelés, amelyre a kreatív beavatkozás végén kerül sor annak megállapítására, hogy az elérte-e a céljait, valamint felmérni a résztvevőkre gyakorolt hatásait. 

Az értékelési eszközök tervezésének különböző módjai 

A kvantitatív értékelés felhasználható mind a kreatív beavatkozások megvalósításának nyomon követésére, mind pedig a mérhető eredmények rögzítésére. Gyakrabban az értékelés magában foglalhat kvázi-kísérleti terveket a résztvevők előzetes és utólagos tesztelésével, egyénileg vagy csoportosan. 

Az interjúkat, fókuszcsoportokat és megfigyelést alkalmazó kvalitatív értékelés segíthet megragadni a résztvevők kreatív beavatkozásokkal kapcsolatos tapasztalatait. 

A részvételi akciókutatás (PAR) számos módszert lefed. A résztvevőket helyezi a folyamat középpontjába, mivel szorosan együttműködnek az értékelőkkel az értékelés megtervezésében, végrehajtásában és jelentésében. Ez lehetővé teszi a kreatív beavatkozások hatásainak megértését párbeszéden keresztül, és nem az értékelők, munkaadók vagy biztosok által előre meghatározott témákra és eredményekre adott válaszként. 

Az esettanulmányokat gyakran bemutatják, hogy kiemeljék a résztvevők történeteit a kreatív beavatkozások hatásáról. Egy eset lehet projekt, szervezet, környezet vagy egyéni személy, és számos módszert alkalmazhat, de legtöbbször minőségi adatokra támaszkodnak. 

Az esettanulmányok azonban nem tévesztendők össze az anekdotikus jelentésekkel és érdekképviseletekkel, de szigorúan felhasználva hozzájárulhatnak a magas színvonalú értékeléshez, mivel gondosan kiválasztott, erőteljes tanúságtételt, valamint a kreatív beavatkozási tevékenységek, folyamatok és tapasztalatok gazdag leírását nyújthatják. Megerősíthetők a helyes kutatási gyakorlatok felhasználásával, beleértve a mintavételt és az esetek kiválasztását, az adatelemzést és az etikát. 

Az értékelés támogatására olyan kreatív és művészeti alapú módszerek használhatók, amelyek olyan technikákat alkalmaznak, mint a fényképezés, a film, a vizuális művészet, a költészet, a kreatív írás, a zene, a dráma és a tánc. A kreatív beavatkozások gyakran olyan eredményeket hoznak létre – műalkotásokat, amelyek segíthetnek a projekt hatásainak megértésében. Ezek hatékonyak lehetnek a rejtett perspektívák feltárására, az empatikus erő hozzáadására és a résztvevők hangjának megerősítésére. A terjesztés során is felhasználják, hogy az értékelési és kutatási eredményeket hozzáférhetővé tegyék a hagyományos akadémiai vagy politikai döntéshozó körökön kívüli közönség számára. 

A gazdasági értékelés felhasználható a szervezeteken belüli kreatív és művészeti alapú megközelítések alkalmazásából származó előnyök és megtakarítások kimutatására. Az olyan formális megközelítéseket, mint a költség-haszon elemzés vagy a minőséggel kiigazított életévek (QALY) értékelése a mai napig nem alkalmazták széles körben. Gyakrabban a befektetés társadalmi megtérülésének (SROI) bemutatását arra használják, hogy előre jelezzék azokat a költségeket és hatásokat, amelyek akkor jelentkeznének, ha egy beavatkozás megtörténik vagy nem (SROI Network, 2009). 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail