Ce este dezvoltarea durabilă?

Dezvoltarea durabilă este conceptul conform căruia societatea trebuie să trăiască și să își satisfacă nevoile fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Definiția oficială a dezvoltării durabile a fost elaborată pentru prima dată pentru Raportul Brundtland, comandat de Organizația Națiunilor Unite în 1987.

În raport se afirma că problemele critice de mediu la nivel mondial sunt în primul rând rezultatul sărăciei enorme din Sud și al modelelor de consum și producție nesustenabile din Nord.  

Mai exact, dezvoltarea durabilă este un mod de organizare a societății astfel încât aceasta să poată exista pe termen lung. Aceasta înseamnă că trebuie să se țină seama atât de imperativele prezentului, cât și de cele ale viitorului, cum ar fi conservarea mediului și a resurselor naturale sau echitatea socială și economică. Așadar, aceste două condiții: o societate puternică, sănătoasă și echitabilă și o viață în limitele mediului sunt fundamentale pentru realizarea dezvoltării durabile.  

Ideea unei creșteri economice durabile din punct de vedere ecologic nu este nouă. De-a lungul istoriei omenirii, multe culturi au recunoscut nevoia de armonie între mediu, societate și economie.  

Cum se poate ajunge la o dezvoltare durabilă? 

Multe dintre provocările cu care se confruntă societatea, cum ar fi schimbările climatice, deficitul de apă, inegalitatea și foametea, pot fi rezolvate doar dintr-o perspectivă globală și prin promovarea dezvoltării durabile: un angajament pentru progres social, echilibru ecologic și creștere economică. 

Ca un cadru pentru realizarea dezvoltării durabile, Organizația Națiunilor Unite a aprobat Agenda 2030, care conține Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, o serie de obiective comune pentru a proteja planeta și a asigura bunăstarea tuturor oamenilor. Aceste obiective comune necesită implicarea activă a oamenilor, întreprinderilor, guvernelor și țărilor din întreaga lume.  

Principiile dezvoltării durabile

Principiile dezvoltării durabile se pot baza pe diferite teorii și manifeste. Acestea pot fi rezumate după cum urmează:  

  • Ființa umană se află în centru: supraviețuirea și calitatea vieții ființelor umane reprezintă punctul central al dezvoltării durabile.  

  • Principiul echității pentru eradicarea sărăciei: implică distribuirea echitabilă a resurselor pentru a satisface nevoile de bază (hrană, îmbrăcăminte și locuință) și pentru a oferi șanse egale.  

  • Principiul solidarității cu generațiile viitoare: dezvoltarea durabilă ia în considerare angajamentul față de bunăstarea generațiilor viitoare.  

  • Conservarea resurselor naturale și a mediului: conservarea mediului și a resurselor pe care acesta le oferă reprezintă o condiție fundamentală pentru calitatea vieții și supraviețuire.  

  • Responsabilitate comună, dar diferențiată: suntem cu toții responsabili în comun pentru îngrijirea mediului în funcție de gradul în care îl afectăm.  

  • Responsabilitatea statului: Statele trebuie să stabilească limite la supraexploatarea mediului și să descurajeze consumul fără discernământ.  

  • Cooperarea internațională: Statele trebuie să coopereze între ele prin schimbul de cunoștințe pentru protecția mediului și realizarea unei dezvoltări durabile. De asemenea, comunitatea internațională ar trebui să contribuie la asigurarea dezvoltării durabile a țărilor periferice.  

Exemple de dezvoltare durabilă  

Utilizarea de energii curate sau alternative. Energia eoliană, solară și geotermală, printre altele, sunt surse de energie care au un impact mai redus asupra mediului decât centralele hidroelectrice.  

Înlocuirea combustibililor fosili cu biocombustibili. Combustibilii fosili generează emisii mari de CO2, care au un impact asupra încălzirii globale. În plus, modul de obținere a acestora este foarte invaziv, iar timpul de recuperare a combustibililor fosili este atât de lung încât aceștia sunt considerați o resursă neregenerabilă și, prin urmare, ar putea fi epuizați.  

Reciclarea. Reciclarea presupune utilizarea materialelor care au fost deja fabricate. Este o modalitate de a limita și de a reduce poluarea cauzată de producția de deșeuri.  

Reducerea agriculturii intensive. Aceasta implică utilizarea adecvată a agriculturii care nu epuizează capacitatea solului de a furniza nutrienți.  

Reîmpădurirea. Este repopularea terenurilor cu plante și arbori atunci când s-a intervenit pentru obținerea de resurse.  

Reducerea consumului de energie. Cu cât consumăm mai puțină energie, cu atât scade nivelul de producție de energie, ceea ce înseamnă un impact mai mic asupra mediului și mai multe economii economice.  

Dezvoltarea orașelor și a clădirilor sustenabile, cum ar fi clădirea The Edge din Amsterdam și Turnul BBVA Bancomer din Mexico City.  

După cum vei vedea mai detaliat în articolul următor, antreprenoriatul joacă un rol important în dezvoltarea durabilă, deoarece contribuie la stimularea creșterii economice prin introducerea de idei și soluții inovatoare, generând în același timp locuri de muncă. Antreprenoriatul este, de asemenea, o modalitate excelentă de a aborda problemele sociale prin identificarea oportunităților de afaceri care contribuie la crearea unui impact pozitiv în societate. 

Newsletter-ul Startarium. Citește sinteza lunară direct pe e-mail