Pravila privatnosti

1. Uvod

Ovaj je dokument sastavljen u skladu i za provedbu odredaba Uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka („Uredba“);

Ovaj je dokument upućen Vama kao korisniku platforme Startarium (dostupno na https://www.startarium.ro) i ima za cilj informirati Vas sukladno odredbama Uredbe, o obradi Vaših osobnih podataka od strane Udruge Ropot

Sukladno odredbama čl. 13. Uredbe obavještavamo Vas o sljedećim podacima:

2. Identitet operatora i kontakt podaci

Vaše osobne podatke obrađuje: Udruga Ropot, Sa sjedištem u ulici Ionescu Grigore br. 100, bl. 34, sc. A, et. 2, AP 17, SECT 2, Bukurešt, upisana u Posebni registar udruga i zaklada pod br. 70 od 02.06.2010., fiskalni registarski kod br. 27095363, koju zastupa Ioana-Alexandra Craioveanu, na poziciji predsjednice ("Ropot").

Sukladno Uvjetima poslovanja platforme Startarium, Udruga Ropot upravlja web stranicom https://www.startarium.ro te pruža usluge ove platforme korisnicima (odnosno i Vama). Slijedom toga Udruga Ropot obrađuje niz Vaših osobnih podataka.

Prema propisima, Udruga Ropot ima svojstvo Operatera, odnosno pravne osobe koja utvrđuje svrhe i načine obrade Vaših osobnih podataka.

3. Osobni podaci koje obrađujemo

Kao korisnik platforme Startarium, možemo obrađivati sljedeće osobne podatke o vama, prema potrebi:

 • a) Osobni podaci vezani uz vaš korisnički račun:
  • Ime, Prezime, E-mail - ovi podaci su obavezni za stvaranje korisničkog računa unutar Startarium platforme;
  • Grad, Županija, Spol, Datum rođenja, Opis, Područja stručnosti, Broj telefona, Facebook, LinkedIn, Web adresa, Twitter, Fotografija, ove informacije su opcionalne i obradit ćemo ih ako ih odaberete dodati uz vaš račun.
 • b) Prilikom korištenja odjeljka Događaji:
  • ime, prezime, email, telefon - ovi podaci su obavezni za prijavu na interna događanja u organizaciji Udruge Ropot;
  • svoju sliku (kao rezultat snimanja foto i video materijala na događanjima u organizaciji Udruge Ropot);
 • c) Prilikom korištenja odjeljka Laboratorij:
  • Podaci o vašem poslovanju koje učinite dostupnima u ovom odjeljku – podaci nisu obavezni i bit će obrađeni u onoj mjeri u kojoj ih vi odlučite učiniti dostupnima u odjeljku;
 • d) Prilikom korištenja odjeljka Mentori:
  • ime, prezime, e-mail, telefon, grad, profil na društvenim mrežama, informacije o Vašem poslovanju i platnu poslovnog modela, kako će biti popunjeni u rubrici Laboratorij – ovi podaci su obavezni za korištenje rubrike Mentori;
 • e) Prilikom korištenja odjeljka Crowdfunding, radi pokretanja Crowdfunding kampanje:
  • ime, prezime, e-mail, telefon, grad, datum rođenja, profil na društvenim mrežama, podatke o Vašem poslovanju i platnu poslovnog modela, koji će biti popunjeni u rubrici Laboratorij, kao i podatke o vođenju crowdfunding kampanje – ovaj podaci su obvezni za korištenje Crowdfunding sekcije, u smislu pokretanja crowdfunding kampanje putem Startarium Platforme;
 • f) Prilikom korištenja odjeljka Crowdfunding kao financijer
  • Ime, Prezime, E-mail, Datum kada ste podržali Crowdfunding tvrtku kupnjom nagrade, iznos plaćen za nagradu

Upotreba odjeljaka Startarium.Inc i / ili Pitchday također uključuje prikupljanje određenih osobnih podataka, budući da će biti podvrgnuti posebnim pravilima o privatnosti koja će vam biti dostavljena tijekom tih događaja ako se odlučite prijaviti na njih.

4. Svrhe u koje se vaši osobni podaci obrađuju

Obradit ćemo vaše podatke u sljedeće svrhe:

 • a) Obrađujemo podatke navedene u čl. 3. toč. A-F kako bismo vam mogli pružiti usluge platforme Startarium.ro, odnosno kako biste mogli koristiti platformu Startarium;
 • b) Obrađujemo sljedeće podatke navedene u čl. 3: Ime, Prezime, E-mail u marketinške svrhe, odnosno kako bismo vas obavještavali o novim događajima i projektima pod okriljem Startariuma ili gdje je Startarium / Ropot udruga partner.

Ne obrađujemo vaše osobne podatke u marketinške svrhe bez vaše prethodne suglasnosti. Ako želimo obrađivati vaše podatke i u druge svrhe, obavijestit ćemo vas i / ili, ako je potrebno, zatražiti vašu suglasnost, sukladno zakonskim propisima.

5. Osnove na temelju kojih obrađujemo vaše osobne podatke

Obrađujemo osobne podatke navedene u čl. 3. toč. A - F na temelju odredbi čl. 6. st. 1. toč. B Uredbe, tj. na temelju izvršenja ugovora (odnosno pružanja usluga platforme Startarium.ro sukladno Općim uvjetima Platforme, koje ste prihvatili).

Obrađujemo osobne podatke navedene u čl. 3: Ime, Prezime, E-mail u marketinške svrhe na temelju vaše suglasnosti, sukladno odredbama čl. 6. st. 1. toč. A Uredbe, ako pristajete na obradu podataka u tu svrhu.

U mjeri u kojoj ne pristanete pružiti nam osobne podatke navedene u čl. 3. toč. A-F koji su obvezni, nećemo vam moći pružiti usluge platforme Startarium.ro, odnosno nećete moći koristiti odjeljke platforme Startarium za koje su ove informacije obvezne.

6. Rok pohrane vaših osobnih podataka

Vaše osobne podatke navedene u čl. 3. toč. pohranjivat ćemo kako slijedi:

 • a) Podatke navedene u čl. 3. toč. - Ime, Prezime, E-mail - tijekom vremena u kojem imate korisnički račun unutar Startarium platforme;
 • b) Podatke navedene u čl. 3. toč. A (opciono) - tijekom vremena u kojem ih stavljate na raspolaganje unutar vašeg korisničkog računa;
 • c) Podaci navedeni u čl. 3. toč. B - do trenutka događaja na koji ste se prijavili putem platforme Startarium.
 • d) Podaci navedeni u čl. 3. toč. C i D - tijekom vremena u kojem ih stavljate na raspolaganje unutar platforme Startarium;
 • e) Podaci navedeni u čl. 3. toč. e - tijekom cijelog razdoblja u kojem ih stavljate na raspolaganje unutar platforme Startarium, odnosno tijekom cijelog tijeka crowdfunding kampanje ako je odobrena i naknadno, sve dok postoji pravna obveza;
 • f) Podaci navedeni u čl. 3. toč. F - tijekom cijele Crowdfunding kampanje i naknadno, u situaciji kada moramo vratiti iznos koji ste financirali Crowdfunding kampanju ako nije ostvaren predviđeni financijski cilj.
 • g) Obrađujemo vašu e-poštu, ime i prezime u marketinške svrhe u trajanju od 10 godina ili do vašeg povlačenja suglasnosti.

Po isteku roka čuvanja vaših podataka, isti će biti nepovratno izbrisani ili anonimizirani.

7. Primatelji osobnih podataka

Vaši osobni podaci obrađuju se od strane nas kao operatera.

Nećemo otkriti vaše osobne podatke trećim stranama, sa sljedećim iznimkama:

 • Možemo prenijeti vaše podatke nadležnim tijelima koja će ih zahtijevati ili kojima imamo obvezu pružiti vaše podatke sukladno zakonskim odredbama.
 • Možemo prenijeti vaše podatke našim partnerima s kojima imamo ugovorni odnos koji obuhvaća obveze u vezi s tim (primjerice, kada organiziramo događaj, naš sponzor može zatražiti reviziju ili dokaz o provedbi sponzoriranog događaja, podatke o događaju, u čemu bismo mogli biti prisiljeni omogućiti pristup vašim osobnim podacima).
 • Prilikom korištenja sekcije Mentori, poslat ćemo im vaše podatke.
 • Prilikom korištenja sekcije Događaji, možemo poslati vaše podatke organizatoru događaja.
 • Prilikom korištenja sekcije Crowdfunding kao financijer, poslat ćemo vaše podatke inicijatoru kampanje koju ste financirali i našem računovodstvenom uredu kako bismo ispunili naše obveze.

Napominjemo da ćemo u svakoj situaciji u kojoj šaljemo podatke trećim stranama osigurati da prenosimo samo one podatke potrebne za postizanje svrhe u koju se prenose vaši podaci, osiguravajući da u nijednoj situaciji nećemo slati više podataka nego što je potrebno.

8. Gdje čuvamo osobne podatke

Vaši osobni podaci se čuvaju na teritoriju Europske unije.

9. Mjere sigurnosti

Vaše osobne podatke obrađujemo sukladno našoj internoj politici sigurnosti podataka. U tom smislu osiguravamo da smo implementirali sve sigurnosne mjere propisane važećim zakonodavstvom kako bismo osigurali sigurnost vaših podataka.

U slučaju povrede sigurnosti vaših osobnih podataka koja vjerojatno može generirati visoki rizik za vaša prava i slobode, bez odlaganja ćemo vas obavijestiti o toj povredi i poduzeti sve potrebne korake kako bismo riješili problem i / ili ublažili negativne učinke.

10. Procesi automatskog donošenja odluka

Napominjemo da ne koristimo procese automatskog donošenja odluka u pogledu vaših podataka i nećete biti predmet odluka temeljenih isključivo na automatskoj obradi, uključujući stvaranje profila.

11. Vaša prava

  a) Pravo na pristup.

Imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka i pristup tim podacima. Ukoliko nam pošaljete zahtjev za to, dostavit ćemo vam kopiju osobnih podataka koje obrađujemo o vama zajedno sa svim informacijama koje moramo pružiti, sukladno odredbama Uredbe.

  b) Pravo na ispravak i brisanje.

Možete zatražiti ispravak netočnih, netočnih ili nepotpunih osobnih podataka. Također možete zatražiti brisanje osobnih podataka kada više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su obrađeni ili ako je njihova obrada nezakonita.

  c) Pravo na ograničenje obrade

Možete zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u sljedećim slučajevima: osporavate točnost podataka, u kojem slučaju možete zatražiti ograničenje obrade za vrijeme u kojem provjeravamo točnost podataka; obrada je nezakonita i protivite se brisanju podataka; više nam nisu potrebni vaši osobni podaci, ali ih tražite radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane prava pred sudom.

  d) Pravo na prigovor

Imate pravo protiviti se obradi vaših osobnih podataka u marketinške svrhe ili iz razloga koji se odnose na vašu posebnu situaciju. U takvoj situaciji nećemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako ne dokažemo da imamo legitimne i imperativne razloge koji opravdavaju obradu i prevladavaju nad vašim interesima, pravima i slobodama.

  e) Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primiti osobne podatke koje ste dostavili i koji se odnose na vas u strukturiranom formatu, trenutno korištenom i koji se može automatski čitati. Također imate pravo prenijeti te podatke drugom operatoru.

  f) Pravo na povlačenje suglasnosti

Imate pravo povući svoj pristanak kada se vaši podaci obrađuju u tu svrhu (kao što su obrada vaših podataka u marketinške svrhe).

12. Cookie-uri

Unutar Startarium platforme koristimo kolačiće koji, prema potrebi, identificiraju korisnika ili ne identificiraju korisnika. Za detalje o kolačićima koje koristimo, svrhu u koju koristimo kolačiće te kako prihvatiti ili odbiti naše kolačiće, molimo pogledajte. Pravila o kolačićima.

13. Ostvarivanje vaših prava

Da biste ostvarili bilo koje od vaših prava, molimo pošaljite nam pisanu zahtjev na vašu email adresu: contact@startarium.ro.

Odgovorit ćemo na vaš zahtjev bez neopravdanih odgoda, najkasnije u roku od jednog mjeseca, osim ako složenost ili broj zahtjeva zahtijeva produljenje roka odgovora do 2 mjeseca, sukladno propisima.

Istovremeno predviđamo da ćemo vas možda zamoliti da pružite određene informacije radi potvrde vašeg identiteta (na primjer, kliknite na poveznicu, unesite korisničko ime ili lozinku) kako biste ostvarili svoja prava.

14. Podnošenje pritužbe nadzornom tijelu

Ako smatrate da su vaša prava povrijeđena, možete podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu, odnosno nacionalnom nadzornom tijelu za obradu osobnih podataka, sa sjedištem u G-RAL B-dul. Gheorghe Magheru 28-30 Sektor 1, poštanski broj 010336, Bukurešt, Rumunjska.

15. Kontakti

Za bilo kakve zahtjeve, molimo kontaktirajte nas na email adresu: contact@startarium.ro.

Ovaj dokument je izrađen i stupa na snagu dana: 22.05.2018.