Uvjeti i odredbe (U & O)

1. Cilj U & O.

Ovaj dokument ima pravnu prirodu ugovora na daljinu sklopljenog između: a) tvoj în calitate de utilizator i b) Udruga Ropot, Sa sjedištem u ulici Ionescu Grigore, br. 100, bl. 34, sc. A, kat 2, stan 17, SEKT 2, Bukurešt, upisana u posebni registar udruga i zaklada pod br. 70 od 02.06.2010., OIB br. 27095363, s otvorenim računom br. RO25 INGB 0000 9999 0250 1509 u ING banci, predstavljena od strane Ioane-Alexandre Craioveanu, koja obavlja funkciju predsjednika.

Ovaj dokument regulira uvjete pristupa i korištenja platforme www.startarium.ro (u daljnjem tekstu "platforma") od strane korisnika, kao i prava i obveze strana proizašlih iz pristupa i korištenja platforme. Platformu možete koristiti samo ako prethodno prihvatite ove U & O.

Ako se ne slažete s bilo kojom odredbom ovog dokumenta, molimo vas da prekinete svaki pristup/korištenje platforme i, po mogućnosti, da ne stvarate/obrišete stvoreni korisnički račun.

2. Definicije.

Sljedeći pojmovi koji se koriste u ovom dokumentu imat će sljedeće značenje (osim kada su očito korišteni s drugačijim značenjem):

 • a) "Platforma" - Web platforma dostupna na adresi https://www.startarium.ro kojom operira Ropot udruga;
 • b) "Udruga" ili ovisno o slučaju "mi" – Udruga Ropot, Sa sjedištem u ulici Ionescu Grigore, br. 100, bl. 34, sc. A, kat 2, stan 17, SEKT 2, Bukurešt, upisana u posebni registar udruga i zaklada pod br. 70 od 02.06.2010., OIB br. 27095363, s otvorenim računom br. RO25 INGB 0000 9999 0250 1509 u ING banci, predstavljena od strane Ioane-Alexandre Craioveanu, koja obavlja funkciju predsjednika;
 • c) "Korisnik" - bilo koja fizička ili pravna osoba koja pristupa i koristi platformu;
 • d) Korištenje platforme: Sve radnje koje korisnik može izvršiti unutar platforme, ali ne ograničeno na: pristupanje platformi https://www.startarium.ro, pristupanje bilo kojoj kategoriji ili funkciji platforme; Stvaranje korisničkog računa; Čitanje bilo kojeg članka i/ili gledanje bilo kojeg videa, dostupnog unutar platforme prijava za financiranje ili mentorstvo unutar platforme, i drugo.

3. Prihvaćanje Uvjeta korištenja i njihova izmjena.

Korisnik se obvezuje pročitati trenutne Uvjete korištenja i Pravila o privatnosti (koja su sastavni dio ovog dokumenta i mogu se vidjeti ovdje: Pravila privatnosti) Prije korištenja platforme i prije stvaranja korisničkog računa.

Ovaj dokument smatra se razumljivim i prihvaćenim bez rezerve provjerom naslova "slažem se s uvjetima i odredbama" i "postali smo svjesni pravilnika o privatnosti" u postupku registracije / prijave za stvaranje korisničkog računa. Istovremeno, ako korisnik odabere registraciju / prijavu putem Facebooka, LinkedIna, Twittera, Gmaila i / ili drugih sličnih usluga, ovaj se dokument smatra razumljivim i prihvaćenim bez rezervi pritiskom na gumb "Prijava / Registracija" Ako se u njegovoj blizini nalazi poveznica na ove Uvjete i odredbe (T&C) i Pravila o privatnosti.

Udruga može jednostrano promijeniti Uvjete, o čemu će Korisnik biti obaviješten putem obavijesti unutar Platforme. U takvoj situaciji, Korisnik će moći nastaviti koristiti Platformu, prihvaćajući unaprijed, označavanjem odgovarajuće kućice, nove T&C).

4. Stvaranje korisničkog računa.

Stvaranje korisničkog računa je obavezno za korištenje platforme. Za stvaranje korisničkog računa korisnik će pružiti sve podatke i informacije koje su zatražene u postupku registracije. Udruga ne obvezuje nikoga da pruži takve podatke i informacije, ali zadržava pravo da u slučaju nedostatka traženih informacija ne dopusti otvaranje korisničkog računa i ne dopusti pristup i korištenje platforme.

Korisnik je obvezan pružiti samo stvarne podatke i informacije te posebno ne pružati identifikacijske podatke koji mu ne pripadaju (primjerice, ne koristiti ime, e-mail adresu ili telefonski broj koji pripada drugoj osobi). Udruga zadržava pravo provjere verifikacije podataka i informacija koje su korisnici dostavili tijekom postupka stvaranja korisničkog računa, kao i pravo odbiti otvaranje korisničkog računa ako su pružene informacije nerealne ili u odgovarajućem slučaju suspendirati ili zatvoriti takav račun.

Istovremeno, korisnik razumije i prihvaća da je isključivo i u potpunosti odgovoran za informacije pružene tijekom postupka stvaranja korisničkog računa, kako u odnosu prema udruzi tako i prema bilo kojoj trećoj strani koja može biti oštećena.

Korisnički račun je osoban. Korisnik se obvezuje da neće prenijeti (privremeno ili trajno, besplatno ili uz naknadu) pravo korištenja platforme ili korisničkog računa trećoj strani i da će čuvati povjerljivost podataka za pristup platformi (korisničko ime i lozinka).

Korisnik je isključivo i u potpunosti odgovoran za svaku aktivnost na platformi putem korisničkog računa, kao i za svaku štetu nastalu kao rezultat njezine uporabe, kako od strane korisnika tako i od strane trećih strana. Korisnik se obvezuje da će ako je sigurnost korisničkog računa narušena, odmah obavijestiti udrugu.

5. Prijenos prava korištenja platforme. Njegova ograničenja.

Platforma je stvorena i može se koristiti u svrhu pristupa novim informacijama i znanju o start-upu i poduzetništvu, za umrežavanje i mentorsku podršku, kao i za dobivanje "crowdfunding" financiranja. Svako korištenje platforme izvan njezinog cilja i/ili suprotno zakonu nije dopušteno.

Udruga korisniku daje pravo korištenja platforme na neodređeno vrijeme, počevši od trenutka stvaranja korisničkog računa, uz uvjet pridržavanja ovih Općih uvjeta i primjenjivog zakonodavstva. Pravo korištenja može biti ograničeno, suspendirano ili oduzeto od strane udruge u bilo kojem trenutku bez prethodne obavijesti korisnika.

Kao pravilo, pravo korištenja bit će oduzeto u situacijama kao što su: korisnik krši svoje obveze propisane ovim Općim uvjetima i/ili zakonom; korisnik zloupotrebljava platformu namjerno, proizvodi ili postoji rizik od štetnje udruzi ili drugim trećim stranamaKorisnik počini ili Udruga smatra da Korisnik namjerava počiniti bilo kakvu prijevaru u vezi s platformom; korisnik je neaktivan više od jedne godine; udruga odluči suspendirati ili zatvoriti platformu, ili u slučaju da se pretvori u platformu s drugačijom svrhom.

Korisnik razumije i prihvaća da je korištenje platforme besplatno, ali da korištenje određenih funkcija platforme može biti dopušteno samo uz naknadu.

6. Brisanje korisničkog računa.

Brisanje korisničkog računa može se obaviti putem postojeće opcije unutar platforme (korisnički profil) ili kontaktiranjem udruge.

Korisnici daju udruzi pravo zadržavanja rezultata korištenja platforme u njezinoj bazi podataka, čak i nakon deinstaliranja. Međutim, nakon deinstaliranja platforme, korisnik može zatražiti od udruge anonimiziranje i/ili brisanje osobnih podataka prikupljenih i pohranjenih putem platforme tijekom njezine uporabe.

U slučaju da odlučite izbrisati korisnički račun, platforma se više neće moći pristupiti niti koristiti.

7. Prava i obveze korisnika.

Korisnici se obvezuju koristiti platformu u dobroj namjeri u skladu s važećim zakonodavstvom i ovim dokumentom, samo u suglasnosti s namjenom definiranom uvjetima korištenja.

U tom smislu, korisnicima je zabranjeno:

 • a) djelomično ili potpuno kopiranje, dekompilacija, rastavljanje, stvaranje izvedenih radova ili bilo koja druga uporaba izvornog koda platforme, te/ili tekstova, slika, videa sadržanih u platformi, kao i svako drugo djelovanje putem kojeg bi se mogla povrijediti intelektualno vlasništvo udruge nad njom;
 • b) davanje bilo kakvih prava u vezi sadržaja platforme ili računa treće strane;
 • c) korištenje platforme u vezi s bilo kojim uređajem ili uslugom namijenjenom zaobići tehničke sigurnosne mjere implementirane za kontrolu pristupa platformi;
 • d) kopiranje, izmjena, brisanje ili oštećivanje bilo kojih informacija sadržanih na uređajima, uključujući, ali ne ograničavajući se na poslužitelje i računala koja koristi ili kontrolira udruga;
 • e) korištenje platforme radi povrede privatnosti trećih strana ili stjecanja povjerljivih informacija o bilo kojem korisniku platforme ili stjecanja popisa takvih korisnika;
 • f) korištenje platforme radi povrede pravnog prava trećih strana, uključujući bilo koja prava privatnosti, autora ili druga intelektualna vlasnička prava, ili poduzimanje bilo kakvih uznemirujućih, klevetničkih, zlonamjernih, prijetećih, štetnih ili sličnih radnji; ili korištenje bilo kojeg metoda rudarenja, robota ili sličnog prikupljanja podataka;
 • g) accesarea sau utilizarea frauduloasă a oricărei zone a Platformei care poate fi accesată sub parolă sau contra cost;
 • h) utilizarea oricăror mijloace automate pentru a accesa sau utiliza Platforma (inclusiv scripturi, "bot", sau software similar);
 • i) modificarea, traducerea, decompilarea, reproducerea, dezasamblarea, sau încercarea prin alte moduri a obținerii accesului la cheia privată sau orice cheie dev ("dev key') asociate cu Platforma, conținutul sau serviciile oferite, sau folosirea sau încercarea de utilizare a oricărei chei private sau dev key într-un mod în care să se încalce termenii prezentului document;
 • j) kopiranje bilo kojeg materijala unutar platforme koji ima ili bi mogao imati koristi od autorskog prava;
 • k) bilo koja druga radnja kojom se stvara nepoštena konkurencija udruzi ili partnerima, ili kojom bi se mogla povrijediti njezina prava bilo koje vrste (građanska, trgovačka, intelektualna i druga prava);
 • l) korištenje jezika ili, prema potrebi, uvredljivih izraza koji potiču mržnju, diskriminaciju ili društvene nemire, ili, ako je primjereno, pornografskog jezika;
 • m) postavljanje na platformu bilo kakvih informacija ili materijala koji krše prava trećih strana;

Kao rezultat kršenja bilo koje od zabrana predviđenih ovim dokumentom, Udruga ima pravo blokirati s trenutnim učinkom, privremeno ili trajno, pristup korisničkom računu uključenom u zabranjenu aktivnost, pri čemu to ne ograničava pravo Udruge da se obrati pravnim putem radi ispravka bilo kakve štete nastale kao rezultat aktivnosti putem korisničkog računa.

U svim situacijama gdje postoji obveza plaćanja cijene za korištenje platforme ili funkcije, korisnici su dužni platiti traženu cijenu za korištenje platforme/funkcije platforme.

Korisnik odgovara udruzi i/ili trećim stranama za kršenje obveza preuzetih ovim dokumentom te je obvezan nadoknaditi bilo kakvu štetu (uključujući neostvarenu korist) koju je prouzročio.

8. Dostupnost, korištenje i rad platforme. Ograničenje odgovornosti.

Iako nam je cilj pružiti Korisnicima kontinuiranu i stabilnu online uslugu, Udruga ne jamči da će Platforma raditi neprekidno/kontinuirano i/ili na idealnim tehničkim parametrima, bez grešaka. Svaki prekid rada Platforme i/ili bilo kakav ograničen ili otežan rad Platforme Korisnici neće pripisati Udruzi, pri čemu Udruga nema obvezu nadoknaditi štetu Korisnicima u takvoj situaciji.

U tom kontekstu, Korisnici razumiju i prihvaćaju da u određenim vremenskim razdobljima Platforma može postati neupotrebljiva ili, ovisno o slučaju, djelomično upotrebljiva zbog različitih razloga kao što su: radovi na održavanju, problemi s poslužiteljem i/ili drugi tehnički i/ili drugi aspekti .

Istovremeno, iako se udruga obvezuje osigurati neprekidan i siguran doživljaj unutar platforme, ne jamči korisnicima da je pristup i korištenje platforme izvan svakog rizika i ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu koju bi korisnik pretrpio kao rezultat korištenja aplikacije.

U tom pogledu, udruga ne jamči da platforma, poslužitelji na kojima je smještena ili e-pošta poslana s njihhttps://www.startarium.ro ne sadrže viruse ili druge potencijalno oštećujuće računalne komponente, da ne sadrže pogreške, propuste, nedostatke, kašnjenja ili prekide u radu ili prijenosu, prekide veze ili bilo koje druge slične čimbenike.

Kao posljedica toga, korisnik koristi platformu na vlastiti rizik, udruga ne može biti odgovorna za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu upotrebom ili pristupom platformi ili kao rezultat korištenja informacija unutar nje.

Platforma se može pristupiti na adresi https://www.startarium.ro. Ne preuzimamo odgovornost kada korisnik pristupi platformi na drugoj web domeni.

Platforma je korisnicima dostupna "kako jest". Kao posljedica toga, iako će udruga uložiti razumne napore u razvoj platforme, pružanje tehničkog održavanja i popravka tehničkih problema, udruga ne pruža garanciju i/ili usluge održavanja i/ili tehničke podrške korisnicima.

Istovremeno, korisnici ne mogu od udruga tražiti razvoj novih funkcionalnosti i/ili povratak na funkcionalnosti koje je udruga odlučila napustiti. U tom kontekstu, korisnici razumiju i prihvaćaju da se platforma može promijeniti u bilo kojem trenutku što se tiče funkcionalnosti, kategorija, sadržaja i svrhe od strane udruge, baš kao što udruga može jednostrano i bez prethodnih najava korisnika odlučiti obustaviti korisnički pristup platformi ili zatvoriti javni pristup.

Udruga ne odgovara za točnost i/ili istinitost informacija dostupnih unutar platforme (tekst, fotografija, video, informacije o članovima platforme, mentorima, promoviranim događanjima itd.) i ne odgovara za stavove izražene u materijalima (tekst, fotografija, video) od strane njihovog autora.

Udruga nije odgovorna za radnje bilo kojeg Korisnika ili trećih strana koje se provode unutar ili izvan Platforme, a temeljem podataka prikupljenih unutar nje.

Udruga ne odgovara ni u kojim okolnostima za događaje, proizvode ili usluge promovirane putem platforme ili za članove platforme, njihovu interakciju i njihovu interakciju s mentorima.

Svaki link na druge web stranice pružen je radi povećane dostupnosti informacija, a udruga ne preuzima nikakvu odgovornost ili obvezu za sadržaj tih stranica, za proizvode ili usluge promovirane ili prodane putem tih stranica.

U bilo kojoj situaciji gdje bi odgovornost udruge ili njenih partnera mogla biti uključena, oni odgovaraju samo do iznosa cijene koju je korisnik platio za korištenje platforme, ako su korisnici platili cijenu. U bilo kojoj situaciji, udruga i njeni partneri ne mogu biti pozvani na odgovornost i nisu obvezni nadoknaditi bilo kakvu štetu, povredu, neostvarenu dobit, bez obzira na to tko je uzrokovao korisnike i/ili treće strane.

9. Autorska prava i srodna prava.

Udruga i njeni partneri posjeduju sva prava intelektualnog vlasništva nad platformom (uključujući izvorni kod, elemente dizajna) kao i nad logotipom platforme. Istovremeno, udruga i njeni partneri imaju prava intelektualnog vlasništva u vezi s tekstualnim, fotografskim i/ili video materijalima koji se nalaze u aplikaciji, osim ako osobni podaci pripadaju drugim trećim stranama.

Korisnici se obvezuju poštivati prava intelektualnog vlasništva udruge i/ili trećih strana, a ne smiju reproducirati, mijenjati, distribuirati, objavljivati, prenositi, stvarati izvedene radove ili koristiti sadržaj platforme na bilo koji drugi način koji bi kršio ta prava.

10. Osobni podaci.

Udruga prikuplja osobne podatke korisnika unutar granica, svrha i uvjeta navedenih u Općim uvjetima i/ili Pravilima o privatnosti. Pristupanjem i korištenjem platforme, kao i stvaranjem korisničkog računa, korisnik daje udruzi pravo na pohranu i obradu osobnih podataka unesenih u platformu. Odredbe Pravila o privatnosti primjenjuju se primjereno.

11. Posebna pravila.

11.1. Pravila o stvaranju javnog profila ("kategorija promatrača") i postavljanju materijala unutar platforme

Korisnik razumije i prihvaća da stvaranjem javnog profila unutar platforme (koji će biti dostupan u kategoriji "Promatrač") i/ili objavljivanjem komentara ili slanjem teksta, fotografija, audio ili video materijala ili sličnih materijala unutar platforme (kada je to dopušteno), te informacije bit će javno dostupne unutar platforme i bit će vidljive/dostupne svim korisnicima platforme.

Korisnik je sam i potpuno odgovoran za sadržaj informacija/materijala koje javno objavljuje unutar platforme, kao i za poštovanje autorskih prava trećih strana. Udruga ne daje korisnicima nikakvo jamstvo za informacije/materijale koje korisnik javno objavljuje unutar platforme i ne pruža korisnicima zaštitu autorskih prava na te materijale.

U isto vrijeme, udruga ne jamči da će te informacije/materijali biti trajno pohranjeni na svojim poslužiteljima, a korisnik je dužan napraviti sigurnosnu kopiju svih materijala koje stavlja na raspolaganje unutar platforme.

Korisnik može u bilo kojem trenutku izbrisati stvoren javni profil. Istovremeno, korisnik može izbrisati materijale koje je objavio na platformi, osim ako mu je prethodno pri postavljanju materijala rečeno da se ti materijali ne mogu povući s platforme.

Udruga zadržava pravo zatražiti od korisnika da u cijelosti ili djelomično izbriše ili izmijeni informacije ili materijale objavljene unutar platforme ako udruga smatra da krše autorska prava, druge zakonske odredbe ili Opće uvjete. Istovremeno, udruga zadržava pravo izbrisati bilo koje informacije ili materijale objavljene unutar platforme od strane korisnika ako krše autorska prava, druge zakonske odredbe ili Opće uvjete.

Korisnik besplatno dodjeljuje udruzi sve prava za smještaj i korištenje informacija i materijala koje je korisnik objavio unutar platforme, uključujući i promociju platforme. Udruga će se pobrinuti da u svim situacijama poštuje autorska prava korisnika i da neće narušavati njihove interese.

Korisnik se obvezuje koristiti podatke drugih korisnika dostupne u kategoriji "Promatrač" samo u dobroj vjeri, u granicama zakona i isključivo u svrhu umrežavanja. Zabranjeno je upotrebljavati te podatke za stvaranje korisničkih baza podataka radi slanja nepoželjnih komercijalnih ponuda i/ili sličnih razloga.Udruga ne jamči točnost i aktualnost podataka dostupnih u kategoriji "Promatranje" i ne jamči da će korisnici navedeni pod tom kategorijom uvijek biti dostupni koristeći njihove javne kontaktne podatke.Ova pravila se nadopunjuju ostalim odredbama Općih uvjeta.

Udruga ne jamči za točnost i ažurnost podataka dostupnih u kategoriji "Promatrač" i ne jamči da će Korisnici navedeni u kategoriji "Promatrač" uvijek biti dostupni putem svojih javnih kontakt podataka.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.2. Pravila o kategorijama "Videoteka" i "Članci"

Korisnik može pristupiti kategorijama "Videoteka" i "Članci" dostupnim unutar platforme u svrhu informiranja i/ili stjecanja novih znanja o poduzetništvu, startupovima i srodnim područjima.

Korisnik razumije da su dostupni članci i videozapisi u tim kategorijama autorski zaštićeni. Stoga se korisnik obvezuje poštivati autorska prava i ne kopirati video ili video materijale u cijelosti ili djelomično, niti ih objavljivati na drugim web stranicama (ili drugim mjestima) bez prethodnog pisanog pristanka udruge i/ili nositelja autorskih prava.

Korisnik može komentirati članke i/ili videozapise samo ako koristi prikladni jezik, a komentar je tesno povezan s sadržajem članaka/videozapisa. Istovremeno, zabranjeno je promoviranje korisnika drugih web stranica, proizvoda ili usluga u komentarima. Kršenje ovih pravila će se kažnjavati brisanjem komentara i/ili suspenzijom/brisanjem korisničkog računa.

Udruga zadržava pravo dodavanja ili uklanjanja videozapisa u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti korisnicima.

Korisnik razumije i prihvaća da iznesena mišljenja i dostavljene informacije putem članaka i videozapisa u potpunosti pripadaju njihovom autoru. Udruga u svakom slučaju nije odgovorna za sadržaj tih mišljenja i informacija, a korisnici su u potpunosti i jedinstveno odgovorni za korištenje tih mišljenja/informacija te za posljedice njihove uporabe.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.3. Pravila o kategoriji "Događaji"

Udruga korisnicima pruža kategoriju "Događaji" dostupnu unutar platforme, informacije o nizu događaja koji će se održati u Bukureštu i drugim gradovima zemlje i/ili prema potrebi izvan zemlje, isključivo u svrhu informiranja korisnika.

Korisnici razumiju i prihvaćaju da se informacije pronađene u kategoriji "Događaji" preuzimaju od treće strane. Udruga ne preuzima odgovornost za točnost tih informacija, pa korisnici moraju provjeriti konkretne podatke o događajima na službenim web stranicama. Istovremeno, udruga ne preuzima odgovornost u slučaju odgode ili otkazivanja događaja, niti ako se cijena sudjelovanja na događaju razlikuje od cijene navedene na platformi.

Prikazivanjem određenih događaja unutar platforme, udruga ne jamči za njih. Korisnici su isključivo odgovorni za odluku o sudjelovanju ili ne sudjelovanju na jednom ili više događaja, kao i za posljedice takvog sudjelovanja.

Udruga ne osigurava povlaštene uvjete za sudjelovanje na javnim događajima unutar platforme, osim ako se to radi na stranici određenog događaja. Prijave na događaje i/ili plaćanje ulaznice za sudjelovanje ne mogu se obaviti unutar platforme, osim ako je takva opcija dostupna na stranici određenog događaja. Stoga, prijava na bilo koji događaj obično se obavlja na službenoj web stranici događaja, a ne unutar platforme.

Udruga zadržava pravo uključivanja samo određenih događaja u kategoriju "Događaji" koje smatra prikladnima u vezi s ciljem platforme.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.4. Pravila koja se primjenjuju na kategoriju "Laboratorij"

Putem kategorije "Laboratorij", dostupne unutar platforme, udruga korisnicima pruža alat za izgradnju i prezentaciju poslovnih ideja, stvaranje poslovnog modela i timski rad.

Udruga poštuje autorska prava korisnika na poslovne ideje i/ili projekte koje su razvili u kategoriji "Laboratorij" ako su zaštićeni autorskim pravom. Udruga neće tražiti autorska prava za ideju ili projekt koje su korisnici razvili u kategoriji "Laboratorij".

Korisnik razumije i prihvaća da bilo koja poslovna ideja ili projekt koji će biti prijavljen i/ili razvijen u kategoriji "Laboratorij" postaje javan i može biti pregledan od strane drugih korisnika platforme, osim ako korisnik nije odabrao da ne objavi tu javnu ideju, u mjeri u kojoj je dostupna opcija u kategoriji "Laboratorij".

Udruga ne snosi nikakvu odgovornost ako se ideja ili projekt prijavljen ili razvijen unutar kategorije "Laboratorij" kopira od strane drugog korisnika. U tom smislu, korisnici razumiju da poslovne ideje nisu jedinstvene i da bilo koja treća strana (uključujući udrugu) ima pravo razvijati slične projekte, sve dok se ne krše autorska prava korisnika (kako proizlaze iz zakona).

Istovremeno, korisnik razumije da pružanje instrumenta nazvanog "Poslovni kanvas" ne daje nikakvo jamstvo o uspjehu poslovne ideje. Alat "Poslovni kanvas" dostupan je korisnicima u edukativne i informativne svrhe, a udruga nije odgovorna ni za njegovu upotrebu ni za posljedice takve upotrebe.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.5. Pravila kategorije "Mentori"

Udruga korisnicima omogućuje pristup određenom broju mentora unutar kategorije istog naziva unutar platforme.

Da bi korisnik imao koristi od mentorstva, mora unijeti potrebne detalje o poslovnoj ideji unutar platforme.

Korisnik će se prijaviti za dobivanje mentora u mentorskim sesijama koje će se otvarati periodično unutar platforme. Korisnik nema mogućnost odabira željenog mentora, a dodjela mentora odlučuje udruga.

Udruga će se potruditi pružiti korisnicima pristup odgovarajućim mentorima u skladu s poslovnom idejom i potrebama korisnika. Međutim, udruga nema obvezu postizanja određenog rezultata, a dodjela mentora ovisi o brojnim čimbenicima poput broja, specijalizacije i opterećenja svakog mentora, broja korisnika koji se prijavljuju za mentorstvo i/ili drugih kriterija. Stoga udruga ne jamči da će svakom korisniku biti dodijeljen mentor i udruga ne jamči da će korisnici uvijek dobiti željene mentore i/ili u razdoblju u kojem se mentor može dodijeliti.

Korisnik ne može dobiti pristup više od jednog mentora/sesije. Mentorstvo je besplatno i održavat će se online ili izvan mreže, na mjestu i datumu/datuma koje će korisnik i mentor dogovoriti zajednički. Broj mentorskih sesija također će se dogovoriti između korisnika i mentora.

Udruga se neće uplitati u odnos između korisnika i mentora. Udruga neće osiguravati prostor za sastanke ili slične resurse.

Korisnik i mentor mogu odlučiti u bilo kojem trenutku prekinuti ili završiti mentorske sesije. Udruga neće biti odgovorna u takvoj situaciji. Korisnik se obvezuje sudjelovati u svim mentorskim sesijama, a u slučaju da želi suspendirati/završiti sudjelovanje u njima, treba najaviti mentoru i udruzi najmanje 7 dana unaprijed. U suprotnom, udruga može odlučiti ne dodijeliti druge mentore korisniku putem platforme.

Sve rasprave između korisnika i mentora su povjerljive. Korisnik sudjeluje na mentorskim sastancima na vlastitu odgovornost i primjenjuje savjete mentora na vlastitu odgovornost. Udruga u nijednom slučaju neće biti odgovorna za odnos između korisnika i mentora i/ili razmjenu informacija obavljenih na tim sastancima i/ili posljedice savjeta koje je korisnik dobio od mentora.

Udruga ne jamči da će kao rezultat sudjelovanja u mentorskim sesijama korisnikova poslovna ideja moći biti provedena i/ili će biti uspješna.

Svrha mentorskih sastanaka je isključivo prenošenje povratnih informacija mentora korisniku u vezi s poslovnom idejom.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.6. Pravila kategorije "Investitori"

Udruga korisnicima omogućuje pristup određenom broju investitora unutar kategorije istog naziva na platformi. Da ne bi bilo nikakve nedoumice, "pristup investitorima" će značiti samo upoznavanje korisnika s investitorom, odnosno saznavanje investitora o poslovnoj ideji korisnika i njegovim kontakt podacima, a investitor može kontaktirati korisnika ako to želi.

Da bi mogao koristiti tu mogućnost, korisnik mora unijeti tražene pojedinosti o poslovnoj ideji unutar platforme.

Korisnik će se prijaviti za pristup investitorima unutar platforme. Korisnik nema mogućnost odabira željenog investitora, a postupak dodjele obavlja udruga.

Udruga će se potruditi pružiti korisnicima pristup sličnim investitorima u pogledu poslovne ideje i potreba korisnika. Međutim, udruga nema obvezu postizanja određenog rezultata, a kontaktiranje korisnika s investitorima ovisi o brojnim čimbenicima poput broja, specijalizacije i opterećenja svakog investitora, broja korisnika koji traže pristup investitorima, prezentirane poslovne ideje i/ili drugih kriterija. Stoga udruga ne jamči da će svaki korisnik dobiti pristup investitorima i ne jamči da će korisnici uvijek dobiti pristup željenim investitorima i/ili u roku u kojem će to biti ostvareno.

Udruga se neće uplitati u odnos između korisnika i investitora. Udruga neće osiguravati prostor za sastanke ili slične resurse.

Sve rasprave između korisnika i investitora su povjerljive, a udruga obično neće biti uključena u te rasprave.

Udruga ne jamči da će kao rezultat kontakta korisnika s investitorima, poslovna ideja/posao korisnika dobiti financiranje ili da će njihove poslovne ideje biti uspješne. Udruga ni na koji način ne jamči za osobu investitora ili za rezultat suradnje između njih i korisnika. Stoga je korisnicima savjetovano da obavljaju bilo kakve rasprave ili pregovore i, prema potrebi, prihvate financiranje od investitora u skladu s pravnim propisima i, prema potrebi, konsultiraju se s odvjetnikom.

Udruga se ne može smatrati odgovornom ni u kojem slučaju za odnos između korisnika i investitora, pri čemu korisnici potpuno i isključivo snose odgovornost za rasprave s investitorima, otkrivanje bilo kakvih povjerljivih informacija njima, prihvaćanje bilo kakvih investicija od njih i/ili zaključivanje bilo kakvih pravnih radnji s njima itd.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

11.7. Pravila kategorije "Crowdfunding"

Pravila za kategoriju "Crowdfunding" mogu se vidjeti na stranici Crowdfunding https://www.startarium.ro/cont/crowdfunding i sastavni su dio ovih Općih uvjeta i odredbi. Za više detalja možete proučiti Opće uvjete i odredbe Crowdfundinga.

Ova pravila su dodatak ostalim odredbama T&C.

12. Primjenjivo pravo i nadležni sud.

Ovaj dokument je napisan na rumunjskom jeziku i bit će tumačen u skladu s razumijevanjem značenja njegovih pojmova na rumunjskom jeziku.

Ovaj dokument reguliran je relevantnim rumunjskim zakonodavstvom. Svi sporovi proizašli iz ili u svezi s instalacijom i/ili korištenjem Platforme dostavljaju se na rješavanje nadležnim sudovima u sjedištu Udruge.

13. Druge odredbe.

Ovaj dokument je odobren datuma 11.10.2016 i postaje važeći 11.10.2016.

Udruga zadržava pravo izmijeniti odredbe ovog dokumenta u bilo kojem trenutku. Nove odredbe će se primjenjivati na sve korisnike, bez obzira na datum stvaranja korisničkog računa.

Za svu komunikaciju s udrugom, molimo koristite sljedeću e-mail adresu: contact@startarium.ro.